ஆசிரியர்:முடத்தாமக்கண்ணியார்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
முடத்தாமக்கண்ணியார்
முடத்தாமக் கண்ணியார் பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்றான பொருநராற்றுப்படையை இயற்றிய புலவரின் பெயராகும். இவர் ஆண்பால் புலவர் ஆவார். கண்ணி என்பது பூமாலை வகைகளில் ஒன்று. 'முடத்தாமம்' செண்டால் இணைக்கப்படாத மாலை. கழுத்தில் அணியும்போது இருபுறமும் தொங்கும். இதனை அணிந்தவர் முடத்தாமக் கண்ணியார். ஆயினும் முடம்பட்ட தாமக்கண்ணி என விளங்கிக்கொண்டு முடத்தாமக் கண்ணி என்னும் பெயர் உறுப்பால் வந்ததென்றும், இவர் பெண்பால் புலவர் என்றும் கூறுவர்.

படைப்புகள்[தொகு]