ஆனையும் பூனையும்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

இப்புத்தகத்தை Mobi(kindle) வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை EPUB வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை RTF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை PDF வடிவில் பதிவிறக்குக. - இப்புத்தகத்தை txt வடிவில் பதிவிறக்குக. - இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக
ஆனையும் பூனையும்.pdf

உலகளாவிய பொதுக் கள உரிமம் (CC0 1.0)
இது சட்ட ஏற்புடைய உரிமத்தின் சுருக்கம் மட்டுமே. முழு உரையை https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode என்ற முகவரியில் காணலாம்.


பதிப்புரிமை அற்றது
இந்த ஆக்கத்துடன் தொடர்புடையவர்கள், உலகளளாவிய பொதுப் பயன்பாட்டுக்கு என பதிப்புரிமைச் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு, தங்கள் அனைத்துப் பதிப்புரிமைகளையும் விடுவித்துள்ளனர்.

நீங்கள் இவ்வாக்கத்தைப் படியெடுக்கலாம்; மேம்படுத்தலாம்; பகிரலாம்; வேறு வடிவமாக மாற்றலாம்; வணிகப் பயன்களும் அடையலாம். இவற்றுக்கு நீங்கள் ஒப்புதல் ஏதும் கோரத் தேவையில்லை.

***
இது, உலகத் தமிழ் விக்கியூடகச் சமூகமும் ( https://ta.wikisource.org ), தமிழ் இணையக் கல்விக் கழகமும் ( http://tamilvu.org ) இணைந்த கூட்டுமுயற்சியில், பதிவேற்றிய நூல்களில் ஒன்று. இக்கூட்டு முயற்சியைப் பற்றி, https://ta.wikisource.org/s/4kx என்ற முகவரியில் விரிவாகக் காணலாம்.
CC Zero badge.svg Blank.jpg CC-logo.svg
Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

This is a human readable summary of the legal code found at https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode


No Copyright
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking permission.
***
This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community ( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdf


கோழி கோழி கொ கொ கொ
கொண்டைச் சேவல் கொக் கரக்கோ
குயிலே குயிலே கூ கூ கூ
கொஞ்சுங் கிளியே அக்கக்கா
காக்கை காக்கை கா கா கா
கத்துங் குருவீமர் மெய் மெய் மெய்
அன்பாய்த் தீனி வை வை வை
மாடே மாடே மா மா மா
வண்டிக் குதிரை ஹீ ஹீ ஹீ
ஆடே ஆடே மே மே மே
அசையும் எருமை ஙொய் நொய் நொய்
பூனை பூனை மியாவ் மியாவ் மியாவ்
பூச்சி நாயே லொள் லொள் லொள்
அவைநம் தோழர் மெய் மெய் மெய்
அன்பாய்த் தீனி வை வை வை.

ஆனையும் பூனையும்.pdf


எத்தனை பெரிய யானை—அதற்கு

எத்தனை சின்ன வால்!

குத்தும் வெள்ளைத் தந்தம்—பெரிய

குன்றைப் போல வயிறு!

தூணைப் போல கால்—முன்னால்

தொங்கி ஆடும் மூக்கு!

காது ரண்டும் முறம்போல்—அதன்

கண்கள் சின்ன வட்டம்

எத்தனை பெரிய யானை—அதற்கு

எத்தனை சின்ன வால்!

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdfஅம்மா அம்மா கன்றுக் குட்டீ
ஆரைக் கூப்பிட்டாய் கன்றுக் குட்டீ
சும்மா சும்மா கத்தாதே
அம்மா சீக்கிரம் வந்திடுவாள்.

அம்மா அம்மா கன்றுக் குட்டீ
ஆரைக் கூப்பிட்டாய் கன்றுக் குட்டீ
பச்சைப் புல்லு நான் தருவேன்
பசியைப் போக்கிக் கொள்ளாயோ?

அம்மா அம்மா கன்றுக் குட்டீ
ஆரைக் கூப்பிட்டாய் கன்றுக் குட்டீ
அம்மா சீக்கிரம் வந்திடுவாள்
அன்பாய்ப் பாலும் தந்திடுவாள்.

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdf

கட்டு மரம் போகுது பார் ;
கடலில் நீச்சம் போடுதுபார் !
பட்டுப் பூச்சி யிறகைப் போலப்
பாய் விரித்துப் பாயுது பார் !
அலைகள் மேலே தாவுது பார்;
ஆட்டம் ஆடிக் காட்டுது பார் !
மலையைப் போல அலை வந்தாலும்
மலைக் காமல் தாண்டுது பார் !
தொடு வானம் தொட்டுக்கொண்டு
தூரத் திலே செல்லுது பார் !
அடை யாளம் தெரியா மல்
அத்தனை சின்ன தாகுது பார் !
கட்டு மரம் போகுது பார் ;
கடலை உழுது தள்ளுது பார் !
எட்டி எட்டி மீன் பிடிக்க
ஏலே லமே போடுது பார் !

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdf


ஆனையொன்று வந்ததாம்
அசைந்தசைந்து நடந்ததாம்
பூனையொன்று பார்த்ததாம்
பதுங்கிக் கிட்டச் சென்றதாம்
ஆனை மேலே ஏறியே
அழகாய்ப் பவனி வந்திடப்
பூனை யாசை கொண்டதாம்
பதுங்கிப் பதுங்கிச் சென்றதாம்
ஆனை காதை ஆட்டியே
அங்குமிங்கும் பார்த்ததாம்
தூணைப் போலக் காலிலே
தொத்தியேற எண்ணியே
பூனை பதுங்கி யானையின்
வாலின் பக்கம் போனதாம்
ஆனை தும்பிக் கையினை
ஆட்டிச் சத்தம் செய்ததாம்
பூனை பயந்து நடுங்கியே
பாய்ந்து ஓடி மறைந்ததாம்
ஆனையொன்று வந்ததாம்
அசைந்தசைந்து சென்றதாம்.

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdfஇந்து மாமா வாவா
சந்த மாமா வாவா

பொங்கும் கடல் மேலே
தங்கக் குடும்பம் போலே

இந்து மாமா வாவா
சந்த மாமா வாவா

வானத்திலே ஊர்ந்து
பாலைப்போலே காய்ந்து

மீனக் கூட்டம் சூழ்ந்து
மேகக் கூட்டம் பாய்ந்து

இந்து மாமா பந்து மாமா
சந்த மாமா வாவா.

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdf

மீனே மீனே மின்னும் மீனே

தண்ணீ ருக்குள் தாவும் மீனே

கெண்டை அவுரி கெளுத்தி மீனே

எந் நேரமும்நீ தண்ணீ ருக்குள்

மூழ்கியிருந்தால் மூச்சடைக் காதோ?

எந்நே ரமும் தண்ணீர் வீட்டில்

குஞ்சுக ளுடனே கூடியி ருந்தால்

சொக்கா யில்லை துணிகளு மில்லை

கம்பளி யாடைகள் கட்டவு மில்லை

கூதல் வந்தால் ஏதுநீ செய்வாய்?

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdf

 கருடா கருடா

வட்டமிடுங் கருடா-திருமால்

வாகனமாங் கருடா

பட்டமதைப் போலே-அசையாது

பறந்து மிதக்குங் கருடா

சங்கு முகத்துக் கருடா-தரைமேல்

தாவிப்பாயும் கருடா

எங்கள் தாத்தா கண்டால்-உடனே

எழுந்து வணங்கும் கருடா

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdf


ஐப்பசி மாதம் வந்தது

அடை மழையும் பேயுது

ஆட்டுக்குட்டீ ஆட்டுக்குட்டீ

வீட்டுக்குள்ளே ஓடிவா.

சும்மா நீயும் மழையிலே

துள்ளித் துள்ளி ஓடாதே

அம்மா கண்டால் வைவாளே

ஆட்டுக்குட்டீ ஆட்டுக்குட்டீ

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdf


டக் டக் கடிகாரம்

தட்டத்திலே பணியாரம்

குட்டிக் குட்டிச் சுண்டெலி

எட்டி எட்டிப்-பார்க்குதாம்

தட்டத்திலே கண்ணை வைத்துக்

கிட்டக் கிட்ட நகருதாம்

டண் டண் கடிகாரம்

தாவியோடுதாம் சுண்டெலி !

ஆனையும் பூனையும்.pdf
ஆனையும் பூனையும்.pdfபட்டம் பறக்குது பார்
பாய்ந்துமேகம் சுற்றுது பார்
வட்டமிட்டுப் பறவைபோல
வானில் ஓங்கி ஆடியாடிப்
பட்டம் பறக்குது பார்

கட்டிநாங்கள் விட்ட பட்டம்
காற்றில் ஏறிப் பாயும்பட்டம்
குட்டிக்கரணம் போடும் பட்டம்
கோணல் வாலை ஆட்டும் பட்டம்
பட்டம் பறக்குது பார்

பட்டம் போலே நானும் மேலே
பறந்து பறந்து திரியவேணும்
கட்டிலாது வானவெளியில்
கருடன்போல மிதக்கவேணும்
பட்டம் பறக்குது பார்

ANAIYUM-POONAIYUM
Subject : NURSERY RHYMES
Author : P. THOORAN
Publishers : Palaniappan Brothers
Printers : Asian Printers, Madras-14
Price : Rs, 1-50
First Edition : 14th November, 1957
Fourth Edition: Jan, 1969

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=ஆனையும்_பூனையும்&oldid=1396648" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது