ஆசிரியர்:பேரா. கா. ம. வேங்கடராமையா/நூற்பட்டியல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

மெய்ப்புப் பார்க்கப்பட்ட எழுத்துருவ மின்னூல்கள்


 1. இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக.-இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக.-இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
 1. A hand book of Tamil Nadu (575 பக்கங்கள், )
 2. The story of saiva saints (46 பக்கங்கள், )
 3. ஆய்வுப் பேழை (163 பக்கங்கள், )
 4. இலக்கியக் கேணி (129 பக்கங்கள், )
 5. கல்லெழுத்துக்களில்... (111 பக்கங்கள், )
 6. கல்வெட்டில் தேவார மூவர் (107 பக்கங்கள், )
 7. சிவ வழிபாடு (204 பக்கங்கள், )
 8. சிவன் அருள் திரட்டு (ஆங்கில, மொழிபெயர்ப்புடன்) (74 பக்கங்கள், )
 9. சிவன் அருள் திரட்டு (தேவாரம் திருவாசகம் திருப்புகழ் திருஅருட்பா) (496 பக்கங்கள், )
 10. சோழர் கால அரசியல் தலைவர்கள் (154 பக்கங்கள், )
 11. தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் கால அரசியலும் சமுதாய வாழ்க்கையும் (571 பக்கங்கள், )
 12. தஞ்சை மராட்டிய மன்னர் வரலாறு (425 பக்கங்கள், )
 13. திருக்குறள் (ஜைன உரை) (580 பக்கங்கள், )
 14. திருக்குறள் மூலமும் பரிப்பெருமாள் உரை (450 பக்கங்கள், )
 15. திருவருட்பாவில் பெரும்பொருட் குவியல்-திருமணவிழா மலர் (42 பக்கங்கள், )
 16. திருவருட்பாவில் பெரும்பொருட்குவியல் (35 பக்கங்கள், )
 17. தொல்காப்பிய மூலம்-பாட வேறுபாடுகள்-ஆழ்நோக்காய்வு (462 பக்கங்கள், )
 18. நீத்தார் வழிபாடு (ஆங்கில மொழிபெயர்ப்புடன்) (142 பக்கங்கள், )