ஆதி திராவிடர் பூர்வ சரித்திரம்/உரிமை யுரை

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
REVD: ALEXANDER SILVER, M.A.

அவர்கட்கு,
உரிமை யுரை


 

வன்புறு வென்புகட் டுண்டிட சீராட்டி
அன்பில் விழிநீர் ததும்பியு - நின்றனரால்
என்னிதயத் தேமலருஞ் சில்வர் துரையவர்கட்
கின்னூ லுரிமை யுடைத்து.