கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/I

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
I

'IAC : ஐஏசி : 'தகவல் பகுப்பாய்வு மையம் எனப் பொருள்படும் Information Analysis Centre என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். கிடைக்கின்ற அறிவியல் தொழில்நுட்ப தகவல்களைப் பயன்படுத்திக்கொள்ள அமெரிக்க நாட்டின் பாதுகாப்புத்துறை உருவாக்கியுள்ள பல்வேறு அமைப்புகளுள் இதுவும் ஒன்று. வரலாற்று, தொழில்நுட்ப மற்றும் அறிவியல் தரவுகள் உட்பட ஒட்டுமொத்த அறிவுத் தளங்களை (knowledge bases) உருவாக்கிப் பராமரிக்கும் பணியை ஐஏசி-க்கள் செய்கின்றன. மேலும் அவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்கான பகுப்பாய்வுக் கருவிகளையும் நுட்பங்களையும் உருவாக்கிப் பராமரிக்கும் பணியையும் மேற்கொள்கின்றன.

IAL : அயோல் : International Algorithmic Language என்பதன் குறும்பெயர். ஆல்கால் 58 என்று பின்னர் அழைக்கப்பட்டு காலாவதியாகிவிட்ட மொழியின் ஆரம்பப் பெயர்.

I-BEAM : ஐ-உருக்குறி : விண்டோஸில் சொல்செயலி போன்ற தொகுப்புகளில் உரையைத் தொகுக்கும்போது திரையில் தோற்றமளிக்கும் ஆங்கில I-வடிவச் சுட்டுக்குறி. இக்குறியானது, ஆவணத்தில் ஒரு பகுதியை உட்செருக, அழிக்க, மாற்ற, இடம் பெயர்த்தெழுதருக்கும் இடத்தைச் சுட்டுகிறது. ஆங்கில எழுத்து I போலத் தோற்றமளிப்பதால் இவ்வாறு பெயர்பெற்றது.

I-beam pointer : ஐ பீம் சுட்டு : "I"பெரிய எழுத்தின் வடிவமுள்ள வரைகலை பயனாளர் இடைமுகத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய அடையாளக் குறி. செய்தித் தொகுப்பில் எந்த இடத்தில் சேர்க்கலாம் என்பதை இது குறிக்கிறது.

IBG : ஐபிஜி : Inter Block Gap என்பதற்கான குறும்பெயர்.

IBI : ஐபிஐ : Inter-Governmental Bureau of Informatics என்பதன் குறும்பெயர். ஐ. நா. சபை, யுனெஸ்கோ அல்லது ஐ. நா. முகமை அமைப்புகளின் உறுப்பினர்களைக் கொண்ட ஓர் அமைப்பு. அறிவியல்பூர்வமான ஆய்வு, கணினிக் கல்வி மற்றும் பயிற்சி, வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகளுக்கிடை யிலான தகவல் பரிமாற்றம், வளரும் நாடுகளில் தகவல் பரிமாற்றத்தை ஊக்குவிப்பது ஆகியவை முக்கிய நோக்கமாகும்.

IBIS : இபிஸ் : இந்தியாவின் இந்தியன் ஆர்கானிக் கார்ப்பரேஷன் மூலம் சோனட்டா Integrated Business Management Information System என்பதன் சுருக்கம். விற்பனை, வாங்குதல், இருப்புக் கணக்கெடுப்பு மற்றும் நிதிக் கணக்கு (பெற வேண்டியது, தர வேண்டியது) உள்ளிட்ட அனைத்து வணிகப் பணிகளையும் கணினி மயமாக்குவதற்கு உருவாக்கப்பட்டது.

IBM : Information Business Machine என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். முன்னணி கணினி நிறுவனம்.

IBM 360 series : ஐபிஎம் 360 வரிசை : மூன்றாம் தலைமுறை கணினிகளில் முன்னோடியாக விளங்கிய ஐபிஎம் 7, 000 வரிசைகளுக்கு மாற்றாக 1964இல் ஐபிஎம் நிறுவனம் 360 வரிசை ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று அமைப்பை அறிவித்தது.

IBM AT : ஐபிஎம் ஏட்டீ : 1984 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சொந்தக் கணினிகளில் ஒரு வகை. ஐபிஎம் நிறுவனத்தின் பீசி/ஏட்டீ (AT-Advance Technology) வரையறுப்புகளுக்கு ஒத்தியல்பானது. முதல் ஏட்டீ கணினி இன்டெல் 80286 நுண் செயலியை அடிப்படையாகக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதற்கு முன்னோடியாயிருந்த எக்ஸ்ட்டீ (XT) கணினியை வேகத்தில் விஞ்சியது.

IBM corporation : ஐபிஎம் நிறுவனம் : உலகின் மிகப் பெரிய தரவு சீரமைப்புக் கருவிகளைத் தயாரிக்கும் நிறுவனம்.

IBM mini computers : ஐபிஎம் சிறு கணினிகள் : ஐபிஎம் நிறுவனத்திடமிருந்து வந்த நடு வரிசை கணினிகள். 1969இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சிஸ்டம் 3 முதல் இந்த வரிசை துவங்கியது.

'IBM PC : ஐபிஎம் பீசி : ஐபிஎம் சொந்தக் கணினி எனப் பொருள்படும் IBM Personal Computer  என்பதன் சுருக்கம். 1981 இல் அறிமுகப்படுத்தப் பட்டசொந்தக் கணினிகளுள்  ஒருவகை. ஐபிஎம் மின் பீசீ வரை

யறுப்புக்களுக்கு ஒத்தியல்பானது. முதல் பீசி, இன்டெல் 8088 நுண்செயலியை அடிப்டையாகக் கொண்டது. கணினி உலகில் பல ஆண்டுகளாக ஐபிஎம் பீசிகள் தாம், உண்மையில் பீசி மற்றும் நகலி 
ஐபிஎம் தனியாள் கணினி

ஐபிஎம் தனியாள் கணினி

களுக்கு அடிப்படையாக விளங்கின. ஐபிஎம் வரையறுப்புகளின்படி அமைந்த கணினிகள் பீ. சி-ஒத்தியல்பிகள் PC-compatibles) என்று வழங்கலாயின.

IC : ஐ. சி. சில்லியல் : Integrated circuit என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு எளிமையான பொருளில்-சாதாரணமாக ஒரு சிலிக்கன் சிப்புவில் அமைக்கப்பட்ட சிக்கலான மின்னணுவியல் இணைப்பு.

ICCAஇக்கா : Independent omputer Consultants Association என்பதற்கான குறும்பெயர்.

ICCE : ஐசிசிஇ : International council for Computers in Education என்பதற்கான குறும்பெயர்.

ICCP : ஐசிசிபி : Institute for Certification of Computer Professionals என்பதற்கான குறும்பெயர்.

ICE : ஐசிஇ : In Circuit Emulator என்பதன் குறும்பெயர். இயங்கும் நேரத்திலேயே அமைப்பு மென்பொருளில் உள்ள பிழைகளை நீக்க வடிவமைப்புவரை அனுமதிக்கும் சிறப்பு வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள்.

ICES : ஐசிஇஎஸ் : integrated Civil Engineering System என்பதற்கான குறும்பெயர். பொறியியல் சிக்கல்களுக்குத் தீர்வுகாண சிவில் பொறியாளர் களுக்கு உதவ உருவாக்கப்பட்ட முறைமை. பல பொறியியல் முறைமை களும் நிரல் தொகுப்பு மொழிகளும் கொண்டது.

ICIM : ஐசிஐஎம் : International Computer India Manufacturer என்பதற்கான குறும்பெயர். உலகம் முழுவதும் 83 நாடுகளில் இயங்கும் ஐசிஐஎம் நிறுவனங்களின் தொகுதியில் ஒன்று.

ICL : ஐசிஎல் : International Computers Limited என்பதற்கான குறும் பெயர். ஒரு பிரிட்டிஷ் கணினி உற்பத்தியாளர்.

ICMP : ஐசிஎம்பி : இணையக் கட்டுப்பாட்டு செய்தி நெறிமுறை எனப் பொருள்படும் Internet Control Message Protocol என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ 3-வது அடுக்கான பிணைய அடுக்கில், பிழைதிருத்தம் மற்றும் ஐபீ (IP. Internet Protocol) பொதி செயலாக்கத்திற்குத் தேவையான பிற தகவல்களையும் தரக்கூடிய இணைய நெறிமுறை. எடுத்துக்காட்டாக, அடைய முடியாத இலக்கு பற்றிய தகவலை ஒரு கணினியிலுள்ள ஐபி மென்பொருள் இன்னொரு கணினிக்குத் தெரிவிக்க உதவுகிறது.

icon : சின்னம், சிறு படம் : ஒரு வெளியீடு ஒன்றில் ஒரு செய்தியை, ஒரு பொருளை, ஒரு கோப்பை, ஒரு கருத்தைக் குறிப் பிடும் ஒரு வரைபடம். ஒரு செயலைக் குறிப்பிட உதவும் கோட்டு வரைபடம். நிரல் தொகுப்பு ஆவணம் அல்லது செயல்பாடுகளில் ஒன்றைத் தேர்வுசெய்ய உதவும் வரைபடம்.

iconic interface : குறும்பட இடைமுகம்.

icon parade : அடையாள அணிவகுப்பு;சின்ன அணிவகுப்பு : ஒரு மெக்கின்டோஷ் கணினி இயக்கப்படும்போது திரையில் வரிசையாகத் தோற்றமளிக்கின்ற சின்னங்கள்.

ICOT : ஐசிஓடீ : Institute for New Generation Computer Technology என்பதற்கான குறும்பெயர். ஜப்பானின் ஐந்தாவது தலைமுறை ஆய்வை நடத்தும் நிறுவனம்.

ICPEM : ஐசிபிஇஎம் : Independent Computer Peripheral Equipment Manufacturers என்பதற்கான குறும்பெயர்.

. id : . ஐடி : ஒர் இணைய தளம் இந்தோனேஷியா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

IDE : ஐடிஇ : ஒருங்கிணைந்த சாதன மின்னணுவியல் எனப்பொருள்படும் Integrated Device Electronics என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். ஒருவகை வட்டக இடைமுகம். இதன் கட்டுப்படுத்தி மின்னணுச் சுற்றுகள் வட்டிலேயே பொருத்தப்பட்டிருக்கும். தனியான தகவி அட்டைகள் தேவையில்லை. பீசி/ஏட்டீ கணினிகளில் ஐபிஎம் பயன்படுத்திய கட்டுப் படுத்திகளுடன் ஒத்தியல்பானது. அதேவேளையில் முன்னோக்கிய இடைமாற்று நினைவகம் (Lookahead Caching) கொண்டது.

ideas : ஐடியாஸ் : சிஎம்சி இந்தியா நிறுவனம் உருவாக்கிய ஒரு இந்திய செய்தி பொதிந்திருக்கும் அமைப்பு. உலகத் தரத்திற்கு தொகுக்கும் வசதியும்,ஆவணப்படுத்தும் வசதியும் இதற்கு உண்டு. அதேவேளையில் புதிய இந்திய நிறுவனங்களின் சிறப்புத் தேவைகளை இது சமாளிக்கிறது. மோசமான தகவல் தொடர்புக் கம்பிகளுக்கிடையிலும் வெகுதொலைவில் உள்ள மாவட்ட நகரங்களுக்குச் செய்தியனுப்ப இது உதவுகிறது.

identification:அடையாளம் காணல்.

dentification division:அடைபாளப் பகுதி:அடையாளம் காணும் பிரிவு. கோபால் நிரலாக்கத் தொகுப்பின் நான்கு முக்கிய பகுதிகளில் முதலாம் பகுதி.

identification,file:கோப்பு அடையாளம் காணல்.

identifier:குறிப்பி:தரவு தொகுப்பு ஒன்றினை அடையாளங்காட்டுகிற, சுட்டிக்காட்டுகிற,அல்லது அதன் பெயராக உள்ள குறியீடு.

identifier,lable:சிட்டை அடையாளம் காட்டி.

identity of server:வழங்கன் அடையாளம்:தலைமைக் கணினி அடையாளம்.

idiot box:அறிவிலிப் பெட்டி.

idle:செயலற்ற: 1. இயக்க நிலையிலிருப்பது ஆனால் செயல் படாமல் இருப்பது. 2. ஒரு கட்டளைக்காகக் காத்திருத்தல்.

idle character:செயலற்ற எழுத்துகள்;முடங்கு உருக்கள்;செயலற்ற குறி :தரவு தொடர்பில்,உடனடியாக அனுப்ப வேண்டிய செய்திகள் ஏதும் இல்லாதபோது,அனுப்பி வைக்கப்படும் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக் குறியீடு.

idle interrupt:செயலற்ற குறுக்கீடு:ஒரு சாதனமோ அல்லது ஒரு செயலாக்கமோ செயலற்ற நிலையில் இருக்கும்போது ஏற்படும் ஒரு குறுக்கீடு.

idle time:செயலற்ற நேரம்:முடங்கு நேரம் பயன்படுத்த கணினி ஒன்று கிடைக்கும் நேரம். ஆனால் உண்மையில் பயன்படுத்தப்படாத நேரம்.

idle state:செயலற்ற நிலை:ஒரு சாதனம் செயல்படும் நிலையில் இருப்பினும் பயன் படுத்தப்படாமல் இருக்கும் நிலை.

IDP:ஐடிபீ:Integrated Data Processing என்பதற்கான குறும்பெயர்.

IDSL:ஐடிஎஸ்எல்:இணைய இலக்க முறை சந்தாதாரர் தடம் எனப் பொருள்படும் internet Digital Subscriber Line என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். சாதாரணத் தொலைபேசி இணைப்புக் கம்பி வழியாகவே வினாடிக்கு 1. 1 மெகாபிட் வரை இணையத் தகவல் பரிமாற்றத்தை வழங்குகின்ற அதிவேக இலக்கமுறைத் தகவல் தொடர்பு சேவை. ஐடிஎஸ்எல், சேவையானது ஐஎஸ்டிஎன் மற்றும் இலக்கமுறை சந்தாதாரர் தடத் தொழில் நுட்பம் ஆகியவற்றின் கலப்பு நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

. ie : . ஐஇ : ஒர் இணைய தளம் அயர்லாந்து நாட்டைச் சார்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

IE : ஐஇ : 1. தகவல் பொறியியல் எனப்பொருள்படும் Information Engineering என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு நிறுவனத்துக்குள் கணினி அமைப்புகள், பிணையங்கள் உட்பட தகவல் செயலாக்க அமைப்புகளை உருவாக்கி பராமரிப்பதற்கான வழிமுறை. 2. மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் இணைய உலாவி மென்பொருளான இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரரின் பெயர்ச் சுருக்கம்.

IEEE : ஐஇஇஇ : Institute of Electrical and Electronics Engineers என்பதற்கான குறும்பெயர். கணினி முறைமைகளிலும் அவற்றின் பயன்களிலும் தீவிர ஆர்வங்கொண்ட ஒரு தொழில்முறை பொறியமைவு நிறுவனம்.

IEEE 488 : ஐஇஇஇ 488 : பொதுப்பயன் இடைமுகப்பாட்டை (General Purpose Interface Bus-GPIB) -யின் மின்சார வரையறை. பாட்டையின் தரவு மற்றும் கட்டுப்பாட்டுத் தடங்களையும் மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்ட அளவுகளையும் குறிப்பிடுகிறது.

IEEE 696/s-100 : ஐஇஇஇ 696/s-100 : மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் பொறியாளர்கள் நிறுவனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட தரம் ஒன்றினை அடை யாளம் காணல், கணினி துணைக்கருவி அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுவதை உறுதி செய்யும் வகையில் தரப்படுத்தப்பட்டது.

IEEECS : ஐஇஇஇசிஎஸ் : Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Societ என்பதற்கான குறும்பெயர்.

IEPG : ஐஇபீஜி : இணைய பொறியியல் மற்றும் திட்ட குழு என்று பொருள்படும் Internet Engineering and Planning Group என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தின் செல்வாக்கை வளர்த்தெடுப்பது, அதன் தொழில்நுட்ப முனைவுகளை ஒருங்கிணைப்பது ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்ட இணையப் பணியாளர்களின் ஒத்துழைப்புக் குழு.

IESG : ஐஇஎஸ்ஜி : இணையப் பொறியியல் நெறிப்படுத்துங்குழு எனப் பொருள்படும் Internet Engineering Steering Group என்ற தொடரின் தலைப் பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

IETF : ஐஇடீஎஃப் : இணையப் பொறியியல் முனைப்புக்குழு என்னும் பொருள்தரும் Internet Engineering Task Force என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தை எதிர்கொள்ளும் தொழில் நுட்பச் சிக்கல்களை ஆய்வு செய்து அவற்றுக்கான தீர்வுகளை ஐஏபி-க்குப் பரிந்துரை செய்யும் பொறுப்பினை இவ்வமைப்பு வகிக்கிறது. ஐஇஎஸ்ஜி இந்த அமைப்பினை மேலாண்மை செய்கிறது.

IFAc : ஐஎஃப்ஏசி : International federation of Automatic Control என்பதற்கான குறும்பெயர். கட்டுப்பாட்டுக்கான மிக முன்னேறிய அறிவியல் மற்றும் தொழில் துணுக்கம் தொடர்பான ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம்.

IFF : ஐஎஃப்எஃப் (இஃப்) : ஒரு கோப்பு, மாறுகொள் கோப்பு வடிவாக்கத்தில் (Interchange File Format) உள்ளது என்பதைக் குறிக்கும் கோப்புவகைப் பெயர் (File extension). அமிகா பணித்தளத்தில் இது மிகப் பரவலாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது. எவ்வகை தரவுகளைக் கொண்டதாகவும் அக்கோப்பு இருக்க முடியும். வேறு பணித்தளங்களில் பெரும்பாலும் படிமம் (image) மற்றும் ஒலி (sound) கோப்புகளுக்கான வகைப்பெயராகவே இது பயன் படுத்தப்படுகிறது.

IFIP : ஐஎஃப்ஐபீ : lnternational Federation for Information Processing என்பதற்கான குறும்பெயர்.

if statement : if கட்டளை;if கூற்று : ஒரு பூலியன் தொடரின் விடை மெய் (அல்லது சரி) என்ற நிலையில், நிரலில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டளைத் தொகுதியை நிறைவேற்றப் பயன்படும் கட்டளையமைப்பு. பெரும்பாலான நிரலாக்க மொழிகளில் IF-உடன் ELSE-என்னும் துணைப் பிரிவும் பயன்படுத்தப்படு கிறது. அப்பூலியன் தொடர் பொய் (அல்லது தவறு) என்ற நிலையில் நிறை வேற்றப்பட வேண்டிய கட்டளைத் தொகுதி ELSE பகுதியில் குறிப்பிடப்படு கிறது. (எ-டு) if (n>10) {a+=100, b=1"c+200;} else {a-=100; b=a/c-200;}

if-then-else : எனில்-இன்றேல் : வடிவமைக்கப்பட்ட நிரல் தொகுப்பு தயாரிப்பின் அடிப்படையான மூன்று கட்டளை அமைப்புகளில் ஒன்று. நிபந்தனை சரிபார்ப்பு அல்லது தீர்வு செய் கட்டளை என இது அழைக்கப் படும்.

ignore : புறக்கணி : தவிர்.

ignore all : அனைத்துப் புறக்கணி;அனைத்தும் தவிர்.

Ignore character : புறக்கணிப்பு உரு.

IGP : ஐஜிபீ உள்ளக நுழைவி நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Interior Gateway Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். திசைப்படுத்தும் தகவலை அனுப்புவதை ஒழுங்குபடுத்தும் நெறிமுறை.

IGRP : ஐஜிஆர்பீ : உள்ளக நுழைவி திசைவிக்கும் (வழிப் படுத்தும்) நெறிமுறை எனப்பொருள்படும் Interior Gateway Routing Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். சிஸ்கோ நிறுவனம் இதனை உருவாக்கியது. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நுழைவிகளை திசைவித்தலில் (வழிப்படுத்தலில்) ஒர் இணக்கத்தை ஏற்படுத்த இந் நெறிமுறை உதவு கிறது. மிகப் பெரிய பிணையங்களில் நிலைத்த வழிப்படுத்தல், பிணையக் கட்டமைவுகளின் மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப விரைவான தகவமைவு மற்றும் குறைந்த செலவு இவையே ஐஜிஆர்பீ-யின் குறிக்கோள்கள்.

IIL : ஐஐஎல் : Integrated Injection Logic என்பதற்கான குறும்பெயர். வருங்கால குறும் செயலிகள் மற்றும் அரைக் கடத்தி நினைவகங்களில் பயன் படுத்தப்படக்கூடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் ஒரு வளரும் தொழில் நுணுக்கம். இச்சிப்புகள் ஏற்கனவே மின்னணுவியல் கைக்கடிகாரங்களில் பயன் படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் பொருள்கள், மோட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் கணினி முறைமைகளின் கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகளாக ஏற்கனவே கையாளப்படுகின்றன.

IIR : ஐஐஆர் : International Institute for Robotics என்பதற்கான குறும்பெயர்.

IIS : ஐஐஎஸ் : இணையத் தகவல் வழங்கன் எனப் பொருள்படும், Internet information Server என்பதன் முதல் எழுத்துக் குறும்பெயர். மைக்ரோசாஃப்ட் உருவாக்கியுள்ள வலை வழங்கன் மென்பொருள்.

. il : . ஐஎல் : ஒர் இணைய தளம் இஸ்ரேல் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக்களப் பெயர்.

illegal : சட்டப்புறம்பான;முறைகேடான;அனுமதிக்க முடியாத : கணினிச் செயல்பாட்டில் அனுமதிக்க முடியாத நடவடிக்கை. மென்பொருள், வன்பொருள் எதில் வேண்டுமானாலும் ஏற்பட முடியும். (எ-டு) ஒரு சொல் செயலி மென்பொருளில் அனுமதிக்க முடியாத எழுத்து என்பது அந்நிரலால் அறிந்து கொள்ள முடியாத எழுத்தாகும். கணினி இயக்க முறைமை தவறான ஒரு நிரலின் வரம்புமீறிய செயல்பாட்டை ஏற்றுக் கொள்வ தில்லை. 'முறை கேடான செயல்பாடு!'என்று அறிவிக்கப்பட்டு அந்நிரல் முடிவுக்குக் கொண்டு வரப்படும்.

illegal character : ஏற்பிலா எழுத்துரு : முறையான அல்லது தெரிந்த பிரதிநிதித்துவம் என்று கணினியால் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாத எழுத்து அல்லது துண்மிகளின் தொகுப்பாகும்.

illuminance : ஒளிர்வூட்டம் : 1. ஒரு குறிப்பிட்ட தளப் பரப்பின்மீது விழுகின்ற ஒளிர்வூட்டும் ஒளியின் அளவு. 2. தொலைக் காட்சிப் பெட்டியின் திரை, கணினித் திரை போன்ற சாதனங்களின் ஒளிர்வூட்டத்தை அளவிடும் அலகு. ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எத்தனை வாட்ஸ் என்று அளவிடப்படுவதுண்டு.

Illuminate : ஒளியுமிழ் : ஒளியூட்டும் : வெளிப்படு திரை ஒன்றில் காட்டப்படும் வரை படம் ஒன்றின் ஒளி அளவை, பிரகாசத்தை அதிகரித்தல்.

illustration software : விளக்க மென்பொருள்.

ILUG : ஐஎல்யூஜி : Indian Linux User Group என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

il. us : . ஐஎல். யுஎஸ் : ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க. நாட்டின் இல்லினாய்ஸ் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

IMACS : உருவங்கள்;பட உருக்கள் : International Mathematics And Computers Simulation என்பதற்கான குறும்பெயர். வல்லுநர்கள், கட்டடம் கட்டு வோர் மற்றும் இணை முறை மற்றும் கலப்பினக் கணினி முறைமைகளில் ஆர்வங்கொண்ட பயனாளர் இடையே அறிவியல்பூர்வமான தரவுகளைப் பரிமாறிக்கொள்ள உதவும் தொழில் முறை நிறுவனம்.

Image : உருவப்படம் : வேறு ஊடகம் ஒன்றில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள படம் ஒன்றின் துல்லியமான காரண காரியப்படியான பிரதி. கணினியைப் பயன்படுத்துவோர் நினைவில் இருப்பதன் உள்ளடக்கத்தை கணினித் திரையில் வெளிப்படுத்தினால் நினைவில் இருப்பதன் படிவத்தைக் காண லாம். கணினி வரைபடத்தில், வரைபடக்கோப்பில் வரைந்திருப்பதைப் போன்ற வரைபடத் தரவுகளின் வெளிப்பாடு.

Image area : உருப்படப் பரப்பு.

image base visual serving : படிமத்தளப் புலக்காட்சி வழங்குகை.

image colour matching : படிம நிறப் பொருத்தம் : வருடப்பட்ட அல்லது உள்ளீடு செய்யப்பட்ட ஒர் படிமத்தின் நிறங்களை அப்படியே வெளியீடாகத் தருவதற்காகச் செய்யப்படும் திருத்தச் செயலாக்கம்.

image compression : படிம இறுக்கம் : ஒரு வரைகலை படிமக் கோப் பினைச் சேமிக்க தரவு இறுக்க நுட்பங்களைப் பயன்படுத்துதல். இறுக்கப் படாத வரைகலைக் கோப்புகள் சேமிப்பகத்தில் அதிகமான இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளும். எனவே, படிம இறுக்கம், சேமிப்பக இடத்தைச் சிக்கன மாகப் பயன்படுத்த உதவும்.

Image converter : உருப்பட மாற்றி.

image editing : படிமத் திருத்தம் : ஒர் படிமத் தொகுப்பானில் ஒரு பிட்மேப் படிமத்தை மாற்றுதல் அல்லது திருத்துதல்.

image editor : உருத்தோற்றத் தொகுப்பான்;படிமத் தொகுப்பான் : பிட்மேப் படிமங்களைத் திருத்தியமைத்துச் சேமிக்க வகைசெய்யும் பயன்பாட்டு நிரல். வருடுபொறியில் வருடப் பட்ட ஒளிப்படங்களை (photographs) வடிகட்டல் மற்றும் வேறுபல செயல்கூறுகள் மூலம் திருத்தி, செழுமைப்படுத்த முடியும். புதிய படிமங்களை, படங்களை இதில் உருவாக்க முடியாது. அதற்கென தனியான மென்பொருள் தொகுப்புகள் உள்ளன.

image enhancement : உருப்பட மேம்பாடு : வரைபடம் ஒன்றின் எல்லாப் பாகங்களையும அல்லது ஒரு பாகத்தை வண்ணமிடல், அல்லது நிழல்படியச் செய்தல், முக்கியத்துவம் அளித்தல், பெரிதுபடுத்துதல், தலைகீழாகப் படமாகக் காட்டல் அல்லது மினுக்கிடச் செய்தல்.

image map : படிமக் குறிபடம் : ஒரு வலைப்பக்கதிலுள்ள ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மீத்தொடுப்புகளை கொண்டிருக்கும் ஒரு படிமம். ஒரு படிமத்தின் மீது வேறுவேறு பகுதிகளில் பயனாளர் சுட்டியால் சொடுக்கும் போது அதே வலைப்பக்கத்தின் வேறு பகுதிக்கோ, வேறொரு வலைப்பக்கத்துக்கோ, வேறொரு கோப்புக்கோ இட்டுச் செல்லப்படுவார். படிமக் குறிபடம் பெறும்பாலும்ர் ஓர் ஒளிப்படமாகவோ, ஓர் ஓவியமாகவோ, பல்வேறு வரைபடங்களின்/ஒளிப்படங்களின் கூட்டாகவோ இருக்கலாம். ஒரு குரிப்பிட்ட வலைதலத்தின் பல்வேறு வளங்களைச் சுட்டும் குறியீடுகளாக இப்படங்கள் அமைகின்றன. படிமக் குறிபடங்கள் சிஜிஐ (CGl) நிரல் மொழியின் மூலம் உருவாக்கப்படுகின்றன. சொடுக்குறு குறிபடம் என்றும் இவை அழைக்கப்படுகின்றன.

Image-oriented backup : உருவம் சார்ந்த பின்பலம் : கோப்புகள் தொடர்பின்றி வட்டில் கண்ணாடி உருவத்தை உருவாக்கும் எந்த ஒரு பின்பல அமைப்பும் இத்தகைய அமைப்புடன், பின்பல ஊடகத்தின் கோப்புகள் அணுக அனுமதித்து வட்டு முழுவதும் சுழல வேண்டும்.

image processing : உருப்பட செயலாக்கம்;பட அலசல்;உருவ அலசல் : ஒரு கணினி வரைகலை உதவி தொழில் நுட்பம். பூமியைச் சுற்றும் செயற்கைக் கோள்கள் அனுப்புகின்ற தகவல்களை உருவங்களாக மாற்றி செயலாக்கம். புரிய வழி வகுக்கின்றன. தொழில்நுட்ப முறையில் நிறங்கள், நிழல்கள் அவற்றின் உறவுகளை ஆராய்வது. வானிலை நிலப்படங்களை உருவாக்கல், தடய (போரன் சிக்) அறிவியல் போன்ற துறைகளில் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

Imagesetter : உருப்பட அமைப்பு : சொற்களையும், வரைகலைகளையும் கையாளும் எழுத்தமைப்பு எந்திரம். imaginary number : கற்பனை எண் : ஒரு மெய்யெண் (real number) மற்றும் (i2-ன் மதிப்பு = -1 ஆகும்) ஆகியவற்றின் பெருக்குத் தொகையாகக் குறிப்பிடப்படும் எண் கற்பனை எண் ஆகும். ஒரு மெய்யெண், ஒரு கற்பனை எண் ஆகியவற்றின் கூட்டு கலப்பு எண் (complex number) எனப்படுகிறது. கலப்பெண், a+ib என்ற வடிவில் எழுதப்படும். a, b ஆகியவை மெய்யெண்கள். பொதுவாக நம் வாழ்வில் கற்பனை எண்களை நாம் சந்திப்பதில்லை. நீளம் 15 அடி என்றோ, வினாடிக்கு 150 மெகாபிட் என்றோ நாம் பயன்படுத்தப் போவதில்லை.

ஆனால், மின் பொறியியலில் சிலவகை இணை எண்ணிக்கைகள் ஒரு கலப்பெண்ணிலுள்ள மெய் மற்றும் கற்பனைப் பகுதிகளைப்போலக் கணித முறை யில் கணக்கிடப்படுகின்றன.

imaging : உருத்தோற்றி; படிமமாக்கம் : ஒரு வரைகலை உருத்தோற்றத்தை படமாக்கி, சேமித்து, திரையிட்டு, அச்சிடும் செயல்பாடுகள் உள்ளடக் கிய செயலாக்கம்.

Imaging model : உருவமைப்பு மாதிரி : உருவங்களைக் குறிப்பிடுவதற்கான விதிகளின் தொகுதி.

imaging system : உருத்தோற்ற முறைமை, படிமமாக்க முறைமை.

IMAP4 : ஐமேப்4 : இணையச் செய்தி அணுக்க நெறிமுறை-4 என்று பொருள்படும் Internet Message Access Protocol-4 என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஐமேப்பின் அண்மைக்காலப் பதிப்பு. ஒரு அஞ்சல் வழங்கன் கணினியில் (mail server) மின்னஞ்சல் மற்றும் அறிக்கைப் பலகை செய்திகள், (Bulletin Board Message) சேமிக்கப்படுவதற்கான ஒரு வழிமுறையே ஐமேப் unů (POP-Post Office Protocol) என்னும் இன்னொரு முறையும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. ஐமேப் முறையில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணினிகளிலிருந்து அஞ்சல்/செய்தி களை மிகச்சிறப்பாக மீட்டெடுக்க முடியும். பாப் முறை யில் இது இயல்வதில்லை.

IMHO : ஐஎம்ஹெச்ஓ; ஐமோ : எனது தாழ்மையான கருத்தின் படி என்று பொருள்படும் in My Humble Opinion என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மின்னஞ்சல் மற்றும் நிகழ் நிலைக் கருத்தரங்குகளில் பயனாளர் ஒருவர் முன் வைக்கும் அவரின் சொந்தக்கருத்தினைக் குறிக்கும். ஒரு

மெய்ம்மை அடிப்படையிலான கூற்றாக இருக்க வேண்டிய தில்லை.

Immediate access : உடனடி அணுக்கம்; உடனடி ஏற்பு : தாமதமின்றி தரவுகளை உள்ளிடவும் திரும்பப் பெறவும் கணினிக்குள்ள திறன்.

Immediate access storage : உடனடி ஏற்புச் சேமிப்பு.

Immediate address : உடனடி செயலேற்பு ஆணை : ஒரு கட்டளை தொடர்பானது. அதன் முகவரிப் பகுதி செயல் பகுதியையும் உள்ளடக்கியதாக உள்ளது. அது முகவரியே அல்ல. கட்டளையின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட செயல்பாடாகும்.

immediate-mode-commands : உடனடி செயல்நிலை ஆணை : உடனடி முறைமைக் கட்டளைகள் : enter அல்லது return எனும் செயல் தொகுப்புக் கட்டுப்பாடு விசை அழுத்தப்பட்டதும் முறைமை மற்றும் தொகுப்பு ஆணைகள் நிறை வேற்றப்படும்.

immediate operand : நேரடி மதிப்புரு : சில்லு மொழி ஆணையைச் செயல்படுத்து கையில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தரவு மதிப்பு. ஆணையிலேயே அம்மதிப்பு குறிப் பிடப்பட்டிருக்கும். ஆணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஒரு முகவரியின் மூலம் சுட்டப் படும் மதிப்பைக் குறிக்காது.

immediate printing : உடனடி ரரஅச்சிடல் : கணினியில் ஒர் உரைக் கோப்பினை அச்சுப் பொறிக்கு அனுப்புவதற்கு முன்பாக ஒர் அச்சுக் கோப்பாக சேமிக்கப்படுவதுண்டு. அல்லது இடைநிலையில் பக்க வடிவமைப்புச் செயல்முறை மேற் கொள்ளப்பட்டு அச்சுக்கு அனுப்பப்படுவதுண்டு. அவ்வாறில்லாமல் ஒர் உரையையும், அச்சிடுவதற்கான கட்டளைகளையும் நேரடியாக அச்சுப் பொறிக்கு அனுப்பும் முறைக்கு உடனடி அச்சிடல் என்று பெயர்.

IMO : ஐஎம்ஓ : என் கருத்தின்படி என்று பொருள்படும் In my opinion என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மின்னஞ்சலில், இணையச் செய்தி/விவாதக் குழுக்களில் பயன்படுத்தப்படும் சுருக்கச் சொல். தாம் குறிப்பிடுவது நிச்சயம்ான ஒரு மெய்ம்மை யாக இருக்க வேண்டியதில்லை என்பதை அவரே ஒத்துக் கொள்ளும் ஒரு கூற்று.

impact print : தொட்டச்சு impact printer : அழைத்து அச்சுப்பொறி, தாக்க அச்சிடு கருவி : தரவு அச்சிடு கருவி உயர்த்தப்பட்ட அழுத்தம் காரணமாக விரைந்து உடனடியாக அச்சிடு கிறது. இதில் மையோ அல்லது நாடாவோ வண்ண ஊடகமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Daisy wheel printer, Line printer, Thimble printer systusmausananú பார்க்கவும். தாக்கமிலா அச்சிடு கருவிக்கு இது எதிரானது.

Impedance : மறிப்பு : ஓம்சில் அலகிடப்படும் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் பாயும் மாற்று முறை மின்சாரத்துக்கு ஒரு மின் இணைப்பில் ஏற்படும் மொத்த எதிர்ப்பு மற்றும் எதிர்வினை.

IMPLE : இம்பிள் : Initial Micro Programme Load என்பதன் குறும்பெயர்.

Implied address : மறைமுக முகவரி.

Implementation : அமல் : நடைமுறைப்படுத்தல் : கணினி முறைமை ஒன்றை நிறுவுவதில் கருவியைத் தேர்வு செய்தல், கருவியை நிறுவுதல், ஆட்களைப் பயிற்றுவித்தல், மற்றும் கணினி மையத்தின் இயக்கக் கொள்கைகளை ஏற்படுத்துதல் ஆகியவை சம்பந்தப்பட்டுள்ளன. 2. ஒரு குறிப்பிட்ட கணினி முறைமையில் ஒரு நிரல் தொகுப்பு மொழியின் பிரதிநிதித்துவம். 3. நிரல் தொகுப்பு ஒன்றை நிறுவுதல்.

impliment செய்முறைப்படுத்து : செயலாக்கு.

Implode : உள்திணி : ஒரு பெரிய சேர்ப்பியில் பாகங்களை இணைப்பது. ஒரு குறிப்பிட்ட தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி தரவுகளைச் சுருக்கு வதையும் இது குறிப்பிடும்.

Import இறக்குமதி : ஒரு தரவு முறைமைக்குள் மற்றொரு நிரலாக்கத் தொகுப்பில் உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு ஒன்றைப் படித்தல். ஏற்றுமதிக்கு எதிரானது.

importing class : இறக்குமதி இனக்குழு.

impulse : கண உந்துகை.

IMS : ஐஎம்எஸ் : Information Management System என்பதன் குறும்பெயர். வரிசைப்படி அமைக்கப்பட்ட கோப்புகள் மற்றும் தரவுத் தள அடிப்படைகளில் தரவுகளைச் சேமிக்கவும் அவற்றை மீண்டும் பெறவும் வாய்ப்பளிக்கும் தரவுத்தள நிர்வாக முறைமை மற்றும் மென்பொருள் பொதி.

in : . இன்; . ஐஎன் : ஒர் இணைய தள முகவரி. இந்திய நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக்களப் பெயர்.

Imactive : செயலற்ற நிலை : பரிமாற்றம் தொடர்பானது. கணினியின் நினைவில் ஏற்றப்பட்டு ஆனால் இன்னும் நிறை வேற்றப்படாத ஒன்று.

Inactive window : செயளற்ற சாளரம் : பயன்படுத்தப்படாத சாளரம்.

செயளற்ற சாளரம்

செயளற்ற சாளரம்

in-band signalling : உள்-கற்றை சமிக்கை : ஒரு தரவு தொடர்புத் தடத்தில் பேச்சு அல்லது தகவலைக் கையாளும் அலை வரிசைக்குள்ளேயே அனுப்பி வைக்கப்படும் சமிக்கை.

Incidence Matrix : படு அணி : இரட்டைப் பரிமாண வரிசை. அது வரைபடம் ஒன்றின் ஒரங்களை வரையறை செய்கிறது. இணைப்புத் தளம் என்றும் அதனைக் கூறுவார்கள்.

Incident Light : படு வெளிச்சம் : ஒரு பொருள் ஒன்றின்மீது படுவது. வெளிச்சம் படு வெளிச்சத்தின் அலை வரிசைகளின் பிரதிபலிப்பு அல்லது ஈர்ப்புச் செயல்பாடு காரணமாக ஒரு பொருளின் வண்ணம் உணரப்படுகிறது.

include sub folders : உள் ஊறைகளிலும் தேடு.

Inclusive OR : அடங்கு அல்லது : உண்மையான பட்டியல் மதிப்பைத் தரும் பூலியன் செயல்பாடு. இதில் உண்மை மற்றும் அதனுடன் இணைந் துள்ள மாறுபாடுகள் உண்மை என்று தரப்படுகிறது. இப்பட்டியலில் அடங்கி யுள்ளவை உண்மை இல்லை என்றால் மதிப்பு பொய்யானதாகி விடுகிறது. Exclusive OR compare NOR, NOR, NAND, AND, and logical sum ஆகியவைகளுக்கு எதிரானது.

incoming data : உள்ளீட்டுத் தரவு;வரும் தரவு.

increase indent : ஓரச்சீர்மை மிகு.

increase speed : வேகம் கூட்டு.

increase volume : ஒலியளவு கூட்டு.

Increment : உயர்வு 1. மதிப்பு ஒன்றுடன் அல்லது அதன் மாறுபாடுகளுடன் சேர்க்கப்பட்ட அளவு. Decrement என்பதற்க்கு எதிரானது. 2. ஒரு வரைபட உள்ளிட்டு/வெளியீட்டுக் கருவியில் தொடர்பு கொள்ளக் கூடிய அருகில் உள்ள இரு புள்ளிகளுக்கு இடையில் உள்ள தூரம்.

Increment Back-up : கூட்டல் பின்பலம்; மேலேற்றுப் பின்பலம்; அதிகரிப்பு பின்பலம் : கடைசி பின்பல இயக்கத்திற்குப்பின் மாறிய கோப்புகளை மட்டுமே புதுப்பிக்கும் ஒரு பின்பல செயல்முறை. நேரத்தை மிச்சப்படுத்துவதற்கு இது பயனுள்ளது.

increment compiler : ஏறுமானத் தொகுப்பி, உயர்மானத் தொகுப்பி,

Incremental plotter : வளர் புள்ளி வரை கருவி ; பதின்ம முறைப் புள்ளியிடு கருவி : இது வரை பட தரவுகளை புள்ளியிடு முனையின் தொடர்பற்ற தன்னிச்சையான இயக்கத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்துகிறது.

Incremental spacing : நுண் இடைவெளியிடல்

incrementing : மிகுத்தல்.

Indefinite iteration : நிச்சயமற்றுச் செய்தல்

indegree : உள்கோணம், உட்புகு எண் : ஒரு முனையை நோக்கிய பல விளிம்புகள். வெளிக் கோணத்துக்கு எதிரானது.

Indent உள்ளடக்கம்; உள் தள்ளு; ஒர் இடம் விடல் : பக்கத்தின் வலது அல்லது இடது ஒரத்திலிருந்து உள்ளே குறிப்பிட்ட இடவெளிவிட்டுத் துவங்குதல் அல்லது ஆவண உரையை நகர்த்துதல்.

indentation : பத்தி உள்ளடக்கம்; உள் தள்ளல்; ஆவண உரையின் முதல்வரி துவக்கத்தில் காணப் படும் காலி இடம். இது பத்தி ஒன்றின் துவக்கத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

independent : சுயேச்சையான; சார்பற்ற சார்பிலா.

Independent Computer Consultants Association : சுயேச்சையான கணினி ஆலோசகர்கள் சங்கம் : சுயேச்சையான கணினி ஆலோசகர்கள் சங்கத்தின் தேசிய இணைப்பு 1976இல் உருவாக்கப்பட்டது. தேசிய அமைப்பு மற்றும் உள்ளுர் பிரிவுகளின் உறுப்பினர்கள் மூலமாக கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டுக் கணினி ஆலோசனைத் தொழிலில் ஒரு கூட்டுக் குரலாக மாறுகிறது.

Independent Computer Peripheral Equipment Manufacturers (ICPEM) : சுயேச்சையான கணினி புற இணைப்புச் சாதன தயாரிப்பாளர்கள் : கணினி சாதனங்களில் ஒன்றிரண்டு வகைகளைத் தயாரிப் பதில் சிறப்புத் திறன் உள்ள தொழிற்சாலைகளைக் கொண்ட நிறுவனம்.

Independent Consultant : சுயேச்சையான ஆலோசகர்.தகவல் சீரமைப்புத் துறையில் பயிற்சி உள்ளவர். வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில் நிறுவனங்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காண தாற்காலிகமாகப் பணிபுரிகிறவர்.

independent, machine : பொறி சாரா : கணினிசாரா.

index : கோப்பு அட்டவணை;சுட்டு;வரிசைக் குறியீடு : 1. ஒரே விதமான அலகுகள் கொண்ட வரிசையில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவைக் குறிக்க உதவும் குறியீடு அல்லது எண். எடுத்துக் காட்டாக x 5 என்பது x வரிசையில் 5வது உள்ள பொருளைக் குறிப்பிடுகிறது. 2. சில வரிசை முறை சேமிப்பில் உள்ள குறியீட்டுப் பட்டியல். அதனை அணுகி தரவுத் தொகுப்பில் உள்ள பிற வகைகளின் முகவரி களைப் பெறலாம். எடுத்துக் காட்டாக வரைபடப் பட்டியலில் உள்ள வகைகள் அல்லது தரவு கோப்பில் புள்ளி விவரங்கள்.

indexed : சுட்டுவரிசைப்பட்டது.

Indexed Address : சுட்டு முகவரி; அட்டவணை முகவரி; குறியிடப்பட்ட முகவரி : கணினிக் கட்டளை ஒன்றை நிறைவேற்றும் பொழுதோ அதற்கு முந்தியோ குறியீட்டுப் பதிவேடு ஒன்றின் உள்ளடக்கத்தினால் மாற்றப்பட்ட முகவரி.

indexed search : வரிசைமுறைத் தேடல் : ஒரு தரவு தொகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட தரவு குறிப் பைத் தேடிக் கண்டறியும் நேரத்தைக் குறைப்பதற் காக வரிசை முறைப்படுத்தலைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளும் ஒருவகைத் தேடல் முறை.

Indexed Sequential Access Method (ISAM) : சுட்டுவரிசை அணுகுமுறை : குறியீட்டு வரிசைப்படுத்தப்பட்ட அணுகு முறை : நேரடி அணுகு கருவி யில் தரவுகளை வகைப்படுத்தும் வழிகள். தரவு ஆவணங்கள் எங்கே சேமிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைக் காட்ட உதவும் ஒரு அகர முதலித் தொகுப்பு அல்லது குறியீட்டுப் பட்டியல். குறியீட்டுப் பட்டியலின் உதவியுடன் விரும்பும் தரவு ஆவணத் தைப் பெறலாம். ஆவணத்தின் சுமாரான இருப்பிடத் தைக் குறியீட்டுப் பட்டியல் காட்டுகிறது. அல்லது நேரடி அணுகு கருவி யில் தரவு துணுக்கின் இருப்பிடத்தைக் காட்டுகிறது.குறியீட்டுப் பட்டியலில் குறிப்பிடும் இடத்தில் தேவையான ஆவணத்தை அல்லது தரவுத் துணுக்கை கண்டுபிடிக்கும் வரை கணினி தேடுகிறது.

indexer:சுட்டு ஆக்க வரிசை: குறியீட்டு பட்டியல் தயாரிப்போர்:ஆவணம் ஒன்றுக்காக குறியீட்டுப் பட்டியல் ஒன்றை உருவாக்கும் நிரலாக்கத் தொகுப்பு.

Index File:பட்டியல் கோப்பு: NOX அல்லது NTX என்ற விரி வாக்கங்கள் உள்ள கோப்புகள். ஒரு தரவுத் தளத்தில் உள்ள பதிவேடுகளை ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் அணுகுவதற்கான தகவலை இது கொண்டுள்ளது.

Index hole:அட்டவணைத் துளை,குறியீட்டுத் துளை:குறி அட்டவணையீட்டுப் பட்டியல் துளை: மின் ஒளியியல் முறைமையால் அறியக்கூடிய துளையிடப்பட்ட வட்டு. இயக்கமுறைமையினால் தகட்டில் சுழிப் (பூஜ்யம்) பகுதி எங்கே துவங்கு கிறது என்பதைத் துல்லியமாக அறியலாம்.

அட்டவணைத் துளை

index hole sensor:பட்டியல் துளை உணர்வி; சுட்டுவரிசை உணர்வி.

indexing:சுட்டிணைப்பு வரிசை முறை: குறியீட்டு வரிசைப் படுத்துதல்: நிரலாக்கத் தொகுப்பு உத்தி,அதனால் கட்டளை ஒன்றை குறியீடு என்றழைக்கப்படும் அம்சத்தினால் திருத்தி அமைக்கலாம்.

Index mark:பட்டியல் அடையாளம்:' அட்டவ ணைக் குறி: பருப்பொருள் துளை அல்லது நாட்ச் அல்லது பதிவான குறியீடு அல்லது அடையாளம். வட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு வழித் தடத்தின் ஆரம்பமுனையையும் அடையாளம் காட்டுவது.

Index register:அட்டவணைப் பதிவகம்: குறியீட்டுப் பதிவேடு ஆணை ஒன்றை நிறை வேற்றும்பொழுதோ அதற்கு முந்தியோ முகவரி ஒன்றிலிருந்து,பதிவேட்டின் உள்ளடக்கத்தோடு இன்னும் கூடுதலாகச் சேர்க்கலாம் அல்லது குறைக்கலாம். Index Sequential : அட்டவணை எண் வரிசை : வரிசை முறைப் பட்டியல் : ஒரு தரவு ஒருங் கமைப்பு முறை. இதில் பதி வேடுகள் வரிசை முறைப்படி ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு ஒரு பட்டியல் மூலம் குறிப்பிடப் படும். நேரடி அணுகுக் கோப்புச் சாதனங்களில் பயன் படுத்தப்படும்போது, இதனை ISAM - Index Sequential Access Method என்று சொல்லலாம்.

index sequential access : சுட்டு வரிசைமுறை அணுகல் : ஏட்டு எண் வரிசை அணுகல்.

index sequential file : சுட்டு வரிசை முறைக் கோப்பு : ஏட்டு எண் வரிசைக் கோப்பு.

index variable : சுட்டுவரிசை மாறிலி.

Indicator : சுட்டிக்காட்டி; காட்டி; அடையாளங்காட்டி : கணினி ஒன்றின் நிலையைப் பதிவு செய்யும் கருவி.

Indirect addressing : மறைமுக முகவரியாக்கம்; மறைமுக முகவரியிடல் : நேரடி முகவரி அல்லது மறைமுக முகவரியைக் கொண்ட இருப்பிடத்தை சேமிப்பில் குறிப்பிட முகவரி ஒன்றைப் பயன்படுத்துதல். இதனை பல அடுக்கு முகவரி யிடல் என்றும் அழைப்பார்கள். Indirect mode : மறைமுக முறை.

Individual disks : தனித்த னி வட்டுகள்,

Indonet : இன்டோநெட் : 1986 இல் சிஎம்சி நிறுவனம் இந்தி யாவில் நிறுவிய பொதுத் தரவு இணையம்.

Induce : தூண்டல் : தூண்டல் மூலம் ஒரு மின்சார ஒட்டம் அல்லது மின் வலிமையைத் தூண்டல். களப் பாதிப்பு மின் மயப் பெருக்கியின் வாயிலில் தூண்டப்படும் மின்னோட் டம். மின்னோட்டப் பாதையில் சம மான மின்னோட்டத்தைத் தூண்டுகிறது.

Inductance : தூண்டுநிலை : மின் இணைப்பில், ஏற்கனவே உள்ள மின் அளவு அலகில் ஏற் படும் மாற்றத்தை எதிர்க்கும் பண்பு ஹென்றி எனப்படும்.

Induction : தூண்டல் : மின்சார மற்றும் மின்காந்தப் பண்புகளைக் கொண்ட பொருள். நேரடித் தொடர்பில்லாமல் அருகில் உள்ள பொருள் ஒன்றில் மின் னேற்றத்தை அல்லது மின் காந்தப் புலத்தை உருவாக்குதல். Industrial data collection device : தொழில் தரவு சேகரிப்புக் கருவி : ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்ய தொழிலாளி ஒருவர் எடுத்துக் கொள்ளும் நேரத்தை பதிவு செய்யும் உள்ளிட்டுக் கருவி. செய்யப்படும் வேலைகளுக்கான சம்பளத்தைக் கணக்கிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Industrial espionage : தொழில் துறை கள்ளம் : வெளியிடப்படாத, உரிமை பெற்ற தகவலை தவறாகப் பயன்படுத்தும் நோக்கத்துடன் நகலெடுத்தல் அல்லது திருடுதல். புதிய செயல்முறைகள், பொருள் வடிவமைப்புகள், விற்பனைத் திட்டங்கள் ஆகியவற்றையே பொதுவான இலக்காகத் திருடுகிறார்கள்.

Industrial robot : தொழில் துறை எந்திர மனிதன் : தொழில் துறை எந்திரன் : புதிய நிரல் தொகுப்புக்கு இடமளிக்கிற. பலபணிகளைச் செய்யக்கூடியது. பொருள்களை, கருவிகளை, சிறப்பான கருவிகளை திட்டமிடப்பட்ட இயக்கங்கள் மூலம் பல்வேறு பணிகளைச் செய்யக்கூடியது. மற்ற வகையான தானியக்கங்களைப் போல அல்லாமல் எந்திரன்கள் பல்வேறு வகையான பணிகளைச் செய்யும்படி நிரல் தொகுப்பை அளிக்கலாம். அதன் மூலம் அவற்றை இலகுவான தயாரிப்புக் கருவிகளாக மாற்றலாம். ரோபோக்களுக்கான நிரல் தொகுப்புகளை மாற்ற முடியுமாதலால் பல சாதகமான பயன்கள் உண்டு. மிகக்குறைந்த துவக்கச் செலவு மற்றும், குறைந்த மாசு நீக்கும் செலவுகள் காரணமாக எண் பிக்கப்பட்ட வடிவமைப்பும், ஒட்டுமொத்த தயாரிப்புச் செலவைக் குறைக்கும் பண்பையும் எந்திரன் கொண்டிருப்பதால் ஒரு நிறுவனம் அதன் இலாபத்தை அதிகரித்துக்கொள்ள முடிகிறது. மோட்டார் வாகனத் தொழில், விமானத் தொழில், வீட்டு உபயோக மின் அணுவியல் சாதனத் தயாரிப்பு, நுகர்வுப் பொருள்கள், சாலையில் செல்லாத வாகனங்கள் தயாரிப்பு ஆகியவற்றில் ஈடுபடும் பெரிய தொழில் நிறுவனங்கள் தொழில் துறை எந்திரன்களைப் பயன்படுத்துகின்றன. அண்மைக்கால வளர்ச்சி காரணமாக எந்திரன்கள் கூடுதல் அறிவுடன் இயங்குகின்றன. எந்திரப்பார்வை, தொடுஉணர்வு, நகரும் திறன் காரணமாக பல வகையான தொழில்களுக்கு எந்திரன்கள் (ரோபோக்கள்) பொருத்தமானவை. ஜவுளித் தொழில், உணவு பதப்படுத்துதல், மருந்துப் பொருள் தயாரிப்பு, மேஜை நாற்காலி வகைகள் தயாரிப்பு, கட்டுமானத் தொழில், சுகாதாரப் பராமரிப்பு ஆகியவற்றில் மிகவிரைவில் எந்திரன்கள் பெருமளவு பயன்படுத்தப்படும். உற்பத்தி, உற்பத்தித்திறன் தொகுப்புகளில் எந்திரன்கள் பெருமளவு லாபம் தருவனவாக உள்ளன. அமெரிக்காவில் தொழில் நிறுவனங்களில் எந்திரன்களைப் பயன்படுத்துவதால் 20 முதல் 30 சதவீதம் உற்பத்தித் திறன் அதிகரிக்கிறது என்பதை அமெரிக்க வரலாறு காட்டுகிறது. எந்திரன்களைப் பயன்படுத்தும் நிறுவனங்கள் தற்பொழுது பயன்படுத்தப்படும் எந்திரங்களுக்கான நிலுவையைச் செலுத்துவதைத் துரிதப்படுத்த இயலும். அதேசமயம் எந்திர முதலீட்டுத் தேவைகளைக் குறைத்துக் கொள்ளமுடிகிறது. எடுத்துக்காட்டாக கூடுதலாக அழுத்த அச்சு எந்திரங்களையும் அல்லது எந்திரக் கருவிகளையும் வாங்குவதைவிட எந்திரன்களை வாங்குவது 20 முதல் 30 சதவீத கூடுதல் உற்பத்தி தருவதாக உள்ளது. சமமான செலவில் அல்லது கூடுதலான செலவில் குறைவான உற்பத்தித் திறன் உள்ள ஒரு எந்திரத்தை வாங்குவதை விட எந்திரன்களை வாங்குவதால் 20 முதல் 30 சதவீதம் உற்பத்தி திறன் உயர்கிறது.

Inequality : சமமின்மை : சமம் இல்லாத இரண்டு மதிப்பீடுகளின் வெளிப்பாடு. 'பி' யை விட 'ஏ' பெரியது, ஏ யை விட 'பி' பெரியது என்று கூறும் சமமின்மையை வெளிப்படுத்தும் இரண்டு வழிகளாகும். ஏ-க்கு பி-சமம் இல்லை என்பது சமமின்மையின் வரிசை முறையை வெளிப்படுத்தாது சமமின்மையை மட்டும் காட்டுகிறது.

infection : தொற்று : ஒரு கணினி அமைப்பு அல்லது முறைமையில் நச்சுநிரல் குடியேறியுள்ளதைக் குறிக்கும் சொல். ட்ரோஜான் குதிரை அல்லது நச்சுப்புழுவகையைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம்.

inter : உய்த்துணர்; ஊகி : குறிப்பிட்ட தகவலின் அடிப்படையில் எடுக்கப்படும் முடிவு. முறையான தருக்க விதிகளின்படியோ, பொதுவான கண்ணோட்டத்தின் அடிப்படையிலோ எடுக்கப்பட்டதாக இருக்கலாம். (எ-டு) பறவைகளுக்கு இறகுகள் உள்ளன. கானரி என்பது மஞ்சள் நிறமுடைய பாடும் பறவை. இந்த இரு கூற்றுகளின் அடிப்படையில் கானரிகளுக்கு இறகுகள் உண்டு என்பதை உய்த்து அறியலாம் அல்லவா?

Inference : முடிவறிதல்; உய்த்துணர்தல்; அனுமானம் : அறிந்த உண்மை மதிப்பீடுகளையுடைய துவக்கநிலை அலகுகளில் இருந்து முடிவு ஒன்றைப்பெறும் முறை.

inference engine : உய்த்துணர் பொறி; ஊகித்தறி பொறி : முடிவு செய்பொறி  : ஒரு வல்லுநர் முறைமையின் (Expert System) செயலாக்கப் பகுதி. வல்லுநர் முறைமையில் மெய்ம்மைக் கூறுகளும் (Facts) விதிமுறைகளும் (Rules) ஓர் அறிவுத் தளத்தில் (knowledge base) சேமிக்கப்பட்டிருக்கும். ஆய்வுக்கான கருதுகோள்கள் உள்ளீடாகத் தரப்படும்போது அவை மெய்ம்மைகளுடனும் விதிமுறைகளுடனும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்பட்டு, முடிவுகள் பெறப்பட்டு அதற்கேற்ப, வல்லுநர் முறைமை நடவடிக்கையை மேற்கொள்கிறது.

Inference programme : அனுமான நிரல் தொகுப்பு : தரப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து முடிவு ஒன்றைப் பெறும் நிரலாக்கத் தொகுப்பு.

inference rule : உய்த்தறி விதி.

infiled : உள்புலம்.

Infinite loop : முடிவற்ற வளையம் : ஒரு நிரல் தொகுப்பு ஒன்றில் தொடர்ந்து வரும் நிரல்களின் தொகுப்பு. வெளியேறும் நிபந்தனையற்ற வளையம் முடிவற்ற வளையம் என்றும் அழைக்கப்படும்.

infinite number : வரம்பிலா எண்; வரம்பிலி.

Infinite rule : அனுமான விதிமுறை.

Infix notation : உள் பொருத்தப்பட்ட குறியீடு ; பொதுவான கணிதச் சமன்பாடு. இதில் செயல்பாடுகள் பகுதி முறைகளில் அடங்கியுள்ளது. 5 -ஐயும் 3-யும் கூட்டுதலை 5 + 3 என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதில் முன்னிணைப்புக் குறியீடோ, பின்னிணைப்புக் குறியீடோ கிடையாது.

infobahn : இன்ஃபோபான்; தகவல் விரைவுச் சாலை; தகவல் நெடுஞ்சாலை : இன்ஃபர்மேஷன் (Information), ஆட்டோபான் (Autobahn) ஆகிய இருசொற்களும் இணைந்த கூட்டுச்சொல். இணையத்தை இச்சொல்லால் குறிப்பிடுகின்றனர். ஆட்டோபான் என்பது ஜெர்மன் நாட்டில் வாகன ஒட்டிகள் சட்டப்படி மிகவேகமாக வாகனத்தை ஒட்டிச் செல்வதற்கான நெடுஞ்சாலை ஆகும்.

Infoprenneur : தகவல் தொழில் முனைவர் : மின்னணுத் தகவலைத் திரட்டிப் பரப்பும் வணிகத்தில் உள்ள நபர். Informal design review : முறை சாரா வடிவமைப்பு மதிப்பியல்; முறைமையால் வடிவமைக்கப்பட்ட ஆவணத்தை தேர்வு செய்யப்பட்ட நிர்வாகம் முறைமை ஆய்வு, மற்றும் நிரல் தொகுப்புரைகளைக் குறியீடு செய்யும்முன் தேவையான சேர்ப்பு, நீக்கம், திருத்தம் ஆகியவைகளைச் செய்ய மதிப்பிடல்.

Informatics : தகவலியல் : தகவல் தொழில் நுணுக்கத்துக்கு சமமானதாகக் கையாளப்படும் சொல்.

Information : தகவல் : கணினி ஒன்றுக்குள் வழங்கப்பட்ட தரவுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட பொருளுள்ள பயனுள்ள உண்மைகள். அறிந்த மரபுகளின்படி தரவுகளுக்கு வரையறை செய்யப்பட்ட பொருள்.

Information Analysis : தகவல் ஆய்வு : செய்தி ஆய்தல்.

Information banks : தகவல் வங்கிகள்; குறிப்பிட்ட பயன்பாடுகள் தொடர்பான தகவல்களைச் சேமிக்கக்கூடிய பெரிய புள்ளிவிவர அடிப்படைகள்.

Information bits : தகவல் துண்மிகள் : தரவு தொடர்பில் தகவல் துகாரங்களினால் இத்துண்மிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் பிழையைக் கட்டுப்படுத்தும் துண்மிகள் சேர்க்கப்படவில்லை.

information centre : தகவல் மையம் ; ஒரு நிறுவனத்தில் இறுதி பயனாளராக இருப்பவருக்கான ஆதரவு வசதி. பயன்படுத்துபவர்கள் தங்களது சொந்தப் பயன்பாட்டு நிரலாக்கத் தொடர்களை உருவாக்ககற்றுத் தருவதுடன் தங்களது சொந்த தகவல் செயலாக்க பணிகளுக்கும் உதவுகிறது.

information channel : தகவல் இணைப்பு : தகவல் தடம்; தகவல் அலைவரிசை.

Information engineering : தகவல் பொறியியல் : ஒரு நிறுவனத்தில் தகவல் செயலாக்கத்தை உருவாக்கவும், வழிகாட்டவும் பயன்படும் பொருள்கள் மற்றும் செய்முறைகளின் ஒருங்கிணைந்த தொகுதி.

Information explosion : தகவல் பொருத்தம் : எல்லா வகையான தகவல்களின் உற்பத்திப்பெருக்கம், அவற்றின் விரிவு.

Information filtering : தகவல் வடிகட்டல் ; மனித மூளையில் தகவல் செயலாக்கப்படும் போது சில தூண்டல்களைத் திரையிட்டு தேர்ந்தெடுப்பதற்கு மனிதர்கள் பல வகையான கோட்பாட்டு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துதல்.

Information float : தகவல் மிதவை : அனுப்புபவருக்கும், பெறுபவருக்கும் இடையில் பயணத்தில் உள்ள எழுதப்பட்ட கடிதம் அல்லது பிற ஆவணம். இந்த பயணத்தின்போது எந்த நடவடிக்கைக்கும் அல்லது பதில் தரவும் அது கிடைப்பதில்லை.

information hiding : தகவல் மறைப்பு : பொருள்நோக்கு நிரலாக்கத்தில் ஒரு கருத்துரு ஒரு தரவுக் கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்கூறுகள் என்ன செய்யும் என்பதே அதைப் பயன்படுத்தும் நிரலருக்குத் தெரியும். எப்படிச் செய்யும் என்கிற தரவு மறைக்கப்பட்டிருக்கும். அத்தகைய செயல்கூறுகள் குறிப்பிட்ட செயலாக்க முறையைச் சார்ந்து இருப்பதில்லை. ஒரு நிரல் கூறு அல்லது துணைநிரல் செயல்படும் முறையை அவற்றைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளும் நிரல்களுக்குச் சார்பின்றி மாற்றயமைத்துக் கொள்ள தரவு மறைப்பு கோட்பாடு உதவுகிறது.

information highway : தகவல் பெருவழி; தகவல் நெடுஞ்சாலை. Information Industry : தகவல் தொழில் : நேர்முகப் பணிகள் மூலமோ அல்லது வட்டுகள் மூலம் விநியோகிக்கப்பட்டோ அல்லது சிடி ரோம் மூலமோ தகவல் வழங்கும் நிறுவனங்கள். அனைத்து கணினிகள், தகவல் தொடர்புகள், மின்னணு தொடர்புள்ள நிறுவனங்கள், வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் பணிகளும் இதில் அடங்கும்.

Information management : தகவல் மேலாண்மை : தரவுவை ஒரு நிறுவனத்தின் மூலாதாரமாக ஆராயும் துறை. கணினியால் செயலாக்கப்பட்டாலும் இல்லையென்றாலும் ஒரு நிறுவனத்தில் உள்ள அனைத்து தரவுகள் மற் றும் தகவல்கள் பற்றிய விளக்கங்கள், பயன்கள், மதிப்பு மற்றும் விநியோகமும் இதில் அடங்கும். ஒரு நிறுவனம் திறம்பட முன்னேறவும் செயல்படவும் எத்தகைய விவரங்கள் தரவுகள் தேவைப்படுகின்றன என்பதை இது ஆராய்கிறது. கணினி தீர்வுகளை உருவாக்குவதற்குமுன் தேவைப்படும் தரவுவை ஆராய்ந்து அறிய வேண்டும்.

Information networks : தகவல் பிணையம் : பூமியில் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நூலகங்கள் மற்றும் தரவு மையங்களை, அவற்றின் தள முழுத் தகவல் ஆதாரங்களை மேலும் அதிகமான மக்களிடையே பகிர்ந்து கொள்ளும் நோக்கத்துடன் உருவாக்கப்பட்ட தொலைத் தகவல்கள் மூலமான இணைப்பு.

Information overload : தகவல் மிகைப்பளு : திறமுடன் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய அல்லது கையாளக்கூடிய அளவுக்குமேல் ஒரு நபரிடம் தகவல் போய்ச்சேர்ந்தால் இத்தகைய நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் குழப்பமும் தகவல் பெற்றவர் செயல்பட முடியாத நிலையும் ஏற்படுகிறது.

Information processing : தகவல் வகை செய்தல்; தகவல் அலசல் : கணினி ஒன்றின் செயல்களின் முழுமை. மதிப்பீடு, ஆய்வு மற்றும் தகவல்களை வகைசெய்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் பயனுள்ள தகவல்கள் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

Information processing center : செய்தி வகைசெய்யும் மையம்; தகவல் அலசி ஆராயும் மையம் : Data Processing Center போன்றது.

Information processing curriculum : தகவல் வகை செய்யும் கல்வி : Data Processing Curriculum போன்றது.

Information providers : தகவல் அளிப்போர் : கணினி பிணைய பிணைப்புக்கு கட்டணத்துக்காக தகவல்களை வழங்கும் பெரிய வணிக நிறுவனங்கள். எடுத்துக்காட்டு Source or CompuServe.

Information quality : தகவலின் தரம் : ஒரு குறிப்பிட்ட பயனாளருக்குப் பயனளிக்கக்கூடிய வடிவம் உள்ளடக்கம் மற்றும் காலம் ஆகிய தன்மைகள் தகவலில் எந்த அளவு உள்ளது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

Information reporting system : தகவல் அறிவிக்கும் அமைப்பு : குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியிலோ அல்லது தேவையின்பேரிலோ தேவையான அறிக்கைகள், காட்சிப் பொருள்கள், பதில்கள் ஆகியவற்றை அளிக்கும் மேலாண்மை தரவு அமைப்பு.

Information resource management : செய்தி வள மேலாண்மை; தகவல் ஆதார நிர்வாகம்; தொழிலாளி, மூலதனம் மற்றும் கச்சாப் பொருள் தகவல் ஆதாரங்களை நிர்வகிப்பதற்கான முறைமை.

Information retrieval : தகவல் பெறல்; தரவு மீட்பு : 1. சேமிப்பு மற்றும் பெருமளவு தகவல்களில் தேடல் மற்றும் தேர்வு செய்யப்பட்ட தகவல்களைக் கிடைக்கச்செய்தல். தொடர்பான தொழில் நுணுக்கங்கள் தொடர்புடைய கணினித் தொழில் நுணுக்கப் பிரிவு.

Information revolution : தகவல் புரட்சி : சமூகத்தில் கணினித் தொழில் நுணுக்கம் ஏற்படுத்திய பாதிப்பு காரணமாக தற்பொழுதைய ஊழிக்குத் தரப் பட்ட பெயர். தகவல் புரட்சி, கணினிப் புரட்சி என்றும் சில நேரங்களில் அழைக்கப்படுகிறது.

Information science : தகவல் அறிவியல்; தகவலியல் : எல்லாவகையான தகவலையும் மக்கள் எப்படி உருவாக்குகிறார்கள், பயன்படுத்துகிறார்கள் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு வழங்குகிறார்கள் என்பது பற்றிய ஆய்வு.

information services : தகவல் பணிகள் : விரிவான தகவல் அடிப்படை பல்வேறு வகையான பணிகளுக்கு வகை செய்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக விமானப் பயணப்பதிவு, பங்குச்சந்தை விலை விவரங்கள்.

information storage : தகவல் சேமிப்பகம்; தகவல் களஞ்சியம்.

information storage and retrieval : தகவல் சேமிப்பும் மீட்பும்.

information super highway : தகவல் நீள் நெடுஞ்சாலை : தனியார் பிணையங்கள், நிகழ்நிலைச் சேவைகள் மற்றும் இது போன்ற தகவல் போக்குவரத்தினை உள்ளடக்கிய, தற்போதுள்ள இணையம் மற்றும் அதன் பொதுக்கட்டமைப்புகளையும் குறிப்பது.

Information system : தகவல் முறைமை; தகவல் அமைப்பு : ஊழியர், நடைமுறைகள் மற்றும் கருவிகள் சேகரிப்பு, தகவல்களைச் சேகரிக்க, பதிவு செய்ய, வகைப்படுத்த, சேமிக்க, மீண்டும் பெற, வெளிக்காட்ட வடிவமைக்கப்பட்டது, இயக்கப்படுகிறது மற்றும் பராமரிக்கப் படுகிறது.

information system, management : மேலாண்மை தகவல் முறைமை.

Information system specialist : தகவல் அமைப்பு வல்லுநர் : கணினி தொழில் அல்லது கணினி பயன்படுத்தும் நிறுவனத்தில் கணினி சேவைகளைக் கொடுப்பது தொடர்பான தொழிலில் உள்ள நபர்.

Information technology : தகவல் தொழில்நுட்பம் : தகவல்கள் ஒலி, படங்களைக் கொண்டு செல்லும் உயர்வேகத் தகவல் தொடர்பு இணைப்புகளையும் கணினி முறைமையையும் இணைத்தல்.

information Technology Act : மின்வெளிச் சட்டம்; தகவல் தொழில் நுட்பச் சட்டம்.

Information Technology Manager : தகவல் தொழில்நுட்ப மேலாளர்.

Information Technology Project Manager : தகவல் தொழில்நுட்பத் திட்ட மேலாளர்.

Information theory : தகவல் கொள்கை : தகவல் பரிமாற்றம், பிழைகள், சப்தம், திரிவு ஆகியவைகளுக்குட்பட்ட வகையில் சரியாக வழங்குதல் தொடர்பான கல்வி.

Information Thru’ Speech (ITS) : பேச்சின் மூலம் தகவல் (ஐடீஎஸ்)  : அமெரிக்காவின் மேரிலாண்ட் கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ் நிறுவனம் உருவாக்கிய நுண் கணினி.

Information utility : தகவல் பயன்பாட்டமைப்பு.

information warehouse : தகவல் கிடங்கு : ஒரு நிறுவனத்தின் அனைத்துக் கணினிகளிலும் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தரவு வளங்களின் ஒட்டுமொத்தத் தொகுப்பு.

information warfare : தகவல் போர்த் தாக்குதல் : எதிரி நாட்டின் பொருளாதார வாழ்வும் பாதுகாப்பும் பெரிதும் சார்ந்துள்ள கணினி நடவடிக்கைகள் மீதான தாக்குதல். விமானப் போக்குவரத்துக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகளை நிலைகுலையச் செய்தல், பங்குச்சந்தை ஆவணங்களை பெருமளவில் பாழாக்குதல் போன்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம்.

infrared : அகச்சிவப்பு : மின்காந்த நிறமாலையில் சிவப்பு ஒளிக்குச்சற்றே கீழான வரம்புக்குள் ஓர் அலைவரிசையைக் கொண்டுள்ள கதிர். பொருட்கள் தத்தம் வெப்ப நிலைக்கேற்ப அகச்சிவப்புக் கதிர்களை வெளியிடுகின்றன. வழக்கமாக, அகச்சிவப்புக் கதிர் வீச்சு அதன் அலைநீளத்தின் அடிப்படையில் நான்கு வேறுவகைகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

infrared data association : அகச்சிவப்புத் தரவுச் சங்கம் : கணினிகளுக்கும் அவற்றின் புறச்சாதனங்களுக்கும் இடையே அகச்சிவப்புக் கதிர்மூலமான தகவல் தொடர்புக்குரிய தகவல் வரையறைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள தொழில் நிறுவனங்களின் ஓர் அமைப்பு. இவை பெரும்பாலும் கணினி உதிரி உறுப்புகள் மற்றும் தகவல் தொடர்புச் சாதனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களாகும்.

infrared port : அகச்சிவப்புத் துறை : அகச்சிவப்புக் கதிர் உணரும் சாதனத்துடன் தொடர்பு கொள்ள ஒரு கணினியில் அமைந்துள்ள ஓர் ஒளியியல் துறை. இணைப்பு வடக்கம்பிகள் இல்லாமலே தகவல் தொடர்பு இயல்கிறது. தற்போதைக்கு சில அடி தொலைவுக்கே தொடர்பு ஏற்படுத்த முடிகிறது. மடிக்கணினிகள், கையேட்டுக் கணினிகள், அச்சுப்பொறிகளில் அகச் சிவப்புத் துறைகள் வந்துவிட்டன. தகவல் தொடர்பில் ஈடுபடும் இரண்டு சாதனங்களின் துறைகள் நேராகப் பார்த்துக்கொண்டிருப்பது கட்டாயம்.

infrastructure : உள் கட்டமைப்பு.

Inherent error : உள்ளார்ந்த பிழை : நிச்சயமற்ற அளவுகள், அப்பட்டமான தவறுகள், குறைவான பதின்ம நிலைகளினால் கரிக்கப்பட்ட மதிப்பீடு ஆகியவற்றின் பிழையான துவக்க மதிப்பீடுகளைக் கொண்ட கணினிப் பிழை.

inheritance : வாரிசுரிமை : பொருள் சார்ந்த நிரல் தொடரமைத்தலின் முதலாவது வகுப்பின் உடன்பிறந்த தன்மைகளை வேறொரு வகுப்புப் பொருள்கள் பெறும் திறன்.

inheritance code : மரபுரிமக் குறிமுறை : பொருள்நோக்கு நிரலாக்கத்தில், ஒரு பொருளுக்குரிய கட்டமைப்பு மற்றும் செயல்முறைக் கூறுகளையும் குறிக்கிறது. எந்த இனக்குழுவிலிருந்து இப்பொருள் மரபுரிமையாக உருவாக்கப்பட்டதோ, அந்த இனக்குழு அல்லது அதன் பொருளிலிருந்து இவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டவை ஆகும்.

inhibit : தடைசெய் : ஒரு நிகழ்வினைத் தடுத்தல். (எ-டு) கணினியின் புறச்சாதனம் ஒன்றின் குறுக்கீடுகளை (interrupts) தடை செய்தல். அதாவது, அப்புறச்சாதனம் எவ்விதக் குறிக்கீடுகளையும் அனுப்புவதை தடைசெய்வது என்று பொருள்.

In-house : வீட்டுக்குள் : தன்னுடைய சொந்த மூலாதாரங்களைக் கொண்டு ஒரு நிறுவனம் செய்து முடிக்கின்ற நடவடிக்கைகள்.

. ini : ஐஎன்ஐ : டாஸ் மற்றும் விண்டோஸ் 3. x இயக்கமுறைமைகளில் இயக்கத்தை தொடங்கிவைக்கும் முக்கிய கோப்பினை அடையாளங் காட்டும் வகைப்பெயர் (File Extension). பெரும்பாலும் பயனாளரின் விருப்பத் தேர்வுகளையும், ஒரு பயன்பாட்டுத் தொகுப்பின் தொடக்க நிலைத் தகவல்களையும் ஐஎன்ஐ கோப்பு தன்னகத்தே கொண்டிருக்கும்.

INIT : தொடக்கு இனிட் : 1. பழைய மெக்கின்டோஷ் கணினிகளில், கணினியை இயக்கும்போது நினைவகத்தில் ஏற்றிக் கொள்ளப்படும் முறைமையின் துணைநிரல். 2. யூனிக்ஸ் இயக்கமுறைமையில், முறைமை நிர்வாகி செயல்படுத்தும் ஒரு கட்டளை. 3. ஜாவா குறுநிரல் களில் (Applets) கட்டாயமாக இடம்பெறும் முக்கிய வழிமுறை. குறுநிரல் அழைக்கப்படும்போது இந்த வழிமுறை இயக்கப்படும்.

initial base font : தொடக்க தள எழுத்துரு.

initial graphics exchange specification : தொடக்க வரைகலைப் பரிமாற்ற வரன்முறை : அமெரிக்க தேசிய தரக்கட்டுப்பாட்டு நிறுவனத்தின் (ANSI) ஆதரவு பெற்ற கணினி வரைகலைக் கோப்பு வடிவாக்கத் தரம். குறிப்பாக, கணினியுதவு வடிவமைப்பு (CAD) நிரல்களில் உருவாக்கப்பட்ட மாதிரியங்களைக் கையாள இது ஏற்றதாகும். அடிப்படையான வரை கணித வடிவங்களை உள்ளடக்கியது. கணினியுதவு வடிவமைப்பின் குறிக்கோள்களுக்கு இசைவானது. உரை விளக்க வரைபடங்கள், பொறியியல் வரைபடங்கள் ஆகியவற்றுக்கு உகந்தது.

initialization : தொடக்கி வைத்தல்; தொடக்க மதிப்பிருத்தல்; தொடக்க நிலைப்படுத்தல் : ஒரு நிரலில் மாறிகளிலும், தரவுக் கோவைகளிலும் தொடக்க மதிப்புகளை இருத்தி வைக்கும் செயல்பாடு.

initialization list : தொடக்க மதிப்பிருத்தும் பட்டியல்.

initialization portion : தொடக்கி வைக்கும் பகுதி.

initialization string : தொடக்கி வைக்கும் சரம் : ஒரு புறச்சாதனத்துக்கு, குறிப்பாக ஓர் இணக்கிக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் தொடர்ச்சியான கட்டளைகளின் தொகுப்பு. இணக்கியைச் செயல்பட வைக்கத் தயார் செய்யும் கட்டளைகள்; பெரும்பாலும் எழுத்துகளைக் கொண்ட சரமாக இருக்கும்.

initialize : தொடக்க மதிப்பளிப்பு : ஒரு தகடு ஒன்றைத் தயாரிப்பதற்கான கணக்கீட்டைத் துவங்குமுன் சரியான துவக்க மதிப்பீடுகளை அல்லது ஜன்னலை, மாறுபாடுகளை முன்னரே தீர்மானித்தல்.

initializer : தொடக்க மதிப்பிருத்தி : ஒரு மாறிலியின் தொடக்க மதிப்பாக அமையும் மதிப்பினை தரக்கூடிய கணக்கீட்டுத் தொடர்.

initial programme load : தொடக்க நிரல் ஏற்றம் : ஒரு கணினி இயக்கி வைக்கப்படும்போது, ஓர் இயக்க முறைமையை நினைவகத்தில் ஏற்றி எழுதிக்கொள்ளும் செயல்முறை. Initial value : தொடக்க மதிப்பளவு.

initiate : தொடக்கி வை.

initiator : ஸ்கஸ்ஸி (SCSI) இணைப்பிகளில் கட்டளைகள் தரக்கூடிய ஒரு சாதனம். கட்டளைகளைப் பெற்றுக்கொள்ளும் சாதனம் இலக்கு (Target) எனப்படுகிறது.

Initiator terminator : துவக்கும் முகப்பு : உள்ளீடு / வெளியீடு சாதனங்களுக்கு ஒதுக்குவதற்கும் இயக்கப்படுவதற்கு நிரலியிடுவதற்கும் வெளியீட்டை அச்சிடுவதற்கும் வேலை ஒதுக்கீடு செய்யும் ஒரு வழமை.

ink cartridge : மைப் பொதியுறை : பெரும்பாலும் ஒருமையச்சுப் பொறியில் (Ink-jet printer) பயன்படுத்தக்கூடிய மைக்குப்பி. பெரும்பாலும், மை தீர்ந்தவுடன் எறியப்படக் கூடியதாக இருக்கும்.

ink character reader, magnetic : காந்த மையெழுத்துப் படிப்பி.

ink. Jet : மை-பீச்சு : மை வழங்கி : ஒரு அச்சுத் தொழில் நுட்பம். காகிதத்தில் மையினால் சிறிய புள்ளிகளை அமைப்பதன் மூலம் எழுத்துகளை உருவாக்குகிறது. 300 டி. பி. ஐ. அளவுள்ள லேசர் அச்சுப்பொறிகளைப் போன்று அதன் தோற்றம் இருப்பினும் அந்த அளவுக்கு வேகம் இருக்காது.

Inkey : உள்விசை. ஒரு டிபேஸ் நிரலைப் பயன்படுத்துவோர் ஒரு விசையை அழுத்தியவுடன் அதற்குரிய மதிப்பைக் காட்டுவது.

Ink-Jet printer : மை-பீச்சு அச்சுப்பொறி : தாளின் மீது மெல்லிய மை தெளிப்பின் மூலம் அச்சிடும் ஒரு வெளியீட்டுக் கருவி.

inline : உள்ளமை : 1. நிரலாக்கத்தில், ஒரு செயல்கூறின் அமைப்பு இருக்குமிடத்தில் அச்செயல்கூறுக் கட்டளைகளை இட்டு நிரப்பிவிடுமாறு அமைத்தல். முறையான அளபுருக்கள் (parameters) மெய்யான தரு மதிப்புகளால் (arguments) பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன. ஒரு நிரலின் செயல்திறனை மிகுவிக்க மொழிமாற்றத் தருணத்திலிலேயே உள்ளமை செயல்கூறுகள் பதிலீடு செய்யப்படுகின்றன. 2. ஹெச்டீஎம்எல் நிரலில் ஒரு வரைகலைப் படத்தை உரைப்பகுதியுடன் உள்ளமைத்து அதனைச் சுட்டுதல். இதற்கு (IMG) என்னும் குறிசொல் (Tag) பயன்படுகிறது.

Inline coding : உள்ளமை ஆணைகள் : ஒரு வடிமையின் முக்கிய பகுதியில் ஒரு இடத்திற்குக் குறியிடுதல். inline function : உள்ளமை செயல்கூறு. சி++ மொழியில் உள்ளமை செயல்கூறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

inline graphics : உள்ளமை வரைகலை : ஹெச்டீஎம்எல் ஆவணத்தில் அல்லது ஒரு வலைப்பக்கத்தில் உள்ளமைக்கப்படுகின்ற வரைகலைக் கோப்புகள். ஹெச்டீஎம்எல் மொழியைப் புரிந்துகொள்ளும் நிரல்கள் மற்றும் இணைய உலாவிகளின் மூலம் இப்படங்களைப் பார்க்க முடியும். தனியான கோப்புத் திறப்பு செயல்பாட்டினைத் தவிர்ப்பதன் மூலம், உள்ளமை வரைகலைப் படங்கள் ஹெச்டீஎம்எல் (HTML) ஆவணத்தை அணுகுதல் மற்றும் நினைவகத்தில் ஏற்றுதல் போன்ற செயல்பாடுகள் விரைவாக நடைபெறும்.

inline image : உள்ளமைப் படிமம் : ஓர் ஆவணத்தில் உரைப்பகுதியினூடே உள்ளமைக்கப்பட்ட ஒரு படிமம். வலைப்பக்கங்களில் இது போன்ற படிமங்களை அதிகம் காணலாம்.

Inline processing : உள்ளமை செயலாக்கம் : துவக்க நிலை சீர்செய்தல் அல்லது வகைப்படுத்தலுக்கு ஆட்படாமல் தன்னிச்சையான போக்கில் தரவுகளை வகைப்படுத்துதல்.

Inline subroutine : உள்ளமை துணை வாலாயம் : முதன்மை நடவடிக்கையில் தேவையான எண்ணிக்கையில் இடையில் செருகப்பட்ட துணை நடவடிக்கைக் குறிப்பு.

inner join : உள் இணைப்பு : உறவுமுறைத் தரவுத்தள மேலாண்மைத் தொகுப்புகளில் பயன்படுத்தப்படும் செயலாக்கம். இரண்டு அட்டவணைகளை ஒரு முதன்மைப் புலம் மூலமாக உறவுபடுத்தி இரண்டிலிருந்தும் தகவலைப் பெறும்முறை. இடப்புற அட்டவணையிலுள்ள அனைத்து ஏடுகளும் அவற்றோடு உறவுடைய வலப்புற அட்டவணையிலுள்ள ஏடுகளும் விடையாகக் கிடைக்கும்.

Inner loop : உள்கொக்கி வளையம்.

Inoculate : நொயழிப்பு : நச்சழிப்பு : ஒரு நிரலாக்கத் தொடரில் தெரியாத நச்சுநிரல்கள் (வைரஸ்கள்) இருக்குமானால் கண்டுபிடித்து அதனைச் சேமித்து வைப்பது. கோப்புகளை மாற்றும்போது வைரஸ் புகுந்தாலும் இதில் கண்டுபிடித்து விடலாம்.

Input : உள்ளீடு : வெளியில் உள்ள சேமிப்பு ஊடகம் ஒன்றிலிருந்து தகவல்க்ளை கணினியின் உள்சேமிப்புப் பிரிவுக்கு வழங்குதல். வெளியீட்டிலிருந்து மாறுபட்டது. Input area : உள்ளீட்டுப் பகுதி : உள்ளிட்டுத் தகவல்களை சேமிக்க ஒதுக்கப்பட்டபகுதி. வெளியீட்டுப் பகுதிக்கு எதிரானது.

input bound : உள்ளீட்டு வரம்பு/எல்லை.

input buffer : உள்ளீட்டு இடையகம் : ஒரு கணினிக்குள் உள்ளீடாகச் செலுத்தப்படும் தகவல் களைத் தற்காலிகமாகச் சேமித்து வைப்பதற்கென கணினி நினைவகத்தில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பகுதி.

Input data : உள்ளீட்டுத் தரவு : சீர் செய்யப்படவேண்டிய தரவுகள் வெளியீட்டுத் தரவுகளுக்கு எதிரானது.

Input device : உட்பாட்டுச் சாதனங்கள், உள்ளிட்டுக் கருவி;உள்ளிட்டுச் சாதனங்கள் : மனிதர்கள் கையாளக்கூடிய சாதனங்களிலிருந்து மத்திய செயலகப் பகுதிக்கு தகவல்களைத் தரக் கூடிய கருவி. எடுத்துக்காட்டு : அட்டை வாசிப்பி, நாடாப் பதிவு, விசைப் பலகை முனையம், மின்காந்த நாடாப் பிரிவு.

input job stream : உள்ளீட்டுப்பணித் தாரை;உள்ளிட்டுப் பணியோட்டம்.

input mask : உள்ளீட்டு மறைப்பு.

Input material : உட்பாட்டுப் பொருள்.

Input media : உள்ளீட்டு ஊடகம் : தரவுகள் பதிவு செய்யப்படுகிற பகுப்பொருள்கள். எடுத்துக்காட்டு : சிறு தகடுகள், மின்காந்த நாடா, துளையிடப்பட்ட அட்டை, எம்ஐசிஆர் ஆவணங்கள் மற்றும் ஒசிஆர் ஆவணங்கள், வெளியீட்டு ஊடகம் மற்றும் ஆதார ஊடகம் ஆகியவற்றை ஒப்பிடவும்.

Input/output (I/O) : உள்ளீடு/வெளியீடு : மனிதர்களுக்கும் எந்திரங் களுக்கும் இடையிலான தகவல் தொடர்பை அடைவதற்கான உத்தி, ஊடகம் மற்றும் கருவி.

Input/output bound : உள்ளீடு/வெளியீடு இறுக்கம் : உள்ளிட்டு/வெளியீட்டு நடவடிக்கைகள் காரணமாக மத்திய சீர்படுத்தும் பிரிவின் நடவடிக்கைகள் தொய்வடையும் சூழ்நிலை தொடர்பானது. உள்ளிட்டு/வெளியீட்டு நடவடிக்கைகள் பொதுவாக மையச்செயலகப் பிரிவின் உள் சீர்படுத்தும் நட வடிக்கைகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது மிகவும் தாமதமாக உள்ளன.

input/output buffer : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு இடையகம் : ஒரு கணினியில் உள்ளீடாகத் தரப்படும் தரவுகளையும், வெளியீடாகப் பெறப்படும் தரவு களையும் தற்காலிகமாகச் சேமித்து வைப்பதற்காக நினைவகத்தில் ஒதுக்கப்படும் ஒரு பகுதி. மையச் செயலி நேரடியாக உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு சாதனங்களுடன் தரவு பரிமாற்றம் மேற்கொண்டால் செயலியின் பொன்னான நேரம் வீணாகிப் போகும். இடைநிலை நினைவகத்தில் எழுதி விட்டு செயலி வேறு பணியை மேற்கொள்கிறது என்பதால் அதன் நேரம் பயனுள்ள முறையில் செலவாகிறது.

input output bus : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுப் பாட்டை : ஒரு கணினியின் உள்ளமைப்பில் மையச் செயலிக்கும் பிற உள்ளீட்டு, வெளியீட்டுச் சாதனங் களுக்குமிடையே தரவுகளைப் பரிமாறிக்கொள்ளப் பயன்படுத் தப்படும் வன்பொருளாலான மின்வழித் தொகுதி.

Input/output channel : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு வழித்தடம் : உள்ளீட்டுத் தடம் தரவுகளை கணினியிலிருந்து வெளியீட்டு தரவுகளாக வழங்குகிற வழித் தடம்.

input/output controller : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுக் கட்டுப் படுத்தி : ஒரு கணினியில் உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுச் சாதனங்களுக்கும் மையச் செயலிக்கு மிடையே நடைபெறும் தகவல் பரிமாற்றத்துக்கு உதவுகின்ற மின்சுற்று அமைப்பு. உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுப் பணிகளை மேற்பார்வையிட்டுத் தரவுவைப் பெறுதல், வெளிடுதல் ஆகிய செயல்பாடுகளைக் கவனித்துக் கொண்டு, செயலியானது தன் நேரத்தைப் பிற பணிகளில் ஈடுபடுத்துவதற்கு உதவி செய்கிறது. நிலைவட்டு இயக்ககக் கட்டுப்படுத்திகளை (Hard Disk Drive Controllers) எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். பல கட்டுப் படுத்திகளுக்கு தரவுவைப் பெற்றுக் கையாள்வதற்கு மென்பொருள் தேவைப்படுகிறது. இவற்றை சாதனக் கட்டுப்படுத்தி, உ/வெ கட்டுப்படுத்தி என்றும் அழைப்பர்.

Input/Output Control System (locs) : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுக் கட்டுப்பாட்டு முறைமை : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு நடவடிக்கைகளின் விரிவான அம்சங் களைக் கட்டுப்படுத்துகிற, அந்நடவடிக்கைகளை துவக்குகிற வழமையான நடவடிக்கைகளின் தொகுப்பு.

Input/output device : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுக் கருவி : மனிதர்கள் கையாளும் சாதனத்திலிருந்து மத்திய சீர்செய்யும் பிரிவுக்கு தரவுகளைப் பெற்றுத் தரும் பிரிவு. மற்றும் கணினியின் உள் சேமிப்பிலிருந்து மற்றொரு சேமிப்புக்கு அல்லது வெளியீட்டுக் கருவிக்குத் தரவுகளை மாற்றுகிற கருவி. உள்ளீட்டுக் கருவி, வெளியீட்டுக் கருவி, புறவளைய கருவி ஆகியவற்றைப் பார்க்கவும்.

Input/output instructions : உள்லீட்டு/வெளியீட்டு ஆணைகள் : புறநிலைக் கருவிகள் மற்றும் முக்கிய சேமிப்புக்கு இடையே தரவுகளைப் பரிமாறுவதற்கான ஆணைகள். இவை மைச் செயலியுடன் இணைந்துள்ள புறநிலைக் கருவிகளைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகின்றன.

Input/output interface hardware : உள்ளீடு/வெளியீடு இடைமுக வன்பொருள் : உள்ளீடு/வெளியீடு துறைகள், (போர்ட்டுகள்) தடங்கள், தாங்கிகள், வழித்தடங்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலகுகள் போன்ற சாதனங்கள், உள்ளீடு/வெளியீடு வேலை ஒதுக்கீடுகளைச் செய்ய மையச் செயலகத்துக்கு உதவுகின்றவை. இந்த சாதனங்கள் மூலம் ஒரே நேரத்தில் உள்ளீடு, வெளியீடு மற்றும் செயலாக்கப் பணிகளை நவீன கணினிகளில் செய்ய முடிகிறது.

input/Output (I/O) Port : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுத் துறை அல்லது வாயில் : கணினியில் அமைக்கப்பட்டு தரவு துண்மிகளைப் பெறவும், அனுப்பவும் பயன்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தனித்த முகவரியிடப்படும் இருப்பிடம்.

Input/output processor : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு செயலி : துணை சீர் செயலி-உள்ளிட்டு/வெளியீட்டு மாற்றங்களை கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது. உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுப் பணிகளுக்காக மையச் செயலகப்பிரிவை விடுவிக்கிறது.

input/output statement : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுக் கூற்று : நினை வகத்துக்கும், உள்ளிட்டு/வெளியீட்டுச் சாதனத்துக்கும் இடையே தரவுகளைப் பரிமாறிக் கொள்வதற்காக ஒரு நிரலில் பயன்படுத்தப்படும் கட்டளை.

Input/output symbol : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டு குறியீடு : இணை சதுர வடிவ தொடர் பட்டியல் குறியீடு. இது ஒரு நடைமுறைக்கான உள்ளீட்டு நடவடிக்கையைக் குறிப்பிடுகிறது அல்லது ஒரு நடைமுறை ஒன்றின் வெளியீட்டு நடவடிக் கையைக் குறிப்பிடுகிறது.

input/output unit : உள்ளீட்டு/வெளியீட்டுப் பகுதி. Input programme : உள்ளீட்டு நிரல் தொடர் : Data Entry Programme பொன்றது.

Input queue : உள்ளீட்டு வரிசைமுறை : நினைவகம் அல்லது வட்டில் வந்துள்ள செய்திகளை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதி. செய்ய வேண்டிய வேலைகளைக் குறிக்கும் வேலைக்கட்டுப்பாட்டு வாக்கியம்.

Input statement : உட்பாட்டு அறிக்கை;உள்ளிட்டுக் கட்டளை.

Input stream : உள்ளீட்டுத் தொடர் : இயக்குவோரால் குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக செயல் முறைப்படுத்தப்பட்ட உள்ளீட்டுப் பிரிவுக்காக வரிசையாக அனுப்பப்படும் அறிக்கைகள் மற்றும் தரவுகள். பணித் தொடர் போன்றது.

inputting : உள்ளிடுதல் : கணினி முறைமை ஒன்றுக்கு தரவுகளை அனுப்பும் முறை.

Input unit : உள்ளீட்டகம்;உள்ளிடு கருவி.

Inquire PAC : உசாவல் பீஏசி : கணினியில் கம்மோடர் 64 இல் பயன்படுத்தப்படும் மென்பொருள். ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட தரவுவைக் கொண்ட மின்னணுக் கோப்புப் பெட்டியை உருவாக்க இது உதவுகிறது.

Inquiry : உசாவல்;ஆய்வு : சேமிப்பிலிருந்து தரவு ஒன்றினை பெறு வதற்கான வேண்டு கோள். எடுத்துக்காட்டு : விமான நிறுவனம் ஒன்றின் ஒதுக்கீட்டு முறைமையில் கிடைக்கக்கூடிய இருக்கை எவ்வளவு? என்பது போன்ற வேண்டுகோள்.

Inquiry processing : உசாவல் செயலாக்கம் : கோப்பு ஒன்றிலிருந்து ஒரு ஆவணத்தைத் தேர்வு செய்து அதன் உள்ளடக்கத்தை உடனடியாக வெளிப் படுத்தும் நடைமுறை.

Inquiry programme : உசாவல் நிரல் தொடர்.

Inquiry screen : உசாவல் திரை : திரை வடிவமைப்புக்கொள்கை. விரைவான தரவு திரும்பப் பெறல் தேவைப்படுகையில், பயனாளர் கணினி அறிவு பெற்றவராக இல்லாத நிலை. பெரிய நூலகங்களில் தலைப்பு/ பொருள்/ஆசிரியர் முறையில் நூல்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்குப் பொதுவாகப் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

Inquiry station : ஆய்வு நிலையம் : ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான கருவி. அக்கருவி கணினியிலிருந்தோ கணினியின் விசை முனையத்திலிருந்தோ தொலைவில் இருக்கக் கூடும். insert:செருகு.

insert file:கோப்பைச் செருகு.

Insertion:இடையிடல்;இடைச்செருகல்.

insertion method:செருகு முறை.

insertion mode:இடையீடு செய்யும் நிலை.

Insertion point:செருகு இடம்:ஆவணம் ஒன்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை பதிவு செய்யும் இடம்.

insertion sort:செருகு வரிசையாக்கம்:பல்வேறு வரிசையாக்க முறைகளுள் ஒன்று. வரிசையாக்க வேண்டிய ஒரேயொரு உறுப்பினை முதலில் எடுத்துக்கொண்டு இந்த வரிசையாக்க முறை தொடங்கப் படுகிறது. இரண்டாவது உறுப்பினை எடுத்து,முதல் உறுப்பினைவிடப் பெரிதா,சிறிதா எனப்பார்த்து முன்னாலோ அல்லது பின்னாலோ இணைக்க வேண்டும். அடுத்த உறுப்பினை எடுத்து,வரிசையாக்கப் பட்டியலில் பொருத்தமான இடத்தில் செருக வேண்டும். இவ்வாறு ஒரு நேரத்தில் ஒர் உறுப்பினை மட்டும் எடுத்துக் கொண்டு பட்டியலில் அதற்குரிய இடத்தில் செருகி எவ்வளவு பெரிய வரிசையாக்கப் பட்டியலையும் உருவாக்க முடியும். குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள சீட்டுக் கட்டில் ஒவ்வொரு சீட்டாக எடுத்துக் கையில் வரிசையாக அடுக்கும் முறையை இதற்கு எடுத்துக் காட்டாகக் கூறலாம். கோவைகளை(Arrays)பொறுத்த மட்டில் இம்முறை திறனற்றது. ஏனெனில்,ஒவ்வொரு உறுப்பினைச் செருகும்போதும் பிற உறுப்புகளை இடமாற்றம் செய்ய வேண்டும். தொடுப்புப் பட்டியல்களுக்கு(Linked Lists)இந்த முறை மிகவும் ஏற்றது.

Insert key(INS Key):இஎன்எஸ் விசை:Insert key என்பதன் குறும்பெயர். உள்நுழைத்தல் மற்றும் மேலே முதல் முறைகளுக்கிடை யிலோ தற்போதைய சுட்டி(கர்சர்)இருப்பிடத்தில் ஒரு பொருளை நுழைப்பதற்கு பயன்படுத்தும் விசை.

insert menu:செருகு பட்டியல்:.

Insert mode:இடைச் செருகும் முறை:திரையில் நடப்பு சுட்டி(கர்சர்) இருப்பிடத்தில் வேறொன்றை நுழைக்க புதிய தரவுகளை தட்டச்சு செய்ய அனுமதிக்கும் தரவு நுழைவு முறை.

insert page:ஈடைச் செருகு பக்கம்;பக்கத்தைசெருகு.

insight:உள்ளொளி;உள் பார்வை;அகப்பார்வை. Install : நிறுவு : புதிய நிரல் தொகுப்பு ஒன்றின் அம்சங்களை ஒரு குறிப்பிட்ட கணினி முறைக்கு, அதனைக் கையாள்வதற்காக பழக்கப் படுத்துதல். எடுத்துக்காட்டாக ஒரு குறிப்பிட்ட நிரல் தொகுப்பினை அச்சிடு கருவியுடன் உரையாட, மரபு வழி நடைமுறைகளை நிறுவுதல்.

Instaliable device driver : நிறுவக் கூடிய சாதன இயக்கி : பிழை நீக்கம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு வசதிகளைப் பயன்படுத்த இயக்க முறையுடன் முழுவதும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட சாதன இயக்கி.

Installable File System Manager : நிறுவத்தக்க கோப்பு முறைமை மேலாளர் : விண்டோஸ் 95இல் கோப்புக் கட்டுமானத்தில் ஒரு பகுதி இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. கோப்பு முறைமையின் பல்வேறு கூறுகளையும் விருப்பப்படி அணுகுவதற்கு இம்மேலாளரே வழியமைத்துக் கொடுக்கிறது.

Installation : நிறுவுதல் : ஒரு குறிப்பிட்ட கணினி முறைமைக்கு அது செய்கின்ற ஒட்டுமொத்தமான பணி, அதனை நிர்வகிக்கிற தனியாள்கள், அதனை இயக்குவோர், அதனைப் பயன்படுத்துவோர். அது தீர்வு காணும் சிக்கல்கள், அதனால் விளையும் பயன்கள் அடிப்படையிலான பொதுப் பெயர்.

installation programme : நிறுவு நிரல் : ஒரு மென்பொருள் தொகுப்பை சேமிப்பகத்திலோ நினைவகத்திலோ நிறுவுகின்ற பணியைச் செய்யும் நிரல். ஒரு மென்பொருளைக் கணினியில் நிறுவும்போது ஒவ்வொரு வகைக் கணினியிலும் ஒவ்வொரு வகையான வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டி யிருக்கும். பயனாளர் பல்வேறு கட்டளைகளை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு நிறுவும் பணியைத் தொடர வேண்டியிருக்கும். இத்தகைய சிக்க லான பணியை எளிமைப் படுத்தி பயனாளரைத் தோழமையுடன் வழிநடத்தி, மென்பொருள் தொகுப்பைக் கணினியில் நிறுவ உதவுவதே நிறுவு நிரலின் பணி. சட்டத்துக்குப் புறம்பாக அம்மென்பொருள் தொகுப்பை நகலெடுத்துப் பயன்படுத்த முடியாதவாறு நகல் பாதுகாப்பு (Copy Protection) பணியையும் இந்த நிரல் செய்வதுண்டு.

Installation spec : நிறுவு வரையறை : வெளிப்புறச் சூழ்நிலையில் ஒரு பொருளை எவ் வாறு சரியாக வைக்க முடியும் என்பதைக் கூறும் கருவி உற்பத்தியாளரின் விளக்கக் குறிப்பு.

installation time : :நிறுவு நேரம் : நிறுவுதல், சோதித்தல் மற்றும் தட்டச்சுப் பொறிபோல அந்த முறைமையைப் பயன்படுத்தி ஏற்றுக் கொள்வதற்கான நேரம்.

installer : இன்ஸ்டாலர்;நிறுவுனர்;நிறுவி : ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் இயக்க முறைமையுடன் தரப்படும் ஒரு நிரல். பின்னாளில் தரப்படும் முறைமை மேம்பாட்டுக் கூறுகளை கணினியில் நிறுவிக் கொள்ளவும், முறைமை இயக்கு வட்டுகளை (Bootable disks) உருவாக்கவும் இந்த நிறுவி நிரல் பயனாளருக்கு உதவுகிறது.

installing software : நிறுவு மென்பொருள்.

Instance : சான்று;பொருள்;உறுப்பினர் : பொருள் சார்ந்த நிரல் தொடரமைப்பில், ஒரு வகுப்பின் உறுப்பினர். சான்றாக 'நாய்' என்ற வகுப்பிற்குச் சான்றாக பொமேரியன், லேஸ்ஸி போன்றவைகளைக் கூறலாம். ஒரு சான்று உருவாக்கப்பட்டவுடன், அதன் ஆரம்ப மதிப்புகள் அளிக்கப்படுகின்றன.

Instance variable : சான்று மாறிலி : ஒரு பொருளில் உள்ளதரவு. பொருள் சார்ந்த நிரல் தொடர் அமைப்பில் பயன் படுத்தப்படுவது.

instantaneous : அப்போதே.

Instantiate : சான்றாக்கல்;பொருள் உருவாக்கம் : ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த பொருளை உருவாக்கல். பொருள் சார்ந்த நிரல் தொடர மைப்பில் பயன்படுத்தப்படுவது.

instant message : உடனடிச் செய்தி.

instant on modem : உடனடி இயக்க இணக்கி.

instant print : உடனடி அச்சு.

Institute for Certification of Computer Professionals (ICCP) : கணினி வல்லுநர்களுக்கான சான்றிதழ் வழங்கும் நிறுவனம் : கணினியைப் பயன்படுத்தும் ஊழியர்களைச் சோதித்து அவர்களின் அறிவு மற்றும் திறன் களுக்குச் சான்றிதழ் வழங்கும் லாப நோக்கற்ற நிறுவனம். இதன் நோக்கம், குறிப்பிட்ட சமூகத்தில் உள்ள திறனாளிகளை ஒருங்கு திரட்டுவதாகும். அதன் மூலம் தரவுகளை, செயலாக்கும் தொழிலின் முழுக் கவனத்தையும், தகுதியுள்ளவர்களை உருவாக்கவும் மற்றும் தகுதி உள்ளவர்களை அங்கீகரிக் கவும் குவி முனைப்படுத்து வதாகும். Institute of Electrica and Electronics Engineers Computers Society (IEEECS) : மின்னியல், மின்னணுவியல் பொறியாளர்கள் கணினிகள் கழகம் : மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் பொறியாளர்கள் நிறு வனத்தில் கணினி சிறப்புக் குழு கணினி விவரணம் மற்றும் செயல்பாடு மற்றும் தகவல் செயலாக்க தொழில் நுணுக்கத்தை முன்னெடுத்துச் செல்லும் முன்னோடித் தொழில் வல்லுநர்கள் சங்கம். மூன்று பரி மாற்றங்களையும் மூன்று இதழ்களையும் வெளியிடுகிறது. உலகின் பல பகுதிகளிலும் உள்ள அதன் 62, 000 உறுப்பினர்களிடையே ஒத்துழைப்பையும் நவீனத் தகவல் பரிமாற்றத்தையும் ஊக்குவிக்கிறது.

Instruction : ஆணை;கட்டளை;அறிவுறுத்தம் : கணினி செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கை ஒன்றை வரையறை செய்யும் சொல் அல்லது சொல் தொடர். வழக்கமாக இவை இயக்குக் குறியீடு மற்றும் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இயக்க ஆணைகளைக் கொண்டதாக இருக்கும்.

instruction address : ஆணை முகவரி.

Instructional computing : கல்விக் கணினி ஆற்றுப்படுத்துதல் : கணினி அறிவியலின் பல்வேறு பகுதிகள் மற்றும் தரவு செயலாக்கம் குறித்து தனிப் பட்டவர்களுக்கு கற்பிக்கும் நடைமுறை.

instruction, arithmetical : எண்கணித ஆணை.

instruction, branch : கிளைபிரி ஆணை.

instruction, break point : நிறுத்துமிட ஆணை.

instruction code : ஆணைக் குறிமுறை;கட்டளைக் குறியீடு : இயக்கக் குறியீடு போன்றது.

instruction, computer : கணினிக் கட்டளை, கணினி ஆணை.

instruction, conditional branch : நிபந்தனைக் கிளை ஆணை.

Instruction counter : நிரலாக்கத் துறை;கட்டளைத் துறை : உணரப்பட வேண்டிய கணினிக் கட்டளையின் இருப்பிடத்தைச் சுட்டிக்காட்டும் துறை. நிரலாக்கத் தொகுப்புத் துறை போன்றதே.

Instruction cycle : ஆணைச் சுழற்சி;கட்டளைச் சுழற்சி : கட்டளை ஒன்றை நெறிப்படுத்தத் தேவைப்படும் நேரம். உள் சேமிப்பிலிருந்து தேவைப்படும் கட்டளையைக் கொண்டு வருதல், கட்டளைக் குறியீட்டை உணர்தல். கட்டளையை நிறைவேற்றுதல். கட்டளை நேரத்துடன் ஒப்பிடவும்.

instruction, data manipulation : தரவு கையாளல் கட்டளை.

instruction, fetch : கொணர் ஆணை.

Instruction format : ஆணைப் படிவம்;கட்டளைப் படிவு : கணினி கட்டளை ஒன்றின் அமைப்பு மற்றும் அமைப்புக் கிரய முறை.

instruction format, addressless : முகவரியிலா ஆணை வடிவம்.

instruction, halt : நிறுத்தக் கட்டளை;நிறுத்தல் ஆணை.

instruction, jump : தாவு கட்டளை;தாவல் ஆணை.

Instruction length : ஆணை நீளம் : முதன்மை நினைவகத்தில் ஒரு ஆணையைச் சேமிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சொற்கள் அல்லது எட்டியல்கள் எண்மிகள் (பைட்டுகள்).

instruction look/ahead : ஆணை பார் : ஒரு ஆணையை இயக்கும்போது வேறொரு ஆணையைக் கொண்டு ஐந்து குறியீடு மாற்றல்.

instruction, machine : எந்திர ஆணை;பொறி ஆணை.

Instruction mix : ஆணைக் கலவை : ஒரு நிரல் தொடரில் ஆணை வகைகளைக் கலப்பது. பொதுவான தேர்வுக்குறி'பெஞ்ச் மார்க்கு'களை எழுதுவதைக் குறிக்கிறது. உள்ளீடு/வெளியீடு செயலாக்கம், கணித ஆணைகள் போன்றவற்றை ஒன்றோடொன்று கலப்பது எத்தகைய பயன்பாட்டுக்காக தேர்வுக்குறி பெஞ்ச் மார்க்'எழுதப்பட்டது என்பதை விளக்க உதவும்.

instruction, null : வெற்று ஆணை.

Instruction pointer : ஆணைக் காட்டி;ஆணை சுட்டு : அடுத்து இயக்கப்பட வேண்டிய ஆணையை அணுக உதவும் மதிப்பினைக் கொண்டுள்ள பதிவகம்.

Instruction register : ஆணைப் பதிவகம்;கட்டளைப் பதிவேடு : வன்பொருள் பதிவேடு. செயலுக்கான கட்டளையை சேமிக்கிறது.

instruction register, current : நடப்பு ஆணைப் பதிவகம்.

Instruction set : நிரலாக்கத் தொகுதி;நிரலாக்கத் தொகை;கட்டளைத் தொகுப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட கணினி அல்லது கணினிக் குடும்பத்துக்கு விற் பனையாளரால் வழங்கப்பட்ட குறியீடுகள். Repertoire போன்றது. Instruction time : ஆணை நேரம்;கட்டளை நேரம் : உள் சேமிப்பிலிருந்து கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவினால் கட்டளை ஒன்றைப் பெறவும் அதனை உணரவும் தேவைப்படும் நேரம். இதனை I-time என்று பெரும்பாலும் கூறுவதுண்டு. Instruction cycle என்பதோடு ஒப்பிடவும்.

instruction, unconditional branch : நிபந்தனையற்ற கிளை பிரி ஆணை.

Instruction word : ஆணைச் சொல்;கட்டளைச் சொல் : கட்டளையை உள்ளடக்கிய கணினிச் சொல்.

Instrument : கருவி : கோரிக்கையின் பேரில் தனிப்பட்டவர்களுக்கோ ஒரு நிறுவனத்துக்கோ தரவுகளை வழங்க, அவற்றைச் சேகரிக்க திட்டமிட்ட நடைமுறையில் பயன் படுத்துவதற்குப் படிவம், அறிக்கை, வினாத் தொகுப்பு, அல்லது வழிகாட்டி வடிவத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆவணம்.

Instrumental input : எந்திர உள்ளீடு : எந்திரங்களினால் சேகரிக்கப்பட்டு நேரடியாக கணினியில் பொதியப்பட்ட தரவுகள்.

instrumentation : கருவிகளைக் கையாளுதல் : அளத்தல், பதிவுசெய்தல். இயற்பியல் பண்புகளை மற்றும் அசைவுகளை அளத்தலுக்குக் கருவிகளைக் கையாளுதல்.

instrument, input : உள்ளீட்டுக் கருவி.

insulator : மின்விலக்கி : 1. ரப்பர், கண்ணாடி, பீங்கான் போன்று மின்சாரத்தை அரிதில் கடத்தும் (அல்லது கடத்தாத) பொருட்களை மின் விலக்கிகள் என்கிறோம். 2. ஒரு மின்சுற்றில் மின்சாரம் தவறான பாதை யில் பாயாமல் இருக்கும் பொருட்டு இரு உறுப்புகளுக்கிடையே காப்பாகப் பயன் படுத்தப்படும் கருவி. 3. மிக உயர்ந்த மின்பரப்புக் கோபுரங்களில் உயர் மின்னழுத்தக் கம்பிகளிலிருந்து மின்சாரம் பாயாமல் இருக்க களிமண்/பீங்கான் மின்விலக்கிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன.

Integer : முழு எண் : முழு எண்களையும் அவற்றின் எதிர் மறை களையும் கொண்ட எண் தொகுப்பு. எடுத்துக்காட்டுகள் : -24;-1, 0, 1, 2, 13, 128.

integer array : முழுஎண் கோவை.

integer attribute : முழுஎண் பண்புக் கூறு. integer BASIC : முழு எண் அடிப்படை : முழுமையான எண்களை மட்டும் கையாளக்கூடிய அடிப்படை மொழி வகை. எடுத்துக் காட்டு : 1-ஐ 3-ஆல் வகுத்தால் கிடைக்கும் விடை 0. 33333-க்கு பதிலாக 0ஆக இருக்கும்.

integer type : முழு எண் இனம்.

Insteger variabie : முழு எண் மாறி;முழு எண் மாறியல் மதிப்புரு : எந்தவொரு முழுமையான எண்ணுக்கும் சமமான அளவு மற்றும் பல மதிப்பீடுகளை வழக்கமாக ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் (அது எல்லை யற்றதாகவும் இருக்கலாம்) ஏற்கக் கூடியதாகவும் அமையும்.

integral modem : ஒருங்கிணை இணக்கி : கணினிப் பெட்டிக்குள் தாய்ப்பலகையிலேயே பொருத்தப்படுகிற இண்க்கி. தாய்ப்பலகையிலுள்ள செருகு வாய்களில் பொருத்தப்படும் விரிவாக்க அட்டையாக (Expansion Card) இது இருக்கும்.

Integrate : ஒருங்கிணை : ஒரு ஒருங்கிணைந்த கணினி முறைமையை உருவாக்க பல்வேறு உறுப்புகளை ஒன்றாக இணைக்கும் நடைமுறை.

Integrated banking system : ஒருங்கிணைந்த வங்கி அமைப்பு : சேமிப்பு மற்றும் நடப்பு கணக்கு போன்ற அன்றாட செயல்பாடுகளை தானியங்கியாக இயக்கும் இந்திய மென்பொருள்.

integrated chips : ஒருங்கிணைந்த சிப்புகள்;ஒருங்கிணைந்த சில்லுகள்.

Integrated circuit- (IC) : ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று (ஐசி) : ஒரு அரைக் கடத்தி சிப்பில் உருவாகும் குறு மின்சுற்று. தொகுப்பில் பொருத்தப்பட்டதும் இயக்கத்துக்கு தயாராக இருக்கும் சிப்பு. இது உதிரியாக உள்ள பாகங்களுக்கு எதிரானது.

Integrated circuit chips : ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று வழிச் சிப்பு.

Integrated circuits (ICA) : ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்று வழிகள்; ஒருங்கிணைந்த சுற்றுகள்.

Integrated computer package : ஒருங்கிணைந்த கணினித் தொகுப்பு : ஒருங்கிணைந்த நிரல் தொகுப்பு என்பதைப் பார்க்கவும்.

Integrated Data Processing-IDP : ஒருங்கிணைந்த தரவுகளை முறைப் படுத்துதல்-ஐடிபி : தரவுகளை முறைப்படுத்தும் முறை. இதில் பெறப்பட்ட தரவுகள் மற்ற நிலையில் உள்ள தரவுகளுடன் இணைக்கப்பட்டு ஒருங்கிணைந்த முறைமையாக உருவாக்குதல். எடுத்துக்காட்டு : வணிகத் தரவுகளை முறைப்படுத்தும் முறை. இதில் விற்பனைத் தரவுகள் கொள்முதல் விபரங்களுடன் இணைக்கப்பட்டு அடுத்த கொள்முதலுக்கான நிரல்களைத் தயாரிக்கவும் கனக்குகளைத் தயாரிக்கவும் பயன்படுகிறது.

integrated development environment : ஒருங்கிணைந்த உருவாக்கச் சூழல் : ஒரு மென்பொருளை உருவாக்கத் தேவையான அனைத்துக் கருவிகளின் தொகுதி. அனைத்துக் கருவிகளும் ஒரே பயனாளர் இடை முகத்தில் இயக்கப்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். நிரல்களை எழுதுவதற்கான ஒர் உரைத் தொகுப்பான் (text editor), மொழிமாற்றி (compiler), பிழைதிருத்தி (debugger), நிரலை இயக்கிப் பார்த்தல் ஆகிய அனைத்தும் பட்டி விருப்பத் தேர்வுகள் (menu options) மூலம் இயக்கப்படும் வகையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும்.

integrated injection Logic (iil) : ஒருங்கிணைந்த உட்செலுத்தி அளவை : நடுத்தரச் செயல்பாடும் குறைந்த மின்சக்தி நுகர்வும் பெற இரு துருவ மின்மப் பெருக்கிகளைப் பயன்படுத்தும் ஒரு மின்சுற்று வடிவமைப்பு.

integrated learning system : ஒருங்கிணைக் கற்றல் முறைமை.

integrated news : ஒருங்கிணைந்த செய்தி.

integrated programmes : ஒருங்கிணைந்த நிரல் தொகுப்புகள் : தங்களுக்குள் தரவுகளை சுதந்திரமாகப் பரிமாறிக் கொள்ளும் நிரல் தொகுப்புக் குழு. எ. கா. சொல்செயலி, தரவுத் தள மேலாண்மை, மின்னணுவியல் விரிதாள் மற்றும் தரவுத் தொடர்பு நிரல் தொகுப்பு ஆகியவற்றைக் கொண்ட மென்பொருள் சிமிழ். மின்னணுவியல் விரிதாளும் தரவு மேலாளரும் தரவுவை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். பயனாளர் சொல் முறைப்படுத்தும் ஆவணங்களையும் மின்னணுவியல் விரிதாளையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாகக் கையாளலாம்.

Integrated services digital network : ஒருங்கிணைந்த சேவைகளின் இலக்க முறை பிணையம் : குரல், தரவு மற்றும் ஒளி தரவு தொடர்புகளை பிணைக்கும் பொதுவான தாங்கியை வழங் கும் சேவை. ஐ. எஸ். டி. என். என்று சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது.

integrated software : ஒருங்கிணைந்த மென்பொருள் : சொல்செயலி, தரவுத் தள மேலாண்மைத் தொகுப்பு, விரி தாள் போன்ற அனைத்துப் பயன்பாட்டு மென்பொருள்களையும் ஒருங்கிணைந்த கூட்டுத் தொகுப்பு (Suite), அனைத்துப் பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளும் ஏறத்தாழ ஒரே மாதிரியான பயனாளர் இடைமுகத்தைக் கொண்டிருக்கும். வெவ்வேறு தொகுப்புகளுக்கு வெவ்வேறு கட்டளைகளை நினைவு வைத்துக் கொண்டு பணியாற்ற வேண்டியதில்லை. பயன்பாடுகளுக்கிடையே தகவலை, இயக்க நேரத்தில் பரிமாறிக் கொள்ளவும் (Dynamic Data Exchange) இக்கூட்டுத் தொகுப்புகளில் வழிவகை இருக்கும். மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் 2000, சன் ஸ்டார் ஆஃபீஸ், லோட்டஸ் ஸ்மார்ட் சூட், கோரல் ஆஃபீஸ் ஆகியவை இத்தகைய கூட்டுத் தொகுப்புகள்.

Integrated software package : ஒருங்கிணைந்த மென்பொருள் பணித் தொகுப்புகள் : பல பயன்பாடுகளை ஒரே நிரல் தொடரில் இணைக்கும் மென்பொருள். தரவுத்தள மேலாண்மை, சொல் செயலி, விரிதாள், வணிக வரைகலை மற்றும் தரவுத் தொடர்பு ஆகியவை இதில் அடங்கும். வெட்டி ஒட்டுதலையும் செய்ய முடியும். தனியாக நின்று செய்யும் பயன்பாடுகளின் திறன்களை எந்த ஒரு தொகுப்பும் தர முடியாது. சான்று பிரேம்வொர்க், ஆப்பிள் வொர்க் மற்றும் மைக்ரோ சாஃப்ட் வொர்க்.

Integration : ஒருங்கிணைப்பு : பல்வேறு விற்பனையாளர்களிடம் பெறப்பட்ட வேறுபட்ட வன்பொருள்களையும், மென்பொருள்களையும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த முறைமையாக இணைத்தல்.

integrator : ஒருங்கிணைப்பான்;ஒருங்கிணைப்பி : ஒரு மின்சுற்று. நேரத்தின் அடிப்படையில் உள்ளீடாகப் பெறும் மின்னோட்டத்தின் தொடர்கூட்டு மதுப்பை (accumulated value) வெளியீடாகத் தரும்.

integrity : ஒருங்கியைபு;ஒருங்கமைப்பு;இணக்கம் : நிரல் தொகுப்புகளை அல்லது தரவுகளை அவை உருவாக்கப்பட்ட நோக்கத்துக்காகப் பாதுகாத்தல்.

integrity class : ஒருங்கிணைந்த வகுப்பு;ஒருங்கிணைந்த இனக்குழு. integrity confinement : ஒருங்கமைப்பு வரையறை.

integrity context : ஒருங்கமைப்புச் சூழல்.

integrity control : ஒருங்கமைப்புக் கட்டுப்பாடு.

integrity label : ஒருங்கிணைந்த முகப்பு;ஒருங்கமைப்புச் சிட்டை.

integrity tower : ஒருங்கமைப்புக்கோபுரம்.

integrity upgrading : ஒருங்கிணைந்த மேம்படுத்தம்.

Intel corporation : இன்டெல் அமைவனம் : முதல் நுண் செயலியை 4 பிட் 4004-ஐ உருவாக்கிய நிறுவனம். இப்பொழுது பல்வேறு வகையான நுண்செயலிகளைத் தயாரிக்கிறது. அவை பெரும்பாலான புகழ்பெற்ற நுண்கணினிகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Intellect : அறிவார்ந்த; அறிவாற்றல் : செயற்கை அறிவுக் கார்ப்பரேஷன் ஒன்றின் வணிக இலச்சினை. அந் நிறுவனம் இயற்கையான மொழியை வினா மொழியாக மாற்றக் கூடிய முறைமையை உருவாக்கியதாகும். தினசரி வாழ்க்கை மொழியில் பயனாளர் முன் வைக்கும் கோரிக்கையை அது எந்த வகையில் புரிந்து கொண்டது என்பதையும் தரவுகளைத் தொகுப்பிலிருந்து அதற்கான பதிலையும் அம் முறைமை வெளிப்படுத்துகிறது.

Intelligence : அறிவுக்கூர்மை : நுண்ணறிவு : செயலாக்கும் திறன், ஒவ்வொரு கணினியும் அறிவுக்கூர்மை உடையது.

intelligent : அறிவு நுட்பன்;நுண்ணறிவன் : தன்னுள் இருக்கும் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட செயலிகளினால் (processors) பகுதியாக அல்லது முழுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி அல்லது ஒரு சாதனத்தின் பண்பியல்பு இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது.

intelligent cable : நுண்ணறிவு வடம் : வெறுமனே ஒரு முனையிலிருந்து அடுத்த முனைக்குத் தரவுகளை அனுப்பும் பணியை மட்டுமின்றி, அது செருகப்பட்டுள்ள இணைப்பியின் பண்பியல்புகளை நிர்ணயம் செய்யும் திறனையும் உள்ளடக்கிய (கம்பி) வடம்.

Intelligent controller : அறிவுமிக்க கட்டுப்பாட்டாளர் : தன்னுடைய இயக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்த உள்ளார்ந்த நுண் செயலகத்தைப் பயன்படுத்தும் வெளிப்புறக் கட்டுப்பாட்டு அலகு. Intelligent database : அறிவார்ந்த தரவுத் தளம் : தன்னுடைய தரவுவின் உள்ளடக்கத்தைப்பற்றி அறிந்துள்ள தரவுத்தளம். ஒவ்வொரு தரவுப் புலத்திலும் மதிப்பளிக்கும் அளவுகோல்கள் சேமித்து வைக்கப்படும். அனைத்து நுழைவுகளின் பட்டியல் அல்லது குறைந்த மற்றும் அதிக மதிப்புகள் ஆகியவை இதில் குறிப்பிடப்படும்.

intelligent device : நுண்ணறிவு சாதனம்; அறிவார்ந்த சாதனம்.

Intelligent form : அறிவார்ந்த படிவம் : சரியான தரவுவை நுழைக்க உதவும் உதவி, திரைகள் மற்றும் குறைந்த அளவு செயற்கை நுண்ணறிவினை வழங்குகின்ற தரவு நுழைவு பயன்பாடு.

Intelligent hub : அறிவார்ந்த குவியன் : இணையத்திலுள்ள சமிக்கைகளை மீட்டுருவாக்கல், இணைய மேலாண்மைக்கான அனுப்புதல்களைக் கண்காணித்தல், பல வகையான கேபிள்களுக்கு இணைப்புகளை அனுமதித்தல் மற்றும் வழியமைத்துத் தருதல் போன்ற பல்வகைப் பணிகளை இது ஆற்றுகிறது.

Intelligent language : அறிவார்ந்த மொழி : நிரலாக்கத்தொகுப்பை உருவாக்கியவர் அல்லது பயன்படுத்துகிறவர் மூலம் கற்றுக் கொள்ளக் கூடிய அல்லது மாற்றக்கூடிய நிரலாக்கத் தொகுப்பு மொழி.

Intelligent modem : அறிவார்ந்த மோடெம் : நேர்முக அனுப்புதல் நடைபெறும்போதே புதிய ஆணைகளை ஏற்று கட்டளைகளுக்கு இசையும் மோடெத்தை, ஹேயஸ் என்பவர் முதலில் உருவாக்கினார்.

Intelligent robots : அறிவார்ந்த எந்திர மனிதர்கள் , அறிவார்ந்த எந்திரன்கள் : அறிவார்ந்த எந்திர மனிதனுக்கு நிரலாக்கத் தொடரமைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில் நுட்பம், தன்னுடைய சூழ்நிலையை அறிந்து கொண்டு பல்வேறு வெளிப்புற சூழ்நிலைகளுக்கேற்ற அறிவார்ந்த செயல்களை எந்திர மனிதன் செய்ய இது உதவுகிறது.

Intelligent software development tools : அறிவார்ந்த மென்பொருள் வளர்ச்சிக் கருவிகள் : மென்பொருள் வளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகளில் உற்பத்தித்திறனை அதிகரிக்க மென்பொருள் வளர்ச்சிக் கருவிகள் என்று அழைக்கப்படும் சிறப்பு நிரலாக்கத் தொடர்களை நிர லாக்கத் தொடர் அமைப்பவர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள். Intelligent terminal : அறிவார்ந்த முனையம் : உள்ளீட்டு/விெளியீட்டுக் கருவி. அதில் கணினி ஒன்றின் முறைப்படுத்தும் பண்புகள் பொருத்தப்பட்டதாக அல்லது முனையப் பிரிவில் இணைக்கப்பட்டதாக இருக்கின்றன. Point of sale terminal, Local intelligence ஆகியவற்றை பார்க்கவும். Smart terminal என்பதோடு ஒப்பிடவும். Dumb terminal என்பதற்கு எதிரானது.

intelligent terminal intensity : அறிவார்ந்த முனையச் செறிவு.

intelligent transportation infrastructure : நுண்ணறிவு போக்குவரத்து அகக் கட்டமைப்பு : 1996 ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க நாட்டுப் போக்குவரத்துச் செயலர் (அமைச்சர்) ஃபெடரிக்கோ பானா அவர்கள் முன்வைத்த திட்டம். நகர்/புறநகர் நெடுஞ் சாலை மற்றும் திரளான போக்கு வரத்துக் கட்டுப்பாடு/ மேலாண்மை சேவைகளை தானியங்கு மயமாக்கும் திட்டம் இது.

INTELSAT : இன்டெல்சாட் : தகவல் தொடர்பு செயற்கைகோள்களை ஏவிய பன்னாட்டு நிறுவனம். பன்னாட்டுத் தகவல் தொடர்பில் பெரும்பாலான நீண்டதூரத் தொடர்புகள் இவற்றின் மூலமாகவே இயங்குகின்றன.

intensity : திண்ணம் : வரைபட வெளிப்படுத்து கருவியில் வெளிப்படும் ஒளியின் அளவு. கத்தோட் கதிர்க்குழாய் வெளிப்படுத்தும் பிரகாசத்தின் அளவு. இதனை குமிழ் ஒன்றைப் பயன்படுத்திக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

Inter : இடை : எல்லைகளைக் கடத்தல், சான்று Inter work என்றால் ஒரு கட்டமைப்பிலிருந்து வேறு ஒன்றுக்கு என்று பொருள்.

Interactive : இடைப்பரிமாற்ற; ஊட்டாடல் : உள்ளீட்டுக்கு உடனடியாக எதிர் வினை தருதல். பயனாளர் கணினி முறைமையுடன் நேரடியாக தொடர்ந்து தொடர்பு கொள்கிறார். இந்த வழித் தொடர்பில் இயக்குவோர் ஒரு செயல் மூலம் நிரல் தொகுப்பை மாற்றியமைக்கலாம் அல்லது நுழைக்கலாம். முறைமையிடமிருந்து எதிர் தகவல் மற்றும் வழி காட்டுதலுக்காகவும் சரி பார்ப்புக்காகவும் பெறலாம்.

Interactive cable TV : இடைப் பரிமாற்ற கம்பிவட தொலைக்காட்சி 'கேபிள் டி. வி'. : பிரச்சினைகள் குறித்து கருத்துகளைக் கூறி பார்வையாளர்கள் பங்கு பெறும் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சி சேவை. வீடியோ டெக்ஸ்ட். டெலி டெக்ஸ்ட் போல் அல்லாது முழுதாக தொலைக்காட்சி பார்ப்பதை இது உணர்த்துகிறது. காலப் போக்கில் இந்த சேவைகள் எல்லாம் கேபிள் டி. வி. சேவைகள் மூலம் தர முடியும். டிகோடரும், விசைப்பலகையும் தேவைப்படும்.

interactive fiction : ஊடாடு கதை : ஒருவகை கணினி விளையாட்டு. ஒரு பயனாளர் கணினிக்குச் சில கட்டளைகளைக் கொடுத்து, ஒரு கதையில் தானும் ஒரு கதை மாந்தராகப் பங்கு பெறலாம். பயனாளர் தரும் கட்டளைகள் ஒரளவுக்கு கதையின் நிகழ்வுகளை நிர்ணயிக்க முடியும். பெரும்பாலும் ஒர் இலக்கினை அடைவது கதையின் மையக்கருவாக இருக்கும். அந்த இலக்கை அடைவதற்கான சரியான நடவடிக்கைகளின் வரிசையைக் கண்டறிந்து செயல்படுவதே விளையாட்டின் புதிரான பகுதியாகும்.

Interactive graphics : இடைப் பரிமாற்ற வரைபடங்கள் : வரைபட முறை - இதில் பயனாளரும் கணினியும் தீவிர தகவல் பரிமாற்றத்தில் இருக்கும்.

Interactive graphics system : இடைப் பரிமாற்ற வரைபட முறைமை : கணினி வரைபட முறைமை - இதில் கணினி உதவியுடனான வரைபடத்தைத் தயாரிப்பதில் எல்லா பணி நிலையங்களும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எல்லாம் இயக்குவோரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளன. உரைத் தயாரிப்பு, பட்டியல்கள் உருவாக்குதல், வரைபடங்கள், கணினி உதவியுடனான பொறியியல் பணிகள், 35 மி. மீ அசையாத் தகடுகள், அல்லது செயல் படக்கூடிய படங்கள் ஆகியவற்றை உருவாக்கலாம்.

Interactive input : இடைவினை உள்ளீடு.

interactive link : இடைப் பரிமாற்ற இணைப்பு; ஊடாட்டத் தொகுப்பு.

Interactive menu : இடைப் பரிமாற்றப் பட்டியல் : ஒரு நேரத்தில் ஒன்று என்ற அடிப்படையில் கேள்வி கேட்கும் மெனு தத்துவம். ஒரு கேள்விக்கு பதில் வந்தவுடன் இரண்டாவது கேள்வி திரையில் வரும். வணிக தரவு செயலாக்கத்தில் இது அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Interactive processing : இடைப் பரிமாற்ற முறைப்படுத்துதல் : பயனாளருக்கும் கணினிக்கும் இடையே இடையறாத தொடர்ந்த தகவல் தொடர்பு மூலம் தரவுகளை மாற்றுதல், கட்டளைகளை மாற்றுதல் ஆகியவை நிறைவேற்றப்படுகின்றன. Conversational mode மற்றும் transaction oriented processing என்பதைப் பார்க்கவும்.

Interactive programme : இடை பரிமாற்ற நிரல் தொகுப்பு; இடை வினைச் செயல்படுத்துதல் : தரவுகள் பதிவு செய்யப்பட அல்லது தரவுகள் தொடர அல் லது நிரல் தொகுப்பை அதனை நிறைவேற்றும்போதே மாற்றி அமைக்க அனுமதிக்கும் கணினி நிரல் தொகுப்பு.

Interactive programming : இடைப் பரிமாற்றச் செயல் முறைப்படுத்தல்.

Interactive query : இடைப் பரிமாற்ற வினா; ஊடாடு உசாவல் : ஒரு குறிப்பிட்ட ஆவணத்தை அல்லது ஆவணங்களை உடனடியாகத் திரும்பப் பெற உதவும் நடவடிக்கை. இயல்பாகப் பயனாளரின் ஒவ்வொரு உள்ளிட்டுக்கும் முறைமையிடமிருந்து ஒரு எதிர் வினையைத் தரும் தொடர்பு.

Interactive session : இடைப் பரிமாற்ற நிகழ்ச்சி : பயன் படுத்துபவருக்கும் கணினிக்கும் இடையில் முன் பின்னான உரையாடல். Batch session என்பதன் எதிர்ச்சொல்.

Interactive system : இடைப் பரிமாற்ற முறைமை : பயனாளரோ , கணினியின் சாதன சேவைப் பகுதியோ இயக்க நிரல் தொகுப்புடன் நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்ள முடியும். பயனாளர் இதனை உரையாடல் முறைமை என்று கூறுவார்கள்.

interactive television : ஊடாடு தொலைக்காட்சி : தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளில் பார்வையாளர் ஊடாட வகைசெய்யும் ஒரு ஒளிக் காட்சித் தொழில்நுட்பம் (Video Technology). இணையத் தொடர்பு, நேயர் விருப்ப ஒளிக்காட்சி (Video on demand), ஒளிக்காட்சிக் கலந்துரையாடல் (Video Conference) போன்றவை ஊடாடு தொலைக் காட்சியின் சில பயன்பாடுகளாகும்.

Interactive video : இடைப் பரிமாற்ற ஒளிக்காட்சி; ஊடாடு ஒளிக்காட்சி : சொற்கள், குரல், ஒளி பரிமாற்ற தொழில் நுட்பங்களுடன் உருவ செயலாக்கத்தை ஒருங்கிணைக்கும் கணினி சார்ந்த அமைப்பு. இடைப் பரிமாற்ற பல் ஊடக முறையில் வழங்குவதை இது இயல்பாக்குகிறது. கணினி கட்டுப்பாட்டில் வீடியோ டிஸ்க் அல்லது சிடி ரோமை பயன்படுத்தி இடைப்பரிமாற்றக் கல்வி அல்லது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளை அளிப்பது.

interactive video disk : இடை பரிமாற்ற ஒளிக்காட்சி வட்டு; ஊடாடு ஒளிக் காட்சி வட்டு.

Interaction : திரும்பச் செய்தல் : மறுபடி மறுபடி செய்தல்.

interapplication communication : பயன்பாடுகளுக்கிடையேயான தகவல் தொடர்பு : ஒரு நிரல் இன்னொரு நிரலுக்குச் செய்தி அனுப்பும் செயல்பாடு. (எ-டு) சில மின்னஞ்சல் நிரல்கள், பயனாளர் அஞ்சலைப் படித்துக் கொண்டிருக்கும்போதே அதில் குறிப்பிட்டுள்ள ஒர் இணையத்தளத்தைச் சொடுக்கிப் பார்வையிட அனுமதிக்கின்றன. பயனாளர் சொடுக்கியதும், இணைய உலாவி அக்குறிப்பிட்ட இணையத் தளத்தை தானாகவே பெற்றுத்தருகிறது.

Interbase : இடைமுகம்; இடை முகப்பு : போர்லாண்ட் நிறுவனத்தில் உறவுமுறை டி. பி. எம். எஸ். நேர்முக கலவை செயலாக்கங்களைக் (online complex processing) கையாள வடிவமைக்கப்பட்ட இது யூனிக்ஸ் பணி நிலையங்களிலும் லேக்ஸ்களிலும் இயக்கப்படுகிறது. பியர்-டு-பியர் மற்றும் கிளயன்ட்/ செர்வர் அமைப்புகளாகவும் இது இருக்கலாம். எஸ்கியூஎல்-யும் மற்றும் அதனுடைய சொந்தத் தரவு கையாளும் மொழியையும் இது பயன்படுத்துகிறது.

Inter Block Gap : (IBG) : தொகுதி இடைவெளி; தொகுப்பிடைத் தூரம் : மின்காந்த நாடா, வட்டு அல்லது உருளையில் ஒரு ஆவணத் தொகுப்பின் முடிவுக்கும் அடுத்த ஆவணத் தொகுப்புக்கும் இடையில் உள்ள தூரம். கோப்புத் தூரம் மற்றும் ஆவன இடைத்தூரத்திலிருந்து மாறுபட்டது.

inter connected network : சேர்த்தினைப் பிணையம்.

inter connected ring : சேர்த்திணைப்பு வளையம்.

Interconnection : இணைப்பு : பல விற்பனையாளர்கள் வழங்கிய சாதனங்களுக்கிடையிலான இணைப்பு.

Interface : இடைமுகப்பு : ஒரு கணினியும், வெளிப்புற பொருள் ஒன்றும் சந்திக்கும் இடம். அந்த வெளிப்புறப் பொருள் இயக்கியாகவோ, வெளிப்புறச் சாதனமாகவோ அல்லது தகவல் தொடர்பு ஊடகமாகவோ இருக்கலாம். இணைப்பி போன்ற பருப்பொருளாகவோ அல்லது மென்பொருளை உள்ளடக்கிய அளவைப் பொருளாகவோ இருக்கலாம்.

Interface adapter : இடைமுக ஏற்பி : கணினி அல்லது முகப்பை ஒரு கட்டமைப்புடன் இணைக்கும் சாதனம்.

Interface card : இடைமுக அட்டை : ஒரு வகையான விரிவாக்க அட்டை. தட்டு இடைமுக அட்டை, தொடர் இடைமுக அட்டை, இணை இடைமுக அட்டை போன்ற வெளிப்புறச் சாதனங்களை கணினிகளில் இணைக்க இது அனுமதிக்கிறது.

Interface Message Processor (IMP) : இடைமுக செய்திச் செயலி.

Interfacial programme : இடைமுகப்புச் செயல்முறை.

Interference : குறிக்கீடு : விரும்பும் சமிக்கைகளின் தரத்தினை சீர்கேடு அடையச் செய்யும் தேவையில்லாத சமிக்கைகள்.

Inter frame coding : இடை உருவ குறியீடமைத்தல் : உருவங்களுக்கிடையிலான வேறுபாடுகளை மட்டும் குறியீடமைக்கும் வீடியோ சுருக்கும் முறை.

Inter graph : இடைப் பரிமாற்ற வரைகலை : கணினி அமைப்புகளில் இருந்த இடைப்பரிமாற்ற வரைகலைகளை உருவாக்கும் அமெரிக்க நிறுவனம்.

Interlace : இடைப்பின்னல் : அணுகு நேரத்தைக் குறைக்கும் வகையில் காந்த வட்டு அல்லது உருளையில் தனித்தனியாக உள்ள சேமிப்பக இருப்பிடங்களில் அடுத்தடுத்த முகவரிகளைக் கொடுப்பது.

interlacing : இடைப்பின்னியல் : குறைவான செங்குத்து ஸ்கேன் விகிதங்களைக் கணினி வெளிப்படுத்தப்படும்போது லிக்கரின் (licker) அளவைக் குறைக்கும் முறை. ஒரே நேரத்தில் அடுத்த இரண்டாவது வரியையும் ஸ்கேன் செய்து இரண்டாவது முறை விட்டுப்போன வரிகளை ஸ்கேன் செய்தல்.

Inter language conversion : மொழிகளுக்கிடையில் மாற்றம் : ஒரு மொழியில் இருந்து வேறொன்றுக்கு மாற்றுதல்

Interleaf : இடைத்தாள் : ஐபிஎம் மின் உயர் பீ. சிக்கள் மற்றும் 386 -களுக்கான முழு அம்சங்கள் உள்ள டி. டீ. பீ. மென்பொருள். உரை மற்றும் வரைகலை தொகுப்பு, தாராள கை ஓவியம் போன்றவற்றை உள்ளடக்கி யதற்கு போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் உதவியும் ஏஸ்/100 ஃபோல்டர்களுடன் இணைப்பும் கிடைக்கிறது.

interleaved memory : இடைப் பின்னல் நினைவகம் : கணினியின் நிலையா நினைவகத்தில் (RAM) காத்திருக்கும் நேரத்தைக் குறைக்கும் பொருட்டு முகவரிகளை ஒழுங்கமைக்கின்ற ஒரு வழிமுறை. இடைப் பின்னல் நினைவகத்தில், அடுத் தடுத்த நினைவக இருப்பிடங்கள் சில்லுவின் வேறுவேறு இடைவரிசைகளில் இருப்பதுண்டு. மையச் செயலியானது ஒரு பைட்டை அணுகியபின், அடுத்த பைட்டை அணுகுவதற்கு முன்பாக, ஒரு முழு நினைவகச் சுழற்சி முடியும்வரை காத்திருக்க வேண்டிய தில்லை.

Interleaving : இடைவிடல் : பல் நிரல் தொடரமைக்கும் தொழில் நுட்பம். ஒரு நிரல் தொடரின் பகுதிகள் வேறொரு நிரலாக்கத் தொடரில் அமைத்து அதை வேறொரு நிரல் தொடரில் அமைப்பதுண்டு. இம்முறையில் நிரலாக்கத் தொடர்களில் ஒன்றில் செயலாக்க தாமதம் ஏற்பட்டால் வேறொரு நிரல் தொடரின் பகுதிகள் செயலாக்கம் செய்யப்படலாம்.

Interlink : தொடுப்புறவு; தொடுப்பிணைப்பு

Interlock : இடைப்பூட்டி : ஒரு சாதனம் அல்லது இயக்கம் வேறொன்றில் தலையிடா வண்ணம் பாதுகாக்கும் வசதி. கணிப்பொறியில் நிரல் தொடர் ஒன்று செயல்படுத்தப்பட்டு வரும்போது அதை நகர்த்து வதைத் தடைசெய்யும் முறையில் கட்டுப்பாடு முகப்பில் உள்ள பொத்தான்கள் பூட்டிக் கொள் வது ஒரு குறுக்கீடு எனலாம்.

Interlude : இடைச்செயல் : ஆரம்பப் பராமரிப்பு.

intermediate code generator : இடை நிலைக் குறிமுறை உருவாக்கி.

Intermediate mode routing : இடைமுறை வழியமைப்பு : பக்கத்தில் அல்லாத முனைகளுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்புதல். சான்றாக, அ - ஆ - இ என்ற மூன்று கணினிகளுக்கு இணைப்பு இருக்குமானால் 'அ' கணினியிலிருந்து 'இ' கணினிக்கு 'ஆ' கணினி மூலம் செய்தி அனுப்ப முடியும்.

intermediate language (IL) : இடைநிலை மொழி : பொதுவாக, ஒரு கணினி மொழி உயர் நிலை மொழியாகவும், செயல் படுத்த வேண்டிய இலக்கு மொழி எந்திர மொழியாகவும் இருப்பதுண்டு. அதாவது, மொழி மாற்றிகள் (compilers) பெரும்பாலும் உயர்நிலைக் கணினி மொழி நிரல்களை எந்திர மொழிக்கு மாற்றியமைக்கின்றன. ஒருசில உயர் நிலை மொழி மாற்றிகள் முதலில் அசெம்பிளி மொழிக்கு மாற்றிப் பின் எந்திரமொழிக்கு மாற்று கின்றன. இதில் அசெம்பிளி மொழி இடைநிலை மொழியாகப் பயன்படுகிறது.

intermediate tool : இடைநிலைக் கருவி.

intermittent : விட்டு விட்டு : தகவல் சமிக்கை அல்லது தொலைபேசி இணைப்பு தொடர்ந்து கிடைக்காமலும் அதேவேளையில் துண்டிக்கப் படாமலும் குறிப்பிட்ட நேர இடைவெளிகளில் விட்டு விட்டுச் செயல்படுதல்.

Intermittent error : இடையிடையே வரும் பிழை : இடையிடையே அடிக்கடி வரும் பிழைகள். இதனால் பிழை திருத்தலும் மீண்டும் அதை உருவாக்குதலும் சிக்கலாகிறது.

internal and external : அகம்-புறம்.

Internal clock : உள்ளார்ந்த கடிகாரம் : அன்றாடம் நேரத்தைக் காட்ட கணினியின் உள்ளே அமைக்கப்படும் மின்னணு மின்சுற்று.

Internal command : உள்ளார்ந்த கட்டளை;அக ஆணை : எம்எஸ் டாசில் பொது கட்டளை செயலகத்தின் வழியான கட்டளை (command. Com.) ஒன்று உள்ளது. இதற்காக எந்தக் கோப்பையும் ஏற்ற வேண்டியதில்லை.

Internal data representation : உள்ளே இருக்கும் தரவு : கணினியின் உள்ளே அமைந்திருக்கும் பதிவுகள் சேமிப்பகம் மற்றும் பிற சாதனங்களில் உள்ள தரவுகள்.

Internal document : அகநிலை ஆவணம்.

Internal documentation : உள்விவர ஆவணம்;அக ஆவணம் : 1. மூல மொழி நிரலாக்கத் தொடரில் விளக்கக் குறிப்புகள், குறிப்புரைகளைச் சேர்த்தல். இதற்கு கணினி மூலம் எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை. நிர லாக்கத் தொடரின் பல்வேறு பகுதிகள் செய்யும் பணிகள் பற்றி தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால நிரலாக்கத் தொடர் அமைப்பவர்களுக்கு இது உணர்த்துகிறது. 2. ஒரு வணிக நிறுவனத்தில் பயன்படுத்தப் படும் ஆவணப்படுத்தல். Internal font : உள்ளார்ந்த எழுத்துரு : ஒரு அச்சுப்பொறியில் உரு வாக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்து முகம் கொண்ட எழுத்துகளின் தொகுதி.

Internal fragmentation : அகநிலைத் துண்டிப்பு.

Internal interrupt : உள்ளார்ந்த குறுக்கீடு : செயலாக்கம் மூலம் ஏற்படும் குறுக்கீடு. சான்று : உள்ளீடு அல்லது வெளியீடு அல்லது ஒரு கணித மிகு பிழைக்கான வேண்டுகோள். எதிர்ச்சொல் : external interrupt.

Internally generated data : உள் தோன்றும் தரவு.

Internal memory : உள் நினைவகம்.Internal storage போன்றது.

Internal modem : உள்ளமைந்த மோடெம் : கணினியின் உள்ளே இருந்து கொண்டு நேரடியாக கணினி விரிவாக்க வாயிலில் பொருந்தக் கூடியது.

internal or external command : அகக்கட்டளை அல்லது புறக் கட்டளை.

Internal report : உள்ளார்ந்த அறிக்கை;அக நிலை அறிக்கை : ஒரு நிறுவனத்தின் உள்ளே இருப்பவர்கள் தயாரிக்கும் நிறுவன அறிக்கை. இருப்புக் கணக்கெடுப்பு தரக்கட்டுப்பாடு, சம்பளப்பட்டி போன்றவை இதில் அடங்கும்.

internal schema : அகப் பொழிப்பு;அக உருவரை : ஒரு தரவுத் தளத்திலுள்ள கோப்புகள். அவற்றின் பெயர்கள், அவற்றின் இருப்பிடம், அணுகும் முறைகள், தரவு தருவித்தல் போன்ற அனைத்தையும் பற்றிய ஒரு பார்வை அல்லது நோக்கு. அன்சி/எக்ஸ்3/ஸ்பார்க் ஆகியவை ஏற்கின்ற முப்பொழிப்புக் கட்டுமானம். கொடாசில் (CODASL), டிபிடீஜி (DBTG) ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்ட முறைமைகளில் உள்ள பொழிப்புடன் தொடர்புடையது அகப்பொழிப்பு ஆகும். பகிர்ந்தமை தரவுத்தளத்தில், வெவ்வேறு இருப்பிடங்களில் வேறு வேறு அகப்பொழிப்புகள் இருக்க முடியும்.

Internal sort : உள்ளே வகைப்படுத்தல்;அக நிலை வரிசையாக்கல் : ஒரு மைய செயலக அலகுக்குள் இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட பதிவுகளை வரிசைப் படுத்துதல். பல்வகைப்படுத்தும் நிரல் தொடரில் முதல் நிலை.

Internal storage : உள்ளார்ந்த சேமிப்பகம்;உள் தேக்ககம் : மையச் செயலக அலகு நேரடியாகக் கட்டுப்படுத்தும் முகவரியிடும் சேமிப்பகம். நிரலாக்கத் தொடர் இயக்கப்படும் போதும் தரவு செயலாக்கம் செய்யப் படும்போதும் நிரல் தொடர்களை சேமிக்கப் பயன்படுகிறது.

Internal timer : உள்ளார்ந்த காலங்காட்டி : முறையான இடை வெளிகளில் பைபியசோ எலெக்ட்ரிக் படிகம் உருவாக்கும் துடிப்புகளைக் கட்டுப்படுத்தும் பதிவு.

international Business Machines Corporation (IBM) : பன்னாட்டு வாணிக எந்திரக் கழகம்.

International Council for Computers in Education (ICCE) : கல்வியில் கணினிகளுக்கான பன்னாட்டுக் கழகம் (ஐ. சி. சி. இ) : கல்லூரிக்கு முந்தைய அளவில் கல்வித் துறையில் கணினியைப் பயன்படுத்துவதில் ஆர்வமுள்ள வர்களைக் கொண்ட பன்னாட்டு நிறுவனம்.

international data links : பன்னாட்டுத் தரவு இணைப்பு.

International Directory of Software : பன்னாட்டு மென்பொருள் திரட்டு : கம்ப்யூட்டர் பப்ளிகேஷன்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் வெளியீடு.

International Federation for Information Processing (IFIP) : தகவல் செயலாக்கத்திற்கான பன்னாட்டுப்பேரவை (ஐ. எஃப்ஐபி) : தகவல் செயலாக்கத் துறையில் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ள தொழில்முறை மற்றும் கல்விமுறை சங்கங்களைச் சேர்ந்தவர்களைக் கொண்ட பன்னாட்டு நிறுவனம். மூன்று ஆண்டுகளுக்கொரு முறை உலகின் பல்வேறு பகுதி களில் கூட்டம் நடத்துகிறது.

International Forum for Information Technology in Tamil (INFITT) : உலகத் தகவல் தொழில் நுட்பத் தமிழ் மன்றம் : சுருக்கமாக"உத்தமம்"என வழங்கப் படுகிறது.

international network : உலகளாவிய பிணையம்;பன்னாட்டுப் பிணையம்.

International Standard : பன்னாட்டுத் தரம்.

International Standard Book Number (ISBN) : பன்னாட்டு தர நூல் எண் : ஐஎஸ்பிஎன் என்று சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது. நூலகங்களில் பயன்படுத்தப் படும் பட்டைக் குறியீடு.

International Standard Organisation (ISO) : பன்னாட்டு தர நிறுவனம் (ஐஎஸ்ஓ) : அறிவியல் மற்றும் பொறியியல் பொருள்கள், அமைப்புகளுக் கான பன்னாட்டு தர நிர்ணயங் களை வழங்க உருவாக்கப்பட்ட தன்னார்வ நிறுவனம்.

International Tele-communications union : பன்னாட்டு தொலைத் தொடர்புக் குழுமம்; சர்வதேச தொலை தொடர்புச் சங்கம் : பொதுத்துறை மற்றும் தனியார் தொலைத் தொடர்பு நிறுவனங்களின் தொலைபேசி மற்றும் தரவு தொடர்பு அமைப்பு களுக்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் தர வரையறைகள் இவற்றுக்குப் பொறுப்பு வகிக்கும், பன்னாட்டு அரசுகளின் கூட்டமைப்பு.

Internet : இணையம் : உலகம் முழுவதிலுமுள்ள பிணையங் களின் தொகுப்பு. பிணையங்கள் தமக்குள்ளே டீசிபி/ஐபி நெறி முறைத் தொகுப்புகளின் அடிப் படையில் தகவல்களைப் பரி மாறிக் கொள்கின்றன. இணை யத்தின் இதயமாக விளங்குவது, பெரிய கணுக்கணினிகள் (Nodes) அல்லது புரவன் கணினி களை (Hosts) இணைக்கும் அதிவேகத் தரவு தொடர்புத் தடங்களாலான முதுகெலும்பு (Back bone) ஒத்த அமைப்பே ஆகும். அமெரிக்க நாட்டுப் பாதுகாப்புத் துறை 1969இல் உருவாக்கிய ஆர்ப்பா நெட், இணையத்தின் ஊற்றுக்கண்ணாகும். அணுப்போர் ஏற் படினும் ஆர்ப்பாநெட் முற்றி லும் அழிந்து போகா வண்ணம் உருவாக்கப்பட்டது. பிட்நெட், யூஸ்நெட், யுயுசிபீ மற்றும் என்எஸ்எஃப்நெட் ஆகியவை ஆர்ப்பாநெட்டுடன் காலப் போக்கில் இணைந்துவிட்டன.

Internet access : இணைய அணுகல் இணையத்துடன் இணைப்பு ஏற்படுத்திக் கொள் ளல். இருவகையில் இயலும். முதல் வழிமுறை தொலைபேசி + இணக்கி மூலம் ஒர் இணையச் சேவையாளரின் வழியாகத் தொடர்பு கொள்ளுதல். வீட்டுக் கணினிகளிலிருந்து பெரும் பாலான பயனாளர்கள் இந்த முறையிலேயே தொடர்பு கொள்கின்றனர். இரண்டாவது வழிமுறை தனிப்பட்ட இணைப்புத்தடம் (dedicated line) மூலம் ஒரு குறும்பரப்புப் பிணையத்தை இணையத்துடன் இணைத்தல். பிணையத்தில் இணைக்கப்பட்ட கணினிகளில் பயனாளர் தொடர்பு கொள்வர். பெரும் நிறுவனங்கள் இத்தகு இணைப்புகளைப் பெற் றுள்ளன. தொலைக்காட்சிப் பெட்டியுடன் இணைக்கப்பட்ட கருவி மூலமும் இணையத்தை அணுக முடியும். இன்னும் பரவ லாகப் புழக்கத்தில் வரவில்லை. Internet access device : இணைய அணுகல் சாதனம் : இணையத்துடன் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும், சமிக்கைகளை திசைப்படுத்தவும், இணைப்பு நேரத்தின்படி கட்டணம் கணக்கிடவும் பயன்படும் கருவி. ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தொலைதூரப் பயனாளர்கள் ஒரே நேரத்தில் இணையத்தை அணுக வழி செய்யும்.

Internet account : இணையக் கணக்கு : பயனாளர் ஒருவர் இணைய இணைப்புக்காக இணையச் சேவையாளரிடம் பதிவு செய்து கொள்ளல். அவர்கள் தரும் பயனாளர் பெயர் (username), நுழைசொல் (password) மூலமாக இணையத்தை அணுக முடியும். பீடீபீ (Point To Point) மூலம் இணைய அணுகல், மின்னஞ்சல் போன்ற சேவைகள் கிடைக்கும்.

Internet address : இணைய முகவரி : இணையத்தைப் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு செய்திகளை முகவரியிடுவதற்கான படிவம்.

Internet Architecture Board : இணையக் கட்டுமானக் கழகம் : ஐசாக் (ISOC) எனப்படும் இணையச் சமூக அமைப்பின் (Internet Society) ஒரு குழு. இணையத்தின் ஒட்டுமொத்தக் கட்டுமான நோக்கங்களுக்கு பொறுப்பாக விளங்குகிறது. தர வரையறை செயலாக்கங்களில் ஏற்படும் தகராறுகளைத் தீர்த்து வைக்கும் பணியையும் செய்கிறது. தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர் ஐஏபி (IAB).

Internet backbone : இணைய முதுகெலும்பு : இணையம் என்பது பிணையங்களின் பிணையம் (Network of Networks). ஒரு நாட்டிலுள்ள உள்ளுர் மற்றும் வட்டாரப் பிணையங்களை ஒருங்கிணைத்து இணையத்தில் பிணைக்கப்பட்டுள்ள இன்னொரு முதுகெலும்புப் பிணையத்துடன் தரவுகளைப் பரிமாறிக் கொள்ளும் அதிவேகப் பிணையம். வரலாற்றுப் போக்கில் பார்த்தால், இணையத்தின் முன்னோடியான என்எஸ்எஃப்நெட் (NSFNet) அமெரிக்க நாட்டின் முதுகெலும்புப் பிணையமாகத்திகழ்ந்தது. தேசிய அறிவியல் கழகம் (National Science Foundation) நடத்திவந்த அனைத்து மீத்திறன் கணினி மையங்களும் (Super Computer Centers) இந்த முதுகெலும்புப் பிணையத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்தன. இன்றைக்கு பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களும் தத்தமது முதுகெலும்புப் பிணையங்களை நடத்தி வருகின்றனர் (எ-டு) எம்சிஐ, ஸ்பிரின்ட், இந்தியாவில் விஎஸ்என்எல் மற்றும் தொலை தொடர்புத்துறை (பிஎஸ்என்எல்) முதுகெலும்புப் பிணையங்களை நிறுவியுள்ளன.

Internet broadcasting : இணைய அலைபரப்பு : இணையம் வழியாக கேட்பொலி (Audio) மற்றும் ஒளிக் காட்சி (Video) தரவுகளைப் பரப்புதல். இது வலைபரப்பு (Webcasting) என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இணைய அலைபரப்பு என்பது வழக்கமான வானொலி நிலையங்கள் இணையம் வழியாக ஒலிபரப்புச் செய்வதையும் உள்ளடக்கியதே. இணையத்தில் மட்டுமே ஒலிபரப்புச் செய்யும் நிலையங்களும் உள்ளன. இணையம் வழி ஒலிபரப்பாகும் பாடல்களை ரியல் ஆடியோ (Real Audio) என்னும் மென் பொருள் உதவியுடன் கேட்கலாம். ஒளிக்காட்சி அலை பரப்பை ரியல் பிளேயரில் காணலாம். எம்போன் (MBONE) என்பது இணைய அலை பரப்பில் ஒரு முறை.

Internet browser : இணைய உலாவி.

Internet business : இணைய வணிகம்.

Internet call : இணைய அழைப்பு.

Internet connection : இணைய இணைப்பு.

Internet connection wizard : இணைய இணைப்பு வழிகாட்டி.

Internet draft : இணைய நகலறிக்கை : இணையத்தில் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் தர வரையறைகளில் செய்யப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து விவாதிப்பதற்காக ஐஇடீஎஃப். (IETF-Internet Engineering Task Force) தயாரித்து முன்வைத்த ஒர் ஆவணம். எந்த நேரத்திலும் இதனைத் திருத்தலாம்; மாற்றலாம். திருத்தமோ மாற்றமோ இல்லையெனில் ஆறுமாத காலத்துக்கு இந்த ஆவணம் செல்லுபடி ஆகும். ஒர் இணைய நகலறிக்கை ஏற்றுக் கொள்ளப்படும் எனில், அதனை ஒர் ஆர்எஃப்சியாக (RFC-Request for Comment) மேம்படுத்தலாம்.

Internet directory : இணைய தரவுத் தொகுப்பு.

Internet Engineering Steering Group : இணையப் பொறியியல் வழி காட்டும் குழு : இணையக் கழகத்தின் (Internet Society-ISOC) உள்ளேயே ஐஏபியுடன் (Internet Architecture Board) இணைந்து, இணையப் பொறியியல் முனைப்புக் குழு (IETF-Internet Engineering முன்வைக்கும் தர வரையறைகளை மதிப்பாய்வு செய்யும்.

Internet Explorer : இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர் : மைக்ரோ சாஃப்ட் நிறுவனம் 1995ஆம் ஆண்டு அக்டோபரில் அறிமுகப்படுத்திய இணைய உலாவி மென்பொருள். விண்டோஸ் 95/98/எம்இ/என்டி/2000 மற்றும் மெக்கின்டோஷ் முறைமைகளில் செயல்படும் பதிப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன. பிந்தைய பதிப்புகள், வலைப் பக்கங்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மேம்பட்ட வடிவமைப்பு நுட்பங்கள், அசைவூட்டக் கூறுகள், ஆக்டிவ் எக்ஸ் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் ஜாவா குறுநிரல்களை அடையாளங்கண்டு செயல்படுத்தும் வல்லமை பெற்றவை.

Internet gateway : இணைய நுழைவி; இணைய நுழை வாயில் : ஒர் இணைய முதுகெலும்புப் பிணையத்துடன் இன்னொரு பிணையத்தை இணைப்பதற்கு உதவும் சாதனம். பெரும்பாலும் இத்தகைய சாதனம் இப்பணிக்கென தனித் தொதுக்கப்பட்ட ஒரு கணினியாகவோ, ஒரு திசைவி (Router) யாகவோ இருக்கும். இணைய முதுகெலும்புப் பிணையத்திற்கும் அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட பிற பிணையங்களுக்கும் இடையேயான நெறிமுறை நிலைமாற்றம் (Protocol Conversion), தரவு மொழிபெயர்ப்பு மற்றும் செய்திப் பரிமாற்றங்களை இந்த நுழைவிகள் கவனித்துக் கொள்கின்றன. ஒரு நுழைவி இணையத்தில் ஒரு கணுவாகக் (Node) கருதப்படுகிறது.

internet group membership protocol : இணையக் குழு உறுப்பினர் நெறிமுறை : ஐபீ புரவன்கள் (IP hosts) பயன்படுத்தும் ஒரு நெறிமுறைத் தொகுதி. இவற்றுடன் இணைக்கப்பட்ட பிற பல்பரப்பு திசைவிகளுக்கு (Multicast Routers) தமது புரவன் குழு உறுப்பினர் தகுதியை அறிவிக்க இந்த நெறிமுறை பயன்படுகிறது.

Internet language : இணைய மொழி.

Internet information Server : இன்டர்நெட் இன்ஃபர்மேஷன் செர்வர் : மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் வலை வழங்கன் (Webserver) மென்பொருள். ஹெச்டீடீபீ (http - Hypertext Transfer Protocol) நெறிமுறையைப் பயன்படுத்தி வைய விரி வலை ஆவணங்களை (www documents) இணையத்தில் வினியோகம் செய்யும். பல்வேறு பாதுகாப்புச் செயல்கூறுகளை உள்ளடக்கியது. வலைப் பக்கங்களில் சிஜிஐ நிரல்களை அனுமதிக்கிறது. கோஃபர் (Gopher) மற்றும் எஃப்டீபீ வழங்கன்களை (FTP Servers) ஏற்கிறது.

Internet nodes : இணையக் கணுக்கள்.

Internet options : இணைய விருப்பத் தேர்வுகள்.

Internet phone : இணைய பேசி.

Internet protocol : இணைய நெறிமுறை.

Internet Relay Chat : இணைய அரட்டை அரங்கம்.

Internet Research Steering Group : இணைய ஆய்வு வழி காட்டுங் குழு : இணைய ஆய்வு முனைப்புக் குழுவினை (Internet Research Task Force - IRTF) நிர்வகிக்கும் அமைப்பு.

Internet Research Task Force : இணைய ஆய்வு முனைப்புக் குழு : இணையக் கட்டுமானக் கழகத்துக்கு (IAB) இணையம் தொடர்பான நீண்ட காலப் பரிந்துரைகளை முன்வைக்கும் தன் முனைப்பு அமைப்பு.

Internet router : இணைய வழிப்படுத்தி : ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் மெக்கின்டோஷ் மென் பொருள். இதன்மூலம் இன்டர் நெட் இயக்கங்களை உள்ளுர் பேச்சு, ஈதர் பேச்சு, அடையாளப் பேச்சு ஆகிய எதனுடனும் இணைத்து எந்த இணைய நிலையத்துடனும் இணைத்துத் தர முடியும். ஒவ்வொரு மீட்டரும் 8 இணையங்களுடன் இணைக்க முடியும். அதிக பட்ச மாக 1. 6 கோடி முனைகளிலும் 1, 024 இணையங்களுடனும் சேரும்.

Internet security : இணையப் பாதுகாப்பு : இணையத் தரவு பரிமாற்றத்தில் தரவு சான்றுறுதி, அந்தரங்கம், நம்பகத்தன்மை, சரிபார்ப்பு இவையனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு கருத்துரு. (எ-டு) வைய விரிவலையில் (www) உலாவி (Browser) மூலமாக பற்று அட்டையைப் (Credit Card) பயன்படுத்தி ஒரு பொருளை வாங்குவதில் பல்வேறு பாது காப்புச் சிக்கல்கள் அடங்கியுள்ளன. முதலாவதாக இணையம் வழியாக அனுப்பப்படும் பற்று அட்டையின் எண்ணை அத்துமீறிகள் எவரும் குறுக்கிட்டு அறிந்து கொள்ளக்கூடாது. அவ்வெண் பதிந்து வைக்கப்பட்டுள்ள வழங்கன் கணினியிலிருந்து வேறெவரும் நகலெடுத்துவிடக் கூடாது. அந்த பற்று அட்டை எண்ணை அதற்குரிய நபர்தான் அனுப்பினாரா என்பதைச் சரிபார்க்க வேண்டும். அதை அனுப்பியவர் பின்னாளில் தான் அனுப்ப வில்லை என்று மறுதலிக்க வழி யிருக்கக் கூடாது.

Internet Service Provider (ISP) : இணையச் சேவை நிறுவனம்; இணையச் சேவை வழங்குவோர்; இணையச் சேவை மையம்.

Internet society : இணையச் சமூகம்; இணையக் கூட்டுறவுச் சங்கம் : இணையப் பயன்பாட்டை வளர்க்கின்ற, பராமரிக்கின்ற மற்றும் மேம்படுத்துகின்ற தனிநபர்கள், குழுமங்கள், அமைப்புகள், அரசு முகமைகள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய ஒரு பன்னாட்டு அமைப்பு. இணையக் கட்டுமானக் கழகம் (ஐஏபி), இதன் ஒர் அங்கமாகும். தவிரவும், இணையச் சமூக அமைப்பு இணையச் சமூக செய்தி அறிக்கையை வெளியிட்டு வருகிறது. ஆண்டுதோறும் ஐநெட் (INET) மாநாடுகளை நடத்தி வருகிறது.

Internet Software Consortium : இணைய மென்பொருள் கூட்ட மைப்பு : இணையம் தொடர்பான மென்பொருள்களை உருவாக்கி அவற்றை வைய விரிவலை மற்றும் எஃப்டீயீ மூலம் இலவசமாக உலகுக்கு வழங்கும் ஆதாய நோக்கில்லாத அமைப்பு. டிஹெச்சிபீ (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) போன்ற இணையத் தர வரையறைகளை உருவாக்கியதிலும் இந்த அமைப்புக்குப் பங்கு உண்டு.

Internet talk radio : இணையப் பேச்சு வானொலி : வானொலியில் ஒலிபரப்பாகும் நிகழ்ச்சிகளைப் போன்று இணையத்தில் பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் வெளியிடப்படுகின்ற ஒலிக்கோப்புகளிலான நிகழ்ச்சி நிரல். வாஷிங்டனிலுள்ள தேசிய தாளிகை மாளிகையில் இந்த நிகழ்ச்சிகள் தயாரிக்கப்படுகின்றன. இந்நிகழ்ச்சி 30 நிமிடம் முதல் 1 மணி நேரம் வரை இருக்கும். 30 நிமிட நிகழ்ச்சியில் ஒலிபரப்பாகும் ஒலிக் கோப்புகள் 15 எம்பி வட்டு இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளும்.

Internet telephone : இணையத் தொலைபேசி : பொதுத் தொலைத் தொடர்புக் கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்தாமல் இணையத்தின் வழியாக இரண்டுபேர் பேசிக் கொள்ளும் முறை. இரு முனையிலும் ஒரு கணினி, ஒர் இணக்கி (modem), இணையத் தொலைபேசி மென் பொருள் இருப்பின் இணையம் வழியாகத் தொலைபேசி அழைப்பை ஏற்படுத்தவும், பெறவும், பேசிக் கொள்ளவும் முடியும்.

Internet television : இணையத் தொலைக்காட்சி : இணையம் வழியாக அலைபரப்பாகும் தொலைக்காட்சியின் கேட்பொலி மற்றும் ஒளிக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள்.

Internet time : இணைய நேரம்.

Internet tools : இணையக் கருவிகள்

Internet traffic : இணையப் போக்குவரத்து.

Internetwork : இணைப் பிணையம் : ஒன்றாக இணைக்கப்பட்ட ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கணினிப் பிணையங்களுக்கு இடையிலான தகவல் தொடர்பு. பெரும்பாலும் இணையம் வழி அல்லது விரி பரப்புப் பிணையம் வழியாக, இரண்டு குறும் பரப்புப் பிணையங்களுக்கிடையேயான தகவல் தொடர்பைக் குறிக்கும்.

Internet worm : இணைப் புழு : நவம்பர் 1988இல் இணையம் வழியாகப் பரப்பப்பட்ட கணினி நச்சு நிரல். தனக்குத் தானே இனப் பெருக்கம் செய்து கொள்ளும். ஒரே இரவில் உலகம் முழுவதிலும் இணையத்தில் இணைக்கப்பட்டிருந்த ஏராளமான கணினிகளை நிலை குலையச் செய்தது. யூனிக்ஸ் இயக்க முறைமையிலிருந்த ஒரு குறைபாட்டைப் பயன்படுத்தி இந்த நச்சுநிரல் ஊடுருவித் தீங்கு விளைவித்தது. கார்நெல் (Cornel) பல்கலைக்கழகத்தில் பயின்ற மாணவர் ஒருவரின் குறும்புத்தனத்தில் உருவானதே இந்த இணையப் புழு நிரலாகும்.

InterNIC : இன்டர்நிக் : இணையப் பிணையத் தகவல் மையம் என்ற பொருள்படும் Inter Network Information Centre என்ற தொடரின் சுருக்கம். களப் பெயர்களையும் ஐபி முகவரிகளையும் பதிவு செய்யும் பணியை இந்த அமைப்பே கவனித்துக் கொள்கிறது. இணையத்தைப் பற்றிய தகவலைப் பரப்பும் பணியையும் செய்கிறது. அமெரிக்க நாட்டின் தேசிய அறிவியல் கழகம். (National Science Foundation), ஏடி&டி, ஜெனரல் அட்டாமிக்ஸ் (General Atomics), நெட்வொர்க் சொல்யூஷன்ஸ் இன்க் ஆகிய நிறுவனங்கள் பங்கு கொண்ட கூட்டமைப்பாக இன்டர்நிக் 1993ஆம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது. இன்டர்நிக்கின் மின்னஞ்சல் முகவரி info@internic. net இணைய தளம் : http : //www. internic. net

Internist : இன்டர்நிஸ்ட் : 1970களின் ஆரம்பத்தில் பிட்ஸ்பர்க் பல்கலைக் கழகத்தில் மையர்ஸ் மற்றும் ஹாரி பீப்பிள் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது.

Interoperable : இசைவு இயங்க தன்மை : வேறொரு கணினி அமைப்புடன் சரிவர இயங்கக் கூடிய ஒரு அமைப்பின் திறன்.

interplanetory internet : கோள்களுக்கிடையிலான இணையம்.

interpolate : இடைமதிப்பீடு; இடைக் கணிப்பு : ஒரு வரிசையான மதிப்புகளில் தெரிந்த இரண்டு மதிப்புகளுக்கு இடைப்பட்ட மதிப்பினைக் கணக்கிடல்.

Interpolation : இடைச் செருகல்; இடைக் கணிப்பு : இரண்டு தெரிந்த மதிப்புகளுக்கிடையிலான மதிப்பினைக் காணும்முறை. கணினி வரைகலையில் இந்தச் செயல்முறையை அடிக்கடி பயன்படுத்தி இரண்டு நேர்கோடுகளை இணைத்து வளைவுகளையோ அல்லது இரண்டு குறிப்பிட்ட புள்ளிகளுக்கிடையில் மென்மையான வளைவுகளையோ வரையறுப்பது.

Interpress : இன்டர்பிரஸ் : ஜெராக்ஸ் நிறுவனத்தின் பக்க விளக்க மொழி. 2, 700 மற்றும் 9, 700 பக்க அச்சுப் பொறிகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. வென்ச்சுரா பதிப்பகம் இன்டர் பிரசுக்கான வெளியீடுகளை அளிக்கிறது.

interpret : ஆணைமாற்று : 1. கணினிக்கான ஒரு கூற்றை அல்லது ஒர் நிரலை பொறி மொழி வடிவில் மாற்றி அதனைச் செயல்படுத்துதல். 2. ஒரு கணினி மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு நிரலை, ஒவ்வொரு கூற்றாக பொறி மொழியில் மொழி பெயர்த்து அதனை நிறைவேற்றுவது. ஒட்டு மொத்த நிரலையும் பொறி மொழிக்கு மாற்றம் செய்து, பிறகு தனியாக பொறி மொழி நிரலை இயக்கிக் கொள்ளும் மொழிமாற்று (Compile) முறைக்கு மாற்றானது.

Interpretation : ஆணை மாற்றம்; விளக்கம் : உயர்நிலை மொழி நிரல் தொடர் வாக்கியங்களை எந்திரமொழி நிரல்களாக மாற்றும் மொழி பெயர்ப்பு. ஒரு நிரல் தொடருக்கு விளக்கம் அளிக்கும்போது, ஒவ்வொரு வாக்கியத்தினையும் மொழி பெயர்த்து அடுத்த வாக்கியத்தைச் செயலாக்கம் செய்வதற்கு முன் செயல்படுத்தப்படும்.

interpreted language : ஆணை மாற்று மொழி : எழுதப்பட்ட நிரலை ஒவ்வோர் ஆணையாக பொறி மொழிக்கு மொழி பெயர்த்து உடனுக்குடன் இயக்கும் முறை கொண்ட கணினி மொழி. பேசிக், லிஸ்ப், ஏடிஎல் ஆகிய மொழிகள் பொதுவாக ஆணை மாற்று மொழிகள் எனப்படுகின்றன. ஆனாலும், பேசிக் மொழி நிரலை பொறி மொழிக்கு ஒட்டுமொத்தமாக மொழிபெயர்த்து இயக்கும் மொழி மாற்றிகளும் (Compiler) உள்ளன.

Interpreter : வரி மொழி மாற்றி; ஆணை மாற்றி : மூல மொழியில் உள்ள ஒவ்வொரு வாக்கியத்தையும் தொடர் எந்திர நிரல்களாக மாற்றி அவற்றை இயக்கும் கணினி நிரலாக்கத் தொடர்.

interprocess communication : பணிகளிடை தகவல் தொடர்பு : ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பணிகளை நிறைவேற்ற வல்ல கணினி முறைமைகளில் இரண்டு பணிகளுக்கிடையே அல்லது செயலாக்கங்களுக்கிடையே தகவல் தொடர்பை நிகழ்த்தும் முறை. குழாய் (pipes), estysgb (5ố (semaphores), பகிர்வு நினைவகம், சாரைகள் (Queues), சமிக்கைகள் மற்றும் அஞ்சல்பெட்டி எனப் பல்வேறு முறைகளில் இந்தத் தகவல் பரிமாற்றம் நடை பெறுகிறது.

Inter Record Gap (IRG) : பதிவேடு இடையில் உள்ள இடை வெளி : நாடாவில் தரவுகளின் தொகுதிகளுக்கிடையில் உருவாக்கப்பட்ட இடைவெளி. சுருணையினை ஆரம்பித்தல் மற்றும் நிறுத்துதலின் மூலம் உருவாக்கப்படுகிறது. IᏒᏀ என்று சுருக்கி அழைக்கப்படுகிறது.

interrogate : கேள்வி கேட்டல் : (1) ஒரு கோப்பில் உள்ள பதிவேடுகளைத் தேடுதல், தொகுத்தல் மற்றும் எண்ணுதல். (2) ஒரு முகப்பு அல்லது கணினி அமைப்புத் தகுதியை அல்லது நிலையைச் சோதித்தல்.

Interrupt : குறுக்கீடு; இடையீடு : வழக்கமான நிரல் தொடர் செயல்படுவதை நிறுத்தி உள்சேமிப்பகத்தில் குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வன்பொருளின் நிரல் தொடர் கட்டுப் பாட்டினை மாற்றுவதற்கான சமிக்கை. குறுக்கீடு செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு, நிரல் தொடரின் கட்டுப்பாடு மீண்டும் குறுக்கிடப்பட்ட நிரல் தொடருக்கே திரும்பிவிடும்.

interrupt, automatic : தானியங்கு குறிக்கீடு; தானியங்கு இடைமறிப்பு.

interrupt controller : குறுக்கீட்டு கட்டுப்படுத்தி.

interrupt-driven : குறுக்கீட்டு-இயக்கி; இடை மறிப்புத் தூண்டல் : குறுக்கீடுகளைப் பயன்படுத்தும் கணினி அல்லது தரவுத் தொடர்பு கட்டமைப்பு.

interrupt-driven processing : குறுக்கீட்டு முடுக்கச் செயலாக்கம் : ஒரு குறுக்கீடு (interrupt) மூலம் கோரிக்கை கிடைக்கப்பெற்றவுடன் நடைபெறும் செயலாக்கம். கோரிக்கை நிறைவேற்றப்பட்ட பின் மையச் செயலகம் (CPU) அடுத்த செயலை நிறைவேற்றத் தயாராக இருக்கும். அடுத்து செய்யவிருக்கும் பணி முன்பு விட்டு வந்த பணியாகவோ, இன்னொரு குறுக்கீடு மூலம் உணர்த்தப்படும் பணியாகவோ இருக்கலாம். பயனாளர் விசைப் பலகையில் ஒரு விசையை அழுத்துவது, நெகிழ் வட்டகத்தில் ஒரு வட்டினைச் செருகியதும் அது தரவு பரிமாற்றத்துக்கு தயார் நிலையில் இருத்தல் போன்றவை குறுக்கீட்டு முடுக்கச் செயலாக்கங்களாகும்.

Interrupt handler : குறுக்கீடு கையாள்பவர் : குறுக்கீடு ஏற்படும்போது தேவையான வேலைகளைச் செய்யும் நிரலாக்கத்தொடரின் ஒரு பகுதி.

Interruption : குறுக்கீடுதல் : நிரல்களை வழக்கம்போல் தொடர்ச்சியாக இயக்குவதில் ஏற்படும் தடை.

interruption, machine : எந்திர குறுக்கீடு; எந்திர இடைமறிப்பு.

Interrupt mask : குறுக்கீடு மூடி, இடை மறிப்புத் திரை : ஒரு குறுக்கீட்டை செயலாக்கம் செய்யலாமா? வேண்டாமா? என்பதற்கான கட்டுப்பாட்டை இயக்கும் உள்ளார்ந்த பொத்தான். நிரல் தொடரினால் அவ்வப்போது மூடி, திறக்கப்படும் ஒரு துண்மியே மூடியாகும்.

Interrupt priorities : குறுக்கீட்டு முன்னுரிமைகள் : குறுக்கீடுகளுக்குக் கொடுக்கப்படும் முக்கியத்துவத்தின் வரிசை முறை. ஒரே நேரத்தில் இரண்டு குறுக்கீடுகள் ஏற்படுமானால், அதிக முன்னுரிமை உள்ள குறுக்கீடே முதலில் கவனிக்கப்படும். சில கணினிகளில் இரண்டுமே செய்யப்படும்.

Interrupt Request Line (IRL) : குறுக்கீட்டு வேண்டுகோள் வரி : குறுக்கீடு செய்யவேண்டிய சமிக்கை தருவதற்கு ஒரு சாதனத்தினால் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வரி தரவுக் கோடு.

Interrupt return : குறுக்கீட்டு திரும்ப வரல் : குறுக்கீட்டினால் தடை செய்யப்பட்டு மீண்டும் இயங்குமாறு செயலகத்திற்கு நிரல் தருகின்ற எந்திர நிரல்.

Interrupt service routine : குறுக்கீட்டு சேவை வாலாயம் : உடனடியாக இயக்கப்படும் நிரலாக்கத்தொடர். மையச் செயலகம் தற்போது செய்யும் வேலையை ஐஎஸ்ஆர் சேமித்து, குறுக்கீடு செய்யப்பட்ட வேலையை முடித்துவிட்டு, மீண்டும்விட்ட இடத்தில் இருந்து தொடரும்.

Interrupt vector : குறுக்கீட்டு நெறியம் : ஒரு பட்டியலின் தனித்தன்மை. குறுக்கீடு சேவையின் ஆரம்ப முகவரிகளைக் கொண்டது. இது இருப்பதனால் மையச் செயலகமானது குறுக்கீடு வரும்போது எங்கே குதிக்கலாம் என்று அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

Interrupt vector table : குறுக்கீட்டு நெறிய அட்டவணை : சேவை வழமைகளில் குறுக்கீடு செய்வதற்கான நெறிகளைக் (வெக்டார்கள்) கொண்டுள்ள ஒரு அட்டவணை.

Intersect : குறுக்கு வெட்டு : உறவுமுறை தரவுத் தளங்களில் இரண்டு கோப்புகளைப் பொருத்திப் பார்த்து இரண்டுக்கும் பொதுவாக உள்ளவற்றைக் கொண்டு ஒரு மூன்றாவது கோப்பை உருவாக்குவது.

Interval timer : இடைவேளை நேரம் காட்டி : ஒரு கணினி அமைப்பில் கடந்துபோன நேரத்தைக் கண்காணிக்கும் எந்திர அமைப்பு.

Interview : நேர் முகம்; நேர் காணல் : 1. அமைப்பு வடிவமைப்பு மற்றும் ஆய்வில் உண்மை தேடும்முறை. 2. வேலைதரும் நபருக்கும் வேலைக்கு விண்ணப்பிப் பவருக்கும் இடையே நடைபெறும் உரையாடல். நேர் முகத்தின்போது ஒருவருக்கு தனது திறமைகள், கல்வி, மற்றும் கடந்தகால பட்டறிவைப் பற்றியும் அந்த வேலையில் அவரிடம் என்ன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்பதையும் விளக்க அவருக்கு வாய்ப்புக் கிடைக்கிறது. Intra : அக இயக்கம் : ஒரு எல்லைக்குள் சான்றாக Intra office என்பது ஒரு அலுவலகத்துக்குள்ளேயே நடைபெறும் இயக்கங்கள்.

Intranet : உள் இணையம் : இணையத் தொழில் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தும் ஒரு நிறுவனப் பிணையம் .

Intraware : அக இணைய மென் பொருள் : ஒரு குழுமத்தின் அக இணையத்தில் (Intranet) பயன்படுத்தப்படும் குழு மென் பொருள்/இடை மென்பொருள் ஆகியவை இவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன. இவை பெரும்பாலும் மின்னஞ்சல், தரவுத் தளம், பணிப்பாய்வு, மற்றும் உலாவிப் பயன்பாட்டுத் தொகுப்புகளை உள்ளடக்கியவை.

intrinsic font : உள்ளுறை எழுத்துரு : பெரிதாக்கல் சிறிதாக்கல் எதுவுமின்றி அப்படியே ஒரு பிட் படிமமாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு உருவளவும், வடிவமைப்பும் அமைந்த ஒர் எழுத்துரு.

intruder : அத்துமீறி : ஒரு கணினியில் அல்லது ஒரு கணினிப் பிணையத்தில் பொதுவாகத் தீங்கெண்ணத்துடன் அனுமதியின்றி நுழைகின்ற ஒரு பயனாளர் அல்லது அத்துமீறி நுழைகின்ற ஒரு நிரல்.

Intuitive command : உள்ளுணர்வுக் கட்டளை : ஒரு கட்டளையின் வெளியீடாக வருவதைக் குறிக்கக்கூடிய பெயருடைய கட்டளை. சான்றாக, ஒரு கோப்பை சேமிப்பதற்கு Control - S என்பது ஒரு உள்ளுணர்வுக் கட்டளை. எப்படியென்றால் இக்கட்டளையின் முடிவு 'S' என்னும் எழுத்துடன் ஆரம்பிக்கும். Control - X என்பது ஒரு பயன்பாட்டிலிருந்து வெளியேறுவது.

. in. us : இன். யுஎஸ் : இணையத்தில் ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க நாட்டின் இண்டியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

invalid : செல்லாத பிழையான; தவறான பொருந்தாத : 1. கணினியில் உள்ளீடு செய்யப்படுகின்ற ஏற்றுக் கொள்ளவியலாத மதிப்பு. (எ-டு) எண்வகை மதிப்புக்குப் பதிலாக எழுத்துவகை மதிப்பை உள்ளீடு செய்தல். 2. ஒரு நிரலில் தவறான தருக்க முறையில் எழுதப் பட்ட பிழையான கட்டளை. விடையும் பிழையானதாக இருக்கும். invalid media : முறையா யமையா ஊடகம்; பொருந்தா ஊடகம்.

Inventory control : இருப்பு கணக்கெடுப்பு கட்டுப்பாடு : இருப்பு கணக்கெடுப்பைக் கண் காணிக்க கணினி அமைப்பைப் பயன்படுத்துதல்.

inventory control system : இருப்புக் கட்டுப்பாட்டுப் பொறி யமைவு : கையிருப்புப் பொருள் முதன்மைக் கோப்பு.

Inventory management : இருப்புக் கணக்கெடுப்பு மேலாண்மை : இருப்புக் கணக் கெடுப்பு தொடர்பாக அன் றாடம் மற்றும் காலமுறைக் கனக்கு வைத்துக் கொள்ளுதல். வகையறு மற்றும் வகையறா குழுக்களின் தேவைகளைக் கணித்தல்.

Inverse video : தலை கீழ் காட்சி, எதிர்மறை ஒளித் தோற் றம் : காட்சித் திரையில் வெளிச் சப் பின்னணியில் இருட்டான சொற்களைக் காட்டும் செயல் முறை. வழக்கமாக இருட்டு பின்னணியில் வெளிச்சமுள்ள சொற்கள் காட்டப்படும்.

Inverson notation : தலைகீழ் எண்முறை : ஏபிஎல்-ஸில் வாக்கியங்களை எழுதுவதற்காககென்னத் இவர்சன் உருவாக் கிய குறியீடுகளின் தொகுதி.

Invert : தலை கீழாக்கு : தலை கீழாகத் திருப்புதல். திரைக் காட்சி அல்லது அச்சு வெளியீட்டில் சொற்கள் அல்லது பொருள் களைத் தலைகீழாகக் காட்டுதல்.

Inverted file : தலை கீழ் கோப்பு : பதிவு விசைகளுக்குப் பதிலாக எழுத்துகளை அணுகும் வகையில் அமைக்கப்பட்ட கோப்பு.

inverted list : தலை கீழ் : ஒர் அட்டவணையில் குறிப் பிட்ட தகவல் தொகுதியை கண் டறிய மாற்றுக் குறியெண்களை உருவாக்கும் ஒரு வழிமுறை. (எ-டு) கார்கள் பற்றிய தரவுகள் அடங்கிய ஒரு கோப்பில் ஏடுகள் 3, 7, 19, 24, 32 ஆகி யவை நிறம் என்ற புலத்தில் சிவப்பு என்னும் மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன. நிறம் என்ற புலத்திற்கான தலைகீழ் பட்டி யலில் (அல்லது வரிசைப் பட்டி யல்-Index) ஒரு ஏடு சிவப்பு என்ற நிறப் பெயரையும் 3, 7, 19, 24, 32 என்கிற ஏட்டுக் குறியெண் களையும் கொண்டிருக்கும்.

inverted - list database : தலை கீழ்ப் பட்டியல் தரவுத் தளம் : உறவுமுறைத் தரவுத் தளத்திற்கு (RDBMS) இணையான ஒரு தரவுத் தளம். ஆனால் பல வேறுபாடுகளைக் கொண்டது. தரவுத் தள மேலாண்மை சற்றே கடினமானது. ஒரு உறவுமுறைத் தரவுத் தளத்தைக் காட்டிலும் இதில் தரவுகளின் ஒத்திசைவு, ஒருங்கமைவு மற்றும் பாதுகாப்பு ஆகியவற்றைச் செயல் படுத்துவது கடினம். தலைகீழ்ப் பட்டியல் அட்டவணையில் இடை வரிசைகள் (அல்லது ஏடுகள்) ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் அடுக்கப்பட்டிருக்கும் வரிசையாக்கங்களின் மூலம் எவ்வித வரிசைமுறை ஆக்கப்பட்டிருப்பினும் இது மாறாது. இரு அட்டவணைகளுக்கிடையே சுமத்தப்படும் தருக்க முறை இணைப்பு, நிபந்தனை அடிப்படையிலும் தரவுத் தளத்தை வரிசைப்படுத்தலாம். எந்தப் புலத்தையும் எத்தனை புலங்களையும் தேடு புலமாகக் கொள்ளலாம். தேடு புலம் தனித்தோ பல சேர்ந்தோ இருக்கலாம். போலிகை (Duplicate) ஏடுகள் இருக்கக்கூடாது, உறவுடைய இரு அட்டவணைகளுக்கு இடையேயான ஒருங்கிணைவு (Integrity) கட்டாயம் என்கிற கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. அட்டவணைகளோ, வரிசையாக்கக் கோப்புகளோ பயனாளருக்குப் புரியாது.

Inverted structure : தலைகீழாக்கிய அமைப்பு : முன் குறிப்பிடப்படாத தரவுவை தானாக வேகமாகத் தேட அனுமதிக்கும் கோப்பின் வடிவமைப்பு. குறிப்பிட்ட புலத்தில் மதிப்புகளின்படி பதிவு விசைகளை அணுகக்கூடிய வகையில் பராமரிக்கப்படும் சுயேச்சைப் பட்டியல்கள்.

Inverter : தலைகீழாக்கி : ஒரு இருமை 1 உள்ளிட்டிலிருந்து இருமை 0 வெளியீட்டையோ அல்லது தலைகீழாகவோ செய்யும் மின் சுற்று.

Inverting circuit : தலைகீழாக்கும் மின்சுற்று : நேர் மின் சாரத்தை மாற்று மின்சாரத்தில் மின்சுற்றை மாற்றுதல். Adapterக்கு எதிர்ச்சொல்.

invert selection : ஏனையவற்றை தேர்வு செய்.

Invisible refresh : புலனாகாத, புதுப்பிப்பு : இயங்கும் நினைவகங்களைக் கணினியின் மற்ற பகுதிகள் தலையிடாமல் புதுப்பிக்கும் திட்டம்.

invoice : விலைப்பட்டி.

invoke : எழுப்புதல்; விளித்தல் : ஒரு நிரலாக்கத் தொடர், வழமை, பணி அல்லது செயலாக்கத்தை இயக்கச் செய்தல். I/O : ஐ/ஓ : (உள்ளீடு/வெளியீடு) உ/வெ என்பது input/output என்பதன் குறும்பெயர். மையச் செயலகத்திலிருந்து வெளிப்புறச் சாதனங்களுக்கு தரவுகளை மாற்றுதல். ஒவ்வொரு மாற்றலும் ஒரு சாதனத்திற்கு வெளியீடாகவும், இன்னொன்றுக்கு உள்ளீடாகவும் அமைகிறது.

I/O area : உ/வெ பகுதி : உள்ளிட்டுச் சாதனத்திலிருந்து தரவுகளை ஏற்கவோ அல்லது வெளியீட்டுச் சாதனத்திற்கு அனுப்பவோ தரவுகளை சேர்த்து வைக்கவோ பயன்படுத்தப்படும் நினைவக தனிப் பிரிவு. டிபிஎம்எஸ்ஸிலோ அல்லது செயலாக்க நிரலாக்கத் தொகையிலோ இயக்க அமைப்புப் பயன்பாட்டு நிரலாக்கத் தொடரிலோ இது அமைக்கப்படும்.

I/O board : உ/வெ பலகை : கணினிக்கும் வெளிப்புறச் சாதனங்களுக்கும் இடையிலான உள்ளிட்டு மற்றும் வெளியீட்டுத் தரவுகளைக் கட்டுப்படுத்தும் மின்சுற்றுப் பலகை.

I/O bound : உ/வெ கட்டுப்பட்ட, சார்ந்த : அதிகநேர மையச் செயலக காத்திருக்கும் நேரம் ஏற்படும் வகையில் பேரளவு உள்ளீடு/வெளியீடு இயக்கங்கள் தேவைப்படும் நிரலாக்கத் தொடர்களை இது குறிப்பிடுகிறது.

I/O card : உ/வெ அட்டை : 1. உ/வெ கட்டுப்பாட்டு அல்லது விரிவாக்க அட்டை. 2. மோடெம், பேக்ஸ், லேன் அல்லது பிற ஐ/ஒ சாதனத்துடன் இணைக்கப்படும் பி. சி (PC).

I/O channel : உ/வெ வழித்தடம்; உ/வெ தடம் : ஒரு கணினியின் உள்ளீடு/வெளியீடு அமைப்பின் பகுதி. உ/வெ ஆணைகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள் சேமிப்பகத்திலிருந்து வெளிப்புறக் கருவிக்குத் தரவு தொகுதிகளை மாற்றும் வழித்தடம்.

I/O Control System (IOCS) : உள்ளீடு/வெளியீடு கட்டுப்பாட்டு முறைமை.

Iocs : ஐயோக்ஸ் : உ/வெ கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு.

IO divice : உ/வெ சாதனம்.

ION : இயான் : தன்னுடைய கூட்டில் ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட இயான்களை சேர்த்ததால் அல்லது இழந்ததால் தன் மின்சக்தி நடுநிலைத் தன்மையை இழந்த ஒரு எதிர் மின்மம் எலெக்ட்ரான் அல்லது மூலக்கூறு 'மாலிக்யூல்'. ion Deposition : இயான் டிப்போசிஷன் : அதிவேக பக்க அச்சுப்பொறிகளில் பயன்படுத்தப்படும் தொழில் நுட்பம். இது லேசர் பிரின்டிங் போன்றதே. ஆனால், உருளையில் ஒரு உருவத்தை உண்டாக்க ஒளியைப் பயன்படுத்துவதற்குப் பதிலாக அச்சிடும் முனையைப் பயன்படுத்தி அயான்களைச் செலுத்துகிறது. உருளையில் அயான்கள் சேர்க்கப்பட்டவுடன், காகிதம் நேரடியாக உருளைக்கு அனுப்பப்பட்டு டோனருடன் காகிதம் சேருகிறது. லேசர் அச்சுப்பொறி போன்ற தரம் கிடைக்கிறது.

I/O exception : உ/வெ விதிவிலக்கு.

I/O instruction : உ/வெ ஆணைகள் : உ/வெ கட்டளைகள்.

I/O interface : உ/வெ இடைமுகம் : மையச் செயலகம் மற்றும் ஒரு வெளிப்புறச் சாதனத்திற்கு இடையில் உள்ள வழித்தடம் அல்லது பாதை.

I/O port : உ/வெ வாயில்; முகப்பு : காட்சித்திரை முகப்புகள், தட்டச்சுகள், வரி அச்சுப் பொறிகள் மற்றும் காந்தவட்டு அலகுகள் போன்ற மையச் செயலகத்தின் தரவுப்பாதைகளுக்கும், வெளிப்புறச் சாதனங்களுக்கும் இடையில் மையச் செயலக அலகின் இணைப்பு.

I/O processor : உ/வெ செயலகம் : கணினிக்கும் வெளிப்புற உறுப்புகளுக்கும் இடையிலான உள்ளீடு/வெளியீடு இயக்கங்களை மட்டும் கையாளும் மின் சுற்றுப் பலகை அல்லது சிப்பு.

I/O statement : உ/வெ கட்டளை : உ/வெயிடம் வேண்டுகோள் விடுக்கின்ற நிரலாக்கத் தொடர மைப்பு ஆணைகள்.

IO. SYS : ஐ. ஒ. சிஸ் : எம்எஸ்டாஸ் இயக்க முறைமையில் தொடக்கமுறை வட்டுகளில் பதியப்பட்டுள்ள, மறைத்து வைக்கப்பட்டுள்ள இரு முறைமைக் கோப்புகளுள் ஒன்று. ஐபிஎம் வெளியிட்ட எம்எஸ்டாஸ் பதிப்பில் இக்கோப்பு IBMBIO. COM என்றழைக்கப்பட்டது. கணினித்திரை, விசைப்பலகை, நெகிழ் வட்டகம், நிலை வட்டகம், நேரியல் துறை மற்றும் நிகழ்நேரக் கடிகாரம் போன்ற புறச்சாதனங்களுக்கான சாதன இயக்கிகளைக் கொண்டிருக்கும்.

IO symbal : உ/வெ குறியீடு.

IP : ஐபி : இணைய நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Internet Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். டீசிபி/ஐபி நெறிமுறையின் ஒர் அங்கமாக இருந்து செயல்படுவது. தரவு/செய்திகளை பொதிகளாகப் பிரித்து அனுப்பும் பணியையும் மறுமுனையில் பொதிகளை ஒருங்கிணைத்து மீண்டும் மூலத் தகவலைக் கொணரும் பணியையும் செய்கிறது. ஐஎஸ்ஓ/ ஒஎஸ்ஐ மாதிரியத்தில் அடுக்கில் பிணைய அடுக்கில் (Network Layer) இது செயல்படுகிறது.

IP address : ஐபீ முகவரி : இன்டர்நெட்டில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணினியை அடையாளம் காட்டும் எண்முறை முகவரி. இதில் நான்கு எண்கள் உள்ளன. தொலைபேசி எண்களைக் கொண்டு தொலைபேசி அழைப்புகளை நெறிப்படுத்துவது போல, ஐ. பீ. முகவரியைப் பயன்படுத்தி இணையச் செய்திகளை ஒழுங்குபடுத்து கின்றார்கள்.

IPC : ஐபீசி : Internet Process Communication என்பதன் சுருக்கம். ஒரே கண்ணிக்குள்ளேயோ அல்லது ஒரு கட்டமைப்புக்குள்ளேயோ ஒரு நிரலாக்கத் தொடரிலிருந்து இன்னொன்றுக்கு தகவல்களைப் பரிமாறிக் கொள்ளுதல். வேண்டுகோளுக்குப் பதில் பெறும் வகையில்" உறுதியளிக்கப்படுகிறது. "க்ளிப் போர்டை"ப் பயன்படுத்தி ஒரு கோப்பிலிருந்து வேறொன்றுக்கு தரவுகளை வெட்டி ஒட்ட வும் இதன் மூலம் முடியும்.

IPCS : ஐபீசிஎஸ் : Industrial Process Computer System என்பதன் குறும்பெயர். மும்பையில் உள்ள டைனலோக் மைக்ரோ சிஸ்டம் நிறுவனம் உருவாக்கியது.

IPDS : ஐபீடிஎஸ் : Intelligent Printer Data System என்பதன் குறும்பெயர். செய்தி அல்லது வரைகலைகளை முழுப் பக்க அளவில் பெருமுக அல்லது சிறு கணினியிலிருந்து லேசர் அச்சுப்பொறிக்கு அனுப்புவதற்கான ஐபிஎம் மின் படிவம்.

IPI : ஐபீஐ : Intelligent Peripheral Interface என்பதன் குறும்பெயர். சிறு மற்றும் பெருமுகக் கணினிகளுடன் பயன்படுத்தப்படும் அதிவேக நிலைவட்டு இடைமுகம். ஒரு நொடிக்கு 10 முதல் 25 மீமிகு எட்டியல்கள் (மெகா பைட்டுகள்) அளவில் தரவுகளை மாற்றி அனுப்புவது, ஐபிஐ-2 ஐபிஐ-3 என்பன அவை செயல்படுத்தும் கட்டளைகளில் உள்ள வேறுபாடுகளைக் குறிப்பன.

IPL-V : ஐபீஎல்-V : Information Processing Language V என்பதன் குறும்பெயர். எதிர்கால கணிப்புச் சிக்கல்களுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு பட்டியல் செயலாக்க மொழி.

IP multicasting : ஐபீ குழுவாக்கம் : குழுவாக்க இணைய நெறிமுறை என்று பொருள்படும் Internet Protocol Multicasting என்ற தொடரின் சுருக்கம். குறும்பரப்புப் பிணையக் குழுவாக்கத் தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் டீசிபி/ஐபீ பிணையமாக மாற்றியமைக்கும் முறை. புரவன் கணினிகள் (Hosts) குழுவாக்கிய செய்தித் தொகுதிகளை அனுப்பும்/பெறும். இலக்கின் முகவரியில் ஒற்றை ஐபி முகவரிக்கும் பதிலாக ஐபீ புரவன் குழு முகவரிகளைக் கொண்டிருக் கும். ஒரு புரவன் என்பது ஒரு குழுவின் உறுப்பினராகக் கருதப்படும். இணையக் குழுமேலாண்மை நெறிமுறை (Internet Group Management Protocol) இதனை நெறிப்படுத்தும்.

IPng : ஐப்பிங் : அடுத்த தலை முறைக்கான இணைய நெறி முறை என்று பொருள்படும் Internet Protocol next generation என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணைய நெறிமுறையின் (Internet Protocol) ஒரு வடிவம். மூல இணைய நெறி முறையை (IP) மேம்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. சிறந்த பாதுகாப்புக் கொண்டது. ஐபீ முகவரி முந்தையதைவிட நீளமானது; 16 பைட்களால் ஆனது.

IPS (Inches Per Second) : ஐபீஎஸ் : Inches per second என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு படி/எழுது முனையை நாடா கடந்து செல்வது அல்லது ஒரு வரைவானில் (பிளாட்டர்) காகிதம் கடந்து செல்வது ஆகியவற்றைக் குறிப்பிடுவது.

IP spoofing : ஐபீ ஏமற்றும் : ஒரு கணினி அமைப்புக்குள் அத்து மீறி நுழையும் பொருட்டு பொய்யான அனுப்புநர் ஐபீ முகவரியை இணையத் தரவு தொடர்பில் செருகும் செயல்.

IP switching : ஐபீ இணையப்பாக்கம் : இப்சிலான் நெட்வொர்க்ஸ் (சன்னி வேல், கலிஃபோர்னியா) நிறுவனம் உருவாக்கிய தொழில் நுட்பம். பொதுவான இலக்கு முகவரிக்கு தொடர்ச்சியான ஐபீ பொதிகளை அகல அலைக்கற்றையில், ஒத்தியங்கா செலுத்த முறையில் (Asynchronous Transfer Mode-ATM) அதிவேகத்தில் அனுப்ப வழிசெய்கிறது. IPv6 : ஐபீவி6 : இணைய நெறிமுறை பதிப்பு 6 என்று பொருள் Internet Protocol Version 6 என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். அடுத்த தலைமுறை இணைய நெறிமுறையாக, இணையப் பொறியியல் முனைப்புக்குழு (Internet Engineering Task Force) 1995 செப்டம்பர் 2-ல் பரிந்துரைத்த நெறிமுறை. இதன் முந்தைய பெயர் ஐப்பிங் (IPng).

IPX/SPX : ஐபிஎக்ஸ்/எஸ்பிஎக்ஸ் : நாவெல் நெட்வேர் பிணைய முறைமையில் பயன்படுத்தப்படும் பிணைய நெறிமுறை. பிணைய (Network) மற்றும் போக்குவரத்து (Transport Layer) அடுக்குகளில் செயல்படும் நெறிமுறை. டீசிபீயும் ஐபீயும் இணைந்த டிசிபி/ஐபி நெறிமுறைக்கு இணையானது.

. iq : . ஐகியூ : ஒர் இணைய தளம் ஈராக் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப் பெயர்.

. ir : . ஐஆர் : ஒர் இணைய தள முகவரி ஈரான் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப் பிரிவுக் களப் பெயர்.

IRG : ஐஆர்ஜி : Inter Record Gap என்பதன் குறும்பெயர்.

IRGB : ஐஆர்ஜிபி : அடர்வுச் சிவப்பு பச்சை நீலம் என்று பொருள்படும் (Intensity Red Green Blue) என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். முதன்முதலில் ஐபிஎம் மின் சிஜிஏ (Colour Graphics Adapter) அட்டைகளில் பயன்படுத்தப்பட்ட நிறக் குறியீட்டு முறை. அதன் பிறகு இஜிஏ (Enhanced Graphics Adapter) மற்றும் விஜிஏ (Video Graphics Adapter) அட்டைகளிலும் அது தொடர்ந்தது. வழக்கமான 3 துண்மி (பிட்) ஆர்ஜிபி நிறக்குறியீட்டில் (எட்டு நிறங்களைக் குறிக்கும்) நான்காவதாக ஒரு துண்மியைச் சேர்த்து (நிறத்தின் அடர்த்தியைக் குறிக்க) 16 நிறங்கள் குறிப்பிடப்பட்டன. சிவப்பு, பச்சை, நீல நிறச் சமிக்கைகளின் அடர்த்தியை ஒரே சீராக அதிகரித்துப் புதிய நிறங்கள் பெறப்படுகின்றன.

IRL : ஐஆர்எல் : மெய்யான வாழ்க்கையில் எனப் பொருள்படும் In Real Life என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்தில் நிகழ்நிலை (on-line) பயனாளர்கள் பயன்படுத்தும் சொல். குறிப்பாக, மெய்நிகர் (Virtual) உலகில் இணைய உரையாடல், இணைய அரட்டை, மெய்நிகர் நடப்பு (Virtual Reality) இவற்றுக்கு மாற்றாகப் பொருள் உணர்த்த குறிப்பிடும் சொல்.

IRM : ஐஆர்எம் : Information Resource Manager என்பதன் குறும்பெயர். ஒரு நிறுவனத்தின் தலைமை கணினியை இயக்குவதற்குப் பொறுப்பேற்று அதைப் பயன்படுத்தும் ஊழியர்களைக் கண்காணித்து வரும் நபர்.

Iron oxide : இரும்பு/ஆக்சைடு : காந்த நாடாக்கள் மற்றும் குறைதிறன் வட்டுகளின் மேற்பரப்பில் பூசுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்.

IRQ : ஐஆர்கியூ : குறிக்கீட்டுக் கோரிக்கை என்று பொருள்படும் Interrupt Request என்ற தொடரின் சுருக்கம். வின்டெல் (விண்டோஸ் இன்டெல்) கணினிகளில் இயலக் கூடிய வன்பொருள் குறுக்கீடுகளின் (Hardware Interrupts) தொகுதியில் ஒன்றை ஒர் எண்ணால் அடையாளம் காணும் முறை. எந்தக் குறுக்கீட்டு கையாளியைப் (Interupt Handler) பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை ஐஆர்கியூ எண் உணர்த்துகிறது. ஏடீ பாட்டை (AT bus). ஐஎஸ்ஏ மற்றும் இஐஎஸ்ஏ-களில் 15 ஐஆர்கியூக்கள் உள்ளன. நுண்தடக் கட்டுமானத்தில் (Micro Channel Architecture) 255 ஐஆர்கியூக்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு சாதனத்துக்கான ஐஆர்கியூ இணைப்புக் கம்பி அல்லது டிப் நிலைமாற்றி (DIP Switch) களில், நிலையாகப் பிணைக்கப் பட்டிருக்கும். விஎல் பாட்டை (VL Bus) மற்றும் பீசிஐ உள்ளக பாட்டை (PCI Local Bus) ஆகியவை அவற்றுக்கே உரிய குறுக்கீட்டு முறைமைகளைக் கொண்டுள்ளன. குறுக்கீடுகள் குறுக்கீட்டு எண்களாக மாற்றப்படுகின்றன.

IRQ conflict : ஐஆர்கியூ முரண்; ஐஆர்கியூ மோதல் : வின்டெல் (Wintel) கணினிகளில் இருவேறு புறச் சாதனங்கள் ஒரே ஐஆர்கியூ மூலமாக மையச் செயலகத்தின் சேவையைக் கோருவதனால் உருவாகும் நிலைமை. ஐஆர் கியூ முரண், கணினியின் சீரான செயல்பாட்டைத் தடுக்கின்றது. (எ-டு) ஒரு கணினியில் நேரியல் துறை (Serial Port) யில்; இணைக்கப்பட்ட சுட்டி (Mouse) மையச் செயலகத்துக்கு ஒரு குறுக்கீட்டை அனுப்புகிறது. ஆனால் அதே குறுக்கீட்டு எண் இணக்கி (modem) அனுப்பும் குறுக்கீட்டைக் கையாளும் நிரலைச் சுட்டுகிறது எனில் கணினிச் செயல்பாட்டில் குழப்பமே மிஞ்சும்.

irrational number : அல்பின்ன எண் : இரண்டு முழு எண்களின் விகிதமாகக் குறிப்பிட முடியாத ஒரு மெய்யெண். (எ-டு) 3, π e, ஆங்கிலத்தில் எதிர்மறைக்கு un, im, ir, non போன்ற முன்னொட்டுகள் உள்ளன. வட மொழியில் அ, நிர், துர் போன்ற முன்னொட்டுகள் உள்ளன. அது போலத் தமிழிலும் அல்லாத என்று பொருள் தரும் அல் என்னும் முன்னொட்டை (prefix) பயன்படுத்தலாம்.

. is : . ஐஎஸ் : ஒர் இணைய தளம் ஐஸ்லாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

ISA : ஐஎஸ்ஏ : Industry Standard Architecture என்பதன் சுருக்கம். ஐபிஎம் பீசிஏடீயுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட 16 துண்மி மின் இணைப்புத் தொகுதி சார்ந்த தர நிர்ணயம்.

ISAM : ஐஎஸ்ஏஎம் : Indexed Sequential Accessed Method என்பதன் குறும்பெயர்.

ISAPI : ஐசாப்பி; ஐஎஸ்ஏபிஐ : இணைய வழங்கன் பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம் என்று பொருள்படும் Internet Server Application Programming Interface என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். மைக்ரோசாஃப்ட்டின் இன்டர்நெட் இன்ஃபர்மேஷன் செர்வரில் இயங்கும் (IIS) பின்னிலைப் பயன்பாடுகளுக்குரிய உயர்திறன் இடைமுகங்களை மிக எளிய வழியில் உருவாக்க இது உதவுகிறது. ஐசாப்பி தனக்கென ஒர் இயங்கு நிலைத் தொடுப்பு நூலகத்தைக் கொண்டுள்ளது. சிஜிஐ (CGl-Common Gateway Interface) வரையறுப்புகளைவிடவும் கூடுதல் திறன் மிக்கது எனக் கருதப்படுகிறது.

ISA slot : ஐஎஸ்ஏ செருகுவாய் : ஐஎஸ்ஏ (ISA - Industry Standard Architecture) தர வரையறைப்படி அமைந்த புறச் சாதனத்துக்கான ஒர் இணைப்புத் துறை. 80286 (ஐபிஎம் பீசி/ஏடீ) தாய்ப் பலகையில் பயன்படுத்தும் பாட்டைக்காக உருவாக்கப்பட்டது.

ISDN : ஐஎஸ்டிஎன் : தகவல் தொடர்பு கம்பியில் குரல், ஒளி மற்றும் தரவுகளை அனுப்புவதற்கான பன்னாட்டுத் தொலைத் தகவல் தொடர்பு தர நிர்ணயம். அலைக் கற்றை சமிக்கை முறையை இது பயன்படுத்துவதனால் கட்டுப்பாட்டு தகவலுக்கு தனி வழித்தடம் கிடைக்கும். அடிப்படை / ஆரம்ப விகித இடைமுக வடிவங்களில் இது கிடைக்கிறது. மோடெம் மூலம் தரவு தொடர்பு கொள்ளும் பி. சி. களுக்கு நொடிக்கு 9, 600 துண்மிகள் வேகமாயினும், ஐஎஸ்டி என்னில் 64 கிலோ துண்மிகள் ஒரு நொடிக்கு என்ற வேகம் பெரிய ஊக்கத்தைக் கொடுத்தது.

ISDN terminal adapter : ஐஎஸ்டிஎன் முனையத் தகவி : கணினியை ஐஎஸ்டிஎன் தடத்துடன் இணைக்கும் வன்பொருள் இடைமுகம்.

ISIS : ஐஎஸ்ஐஎஸ் : சிஎம்யு மற்றும் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் உருவாக்கிய ஆலை நேரம் அமைக்கும் ஏபிஐ திட்டஅமைப்பு. வேலைக்கான நேரப் பட்டியல்களை உருவாக்குவதுடன் முரண்பட்ட காரணிகளையும் மதிப்பீடு செய்கிறது.

Islands of Information : தகவல் தீவுகள் : ஒரு தகவல் ஜிஐஎஸ் எம்ஐஎஸ் அல்லது டிஎஸ்எஸ் போன்ற தகவல் சேமிப்பில் ஏற்புடைத் தன்மை இல்லாத ஒன்று. பெருமுகக் கணினி நாடாக்களின் தரவுக் கோப்புகள் பி. சி. நெகிழ் வட்டுக்கள் போன்ற பருப் பொருளாகவோ அல்லது அஸ்கி, எப்சிடிக் போன்றவற்றில் எழுதப்பட்ட சில தகவல்கள் போன்ற மின் தொடர்பானதாகவோ இருக்கலாம். வேறொன்றில் மாற்றப்பட முடியாத தகவல் 'தகவல் தீவு' எனப்படுகிறது.

ISO : ஐஎஸ்ஓ : International Standards Organisation என்பதன் குறும்பெயர். தகவல் பரிமாற்றத்துக்கான தர நிர்ணயங்களை உருவாக்கப் பொறுப்பேற்றுள்ள ஒரு பன்னாட்டு நிறுவனம். அமெரிக்காவின் 'அன்சி' போன்ற ஒரு பணியைச் செய்கிறது.

ISO - 7 : ஐஎஸ்ஓ - 7 : ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் 7 துண்மிகள் கொண்டதாக உலக அளவில் ஏற்றுக்கொண்ட எழுத்துக் குறியீடு. (ஐஎஸ்ஓ 646 - 1973).

ISOC : ஐஎஸ்ஓசி : இணையச் சங்கம். இணையத்தை ஆராய்ச்சி மற்றும் அறிவார்ந்த தகவல் தொடர்பு கூட்டுறவுக்குப் பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கும் ஒரு பன்னாட்டு இலாப நோக்கற்ற உறுப்பினர் நிறுவனம்.

Isochronous : ஐசோக்ரனஸ் : காலம் சார்ந்தது. உண்மை நேர குரல், ஒளி மற்றும் டெலி மெட்ரி போன்றவை ஐசோக்ரனஸ் தரவுகளுக்கு எடுத்துக் காட்டு. Isolation : தனிமை; தனிமைப் படுத்தல் : 1. ஒரு கணினி பாதுகாப்பு அமைப்பில், தரவுவைப் பகுதி பகுதியாகப் பிரித்து தேவையின் அடிப்படையில் அணுகுதல். 2. தனியாகப் பிரித்திருத்தல் அல்லது மற்றவற்றிலிருந்து தனிப்படுத்தல்.

isolation item : தனிமை உருப்படி.

Isometric view : ஐசோமெட்ரிக் கண்ணோட்டம் : கணினி வரை கலையில் மூன்று பரிமாணங்களையும் சம விகிதங்களில் காட்டும் முப்பரிமாணப் பொருளின் படம். ஐசோமெட்ரிக் பார்வையில் உண்மையான தோற்றம் காட்டப்படுவதில்லை.

ISO/OSI model : ஐஎஸ்ஓ/ ஓஎஸ்ஐ மாதிரியம் : ஐஎஸ்ஓ - தரப்படுத்தலுக்கான பன்னாட்டு அமைப்பு (International Organisation for Standardization) ; ஒஎஸ்ஐ-திறந்த நிலை முறைமை சேர்த்தினைப்பு (Open Systems Interconnection), இரு கணினிகள் ஒரு தரவு தொடர்புப் பிணையத்தின் வழியாக தகவலைப் பரிமாறிக் கொள்வதில் அடங்கியுள்ள ஊடாடல் வகைப்பாடுகள், சேவைநிலைகள் ஆகியவற்றைத் தரப்படுத்தும் ஒர் அடுக்குமுறை கட்டுமானம். ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ மாதிரியம் கணினிகளுக்கிடையேயான தகவல் தொடர்பினை ஏழு அடுக்குகளாகப் பிரிக்கிறது. ஒரு நிலையின் மீது எழுப்பப்பட்ட இன்னொரு நிலையென, ஏழு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. ஏழு அடுக்குகளில் முதலாவதாகக் கீழேயுள்ள அடுக்கு கணினி வன்பொருளுடன் தொடர்பு கொள்வதை மட்டுமே கவனித்துக் கொள்கிறது. ஏழாவதாக உள்ள மேலடுக்கு பயன் பாட்டு நிரல் நிலையில் மென் பொருள் ஊடாட்டங்களைக் கவனித்துக்கொள்கிறது.

Isotropic : ஐசோட்ரோப்பிக் : பொருள்களின் தன்மையைக் குறிப்பிடுகிறது. அனுப்புதல் வேகம் போன்றவை எந்தத் திசையில் அளிக்கப்பட்டாலும் ஒன்றாகவே இருப்பது.

ISP : ஐஎஸ். பீ : இணையச் சேவையாளர் எனப் பொருள்படும் (Internet Service Provider) என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். பொதுமக்கள், வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் ஏனைய அமைவனங்களுக்கு இணைய இணைப்புச் சேவைகளை வழங்கும் ஒரு நிறுவனம். சில சேவையாளர்கள் ஒரு நகரில் அல்லது ஒரு வட்டாரப் பகுதியில் மட்டுமே இணையச் சேவை வழங்குவதுண்டு. இன்னும் சில சேவை நிறுவனங்கள் பல்வேறு நகரங்கள் மற்றும் நாடுகளில் சேவை வழங்குகின்றன.

ISR : ஐஎஸ்ஆர் : Information storage and retrieval என்பதன் குறும்பெயர்.

IT : தகவல் தொழில்நுட்பம் : Information Technology குறுக்கம்.

. it : . ஐடீ : ஒர் இணைய தளம் இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவு களப்பெயர்.

Italic : சாய்வெழுத்து : சாய்வான எழுத்துகளைக் கொண்ட ஒரு எழுத்தச்சு அமைப்பு.

item : உருப்படி.

Iterate : திரும்பச் செய்; பன்முறை செய் : நிரலாக்கத்தொடர் கட்டுப்பாட்டில் தானியங்கியாக திரும்பச் செய்தல். ஒரு முடிவு செய்யப்பட்ட நிறுத்தம் அல்லது பிரிவு நிலை வரும்வரை அதே முறையில் செயலாக்க நிலைகளைச் செய்தல்.

iteration : பன்முறை செய்தல்; திரும்பச் செய்தல்.

iterative : பன்முறை செய்தல் : திரும்ப வருதல். விரும்பும் முடிவுக்கு நெருங்கி வரும் நடைமுறைக்காக அடுத்து வரும் வலியுறுத்தம் அல்லது திரும்ப வரும் சமயத்தில் பயன்படும்.

Iterative operation : திரும்ப வரும் இயக்கம் : ஆணைகள் அல்லது செயல் முறைகளை அடுத்தடுத்து செய்ய வேண்டி வரும் இயக்கம்.

iterative statement : மடக்குக் கூற்று, மடக்குக் கட்டளை : ஒரு நிரலில், ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கட்டளைகளை மீண்டும் மீண்டும் நிறை வேற்றச் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கூற்று அல்லது கட்டளை அமைப்பு.

எடுத்துக்காட்டு : பேசிக் மொழி :

   FOR I=1 TO 10
      PRINT "Welcome"
   ΝΕΧΤ I

சி-மொழி :

  while (n>0)
  {
    printf ("%d", n) ;
    n - - ,
  }

ITI : ஐடிஐ : நுண்ணறிவு போக்குவரத்து அகக்கட்டமைப்பு என்று பொருள் படும் Intelligent Transportation Infrastructure என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

I-time : அ-நேரம் : அறிவுறுத்தல் நேரம் என்று பொருள்படும் Instruction Time என்பதன் சுருக்கம்.

ITR : ஐடீஆர் : இணையப் பேச்சு வானொலி என்று பொருள்படும் internet Talk Radio என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

ITU : ஐடீயு : பன்னாட்டுத் தொலைத் தொடர்புச் சங்கம் என்று பொருள்படும் International Telecommunication Union என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

ivue : ஐவ்யூ : ஒரு குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான ஒரு படிமக் கோப்பு வடிவாக்கம். ஒரு படத்தை எவ்வளவு பெரிதாக்கிப் பார்த்தாலும் திரையின் தெளிவு நிலைக்கு ஏற்ப தகவமைத்துக் கொள்ளும் கோப்பு வடிவம்.

i-way : ஐ-வழி; இட-வழி; த-சாலை : தரவு நீள்நெடுஞ்சாலை (மீ நெடுஞ்சாலை).

IZE : ஐஇசட்இ : பெர்சாஃப்ட் நிறுவனம் உருவாக்கிய பீசி (PC). சொல் மேலாண்மை அமைவு. முக்கிய சொற்களை நாமாக நுழைக்கலாம் அல்லது Dear என்ற எழுத்துக்கும் காற்புள்ளிக்கும் இடையில் ஒரு பெயரைச் சேர்ப்பது போன்று ஒரு பட்டியல் அல்லது சூழ்நிலையிலிருந்து உருவாக்கலாம்.