ஆசிரியர்:ஏ. கே. வேலன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


  1. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
  1. அனுமார் அனுபூதி (13 பக்கங்கள்)
  2. ஏ. கே. வேலனின் எழுத்துக்கள் (110 பக்கங்கள்)
  3. கண்ணன் கருணை (38 பக்கங்கள்)
  4. காவியக் கம்பன் (72 பக்கங்கள்)
  5. நாடகங்கள் (151 பக்கங்கள்)
  6. மேரியின் திருமகன் (59 பக்கங்கள்)
  7. வரலாற்றுக் காப்பியம் (74 பக்கங்கள்)