ஆசிரியர்:ரா. இராகவய்யங்கார்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இராகவய்யங்கார் ரா.
(1870–1946)
இரா. இராகவையங்கார் என்பவர் சிறந்த நூலாசிரியர், உரையாசிரியர், போதகாசிரியர், பத்திராசிரியர், ஆராய்ச்சியாளர், சொற்பொழிவாளர், கவிஞர், மொழிபெயர்ப்பாளர், சமயநூலறிஞர். மொழிநூலறிஞர் எனப் பல்திறம் பெற்றுத் திகழ்ந்தவர் ஆவார்.
இராகவய்யங்கார் ரா.

எழுதிய நூல்கள்[தொகு]