உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

ஆசிரியர்:கச்சியப்ப சிவாசாரியார்

விக்கிமூலம் இலிருந்து
கச்சியப்ப சிவாசாரியார்
கச்சியப்ப சிவாச்சாரியர் கந்தபுராணம் என்னும் நூலை இயற்றிய புலவர். காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்தவர்;

படைப்புகள்[தொகு]


ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், பதிப்புரிமைக்கு உட்படக் கூடியக் காலம் ஆசிரியரின் வாழ் நாளுக்குப் பின் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாதவாறுள்ள நாடுகளிலும், இப்படைப்பின் பதிப்புரிமைக் காலம் கடந்து விட்டதால் இப்படைப்பு பொது உரிமைப் பரப்பிலுள்ளது.