ஆசிரியர்:தொல்காப்பியர்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
தொல்காப்பியர்
தொல்காப்பியம் எனும் நூலை எழுதியவர் தொல்காப்பியர் ஆவார்.

படைப்புகள்[தொகு]


ஐக்கிய அமெரிக்காவிலும், பதிப்புரிமைக்கு உட்படக் கூடியக் காலம் ஆசிரியரின் வாழ் நாளுக்குப் பின் 100 ஆண்டுகளுக்கு மேற்படாதவாறுள்ள நாடுகளிலும், இப்படைப்பின் பதிப்புரிமைக் காலம் கடந்து விட்டதால் இப்படைப்பு பொது உரிமைப் பரப்பிலுள்ளது.