ஆசிரியர்:டாக்டர் நெ. து. சுந்தரவடிவேலு/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்

 1. அங்கும் இங்கும்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 2. உலகத்தமிழ்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 3. பூவும் கனியும்
  இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. அங்கும் இங்கும் (111 பக்கங்கள்)
 2. உலகத்தமிழ் (107 பக்கங்கள்)
 3. எல்லோரும் வாழ்வோம் (128 பக்கங்கள்)
 4. சுதந்திரம் காப்போம் (107 பக்கங்கள்)
 5. சோவியத் கல்வி முறை (132 பக்கங்கள்)
 6. சோவியத் மக்களோடு (195 பக்கங்கள்)
 7. நான் கண்ட சோவியத் ஒன்றியம் (93 பக்கங்கள்)
 8. நினைவு அலைகள்-1 (778 பக்கங்கள்)
 9. நினைவு அலைகள்-2 (479 பக்கங்கள்)
 10. நினைவு அலைகள்-3 (852 பக்கங்கள்)
 11. புதிய ஜெர்மனியில் (131 பக்கங்கள்)
 12. பூவும் கனியும் (85 பக்கங்கள்)
 13. வள்ளுவர் வாய்மொழி (170 பக்கங்கள்)
 14. வாழ்விக்க வந்த பாரதி (146 பக்கங்கள்)