உதவி:Proofread

விக்கிமூலம் இலிருந்து
Proofread
குறுக்கு வழி:
H:Side
H:PR
Proofreading at Wikisource is an activity that everyone can take part in, based on scanned images of the original document, which are presented side-by-side with the text version. If you are new to Wikisource, then take a look at the Beginner's guide to proofreading. This page has details that you can refer to when you need.
Editing a file on Wikisource showing the text and original side by side

Proofreading produces the works on Wikisource from page scans. Page scans are normally in DjVu or PDF format which are uploaded to Wikimedia Commons. Proofreading takes place in the Index and Page namespaces before being transcluded into the main namespace. The proofreading process is split into different phases which are indicated by each page's page status. Wikisource has a style guide and certain formatting conventions that should be used during proofreading to make sure that our texts look correct and function properly. This proofreading function is provided by the ProofreadPage extension.

The Proofread of the Month (PotM) is a good place to start for people who want to learn how proofreading works on Wikisource. This project runs a new work each month and invites all users to take part.

Page scans are used for proofreading on Wikisource. This page describes how to use, browse, navigate and edit scanned pages as well as the different functions of the Index and Page namespaces.

Starting an index page is the first step in proofreading a new work for Wikisource. This page describes how to set up and manage these pages in the Index namespace.

Pages in a physical document are usually marked with numbers. These numbers are used in the "Pages" field of the Index page and in the headers or footers of the individual pages. They will be automatically visible in the main namespace alongside the text, too.

During proofreading, pages move through three phases, with two additional states for other conditions. The status of a page is reflected both in the color of its block on the index page, and by the banner on the main namespace page. This page describes these statuses.

This page describes the conventions considered best practice for formatting pages in the Page namespace.

After the text of the work is proofread from the side-by-side page images, "transclusion" is used to display the text from the Page namespace into pages in the main namespace. Transclusion displays the page of another text without having to copy or manually update it later. The purpose of transcluding the text is to group it into logical, reasonably sized chunks—most frequently chapters or sections. This page describes the process of transclusion.

Help:ProofreadPage extension[தொகு]

Wikisource uses the ProofreadPage extension to run the proofreading function of the project. This page provides some technical information about this software.

Wikisource:Proofread of the Month[தொகு]

Every month a text is chosen to be collaboratively proofread by all users on Wikisource.

இந்த மாதத்தின் மெய்ப்புப் பார்ப்பு புத்தகம்
விஞ்ஞானத்தின் கதை
 (1960)
ஆசிரியர் பேரா. அ. திருமலைமுத்துசாமி.

சென்ற மாதம் நிறைவடைந்தது: சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்
அடுத்த கூட்டு முயற்சி அடுத்த மாதம் தொடங்கவிருக்கிறது.

WS page status category codes[தொகு]

 
cat id cat title
2 Validated
3 Proofread
6 Not proofread
7819 Without text
4067 Problematic

See also[தொகு]

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=உதவி:Proofread&oldid=949635" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது