ஆசிரியர்:கவியரசு முடியரசன்/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. எக்கோவின் காதல்
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. முடியரசன் தமிழ் வழிபாடு
  இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

 3. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. ஊன்றுகோல், இளம்பெருவழுதி (196 பக்கங்கள், )
 2. ஊன்றுகோல், பண்டிதமணி (207 பக்கங்கள், )
 3. எக்கோவின் காதல் (163 பக்கங்கள், )
 4. முடியரசன் தமிழ் வழிபாடு (91 பக்கங்கள், )
 5. எப்படி வளரும் தமிழ் (107 பக்கங்கள், )
 6. கவியரங்கில் முடியரசன் (இரண்டாம் பதிப்பு) (149 பக்கங்கள், )
 7. கவியரங்கில் முடியரசன் (முதல் பதிப்பு) (156 பக்கங்கள், )
 8. கவியரசர் முடியரசன் கடித இலக்கியம் (243 பக்கங்கள், )
 9. காவியப் பாவை (இரண்டாம் பதிப்பு) (123 பக்கங்கள், )
 10. காவியப் பாவை (நான்காம் பதிப்பு) (131 பக்கங்கள், )
 11. சீர்திருத்தச் செம்மல் வை. சு. சண்முகனார் (215 பக்கங்கள், )
 12. ஞாயிறும் திங்களும் (99 பக்கங்கள், )
 13. தமிழ் முழக்கம் (112 பக்கங்கள், )
 14. தமிழ்ச் சோலை (204 பக்கங்கள், )
 15. தாய்மொழி காப்போம் (109 பக்கங்கள், )
 16. நெஞ்சிற் பூத்தவை (112 பக்கங்கள், )
 17. நெஞ்சு பொறுக்கவில்லையே (115 பக்கங்கள், )
 18. பாடுங் குயில்கள் (106 பக்கங்கள், )
 19. பாடுங்குயில் (131 பக்கங்கள், )
 20. புதியதொரு விதி செய்வோம் (120 பக்கங்கள், )
 21. பூங்கொடி (277 பக்கங்கள், )
 22. மனிதனைத் தேடுகிறேன் (114 பக்கங்கள், )
 23. மனிதரைக் கண்டு கொண்டேன் (90 பக்கங்கள், )
 24. முடியரசன் கவிதைகள்-1-2 (253 பக்கங்கள், )
 25. முடியரசன் கவிதைகள்-1 (82 பக்கங்கள், )
 26. முடியரசன் கவிதைகள்-2 (86 பக்கங்கள், )
 27. முடியரசன் தமிழ் இலக்கணம் (244 பக்கங்கள், )
 28. முடியரசன் தமிழ் உரைகள் (354 பக்கங்கள், )
 29. முடியரசன் படைப்புகள்-10-பாட்டு பறவைகளின் வாழ்க்கைப் பயணம் (தன் வரலாறு) (347 பக்கங்கள், )
 30. முடியரசன் படைப்புகள்-8-இளம்பெருவழுதி (144 பக்கங்கள், )
 31. வள்ளுவர் கோட்டம் (132 பக்கங்கள், )
 32. வீர காவியம் (247 பக்கங்கள், )