ஆசிரியர்:எஸ். எஸ். தென்னரசு/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
  1. அவள் ஒரு கர்நாடகம் (60 பக்கங்கள்)
  2. செம்மாதுளை (93 பக்கங்கள்)
  3. பாடகி (152 பக்கங்கள்)
  4. பெண்ணில்லாத ஊரிலே (153 பக்கங்கள்)
  5. மலடி பெற்ற பிள்ளை (109 பக்கங்கள்)
  6. மிஸஸ். இராதா (99 பக்கங்கள்)