கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/J

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
J

J : ஜே : ஒர் உயர்நிலை கணினி நிரலாக்க மொழி. ஏ. பீ. எல் (APL) என்னும் கணினி மொழியை உருவாக்கிய கென்னத் இவர்சன் (Kenneth Iverson) உருவாக்கிய மொழி இது. ஜே. ஏ. பீ. எல்லின் அடியொற்றிய மொழி. ஏ. பீ. எல் போலவே டாஸ், விண்டோஸ், ஒஎஸ்/2 மற்றும் மெக்கின்டோஷ் பணித்தளங்களில் செயல்படவல்லது. ஜெ மொழி யைப் பெரும்பாலும் கணித வல்லுநர்களே பயன்படுத்துகின்றனர்.

jabber - பிதற்றல் : உளறல் : செயல்பாட்டில் ஏற்பட்ட ஏதோ குறைபாடு காரணமாக, ஒரு பிணையத்தில் தொடர்வோட்டமாய் அனுப்பி வைக்கப்படும் முறைமையற்ற தரவுக் கூறுகள்.

Jack : முளை : ஒரு கம்பி அல்லது மின்சுற்றின் கம்பிகள் இணைக்கப்பட்டுள்ள இணைக்கும் சாதனம். ஃபிளக் பொருத்துவதற்காக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டது. "சாக்கெட்" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

Jacket - உறை : நெகிழ்வட்டை (டிஸ்கெட்) வைத்துக் கொள்ளும் உறுதியான காகித உறை.

jack in - நுழை முளை : முளை நுழை : புகு முனை : முளை புகு :

1. ஒரு கணினி முறைமையில் பயனாளர் ஒருவர் நுழைபெயர் மற்றும் நுழை சொல் (password) தந்து நுழைதலைக் குறிக்கும். 2. ஒரு பிணையத்தில் பயனாளர் தன் கணினியைப் பிணைத்துக் கொள்ளுதலையும் குறிக்கும். பெரும்பாலும் இணைய தொடர் அரட்டை - (Internet Relay Chat) அல்லது மெய்நிகர் நடப்புப் பாவனைகளில் (Virtual Reality Simulations) பயனாளர் தம்மை நுழைத்துக் கொள்வதைக் குறிக்கும். தொடர் பினைத் துண்டித்துக் கொள்வது, jack out (முளைவிடு/விடுமுளை) எனப்படும்.

Jacquard Joseph Marrie : ஜேக்கு வார்ட் ஜோசப் மேரி : ஜேக்குவார்ட் லூம்" என்னும் நெசவு எந்திரத்தை உருவாக்கியவர். நெய்யப்படும் வடிவங்களை தானாகக் கட்டுப்படுத்த துளையிட்ட அட்டைகளின் வரிசை இதில் முதன் முறையாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.

Jacquard loom - ஜேக்குவார்ட் எந்திர தறி : எந்திரத் தறி : 19ஆம் நூற் றாண்டு நெசவுத் தொழிலையே

மாற்றிய தானியங்கி நெசவு எந்திரம். எதிர்கால கணக்கீட்டுப் பட்டியலிடும் எந்திரங்களுக்கு வழிகாட்டி. ஃபிரெஞ்சுக்காரரான பட்டு நெசவு செய்யும் ஜோசப் மேரி ஜேக்வார்டு (1752 - 1834) உருவாக்கிய இப்பொறி துளையிட்ட அட்டைகளைப் பயன் படுத்தி இயக்கங்களைக் கட்டுப் படுத்துகிறது. ஏற்கெனவே இது புழக்கத்தில் இருந்தாலும், உடனடியாக சிக்கலான வடிவமைப்புகளை உருவாக்க ஜேக்குவார்டின் விசைத்தறி மிகவும் உதவியாக உள்ளது.

Jaggies - பிசிறுகள் : கணினி வரைகலை காட்சித் திரையில் படிகளாகவோ அல்லது வட்டங் கள், வளைவுகளில் வாள் பல்லாகவோ இருப்பது.

jam - நெரிசல்.

janet - ஜேநெட் : கூட்டுக் கலைக்கழகப் பிணையம் என்று பொருள்படும் Joint Academic Network என்பதன் சுருக்கம். இங்கிலாந்து நாட்டில் இணையத்தின் முதன்மை முது கெலும்புப் பிணையமாகச் செயல்படக் கூடிய ஒரு விரி பரப்புப் பிணையம் (Wide Area Network).

Jargon : குழுஉச் சொல் : ஒரு துறையில் பணியாற்றுபவர்கள் அத்துறையில் உள்ள பொருள்கள் /வேலைகளை விவரிக்கப் பயன்படுத்தும் சொற்கள். மற்றவர்களுக்குப் புரியாது. Java : ஜாவா : "சி ++ மொழியின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய கணினி மொழி. சன் மைக்ரோசிஸ்டம்ஸ் நிறு வனத்தில் பணிபுரிந்த ஜாஸ்லிங் என்பவர் உருவாக்கியது. எந்தக் கணினியிலும் எந்த பணித் தளத்திலும் இயங்கவல்லது. இணையப் பயன்பாடுகளுக்கு ஏற்றது. பிற கணினி அமைப்புகளுக்கு எந்த வித சேதமும் இல்லாமல் இயக்கங்களைச் செய்யக்கூடிய வகையில் கட்டுப்படுத்துவதால் இதை "பாதுகாப்பான மொழி" என்று கூறலாம்.

java applet - ஜாவா குறுநிரல் : ஜாவா மொழியில் இருவகையான நிரல்கள் உருவாக்கப்படு கின்றன. ஒன்று பயன் நிரல் (Application). மற்றது குறுநிரல் (Applet). இது ஒரு ஜாவா இனக் குழு (class). ஏற்கெனவே இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு ஜாவா பயன்பாட்டுத் தொகுப்பு. இந்த ஜாவா இனக்குழுவினை தன்னுள் ஏற்றிக் கொண்டு அதிலுள்ள கட்டளைகளை நிறைவேற்றுகிறது. இணைய உலாவி, குறுநிரல் நோக்கி ஆகியவை குறுநிரல்களை ஏற்றி இயக்க வல்லவை. எடுத்துக்

காட்டாக, இன்டர்நெட் எக்ஸ்புளோரர், நெட்ஸ்கேப் நேவிக்கேட்டர், ஹாட் ஜாவா போன்ற இணைய உலாவிகள் ஜாவா குறுநிரல்களை இணையத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து இயக்கும் திறன் பெற்றவை. ஜாவா குறுநிரல்கள் பெரும்பாலும் ஒரு வலைப்பக்கத்தின் பல்லூடக (பின்னணி இசை, நிகழ்நேர ஒளிக்காட்சிப் படம், அசைவூட்டங்கள், கணக்கீடுகள் மற்றும் ஊடாடு விளையாட்டுகள்) விளைவுகளை இணைப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பயனாளரின் தலையீடின்றி தாமாகவே இயங்கும்படி குறு நிரல்களை அமைக்க முடியும். அல்லது வலைப் பக்கத்திலுள்ள சின்னத்தின்மீது சுட்டியால் சொடுக்கும்போது இயங்கும் படியும் குறுநிரலை அமைக்கலாம்.

java application : ஜாவா பயன்பாடு; ஜாவா பயன்நிரல்.

JavaBean : ஜாவாபீன் : ஜாவா அடிப்படையிலான ஒரு மென்பொருள் நுட்பம்

java chip : ஜாவா சிப்பு : ஜாவா சில்லு ஜாவா மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு நிரலை ஜாவா மெய்நிகர் பொறி (Java Virtual Machine - JVM) என்னும் ஆணைமாற்றி (Interpreter) செயல்படுத்துகிறது. ஜேவிஎம் செய்யும் பணியை நிறைவேற்றும் வகையில் ஒரு சிப்புவை ஒரு நுண்செயலியை வடிவமைக்க முடியும். சன் மைக்ரோசிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் இத்தகைய சிப்புவை உருவாக்கியுள்ளது. இந்த சிப்புவை மிகச் சிறிய சாதனங்களில் கட்டுப்படுத்திகளாகப் பயன்படுத்த முடியும்.

java-compliant browser : ஜாவா இணக்க உலாவி : ஜாவா மொழி யில் எழுதப்பட்ட நிரலை ஏற்று இயக்கும் திறனுள்ள ஒர் இணைய உலாவி. தற்கால இணைய உலாவிகள் பலவும் ஜாவா இணக்கம் உள்ளவையே.

java database connectivity (JD BC) : ஜாவா தரவு இணைப்பாக்கம்.

Java Developer's Kit (JDK) : ஜாவா உருவாக்கக் கருவித் தொகுதி : சன் மைக்ரோ சிஸ்டம்ஸ் நிறுவனம் உருவாக்கியுள்ள மென்பொருள் கருவிகளின் தொகுப்பு. ஜாவா பயன் நிரல்களையும் குறுநிரல்களையும் உருவாக்க உதவுபவை. இத்தொகுப்பு, ஜாவா மொழி மாற்றி, ஆணைமாற்றி, பிழை திருத்தி, குறுநிரல் நோக்கி மற்றும் ஆவணமாக்கிகளை உள்ளடக்கியது. இலவசமாக வினியோகிக்கப்படுகிறது.

Java Management Application Programming interface : ஜாவா  மேலாண்மை பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம்; ஜாவா மேலாண்மை பீஐ : பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடை முகத்துக்கான வரையறுப்புகளின் தொகுப்பு. பிணைய மேலாண்மைக்கு, ஜாவா மொழியை ஏதுவாக்க சன் மைக்ரோசிஸ்டம்ஸ் இவ்வரையறுப்புகளை முன்வைத்துள்ளது.

Java Script : ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் : ஒரு கணினி உரைநிரல் மொழி. இணையப் பக்கங்களை சிறந்த முறையில் வடிவமைக்கப்படுகிறது. நெட்ஸ்கேப் நிறுவனம் உருவாக்கியது.

Java Soft : ஜாவா சாஃப்ட் : ஒரு கணினி நிறுவனம்.

java terminal : ஜாவா முனையம் : இணையத்தில் இணைத்து இயக்குவதற்கென்றே குறை வான சாதனங்களுடன் உரு வாக்கப்பட்ட ஒரு வகை சொந்தக் கணினி. ஜாவா குறு நிரல்களை பதிவிறக்கம் செய்து இயக்க வல்லவை. இக்கணினிகளில் வட்டுச் சேமிப்பகங்கள் கிடையா. நிறுவப்பட்ட நிரல்களும் கிடையா. எத்தகைய பயன்பாட்டு நிரல்களையும் பிணையத்திலிருந்து இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்திக் கொள்ளும். தேவையான நிரல்களை ஒரு கணினியில் மையப்படுத்தி சேமித்து வைத்து, இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்திக் கொள்வதனால் செலவு குறைவாகிறது. அதேவேளை, ஒவ்வொரு நிரலையும் இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்துவதால் சிறிது காலத்தாழ்வு தவிர்க்க முடியாதது. சன் மைக்ரோசிஸ்டம்ஸ் ஜாவா முனையங்களை விரைவில் வெளியிட எண்ணியுள்ளது. பிணைய பீசியை ஒத்தவை ஜாவா முனையங்கள்.

Javelin Plus : ஜாவ்லின் பிளஸ் : இன்ஃபர்மேஷன் ரிசோர்சஸ் நிறுவனம் உருவாக்கிய பீசி விரிதாள் நிரலாக்கத் தொடர் வரிசை, பத்தி எண்களுக்குப் பதிலாக பெயர்களைப் பயன் படுத்தி அறைகளை அடையாளம் காணவும், தரவுகளைத் தொகுக்கவும் செய்கிறது.

JCL : ஜெசிஎல் : Job control language என்பதன் குறும்பெயர்.

JDK : ஜாவா மென்பொருள் உருவாக்கக் கருவித் தொகுதி

jerk : குலுக்கம்.

JES : ஜெஇஎஸ் : Job entry system என்பதன் குறும்பெயர். செய்து முடிப்பதற்காக வேலை களையும் பட்டியல்களையும், ஏற்றுக் கொள்ளும் இயக்க அமைப்பில் ஒரு பங்கு.

Jet set willy : ஜெட் செட் வில்லி : ஸ்பெக்ட்ரம் ஹோம்

கம்ப்யூட்டரில் பயன்படுத்தக் கூடிய ஒரு மென்பொருள் விளையாட்டு.

jewel box : வட்டுப்பெட்டி : ஒரு குறு வட்டினை பாதுகாப்பாக வைக்கப் பயன்படுத்தப்படும் சிறிய பிளாஸ்டிக் பெட்டி.


வட்டுப் பெட்டி


jiff : ஜிஃப் : ஜேபெக் (JPEG) கோப்புப் பரிமாற்ற வடிவாக்கத்தில் அமைந்த வரைகலைப் படிம கோப்புகளைக் குறிக்கும் வகை பெயர். (File Extension).

Jitter : தடுமாற்றம் : ஒரு சமிக்கையில் சிறு நிலையற்ற தன்மை. ஒளிக் (வீடியோ) காட்சித் திரையில் வரும் சமிக்கைகளுக்கு இஃது குறிப்பாக சொல்லப்படுகிறது.

JK technosoft : ஜேகே டெக்னோசாஃப்ட் : ஒரு கணினி ஆலோசனை மற்றும் மென் பொருள் நிறுவனம். ஜேகே தொகுதியைச் சேர்ந்தது.

. jm : . ஜேஎம் : இணையத்தில் ஒர் இணைய தளம் ஜமைக்கா நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிப்பிடும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

JMAPI  : ஜேஎம்ஏபிஐ : ஜாவா மேலாண்மைப் பயன்பாட்டு நிரலாக்க இடைமுகம் என்று பொருள்படும் Java Management Application Programming Interface என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர்.

. jo : . ஜேஒ இணையத்தில் ஒர் இணைய தளம் ஜோர்டான் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக்களப்பெயர்.

Job : முழுச் செயற்பாடு ; பணி : ஒரு கணினிக்கான வேலை அலகின் குறிப்பிட்ட பணி களின் தொகுப்பு. ஒரு நிரலாக்கத் தொடர் அல்லது தொடர்புள்ள நிரலாக்கத் தொடர்களின் தொகுதி ஒரு அலகாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

job, batch : தொகுதிச் செயற் பாடு; தொகுதிப் பணி.

Job card : வேலை அட்டை : ஒரு வேலையின் ஆரம்பத்தைக் காட்டும் ஜே. சி. எல் JCL சொற்றொடர் உள்ள அட்டை.

Job class : வேலை பிரிவு : செயல்படும்போது தேவைப்படும் கணினி வசதிகளைக் குறிப்பிடும் வேலைபற்றிய விளக்கம்.

Job control language : வேலை கட்டுப்பாட்டு மொழி; ஜே. சி. எல் : கால அளவுகள் போன்ற வேலையின் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட கணினி அமைப்பின் வேலையை வரையறுக்கும் மொழி.

Job control programme : வேலை கட்டுப்பாட்டு நிரல் தொடர் : வேலையின் ஒட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நிரல்களின் தொகுதியைக் கொண்ட நிரல் தொடர்.

Job control statement : வேலை கட்டுப்பாட்டுச் சொற்றொடர் : ஒரு வேலையின் ஒரு அம்சத்தை மட்டும் வரையறுக்கும் வேலைக் கட்டுப்பாட்டு மொழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு சொற்றொடர்.

Job number : வேலை எண் : ஒரு வேலைக்குக் கொடுக்கப் பட்ட அடையாள எண்.

job oriented terminal : பணி சார்ந்த முனையம்.

Job processing : வேலை செயலாக்கம் : கணினியில் வேலைகளைக் கையாண்டு செய லாக்கம் செய்தல்.

Job queue : வேலை வரிசை : கணினியில் அப்போது செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் தரவு மற்றும் நிரலாக்கத் தொடர்களின் தொகுதி. பெரும்பாலான இயக்க அமைப்புகளில், கணினியின் கட்டுப்பாட்டில் ஒவ்வொரு வேலையையும் வரிசைப்படுத்தி, அதில் மிகப் பழைய வேலையை அதன் முன்னுரிமைப்படி செய்யும். போதிய மூலாதாரங்கள் இல்லாததால் செயல்படுத்தப்படாத வேலைகள்தான் விதிவிலக்கு.

Job scheduler : வேலை நிரல் படுத்துபவர்; வேலை முறைப் படுத்தி : ஒரு பெரிய கணினி நிறுவனத்தை நடத்துவதில் கணினி இயக்குபவர்களுக்கு உதவுபவர்.

Job stream : வேலை ஓட்டம் ; வேலை ஓடை : இயக்க அமைப்புக்கு உள்ளீடு, ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட வேலையாக இருக்கலாம்.

Job turn around : வேலை முடித்துத் தரல் : ஒரு வேலை யைக் கணினி அமைப்பிடம் கொடுத்ததிலிருந்து அதன் அச்சிடப்பட்ட வெளியீடு அந்த வேலையைக் கொடுத் தவருக்குப் போய்ச் சேரும்வரை ஆகும் நேரம்.

job turn around time : பணி முடிக்கும் நேரம் : பணிச் செயலாக்க நேரம்.

Jobs, Steve : ஜோப்ஸ் ஸ்டீவ் : ஆப்பிள் கணினி நிறுவனத்தினை உருவாக்கியவர்களில் ஒருவர். ஆப்பிள் மெக்கின்டோஷ் உள்ளிட்ட பல நுண்கணினி அமைப்புகளை உருவாக்கியவர்.

Job-to-Job transition : ஒரு வேலையிலிருந்து இன்னொரு வேலைக்கு மாற்றல் : ஒரு குறிப்பிட்ட வேலையைச் செய்வதற்காகக் கணினியைத் தயார் செய்து ஒரு நிரலாக்கத் தொடரையும் அதன் தொடர்பான கோப்புகளையும் கண்டுபிடிக்கும் செயல்முறை.

Joggle : குழை : குறிப்பிட்ட வரிசை முறையில் வரிசைப் படுத்துவதற்காக துளையிட்ட அட்டைகளைக் குழைத்தல்.

John McCarthy : ஜான் மெக்கார்த்தி : டார்ட்மவுத் மாநாடு நடத்தி 1956இல் செயற்கை நுண்ணறிவு 'Artificial intelligence' என்ற பெயரை உருவாக்கியவர்.

Join : ஜாய்ன் : சேர்ப்பு : இணை : ஒரு தரவுத் தளத்தில் அட்டவணை மீது செயல்படுத்தப் படும் ஒரு கட்டளை. இரண்டு அட்டவணைகளை இணைத்து மூன்றாவதாக ஒர் அட்டவணையை உருவாக்கும் கட்டளை. இரு அட்டவணைகளிலும் முதன்மைப் புலங்களை (key fields) ஒப்பிட்டு ஒன்றாயிருக்கும் ஏடுகளை இணைத்து மூன்றாவது அட்டவணை உருவாக்கப்படுகிறது.

join condition : சேர்ப்பு நிபந்தனைகள் :

joliet : ஜோலியட் : ஐஎஸ்ஓ 9660 (1988) தரக் கட்டுப்பாட்டின் நீட்டித்த செந்தர வரையறைகள். நீண்ட கோப்புப் பெயர்களை ஏற்கின்றன. 8. 3 எழுத்துப் பெயர் மரபுக்கு மாற்றானது. விண்டோஸ் 95 போன்ற இயக்க முறைமைகள் நீண்ட கோப்புப் பெயர்களை ஏற்கின்றன. இந்த முறைமைகளில் பயன்படுத்தக் கூடிய குறுவட்டுகளில் இந்தப் கோப்பு வடிவாக்கம் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

Josephson junction : Gஜோசப்சன் இணைப்பு : சூப்பர் குளிர் மின்சுற்றுகளின் பொருள்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் அதிகத் திறனுள்ள தரவு சேமிப்பு அமைப்பு. க்ரையோ மின்னணு சேமிப்பு அமைப்பு ஆராய்ச்சி நிலையில் உள்ளது.

journal : ஆய்வேடு, தாளிகை; குறிப்பேடு : ஒரு கணினியில் அல்லது ஒரு பிணையத்தில் நடைபெறும் தகவல் பரிமாற்றங்களை கணினியிலேயே பதிவு செய்து வைத்துக்கொள்ளும் குறிப்பேடு. ஒரு தரவு தொடர்பு பிணையத்தில் நடைபெறும் செய்திப் பரிமாற்றங்களைக் குறித்து வைத்துக்கொள்ள இக்குறிப்பேடு பயன்படும். ஒரு தரவுத்தளத்தில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை மாற்றியமைக்கும் நடவடிக்கைகளைக் குறித்து வைத்துக் கொள்ள முடியும். ஒரு கணினி அமைப்பில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள கோப்புகளின் விவரங்கள், அவ்வப்போது நீக்கப்பட்ட கோப்புகளின் விவரங்கள் இவற்றையும் கண்காணித்துக் குறித்துக் கொள்ளலாம். சேமித்து வைக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு இழப்பு அல்லது பழுது ஏற்படுமாயின், இதற்கு முன் நடந்த நிகழ்ச்சிகளைப் பரிசீலித்து மூலத்தரவுகளை மீட்டுருவாக்கம் செய்ய, பொதுவாக இக் குறிப்பேடு பயன்படுகிறது.

Jovial : ஜோவியல் (ஒரு கணினி மொழி)  : Jules Own Version of the International Algorithmic Language என்பதன் குறும் பெயர். அறிவியல், கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு சிக்கல் களில் செயல்படுவதற்கென்றே உருவாக்கப்பட்ட நிரல்தொடர் மொழி. அமெரிக்க விமானப் படையில் அதிகம் பயன் படுத்தப்படுகிறது.

Joystick : இயக்கப்பிடி : மின்னியந்திர விசை. அதை இயக் இயக்கம் போது இடஞ்சுட்டியை (கர்சரை) நகர்த்துகிறது. ஒளிக்காட்சி விளையாட்டுக்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கணினியுடன் கம்பியால் இணைக்கப்படுகிறது.

Joyswitch : நிலைமாற்றுபடி : ஜாய்ஸ்டிக் போன்ற உள்ளிட்டு - வெளியீட்டுச் சாதனம். இதை எண் திசைகளில் மேல், கீழ். வலது, இடது மற்றும் நான்கு குறுக்குத் திசைகளிலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் இயக்கலாம்.

JPEG : ஜேபெக் : 1. ஒளிப்பட வல்லுநர்களின் கூட்டுக் குழு என்று பொருள்படும் Joint Photographic Experts'Group என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். வரிசையற்ற கொசைன் மாற்றுகையைப் (Descrete Cosine Transform) பயன்படுத்தி படிமங்களை (images) இறுக்கிய வடிவத்தில் சேமிப்பதற்கான ஐஎஸ்ஓ/ஐடீயூ தர வரையறை. 100 : 1 விகித அளவுக்கு இறுக்கிச் சுருக்க முடியும். ஆனால் தகவல் துல்லிய இழப்பு இருக்கவே செய்யும். 20 : 1 அளவில் சுருக் கினால் ஓரளவு தகவல் இழப்பு வெளிப்படையாகத் தெரியாத அளவுக்கு இருக்கும். 2. ஒரு வரைகலைப் படம் ஜேபெக் வடிவாக்கத்தில் ஒரு கோப்பாக சேமிக்கப்படும் முறை.

JUG : ஐக் : Joint Users Group என் பதன் குறும் பெயர். இலக்க முறை கணினி பயன்படுத்து வோர் குழுக்களின் ஓர் அமைப்பு.

jughead : ஜூஹெட் : ஜான்ஸி யின் உலகளாவிய கோஃபர் படி நிலை அகழ்வாய்வும் திரைக் காட்சியும் என்று பொருள்படும் Jonzy's Universal Gopher Hierarchy Excavation and Display என்பதன் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒரு சொல்லைத் தந்து தேடும் முறையில் கோஃபர் வெளியிலுள்ள கோப்பகங்களைத் தேடிக் கண் படறியப் 'பயனாளருக்கு உதவும் இணைய சேவை. மேல்நிலை கோஃபர் பட்டி (menu) களில் உள்ள கோப்பகத் தலைப்பு களில் காணும் முக்கிய சொற் களை ஒரு ஜூஹெட் வழங்கன் கணினி அகர வரிசைப்படுத்தி வைக்கிறது. ஆனால் அது கோப் பகங்களிலுள்ள கோப்புகளை அகரவரிசைப்படுத்துவதில்லை .

Juke boxes : ஜுக் பெட்டிகள் : நவீன ஜுக் பெட்டிகள் நுண் கணினி சார்ந்த அமைப்புகள். இதன் இசைத் தட்டை இயக் கும் அமைப்பின் கட்டுப்பாடு, தொலைவில் ஏற்றப்பட்டுள்ள நாணயம் மூலம் இயங்கும் சுவர் பெட்டிகளில் உள்ளது.

julian calendar : ஜூலியன் நாள் காட்டி : கி. மு. 46ஆம் ஆண்டு ஜூலியஸ் சீசரால் அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட நாள்காட்டி. சந்திரனை அடிப்படையாகக் கொண்ட முந்தைய காலண் டருக்குப் பதிலாக இது புகுத்தப் பட்டது. ஜூலியன் நாட்காட்டி முறையில் சராசரியாக ஆண் டுக்கு 365 நாட்கள். ஒவ்வொரு நான்காண்டிலும் ஒரு லீப் ஆண்டு . ஆக, ஆண்டுக்கு 365. 25 நாட்கள். ஆனால், உண்மையில் சூரிய ஆண்டு என்பது சற்றே குறைவான நாட்களைக் கொண்டது. இதன் காரண மாகவே ஜூலியன் நாட்காட்டி முறை வழக் கொழிந்தது. மிகத் துல்லிய கிரிகோரியன் நாட் காட்டி நடைமுறைக்கு வந்தது. இதனை போப் கிரிகோரி XIII அறிமுகப்படுத்தினார்.

Julian number : ஜூலியன் எண் : கணினி அமைப்பின் உள்ளே இருக்கும் காலண்டரின் வடி வம். ஜூலியன் தரவு அமைப் பில் ஆண்டையும் ஆண்டில் கடந்துபோன நாட்களையும் குறிப்பிடும். 86-029 என்பது 1986 ஆம் ஆண்டின் 29ஆம் நாள்.

jullian date : ஜூலியன் தேதி : ஜனவரி 1 முதல் துவங்கும் தொடர் எண்ணின் மூலம் மாதம், நாட்களைக் குறிப்பிடு தல். சான்றாக, பிப்ரவரி 1 என்பது ஜூலியன் 32 ஆகும். Jump : குதி; தாண்டல்; தாவல் : ஒரு கணினியில் நிரல்களை இயக்கும் வழக்கமான வரிசை யிலிருந்து விலகுதல். branch and transfer என்பதற்கு உடன் பாட்டுச் சொல்,

jump, conditional : நிபந்தனை தாவல்.

Jumper (Jump Lead) : ஜம்பர் : Jump Lead என்பதன் குறும் பெயர். இரண்டு அல்லது மேற் பட்ட வன்பொருள் இணைப்பு களை இணைக்கும் தற்காலிகக் கம்பி. கோளாறு கண்டறியவும் மாற்று வசதிகளை அளிக்கவும் இவற்றை பயன்படுத்துகிறார் கள். Jumper என்ற சொல் தரவுத் தொடர்புத் தொழிலில் இருந்து கடனாகப் பெறப்பட்டது.

ஜம்பர்

jump instruction : தாவல் ஆணை : கணினி நிரலாக்க மொழிகள் பலவற்றில் பயன் படுத்தப்படும் ஆணை. நுண் செயலி நிரலாக்கத் தொகுதியில் jump என்ற பெயரிலேயே ஆணை உண்டு. உயர்நிலை மொழிகளில் பெரும்பாலும் goto என்ற வடிவில் வழங்கு கிறது. நிரலின் இயல்பான வரிசைமுறை ஓட்டத்தை மாற்றி யமைக்க இவ்வாணை பயன் படுகிறது.

Junction : சந்தி : 1. இரண்டு அல்லது மேற்பட்ட மின் உறுப்புகளை ஒன்றாக இணைக்கும் புள்ளி. 2. N- வகை மற்றும் P வகை குறை கடத்தி கள் இணைக்கின்ற இடம்.

Junk : குப்பைக் கிடங்கு; கூளம் : ஒரு தகவல் தொடர்புக் கம்பியில் வரும் குழப்பமான தரவு. தொலை அமைப்பில் சரியான தரவுத் தொடர்புகள் ஏற்படுத்தப் படலில்லையென் றால், தாறுமாறான பொருளற்ற எழுத்து கள்தாம் திரையில் தோன்றும். பார்க்க - garbage.

junk mail : கூள மின்னஞ்சல்; குப்பை அஞ்சல்.

Justification : ஒழுங்குபடுத்தல்; முறைப்படுத்தல்; நேர்ப்படுத்தல்; வரிசையாக்கல் : இடது அல்லது வலது பக்கமாக எழுத்துகளை வரிசைப்படுத்தி, சரிசெய்து, இடம் மாற்றி ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பில் வைத்தல். செய்திகளை இடது அல்லது வலது புறத்தில் ஒழுங்குபடுத்தல்.

Justified : இருபுற ஓரச்சீர்மை .

Justify : ஓரச் சீர்மை ; நேரமைவு : ஒர் ஆவணத்திலுள்ள உரைப் பகுதியை இடப்புற வலப்புற ஒரத்தில் சீரமைத்தல். இடச்சீர், வலச்சீர், மையச்சீர், முழுச்சீர் எனப் பலவகை உள்ளன. சொல் செயலிப் பயன்பாடுகளில் இத்தகைய வசதி உள்ளிணைக் கப்பட்டிருக்கும். வரிகளை ஓரச்சீர்மை செய்யும் போது சொற்களின் இடையே கூடுதல் இடவெளிகள் நிரப்பப்படும். அளவுக்கு அதிகமான இட வெளிகள் விட நேரின், வரி யிறுதியிலுள்ள சொற்கள் கூறாக்கப்பட்டு ஒட்டுக்குறி (Hyphen) இடப்படும்.

just in time : சரியான நேரத்தில் : ஜப்பானிய நாட்டு கான்பான் (kanban) முறைமையின் அடிப் படையில் அமைந்த கையிருப் புக் கட்டுப்பாடு (inventory control), தொழிலக உற்பத்தி மேலாண்மை ஆகிய முறை மைகளை விளக்கும் சொல். இத்தகைய முறைமை களில் தொழிலாளர்கள், ஏற்கெனவே நேரங் குறிக்கப்பட்ட பொருள் உற்பத்திக்கு தேவையான மூலப் பொருட்களை விற்பனை நிறுவனங்களிடமிருந்து சரியான நேரத்தில் பெற்று விடுவர். உற்பத்திப் பிரிவு தொழிலாளர் கள் தமது தேவைகளை ஓர் அட்டை மூலமாகவோ, கணினி வாயிலான கோரிக்கை மூல மாகவோ தெரிவிப்பர்.