ஆசிரியர்:ஏ. கே. வேலன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
  1. அனுமார் அனுபூதி (13 பக்கங்கள், )
  2. ஏ. கே. வேலனின் எழுத்துக்கள் (110 பக்கங்கள், )
  3. கண்ணன் கருணை (38 பக்கங்கள், )
  4. காவியக் கம்பன் (72 பக்கங்கள், )
  5. நாடகங்கள் (151 பக்கங்கள், )
  6. மேரியின் திருமகன் (59 பக்கங்கள், )
  7. வரலாற்றுக் காப்பியம் (74 பக்கங்கள், )