கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி/U

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

U

u : யு : பத்துலட்சத்தில் ஒரு பங்கு (106) என்பதைக் குறிக்க கிரேக்க எழுத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. மியூ என்று உச்சரிக்கப்படும். மைக்ரோ (micro) என்று பொருள்படும். சில வேளைகளில் μ என்ற எழுத்துக்குப் பதிலாக u பயன்படுத்தப்படுகிறது.

. ua : யூஏ : ஒர் இணைய தள முகவரி உக்ரைன் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

UA : யுஏ : எண்ணிக்கை தரப்படாத ஏற்பு.

UAE : யுஏஇ : Unintererruptible Application Error என்பதன் முதலெழுத்துக் குறும்பெயர். தடைவராத பயன்பாட்டுப் பிழை. விண்டோஸ் பதிப்பு 3. 0வில் உள்ள பயன்பாட்டு நிரல் தொடர்.

UCSD Pascal : யுசிஎஸ்சிடி பாஸ்கல் : சாண்டியாகோவில் உள்ள கலிஃபோர்னியா பல்கலைக் கழகம் உருவாக்கிய பாஸ்கல் நிரல் தொடர் மொழியின் புகழ் பெற்ற பதிப்பு.

UCSD P-System : யுசிஎஸ்சிடி பீ-அமைப்பு : சாண்டியாகோவின் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக் கழகத்தில் கென்னத் பவுல்ஸ் உருவாக்கிய நிரல் தொடர் உருவாக்கும் அமைப்பு. ஒரு செயல் பாட்டு அமைப்பு, சொல் தொகுப்பி மற்றும் ஃபோர்ட்ரான், மைக்ரோசாஃப்ட் பேசிக் தொகுப்பிகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். 'P' என்பது pseudo computers என்னும் போலி கணினிகள் என்பதைக் குறிக்கும். இந்த அமைப்பின் தொகுப்பிகள் சரியான பீ- குறியீட்டை உருவாக்குகின்றன. இக்குறியீடு போலி கணினிகளில் இயங்கக்கூடிய பீ- அமைப்பில் ஒடும் கணினிகளுக்கு குறைந்த மொழி பெயர்ப்பு வசதி அளித்தால் போதும். பீ-குறியீடு கணினிக்காக குறியீடுகளை மாற்றித்தருகின்றன.

UDP : யுடிபீ : பயனாளர் தரவுச் செய்தி நெறிமுறை என்று பொருள்படும் User Datagram Protocol என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும் பெயர். டீசிபி/ஐபீ-க்குள்ளேயே இணைப்பில்லா (Connection Less) நெறிமுறை ஆகும் இது. ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ அடுக்கில் போக்குவரத்து அடுக்கில் செயல்படுகிறது. யுடிபி, ஒரு பயன்பாடு தருகின்ற தரவு செய்திகளை, பொதிகளாக்கி ஐபி மூலமாக அனுப்பிவைக்கும். ஆனால், பொதிகள் ஒழுங்காகப் போய்ச் சேர்ந்தனவா என்பதைச் சரிபார்க்காது. எனவே யுடிபி, டீசிபி-யை விட வேகமானது, திறன்மிக்கது. இதன் காரணமாக, எஸ்என் எம்பி உட்பட பல்வேறு நோக்கங்களுக்கு யுடிபீ பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால், இதன் நம்பகத்தன்மை செய்தியை உருவாக்கும் பயன்பாட்டைப் பொறுத்திருக்கிறது.

uid : பயனாளர் அடையாளப் பெயர்/ எண்.

. uk : . யுகே : ஒர் இணைய தள முகவரி இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

uknet : யுகேநெட் : 1. கென்டக்கிப் பல்கலைக் கழக வளாகப் பிணையம். 2. இங்கிலாந்து நாட்டில், கென்ட் பல்கலைக் கழகத்தை மையமாகக் கொண்டு செயல்படும் ஒர் இணையச் சேவை நிறுவனம்.

ՍԼՏI : யுஎல்எஸ்ஐ (மிகப் பெரும் ஒருங்கிணைப்பு) : Ultra Large Scale Integration என்பதன் குறும்பெயர். Super large scale integration போன்றதே இதுவும்.

ultra DMA/33 : அதிவேக டிஎம்ஏ/33 : நேரடி நினைவக அணுகலை அடிப்படையாகக் கொண்டு அண்மைக் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட தரவு பரிமாற்ற நெறிமுறை. ஏற்கெனவே உள்ள ஏடீஏ/ஐடிஇ நெறிமுறையைவிடச் செயல்திறன் மிக்கது. வெடிப்புப் பரிமாற்ற வீதம் (Burst Transfer Rate) இருமடங்கு ஆகும். வினாடிக்கு 33 மெகா பைட்வரை அனுப்பும் திறன் வாய்ந்தது. தரவு பரிமாற்ற நம்பகத் தன்மையையும் அதிகமாக்கியுள்ளது.

ultrafiche : மீ நுண்படலம் : நூறு மடங்கு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட அளவில் உருவம் குறைக்கப்பட்ட நுண்படலம்.

ultra high frequency : மீஉயர் அலைவரிசை.

ultra-large-scale integration : மீப்பெருமளவு ஒருங்கிணைப்பு : ஒருங்கிணைப்பு மின்சுற்று உருவாக்கத்தில் ஒருவகை. மின்மப் பெருக்கி மற்றும் பிற பொருள் கூறுகளை மிக அடர்த்தியாகப் பிணைத்தல். மீப்பெருமளவு என்பது எவ்வளவு என்று துல்லியமாக வரையறுக்கப்பட வில்லை. பொதுவாக, ஒரு இலட்சத்துக்கும் அதிகமான பொருள்கூறுகள் இருப்பின் இந்த வகையில் சேர்க்கலாம். சுருக்கமாக யுஎல்எஸ்ஐ எனப்படும்.

ultra SCSI : அதிவேக ஸ்கஸ்ஸி : ஸ்கஸ்ஸி-2 தரத்தின் நீட்டித்த வரன்முறை. வேக ஸ்கஸ்ஸியின் பரிமாற்ற வீதத்தைப் போல இரண்டு மடங்கு வேகம் கொண்டது. 8-பிட் இணைப்பில் வினாடிக்கு 20 மெகாபைட் வீதமும், 16-பிட் இணைப்பில் 40 மெகாபைட் வீதமும் அனுப்பும் திறன் கொண்டது.

ultrasonic : கேளாஒலி : மனிதர்கள் கேட்கும் அளவுக்கு அதாவது 20 கிலோ ஹெர்ட்சுக்குமேற்பட்டது.

ultraviolet light : புற ஊதா ஒளி : பார்க்கக்கூடிய ஒளியைவிட சிறியதான ஆனால் எக்ஸ் கதிர்களைவிட நீண்ட கதிர்களைக் கொண்ட ஒளி. அழிக்கக்கூடிய ப்ராமில் (Prom) எழுதப்பட்ட தரவுகள் அல்லது நிரல்களை அழிக்கப்பயன்படுத்தப்படுவது. ஈப்ராமை அழிப்பதற்கு, ப்ராம் நிரல் தொடர்கள் மூலம் மீண்டும் நிரல்தொடர் அமைக்க முடியும்.

ultra-violet radiations : புற ஊதாக் கதிர் வீச்சு.

unary : ஒரும.

unary operation : ஓருறுப்புச் செயல்.

unary operator : ஓருறுப்பு இயக்கி : எதிர்மறைபோன்ற ஒரே ஒரு கூறினைக் கொண்டுள்ள கணித இயக்கி.

unattended operation : ஆளில்லாத இயக்கம் : இயக்குபவர் இல்லாமல் தரவு அனுப்புதல்/ பெறுதல்.

unbuffered : இடையகமற்ற : பெற்ற தரவுகளை இடைநிலை நினைவகத்தில் சேமித்துவைத்துப் பிறகு செயலாக்குவதற்குப் பதிலாக, பெற்றவுடனேயே செயலாக்கத்துக்கு உட்படுத்திவிடுகிற தன்மையைக் குறிக்கிறது.

unbundle : கட்டுப்பிரித்தல் : ஒரு மென்பொருள் கூட்டுத் தொகுப்பை மொத்தமாக விற்பதற்குப் பதில் அதிலுள்ள மென்பொருள் கூறுகளை தனித்தனியே பிரித்து விற்பனை செய்தல். (எ-டு) எம்எஸ் ஆஃபீஸ் தொகுப்பினுள் வேர்டு, எக்ஸெல், அக்செஸ் போன்றவற்றைத் தனித்தனியே விற்பனை செய்தல்.

unbundled : கட்டி அனுப்பாத  : வன்பொருள் உற்பத்தியாளர்கள் கணினி வன்பொருள் விற்கும் போது தராமல் தனியாக விற்கும் மென்பொருள், பயிற்சி மற்றும் பணிகள் பற்றியது.

unbundling : கட்டப்படாத : வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் பிற தொடர்புள்ள பணிகளைத் தனியாக விலை குறித்தல்.

uncommitted logic array : உறுதிப்படாத தருக்க வரிசை : ஒரு வகையான நிரல் தொடரமைக்கக்கூடிய தருக்கப் பகுதி.

uncompress : விரித்துப் பெருக்குதல் : இறுக்கிச் சுருக்கப்பட்ட (compressed) கோப்பினை விரித்துப் பெருக்கி மூலக் கோப்பினைப் பெறுதல்.

unconditional branch : நிபந்தனையற்ற கிளை : நிரல் தொடரமைத்தலில், GOTO, BRANCH, JUMP போன்ற நிரல். இந்த நிரல், கட்டுப்பாட்டினை நிரல் தொடரின் வேறு ஒரு பகுதிக்கு அனுப்புகிறது.

unconditional branching : நிபந்தனையிலா கிளைத்தல் : நிபந்தனையின்றிப் பிரிதல்.

unconditional branch instruction : நிபந்தனையற்ற கிளைபிரி நிரல்.

unconditional transfer : நிபந்தனையற்ற மாற்றல் : நிரல் தொடர் கட்டுப்பாட்டின்போது வழக்கமான வரிசையில் இயக்கப்படாமல், அதிலிருந்து பிரிந்துபோகச் செய்யும் ஒரு நிரல்.

uncontrolled loop : கட்டுப்படுத்தப்படாத கண்ணி : தருக்க இறுதியை அடையாத நிரல் தொடர் கணினி.

undefined : வரையறுக்கப்படாத : நிரல் தொடரில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கு முன்பு தரவு வகை அல்லது குறிப்பிட்ட நீளம் தரப்படாத நிலையெண் அல்லது மாறிலியைக் குறிப்பிடல்.

undefined variable : வரையறுக்கப்படாத மாறிலி.

undelete : அன்டிலெட் ; மீட்டெடு : நீக்கப்பட்ட கோப்புகளை மீண்டும் கொண்டு வரும் டாஸ் (DOS) கட்டளை கோப்புகளை நீக்கிய பிறகு அதன் மீது எழுதப்படாவிட்டால் மட்டுமே இது செயல்படும்.

undeliverable : சேர்ப்பிக்க முடியாத வினியோகிக்க முடியாத : தகவலைப் பெறவேண்டியவரிடம் சேர்ப்பிக்க முடியாத நிலை. ஒரு மின்னஞ்சலை முகவரிதாரருக்குச் சேர்ப்பிக்க முடியாமல் போனால், அஞ்சல் வழங்கன அந்த மடலை, காரணத்தை விளக்கும் பின்குறிப்புடன் அனுப்பியவருக்கே திருப்பி அனுப்பிவைக்கும். மின்னஞ்சல் முகவரி தவறாக இருக்கலாம். முகவரிதாரரின் அஞ்சல் பெட்டி நிரம்பியிருக்கலாம்.

under colour separation : மூல வண்ணப் பிரிப்பு : சிஎம்ஒய்கே வண்ண அமைப்பில், வண்ண அச்சிடலின் மூலவண்ணங்களான வெளிர்நீலம் (கியான்), செந்நீலம் (மெஜந்தா), மஞ்சள் நிறங்களைப் பிரித்து அவற்றுக்குச் சமமான சாம்பல் நிற அளவுகளாய் மாற்றி கறுப்புமையால் அச்சிடும் முறை. இந்த முறையில், வண்ணமைகளைக் கலந்து உருவாக்கும் சாம்பல் நிறத்தைவிடத் தெளிவாகவும், கூர்மையாகவும் அமையும்.

underflow : கீழோட்டம் ; தேக்க இயலா கீழ்நிலை : 1. கணினியின் சேமிக்கும் திறனைவிடக் குறைவான எண்ணிக்கையில் கணக்கிட்டு முடிவுகளைக் கணினி தருவதால் ஏற்படும் சூழ்நிலை. 2. மிதக்கும் புள்ளிக் கணக்கீட்டில் மடங்கின் கூட்டலுடன் எஞ்சியதைச் சேர்த்தால் மைனஸ் எண்வரும் சூழ்நிலை.

underlining : அடிக் கோடிடல்.

undernet : அண்டர்நெட் : இணைய தொடர் அரட்டை (IRC) க்காக உருவாக்கப்பட்ட பன்னாட்டுப் பிணையம். மிகப்பெரிய, மிகச்சிக்கலான ஐஆர்சி பிணையத்துக்கு மாற்றாக 1992 - ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதுபற்றிய விவரங்கள் undernet. org என்ற முகவரியில் கிடைக்கின்றன.

underpunch : கீழ்துளை : துளையிட்ட அட்டை பத்தியில் மூல தரக் குறியீட்டுத் துளைக்குக் கீழே போடப்பட்ட இரண்டாவது துளை.

underscan : அண்டர்ஸ்கேன் : காட்சித் திரையில் உள்ள வழக்கமான செவ்வக வடிவ பார்க்கும் பகுதியில் உள்ள ஒரு பகுதி.

underscore : அடிக்கீறு : கீழிறங்கித் தோற்றமளிக்கும் இணைப்புக்குறி. விசைப் பலகையில் இணைப்பு/ கழித்தல் (Minus/Hyphen) குறிக்கு மேல்பகுதியில் இருக்கும். நகர்வு (Shift) விசையுடன் சேர்த்து அழுத்தினால் அடிக்கீறு கிடைக்கும். பெரும்பாலும் இரட்டைச் சொற்களை ஒரே சொல்லாகக் குறிப்பிடப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. (எ-டு) First_Name, Basic_Pay அடிக்கோடு (underline) வேறு, அடிக் கீறு (underscore) வேறு. அது போலவே இணைப்புக் குறி யும், அடிக்கீறும் வேறுவேறு.

undo : முன்செயல் நீக்கு : சொல் செயலாக்கக் கட்டளை. முந்தைய கட்டளைகளை செயலற்றதாக ஆக்கி சொற்பகுதியை மீண்டும் முன்பிருந்தது போலவே மாற்றுவது.

undock : பிரி; விலக்கு : 1. பிணைக்கப்பட்ட பணி நிலையக் கணினியிலிருந்து மடிக் கணினியைப் பிரித்தெடுத்தல். 2. கருவிப் பட்டையை சாளரத்தின் விளிம்பிலிருந்து பிரித்தெடுத்து வேறிடத்தில் வைத்தல். இதனால் கருவிப் பட்டை, விருப்பப்படி நகர்த்திச் செல்லும்படியான தனிச் சாளரமாக ஆகிவிடும்.

unerase : மீட்டெடு : முன்பே அழிக்கப்பட்ட கோப்புகளை மீண்டும் கொண்டுவர உதவும் சில பயன்பாட்டு மென் பொருள் நிரல். கோப்பை அழிப்பது என்பது கோப்பு ஒதுக்கும் பட்டியல் நுழை வினை மட்டுமே அழிக்கிறது. தரவுகள் பொதுவாக நீக்கப்படுவதில்லை.

unexpected halt : எதிர்பாரா இடை நிறுத்தம்.

unformat : வடிவமைப்பை மாற்று : ஒரு டாஸ் கட்டளை. தவறுதலாக வடிவமைக்கப்பட்ட தரவுகளை வட்டிலிருந்து எடுப்பதற்கு உதவும்.

unformatted I/O : வடிவமைக்கப்படாத உ/வெ : அமைப்புக் கட்டுப்பாடு செய்யப்படாமல் தரவுகளைப் படித்தல்/எழுதல்.

unfreeze columns : அணைத்து நெடுக்கையும் விடுவி.

unhandled exception : கையாளா விதிவிலக்கு : இயக்கநேரப் பிழைகளை முன்கூட்டியே அறிந்து அவற்றைக் கையாளும் நிரல் கூறுகளை நிரலர் எழுத வேண்டும். இது விதிவிலக்குக் கையாளுதல் (Exception Handling) என்றழைக்கப்படுகிறது. நிரலர் கையாளாத பிழை, இயக்க நேரத்தில் ஏற்படுமெனில், இயக்க முறைமை நிரலைப் பாதியிலேயே முடித்துவிடும்.

ungroup : குழு கலை.

unhide : வெளிக்கொணர்.

unhide columns : நெடுக்கைகள் வெளிக்கொணர்.

unibus : ஒற்றைப்பாட்டை : அதிவேக தரவுத் தொடர்பு பாட்டை அமைப்பு. மையச் செயலகத்தின் உள்நினைவகத்திற்கும் வெளிப்புறப் பகுதிகளுக்கும் இடையில் பங்கிட்டுக் கொள்வது.

unicode : யுனிகோடு : 1988-1991 காலகட்டத்தில் யுனிகோடு கூட்டமைப்பு உருவாக்கிய 16 பிட் எழுத்துக் குறியாக்கத் தர வரையறை. ஒர் எழுத்தைக் குறிக்க இரண்டு பைட்டுகள் பயன்படுவதால் மொத்தம் 65 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட (216) எழுத்துகளைப் பெறமுடியும். எனவே யுனிகோடில் உலகத்திலுள்ள வரிவடிவம் கொண்ட அனைத்து மொழி எழுத்துத் தொகுதிகளையும் பெற முடியும். ஆனால் 1-பைட் எழுத்துக் குறி முறையான ஆஸ்க்கியில் 256 எழுத்துகள் மட்டுமே இயலும். ஆஸ்க்கியின் 256 எழுத்துகளும் யுனிக் கோடின் முதல் 256 இடங்களில் இருத்தப்பட்டுள்ளன. 39, 000 இடங்கள் பல்வேறு மொழிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. 21000 இடங்கள் பண்டைச் சீன வரி வடிவத்துக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மீதியிடங்கள் வருங்கால விரிவாக்கத்துக்கு வைக்கப்பட்டுள்ளன. தமிழுக்கு 128 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அதிகமான இடங்கள் கேட்டு கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.

unicorn : யுனிகார்ன் : வீட்டு நுண் கணினி, கல்வி மற்றும் வீட்டு கணிப்புக்கு மிகவும் புகழ்பெற்றது. 64கே நினைவகத்துடன் வரும் 65028 துண்மி சார்ந்தது. பி. பி. அக்கரன் (Acron) உடன் ஏற்புடையது. ஐபிஎம் பீசி மிகவும் புகழ் பெறவும், விலைகள் குறையவும் யூனி கார்னும் தன் புகழை இழந்தது.

unidirectional : ஒரே திசையிலான : ஒரு வழித்தடத்தில் தரவுகள் ஒரே ஒரு திசையில் மட்டும் அனுப்புவது.

unidirectional printing : ஒரே திசையிலான அச்சிடல் : ஒரே திசையில் மட்டும் அச்சிடல். இரு திசையில் அச்சிடுவதற்குப் பதிலாக துல்லியமாக செங்குத்து அமைப்பில் அச்சிடுகிறது.

Uniform Naming Convention : ஒரு சீரான பெயரிடு மரபு : பிணையத்தில், கோப்புகளுக்குப் பெயரிடுவதில் பின்பற்றப்படும் நடைமுறை. பிணையத்திலுள்ள பிற கணினிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட கோப்பினைக் கையாள நேரும்போது குழப்பமில்லாமல் அதே பெயரை அதே பாதையுடன் அணுக வழியேற்படும். Uniform Resource Citation : ஒரு சீரான வள விவரிப்பு : வையவிரிவலையில் ஒரு பொருளைப் பற்றி விவரிக்கப்படும் முறை. ஒருசீரான வள அடையாளங்காட்டிகள் (URIs), படைப்பாளர் பெயர், வெளியிடுவோர் பெயர், தேதி, விலை இவை போன்ற பண்புக்கூறுகளையும், மதிப்பு களையும் கொண்டிருக்கும்.

Uniform Resource Identifier : ஒரு சீரான வள அடையாளங் காட்டி : இணையத்தில் எந்த மூலையில் இருப்பினும் ஒரு வளத்தை (கோப்பு போன்றவை) அதன் வகை மற்றும் இருப்பிடம் ஆகியவற்றுடன் அடையாளங்காட்டப் பயன்படுத்தப்படும் ஒர் எழுத்துச் சரம். இது, ஒரு சீரான வளப் பெயரையும் (URNs) ஒரு சீரான வள இடங்காட்டியையும் (URL) உள்ளடக்கியது.

Uniform Resource Name : ஒரு சீரான வளப் பெயர் : இணையத்தில் இருக்கும் ஒரு வளத்தை (கோப்பு போன்றவை) அதன் பெயரைக் கொண்டு அடையாளம் காணக்கூடிய ஒரு திட்டமுறை. அவ்வளம் இருக்கும் இருப்பிடம் பற்றிக் கவலையில்லை. ஒரு சீரான வளப் பெயரின் வடிவமைப்பிற்கான வரன் முறைகள், இணையப் பொறியியல் முனைப்புக் குழு (Internet Engineering Task Force - IETF) வின் பரிசீலணையில் உள்ளது. urn : , fpi;, path : போன்ற திட்டமுறையிலடங்கிய அனைத்து ஒரு சீரான வள அடையாளங் காட்டிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். அவை, ஒருசீரான வள இடங்காட்டிகளையும் (URLS) கொண்டிருக்காது.

UniForum : யுனிஃபாரம் : 1. திறந்த நிலை முறைமை வல்லுநர்களின் பன்னாட்டுச் சங்கம். யூனிக்ஸ் பயனாளர்கள், நிர்வாகிகளைக் கொண்ட அமைப்பு. 2. யுனிஃபாரம் அமைப்பினால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, சாஃப்ட்பாங்க் காம்டெக்ஸ் நிறுவனத்தால் நிர்வகிக்கப்பட்ட தொடர்ச்சியான யூனிக்ஸ் வணிகக் கண் காட்சிகளைக் குறிக்கிறது.

unity : யூனிஃபை : ஒரு பொது நோக்க டிபிஎம்எஸ் பயன் பாட்டுப் பணித் தொகுப்பு. ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் மிகச் சிறந்ததைத் தேர்ந்தெடுக்கும் உள்ளமைக்கப்பட்ட ஆப்டி மைசரை (optimizer) அணுக பல முறைகளை வழங்குகிறது.

unigraphics : யூனிகீராஃபிக்ஸ் : மைக் டொனால் டக்ளஸ் சிஏ/ காட்/காம் அமைப்பு. விரிவான வடிவமைப்பு, வரைவு, பொறியியல் ஆய்வு மற்றும் எண் கட்டுப்பாடு, தரவு உருவாக்கம் போன்ற பயன்பாடுகளின் அடிப்படையை உருவாக்குகிறது.

uninitialized : ஆரம்பிக்கப்படாத : ஒரு பெறுமிடம், சேமிப்பிடம், மாறிலி மற்றும் இவை போன்றவற்றின் ஆரம்ப மதிப்பு தருதல்.

uninstall : நிறுவியது நீக்கு; நிறுவுகை நீக்கு : ஒரு கணினியில் நிறுவப்பட்ட மென் பொருள் தொகுப்பை முற்றிலுமாக நீக்கிவிடுதல். விண்டோஸ் 95/98/என்டி முறைமைகளில் ஒரு மென்பொருளை நிறுவும் போது, சில கோப்புகளை முறைமைக் கோப்புறையில் எழுதிக் கொள்ளும். அம்மென் பொருளின் தகவமைவுகளை பதிவேட்டிலும் (Registry) குறித்துக் கொள்ளும். எனவே ஒரு மென்பொருளை சாதாரண முறையில் அழித்தோம் (Delete) எனில் மேற்சொன்ன தரவுகள் நீக்கப்படாமல் தங்கிப்போகும். பின்னாளில் தொல்லையேற்படும். எனவே, நிறுவுகை நீக்கல் முறையிலேயே ஒரு மென் பொருளை அகற்ற வேண்டும்.

union : ஒன்றல் : உறவுமுறை தரவுத் தளத்தில், இரண்டு கோப்புகளை ஒன்று சேர்த்தல்.

union-compatible : இணைக்கத்தகு : தரவுத் தள மேலாண்மையில் ஒரே வகையான ஒரே எண்ணிக்கையிலான பண்புக்கூறுகள் (புலங்கள் அல்லது நெடுக்கைகள்) கொண்ட இரண்டு அட்டவணைகளின் பண்பியல்பைக் குறிப்பது. union என்னும் கட்டளையை இவற்றுக்குப் பயன்படுத்த முடியும்.

unipolar : ஒரு துருவம் : ஒரு துருவம் மட்டும் கொண்டது.

unit : அலகு : சிறப்புப் பணி உள்ள எந்த ஒரு சாதனமும், கணித தருக்க அலகு, மையச் செயலக அலகு அல்லது காந்த நாடா அலகு.

unit, audio response : கேட் பொலி உணர் அலகு; கேட் பொலி உணர்பாகம்.

unit, central control : மையக் கட்டுப்பாட்டகம்.

unit, central processing : மையச் செயலகம்.

unit, control : கட்டுப்பாட்டகம்.

United States of America Standards Institute : அமெரிக்க நாட்டுத் தர நிறுவனம் (USASI) : அமெரிக்கத் தேசியத் தர நிறுவனத்தின் (ANSI) முந்தைய பெயர். unit, logical : தருக்கமுறை அலகு.

unit position : புல நிலை; ஒன்றின் நிலை : எண் புலத்தில் வலது இறுதி நிலை.

unit record : பதிவேடு அலகு : தரவுகளால் குறியீடு செய்யப்பட்டு கணினி உள்ளீடாகப் பயன்படுத்தப்படும் துளையிட்ட அட்டை.

unit record system : அலகு பதிவு அமைப்பு : தானியங்கி கணினிமய அமைப்புக்கு மாறாக தொழில் நுட்பாளர்கள் இயக்கும் பிரிப்பிகள், அடுக்கிகள் போன்ற மின்னியந்திர செயலாக்க எந்திரங்களைப் பயன்படுத்தும் தரவு செயலாக்க அமைப்பு. அலகு பதிவு அமைப்புகளெல்லாம் நவீன கணினிக் கருவிகளால் மாற்ற பட்டுவிட்டன.

unit, tape : நாடா அலகு; நாடா அகம்.

unit, visual display : புலன் காட்சி அலகு.

UNIVAC I : யூனிவாக் I : 1951இல் செய்து முடிக்கப்பட்ட வணிக வகையிலான முதல் மின்னணு எண்முறைக் கணினி. 1950ஆம் ஆண்டின் (அமெரிக்க) மக்கள் தொகைக் கணக்குத் தொடர்பான தரவுகள் சிலவற்றைத் தொகுக்க மக்கள் தொகைக் கணக்கெடுப்பு அலுவலகம் இதைப் பயன்படுத்தியது. இத்தகைய கணினிகள் 48 செய்யப்பட்டன.

universal asynchronous receiver/ transmitter : யுனிவர்சல் அசிங்க்ரனஸ் ரிசீவர்/டிரான்ஸ்மிட்டர் : தொடர் தரவுகளைப் பெற்று அவற்றை அனுப்புவதற்கான இணை வடிவமாக மாற்றும் ஒருங்கிணைந்த மின்சுற்றுச் சாதனம். இது தலைகீழாகவும் செய்யப்படும்.

universal indentifier : உலக அடையாளம் காட்டி : ஒருவரது அடையாளத்தை சோதித்தறிவதற்காக ஒரு நபருக்குத் தரப்படும் பல்லுரிமை தர எண்.

universal language : உலக மொழி : பல கணினிகளில் கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ட்ரான், கோபால் மற்றும் பேசிக் போன்ற ஏதாவதொரு நிரல் தொடரமைக்கும் மொழி. பொது மொழி போன்றது.

Universal Product Code (UPC) : உலக உற்பத்திக் குறியீடு : பேரங்காடித் தொழிலில் உருவாக்கப்படும் கணினி படிக்கக் கூடிய பத்து இலக்க கணினிக் குறியீடு. பொருள் மேலுள்ள வில்லையின் மூலம் உற்பத்தி யாளர்களையும், பொருள்களையும் அடையாளம் காண உதவுவது. 10 இலக்கு இலக்கப் பட்டையை அச்சிடுவதற்கான அச்சுப்பொறிகளையும், பேரங்காடியிலிருந்து வெளியேறும் போது குறியீடுகளை படிப்பதற்கான வருடி ஒளிச்சாதனங்களையும் பலதரப்பட்ட உற்பத்தியாளர்கள் உற்பத்தி செய்கிறார்கள். இதில் 5 இலக்கம் உற்பத்தியாளரை அடையாளம் காணவும், 5 இலக்கம் உற்பத்திக் குறியீட்டு எண்ணாகவும் செயல்படுகிறது.

Universal Server : யுனிவர்சல் செர்வர் (உலகளாவிய வழங்கன்) : 1. ஆரக்கிள் நிறுவனம் தயாரிக்கும் மென்பொருள். ஒரு ஹெச்டிடீபீ கோரிக்கையின் அடிப்படையில் உரை, ஒலி, ஒளிக்காட்சி போன்ற பலவித மான தரவுகளை தனது தரவு தளத்திலிருந்து எடுத்துக் கொடுக்கும் மென்பொருள். 2. இன்ஃபார்மிக்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கும் தரவுத் தள மென்பொருள். பயனாளருக்குத் தேவையான குறிப்பிட்ட தரவு இனங்களைக் கையாளவும், குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் செயலாக்கவும் பல்வேறு மென்பொருள் கூறுகளுடன் செயல் படக்கூடியது.

universal time coordinate : உலகளாவிய நேர மதிப்பு : இணையத்தில் கணினிகளுக் கிடையேயான ஒத்திசைவு கருதிப் பயன்படுத்தப்படும் நேரம். பெரும்பாலும் கிரீன்விச் சராசரி நேரமாகவே இருக்கும்.

UNIX : யூனிக்ஸ்; செயல்பாட்டு நிரல்; இயக்க அமைப்பு வகையில் ஒன்று : ஏடி&டி, பெல் ஆய்வுக்கூடங்களில் உருவாக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு அமைப்பு. கணினிகளுக்கு என்று உருவாக்கப்பட்ட இது, பின்னர் நுண் கணினிகளில் ஏற்கப்பட்டது.

UNIX shell account : யூனிக்ஸ் செயல்தளக் கணக்கு : யூனிக்ஸ் முறைமைக்குக் கட்டளைவரி மூலமான அணுகலைத் தருகிறது. உரை வடிவிலானத் தரவுகளை மட்டுமே பெறமுடியும். வரைகலை வடிவிலான தரவுகளைப் பெறுவது சாத்தியமில்லை.

UNIX shell scripts : யூனிக்ஸ் செயல் தளக் உரைநிரல்கள் : வரிசையாக எழுதப்பட்டு கோப்புகளில் சேமிக்கப்பட்டு நிரல்களாக இயக்கவல்ல, யூனிக்ஸ் கட்டளைகள். எம்எஸ் டாஸில் தொகுதிக் கோப்பு (. bat) இத்தகு வசதியை நல்குகிறது. UNIX wizard : யூனிக்ஸ் வழி காட்டி : வல்லமைபெற்ற, உதவும் மனப்பாங்குள்ள யூனிக்ஸ் நிரலர். சில நிறுவனங்கள் இதையே ஒரு பணிப்பெயராகப் பயன்படுத்துகின்றன. comp. unix. wizards என்னும் செய்திக்குழு, பயனாளர்களின் பல்வேறு வினாக்களுக்கு விடையளிக்கிறது.

unknown host : தெரியாப் புரவன்; கண்டறியாப் புரவன் : கிளைக் கணினி, ஒரு குறிப் பிட்ட வழங்கன் கணினியில் இணைப்புக் கேட்டு கோரிக்கை சமர்ப்பிக்கும்போது, அத்தகைய வழங்கனைப் பிணையத்தில் கண்டறிய முடியவில்லை யெனில் இத்தகைய பதிலுரை கிடைக்கும்.

unknown recipients : தெரியாத பெறுநர், கண்டறியாப் பெறுநர் : ஒரு மின்னஞ்சலில் குறிப் பிட்டுள்ள பெறுநர் முகவரியைக் கண்டறிய முடியாதபோது அனுப்புநருக்குக் கிடைக்கும் தரவு.

unlighted dot : ஒளியூட்டாத புள்ளிக் குறி.

unload : இறக்கு; நீக்கு : ஒரு நிரல் தொடரை நினை வகத்திலிருந்து நீக்குவது. நாடா அல்லது வட்டினை அதன் இயக்கியிலிருந்து நீக்குவது.

unmark : அடையாளம் நீக்கல் : ஒரு சொற்பகுதியினை அதன் முக்கியத்துவத்திலிருந்து நீக்குதல், ஒரு பொருளை ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்குச் சேர்க்கப்பட்ட ஒன்றின் அடையாளத்தை நீக்குதல்.

unmoderated : நடுவரில்லாத; கண்காணிப்பாளரில்லாத : செய்திக் குழுக்களுக்கும், அஞ்சல் பட்டியல்களுக்கும் பெரும்பாலும் நடுவர் ஒருவர் இருப்பார். அவ்வாறு நடுவர் இல்லாத செய்திக்குழுக்களில் வழங்கனால் பெறப்படும் அஞ்சல் பட்டியல்களில் செய்திகள், கட்டுரைகள், சந்தாதாரர்களுக்குத் தாமாகவே அனுப்பி வைக்கப்படும்.

uոmoսոt : பெயர்த்தெடு; கழற்று; நீக்கு : ஒரு கணினியில் ஒரு வட்டினையோ நாடாவையோ பயன்பாட்டிலிருந்து நீக்கிவிடுதல். வன்பொருளாகக் கழற்றியெடுக்க வேண்டியதில்லை. மென்பொருள் கட்டளை மூலமாகவும் செய்ய முடியும். யூனிக்ஸ் முறைமையில் இச்சொல் அதிகம் பயன்படுகிறது.

unpack : பிரி; அவிழ் : இதற்கு முன்பு கட்டப்பட்ட தரவுகளின் சிறு அலகைத் தனித்தனியாகப் பிரிப்பது. unpopulated board : பெருக்கப் படாத அட்டை : வாங்குபவரால் கொடுக்கப்படக்கூடிய மின் சுற்று அட்டை.

unread : படிக்கப்படாத : 1. ஒரு செய்திக்குழுவில் பயனாளர் ஒருவர் இதுவரை வாசித்திராத கட்டுரை. செய்தி வாசிப்புக்கிளையன் நிரல், பயனாளரால் படிக்கப்பட்ட, படிக்கப்படாத கட்டுரைகளுக்கிடையே வேறு பாடு கண்டு, அவர் இதுவரை படித்திராத கட்டுரைகளை மட்டுமே வழங்கனிலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து தரும். 2. பயனாளருக்குக் கிடைக்கப்பெற்ற மின்னஞ்சல், ஆனால் மின்னஞ்சல் நிரல் மூலமாக இன்னும் திறந்து படிக்கப்படாதது.

unrecoverable error : திருத்த முடியாப் பிழை; மீட்க முடியாப் பிழை : ஒரு நிரலில் ஏற்படும் பிழை. சரிசெய்ய முடியாத நிலையில் இருத்தல். கணினிச் செயல்பாட்டில் ஏற்படும் பிழை நிலையையும் குறிக்கும். புற நிலைமீட்பு நுட்பத்தின் மூலமே சரி செய்ய முடிகிற அழிவு செய் பிழை.

unsent message : அனுப்பாச் செய்தி.

unset : தனியாக்கு : ஒரு துண்மியின் அல்லது துண்மிகளின் தொகுதியின் மதிப்பை இருமை '0' ஆக மாற்றுதல்.


unshielded cable : உறையிடா வடம் : உலோக உறையிடப்படாத வடம். இதுபோன்ற வடங்களில் உள்ள கம்பியிணைகள் பெரும்பாலும் முறுக்கப்பட்டிருக்கும். அவ்வாறு முறுக்கப்படவில்லையெனில் புறநிலை மின்காந்தப் புலங்களினால் இடையூறு ஏற்படும். இதன் காரணமாகவே, உறையிடா வடங்கள் குறைந்த தூரத் தரவு தொடர்புக்கே பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

unsigned : அடையாளமற்ற.

unsubscribe : சந்தா நீக்கு : 1. ஒருவர் ஏற்கெனவே சந்தாதாரராக உள்ள ஒரு செய்திக் குழுவின் பெயரைப் பட்டியலிலிருந்து (செய்திவாசிப்பு கிளையன் நிரல் மூலம்) நீக்கி விடுதல். 2. ஒர் அஞ்சல் பட்டியலில் குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சல் முகவரியை நீக்கிவிடல்.

untar : அன்டார் : யூனிக்ஸ் இயக்கமுறையில் இருக்கும் ஒரு பயன்கூறு. யூனிக்ஸின் டார் (tar) நிரல்மூலம் ஒன்று சேர்க்கப்பட்ட காப்பகக் கோப்பிலிருந்து தனித்தனிக் கோப்புகளாகப் பிரித்தெடுத்தல்.

unzip : அன்ஸிப் : gzip, pkzip மூலம் இறுக்கிச் சுருக்கப்பட்ட

95 காப்பகக் கோப்பினை விரித்துப் பெருக்கும் கட்டளை.

սp : மேலே : இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற கணினி அமைப்பின் நிலை.

up-and-running : மேலேற்றி ஒட்டுதல்; மேலேயும், ஓடுவதும் : சரியாக இயங்கும் ஒரு கணினியைக் குறிப்பிட இச்சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வேலை செய்யாமல் இருந்து இப்போது நன்றாக இயங்குகிறது என்பதைக் குறிப்பிடுகிறது.

up arrow : மேல் அம்புக்குறி.

update : இற்றைப்படுத்தல்; புதுப்பித்தல்; நிகழ்நிலைப் படுத்து; திருத்து; புதுநிலை : தரவுகளை மாற்றியோ அல்லது நீக்கியோ தரவுக் கோப்புகளை நடப்பில் உள்ளதாக ஆக்கல்.

updated driver : புதுப்பித்த இயக்கி.

updating and file maintenance : புதுப்பித்தலும் கோப்பு பராமரித்தலும்.

upgrade : மேம்படுத்து : ஒரு கணினி அமைப்பு போன்றவற்றின் கணிப்புத் திறனை அதிகரிக்க அதை மாற்றி அமைப்பது.

upgrade processor : செயலி மேம்படுத்து.

upgrade, socket : பொருத்துவாய் மேம்படுத்து.

uplink : மேலிணை : தரை நிலையத்திலிருந்து செயற்கைக் கோளுக்கான தரவுத் தொடர்பு வழித்தடம்.

upload : மேலேற்று : ஒரு பயன் படுத்துபவரின் அமைப்பில் இருந்து தொலைவில் உள்ள கணினி அமைப்புக்குத் தரவுகளை மாற்றுவது.

upper case : பெரிய எழுத்து : ஆங்கில எழுத்துகளில் இருக்கும் அமைப்பு முறை. a என்பது சிறிய எழுத்து (Lower Casee) A என்பது பெரிய எழுத்து (Upper Case).

upper memory area : நினைவக மேற்பகுதி : வழக்கமான நினைவகமான 640 கே. வுக்கு அருகில் உள்ள 384கே. முகவரியிடம் இதை மொத்த நினைவகத்தின் ஒரு பகுதியாகக் கொள்வதில்லை. ஏனென்றால், இப்பகுதி பயன்பாடுகள் தங்களது தகவலை சேமிக்கமுடியாது. இப்பகுதி காட்சித்திரை போன்ற கணினியின் வன்பொருளுக்காக ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது. 386இன் மேம்பட்டமுறையில் விண்டோஸ் இப்பகுதியில் பயன்படுத்தப்படாத இடங்களை அணுக முடியும். upper memory block (UMB) : நினைவக மேல்கட்டம் (யுஎம்பி) : 80386 அல்லது சிறந்த அமைப்பின் கீழ் இருக்கும் 1 மீமிகு எட்டியலுக்கும் 640 கிலோ எட்டியலுக்கும் இடையில் உள்ள நினைவகக் கட்டம். சாதன இயக்கிகளும் டிஎஸ்ஆர்களும் யுஎம்பி-யில் ஏற்றப்படலாம். ஏனென்றால், பயன்பாடுகளுக்குத் தேவையான வழக்கமான நினைவகத்தில் அதிக இடம் விட்டுவிட்டு அடிப்படை நினைவகத்தின் மதிப்புமிக்க இடத்தினை இவை எடுத்துக் கொள்ளாமல் இருக்க இது உதவும்.

UPS : யுபீஎஸ் : தடங்கலில்லா மின் வழங்கல் எனப் பொருள்படும் Uninterrupted Power Supply என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். கணினிக்கும் மின்வழங்கு முனைக்கும் இடையே பயன்படுத்தப்படும் சாதனம். இதனுள்ளே ஒரு மின் கலம் இருக்கும். திடீரென மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டால், கணினிக்கு மின்கலத்திலிருந்து மின்சாரம் கிடைத்துவிடும். இதனால் கணினி தடங்கலின்றி தொடர்ந்து செயல்படும். மின் தடங்கலை உணர்ந்து உடனடியாக மின்கலத்துக்கு மாற்றித் தரும் சிறப்பு உணரி உள்ளே இருக்கும். 10 அல்லது 20 நிமிடங்களே மின்கலத்திலிருந்து கணினிக்கு மின்சாரம் கிடைக்கும். இந்த நேரத்துக்குள் பயனாளர் தன்னுடைய பணியை முறைப்படி முடித்துக் கொள்ள வேண்டும். முக்கிய தரவுகளை சேமித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

uptime : மேல்நேரம் : நிற்காமல் ஒரு கருவி எவ்வளவு நேரம் வேலை செய்கிறது என்பதைக் குறிப்பிடும் கால அளவு.

upward compatible : மேல் நோக்கிய ஏற்புடைமை : இதற்கு முந்தைய மாதிரிகள் செய்யக் கூடிய அனைத்தையும் மேலும் கூடுதல் பணிகளைச் செய்யக் கூடிய கணினி அமைப்பு அல்லது வெளிப்புறச் சாதனம் என்பதைக் குறிப்பிடும் சொல் தொடர்.

urban legend : நகர்புறக் கதை : இணையத்தில் நிகழ்நிலை உரையாடல்களில் சுற்றுக்கு வரும் வதந்திகள். உண்மை போல் தோற்றமளிக்கும் வதந்திகளை சிலர் உலவ விடுவதுண்டு. ஒரு சிறுவனுக்கு இதய அறுவைச் சிகிச்சைக்கு இரத்தம் தேவை என்பது போன்ற செய்திகள் உலவுவதுண்டு. ஆர்வத்தைத் தூண்டும் சில செய்திகள் ஆபத்தைச் சுமந்து வருவதும் உண்டு. மின்னஞ்சலின் கருப் பொருளாக ஆர்வத்தைத் தூண்டும் செய்தி இருக்கும் அம்மடலைத் திறந்தால் உங்கள் கணினியில் நச்சுநிரல் குடியேறிவிடும்.

URL : யுஆர்எல் : ஒரு சீரான வள இடங்காட்டி எனப் பொருள்படும் Uniform Resource Locator என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். இணையத்திலிருக்கும் வளம் ஒன்றின் இருப்பிடம் காட்டும் முகவரி. இணைய வளங்களைக் கண்டறிய உலாவிகள் இந்த முகவரியையே பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. பெரும்பாலும் யுஆர்எல், அவ்வளத்தை அணுகப் பயன்படும் நெறிமுறையின் பெயரைத் தொடக்கத்தில் கொண்டிருக்கும். வளம் சேமிக்கப்பட்டுள்ள வழங்கனின் பெயர் அடுத்து இடம் பெறும். அடுத்து களப் பிரிவு இடம் பெறுவதுண்டு. (எ-டு). http : //www. microsoft. com.

. us : . யுஎஸ் : ஒர் இணைய தள முகவரி அமெரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர். பழைய ஆர்ப்பா நெட்டில் அமெரிக்க நாட்டுத் தளப் பெயர்கள் மட்டுமே இருந்திருக்க முடியும். எனவே, . com, . gov, . edu, . org, .. mil, . net ஆகிய மேல் நிலைக் களப் பெயருக்கு அடுத்து . us என்று சேர்க்கப்படுவதில்லை. இப்போது இணையம் உலகெங்கும் பரவிவிட்டதால், அமெரிக்கத் தளங்கள் . gov. us, . mil. us என்பது போன்ற பின்னொட்டுகளைப் பெறும்.

usability : பயன்படுத்தக்கூடிய தன்மை : ஒரு கணினி அமைப்பைப் பயன்படுத்துபவர் அதன் தகுதி பற்றி மதிப்பீடு செய்தல்.

usable : பயன்படத்தகு : ஒரு மென்பொருள் அல்லது வன்பொருள் எப்பணிக்காக வடிவமைக்கப்பட்டதோ அப்பணியில் எளிதாகத் தகவமைத்துக் கொள்ளும் தன்மையை இவ்வாறு குறிப்பர். இப் பண்பு மிகுந்திருப்பின், அதனைக் கற்க எளிதாக இருக்கிறது, நெளிவு சுளிவாக உள்ளது. பிழைகளின்றி உள்ளது. தேவையற்ற குழப்பமான செயல்முறைகள் இல்லாத சிறந்த வடிவமைப்பைப் பெற்றுள்ளது என்று பொருள்.

USB : யுஎஸ்பி : உலகளாவிய நேரியல் பாட்டை என்று பொருள்படும் Universal Serial Bus என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். வினாடிக்கு 1. 5 மெகாபிட் தரவுகளை கணினிக்கும் புறச்சாதனங்களுக்ககுமிடையே பரிமாற்றவல்ல நேரியல் பாட்டை. குறுவட்டு (CD-ROM) இயக்ககங்கள், அச்சுப்பொறிகள், இணக்கிகள் (Modems), சுட்டிகள் (mice), விசைப்பலகைகள் போன்ற 127 புறச் சாதனங்களை ஒற்றைப் பொதுப்பயன் துறை வழியாக கணினியுடன் இணைக்க முடியும். டெய்சி சக்கர இணைப்பின்மூலம் இது சாத்தியம். உடனிணைப்புகளையும், பலவகை தரவுத் தாரைகளையும் ஏற்கும். இன்டெல் நிறுவனம் உருவாக்கியது. டெக் நிறுவன அக்செஸ் பாட்டையுடன் போட்டியிடக் கூடியது, குறிப்பாக குறைவேகப் பயன்பாடுகளில்.

U. S. Department of Defence : யு. எஸ். பாதுகாப்புத்துறை : அமெரிக்க அரசின் இராணுவப் பிரிவுதான் அக்கால ஆர்ப்பா நெட்டை (ARPANET) உருவாக்கியது. Advanced Research Project Agency என்பதன் சுருக்கமே ARPA என்பது. அன்றைய ஆர்ப்பா நெட்தான் இன்றைய இணையமாக வளர்ச்சி பெற்றுள்ளது.

use : பயன் : தரவுகளை அணுகுவதற்கு தரவுத் தளங்களைத் திறக்க டிபேஸ் III பிளஸ் மற்றும் ஃபாக்ஸ் பேஸ் போன்ற மொழிகளில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கட்டளை. திறந்த தரவு, பயன்பாட்டில் உள்ளதாகக் கருதப்படும்.

use error correction : பிழை திருத்தும் வசதி.

usenet : யூஸ்நெட் : செய்திக் குழுக்களுக்கான பிணையம்.

usenet user list : யூஸ்நெட் பயனாளா் பட்டியல் : மாசா சூசட்ஸ் தொழில்நுட்ப நிறு வனம் (MIT) பராமரித்து வரும் மின்னஞ்சல் முகவரிகளின் பட்டியல். யூஸ்நெட்டில் அஞ்ச லிடும் பயனாளர்களின் பெயரை யும் மின்னஞ்சல் முகவரி களையும் இப்பட்டியல் கொண்டிருக்கும்.

user : பயனாளர் : 1. சிக்கல் தீர்த்தல் அல்லது தரவு கையாளலுக்கு கணினியைப் பயன்படுத்துபவர் அல்லது சொந்தமாக வைத்திருப்பவர். 2. கணினி அமைப்பின் பணிகள் தேவைப் படுபவர்.

user account : பயனாளர் கணக்கு : பாதுகாப்பான பல் பயனாளர் கணினி அமைப்புகளில், அதை அணுகவும் அதன் வளங்களைப் பெறவும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள நடைமுறை. இதுபோன்ற கணக்குகளை முறைமை நிர்வாகி உருவாக்குகிறார். பயனாளர் கணக்கு என்பது, பயனாளர் பெயர், நுழைசொல், உரிமைகள், அனுமதிகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கம்.

user agent : பயனாளர் முகவர் : குறும் பரப்புப் பிணையங்களுக்காக ஐஎஸ்ஓ/ஒஎஸ்ஐ மாதிரியத்தில், கிளையன் கணினி, வழங்கனுடன் இணைத்துக்கொள்ள உதவும் ஒரு நிரல்.

user and group accounts : பயனாளர், குழுக் கணக்குகள்.

user and group permissions : பயனாளர், குழு அனுமதிகள்.

user-defined characters : பயனாளர் வரையறுக்கும் எழுத்துகள் : பயனாளரால் வரையறுக்கப்பட்டு சேமிக்கப்படும் எழுத்துகள்.

user-defined data type : பயனாளர் வரையறுக்கும் தரவு இனம் : நிரலொன்றில் நிரலர் வரையறுக்கும் தரவு இனம். நிரலாக்க மொழியில் இருக்கும் மூலத் தரவுகளிலிருந்து மாறுபட்டது. பயனாளர் உருவாக்கும் தரவினம் மூலத் தரவிகளின் சேர்க்கையாகவே இருக்கும். பெரும்பாலும் தரவுக் கட்டமைப்புகளை உருவாக்கப்பயன்படும். (எ-டு) : சி - மொழியில்

struct employee

{

chan name [15];

int age;

float wage;

}

struct employee e1, e2;

user-defined exception : பயனாளர் வரையறு விதிவிலக்கு.

user-defined function : பயனாளர் வரையறுக்கும் பணி; பயனாளர் வரையறைச் சார்பலன் : முன்வரையறை பணியைச் செய்வதற்கான நிரல் தொடரின் பகுதி அல்லது கூறு ஆக அமையும் ஒரு தொகுதி அல்லது குழு நிரல்கள்.

user defined function key : பயனாளர் வரையறுக்கும் பணி விசை.

user defined key : பயனாளர் வரையறுக்கும் விசை : கணினி விசைப்பலகையில் உள்ள ஒரு விசை. அதன் பணி முன்பே வரையறுக்கப்படுகிறது அல்லது கணினி இயங்கும்போது நிரல் தொடர்மூலம் மாற்றப்படுவது. அந்த விசையை அழுத்தும் போது குறிப்பிட்ட பணி செய்யப்படும். user files : பயனாளர் கோப்புகள்.

user-friendly : பயனாளர் தோழமையான : எளிதாகப் பயன்படுத்து வதற்கேற்ப வடிவமைக்கப்பட்ட மென்பொருள்/வன்பொருள் குறித்துப் பயன்படுத்தப்படும் சொல். சிக்கலான நடைமுறைகளைப் பயனாளர் நினைவு வைத்துக்கொள்ள வேண்டியதில்லை. பட்டறிவு இல்லாதவர்களும் பயன்படுத்த மிக எளிது.

user-friendly software : பயனாளர் - தோழமை மென்பொருள் : அளவான கணினி பின்னணி கொண்டவர்களும் கற்பதற்கும், பயன்படுத்துவதற்கும் எளிதாக உள்ள நிரல் தொடர் மற்றும் அமைப்புகளைக் குறிப்பிட இத் தொடர் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

user group : பயனாளர் குழு : ஒரு கணினி அல்லது ஒரு உற்பத்தியாளரின் ஒருவகைக் கணினிகளை பயன்படுத்தி நிரல் தொடர்களை அமைப்பவர்கள் தாங்கள் பெற்ற அறிவைப் பங்கு கொள்ள அமைத்துக் கொண்ட குழு. தரவு பரிமாற்றம், நிரல் தொடர்கள் மற்றும் வணிகக் கருவிகளைப் பங்கிடல், கணினியின் வன்பொருள், மென்பொருள் மற்றும் செயல்பாடுகளைக் குறித்து ஆலோசனையைத் தருதல்/பெறுதல் ஆகியவற்றுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. ஒருவர் வாங்கவிரும்பும் அல்லது பயன்படுத்த விரும்பும் ஒரு பொருள் பற்றி அதைப் பயன்படுத்தியவரிடம் பேசித் தெரிந்து கொள்ளலாம். செய்தி அறிக்கைகளும் பயனுள்ளதரவுகளைத் தருகின்றன.

user interface : பயனாளர் இடைமுகம்; பயனாளர் இடைப்பாடு : பயனாளர் கணினியுடன் சேர்ந்து செயல்பட உதவும் பட்டியல்கள், திரை வடிவமைப்பு, விசைப்பலகை கட்டளைகள், கட்டளைமொழி மற்றும் உதவித் திரைகள் போன்றவை. சுட்டி மற்றும் தொடுதிரை போன்றவையும் இதில் சேரும்.

user interface design : பயனாளர் இடைமுக வடிவமைப்பு : உள்ளீடு/வெளியீடு முறைகள் மற்றும் மனிதர் படிக்கக்கூடியவற்றுக்கும் எந்திரம் படிக்கக் கூடிய படிவங்களுக்கும் இடையிலானவை உள்ளிட்ட பயனாளர்களுக்கும், கணினி அமைப்புகளுக்கும் இடையிலான இடைச் செயல்களும் வடிவமைப்பும்.

user interface tier : பயனாளர் இடைமுக அடுக்கு. user level security wiz : பயனாளர் நிலை பாதுகாப்பு வழிகாட்டி.

username : பயனாளர் பெயர் : ஒரு கணினி அமைப்பில் அல்லது பிணையத்தில் பயனாளர் ஒருவரை அடையாளங்காணப் பயன்படுவது. புகுபதிகைச் செயல்பாட்டில் பயனாளர் முதலில் பயனாளர் பெயரை உள்ளீடு செய்ய வேண்டும். பிறகு சரியான நுழைவு சொல்லைத் தர வேண்டும். பயனாளர் ஒருவரின் மின்னஞ்சல் முகவரியில் @ அடையாளத்துக்கு முன்பாக இருக்கும் பெயரே பயனாளர் பெயராகவும் இருக்கும்.

user profile : பயனாளர் குறிப்பு; பயனாளர் விவரம் : ஒரு பாதுகாப்பு அமைப்பின் பகுதியாகப் பயன்படுத்தப்படும் தரவு. சான்றாக, பயனாளரின் வேலை, அறிவுப் பகுதிகளின் பணி, அணுகு சலுகைகள் மற்றும் மேற்பார்வையாளர் ஆகியவற்றைக் கூறலாம்.

user programms : பயனாளர் செயல்முறை.

user's manual : பயனாளரின் கையேடு : வன்பொருள் சாதனம், மென்பொருள் உருவாக்கம் அல்லது ஒரு அமைப்பு ஆகியவற்றை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதனை விளக்கும் ஆவணம்.

user state : பயனாளர் நிலை : மோட்டோரோலா 680x0 நுண் செயலி செயல்படக்கூடிய மிகக் குறைந்த சலுகை நிலை. இந்த நிலையில்தான் பயன்பாட்டு நிரல்கள் செயல்படுகின்றன.

user terminal : பயனாளர் முனையம்.

USnail : யு'ஸ்னெயில் : 1. அமெரிக்க நாட்டு அஞ்சல் சேவைக்குத் தரப்படும் கிண்டலான பெயர். மின்னஞ்சலோடு ஒப்பிடுகையில் பழைய அஞ்சல் சேவை எவ்வளவு மெதுவானது என்பதைச் சுட்ட இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது. 2. அமெரிக்க நாட்டு அஞ்சல் சேவையினால் வினியோகிக்கப்படும் மடல்.

USRT : யுஎஸ்ஆர்டி : உலகளாவிய ஒத்திசைவு வாங்கி/அனுப்பி என்று பொருள்படும் Universal Synchronous Receiver Transmitter என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒத்திசைவுத் நேரியல் தரவு தொடர்புக்குத் தேவையான வாங்கி மற்றும் அனுப்பி இரண்டுக்குமான மின்சுற்றுகளையும் ஒருங்கே கொண்ட ஒற்றை ஒருங்கிணைவு மின் சுற்று. utility : பயன்பாடு ; பயன்பாட்டு நிரல் தொடர் : ஒரு பயனாளர் பிற நிரல் தொடர்கள், நிரல் தொடர்மொழிகள், நிரல் தொடர் செயல்பாட்டு அமைப்புகள் மற்றும் கருவிகள் ஆகியவற்றை ஒட்ட, மேம்படுத்த, உருவாக்க அல்லது பகுத்தாய உதவும் நிரல் தொடர்.

utility function : பயன்பாட்டுப் பணி : வட்டிலிருந்து நாடாவுக்குத் தரவுகளை நகலெடுத்தல் அல்லது கோப்புகளை வகைப்படுத்தல் அல்லது கலத்தல் போன்ற பணிகளைச் செய்யும் பயன்பாட்டு நிரல் தொடரின் பணி.

utility programms : பயன்பாட்டு நிரல் தொடர்கள் ; பயனீட்டுச் செயல்பாட்டு முறைகள்; பயனீட்டுச் செயல் முறைகள் : ஒரு பட்டியல் ஊடகத்திலிருந்து வேறு ஒன்றுக்கு (வட்டிலிருந்து நாடா) தரவுகளை மாற்றுதல், எழுத்து மாற்றல் போன்ற பொதுவாகத் தேவைப்படும் பணிகளை வழங்கும் கணினி நிரல் தொடர்கள். பெரிய கணினி அமைப்புகளை விற்பவர்கள் அவற்றுடன் பலதரப்பட்ட பயன்பாடுகள் மற்றும் பயனாளர்களுக்குப் பயன்படும் பயன்பாடுகளையும் சேர்த்தே விற்பார்கள். நினைவகத் திணிப்பு நிரல் தொடர்கள், நிரல் தொடர் பிழை நீக்கும் உதவிகள், கோப்பு கையாளும் நிரல் தொடர்கள், கணித வாலாயங்கள், வகைப்படுத்தும் நிரல் தொடர்கள், சொல் தொகுதி தொகுப்பிகள் ஆகியவற்றை சான்றாகக் கூறலாம்.

utility routine : பயன்பாட்டு வாலாயம் : வகைப்படுத்தல், கலத்தல் போன்ற கணினி அமைப்பின் இயக்கத்திற்கு அடிக்கடி தேவைப்படுகின்ற செயல்முறைகளைச் செய்யப் பயன்படும் மென்பொருள்.

utility software : பயன்கூறு மென்பொருள்.

utilization ratio : பயன்பாட்டு விகிதம்.

utilization statistics : பயன்கூறு புள்ளிவிவரம்; பயன்பாட்டுப் புள்ளிவிவரங்கள் : காலத்தை ஒட்டிய கணினியின் செயல்பாடு பற்றிய அளவீடுகள்.

UTP : யுடீபீ : உறையிடா முறுக்கிணை என்று பொருள்படும் Unshielded Twisted Pair என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். ஒன்று அல்லது மேற்பட்ட முறுக்கிணைக் கம்பிகளை கொண்ட, கூடுதலான உறைகள் எதுவும் இடப்படாத ஒரு வடம். உறையிட்ட

யுடீபி

முறுக்கிணை வடத்தைவிட நெகிழ்வானது. குறைந்த இடப்பரப்பையே எடுத்துக் கொள்ளும். ஆனால் குறைவான அலைக்கற்றை அகலம் கொண்டது.

UUCP : யுயுசிபி : யூனிக்ஸிலிருந்து யூனிக்ஸுக்கு நகலெடுப்பு என்று பொருள்படும் UNIX-to-UNIX Copy என்ற தொடரின் தலைப்பெழுத்துக் குறும்பெயர். நேரியல் தரவுத் தொடர்பினை, குறிப்பாக பொது இணைப்பகத் தொலைபேசிப் பிணையத்தைப் பயன்படுத்தி யூனிக்ஸ் கணினிகளுக்கிடையே தரவுப் பரிமாற்றம் செய்யப் பயன்படும் மென்பொருள் நிரல்களின் தொகுப்பு.

uudecode1 : யுயுடிக்கோடு1 : யுயு குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட ஒரு கோப்பினை மூல இரும வடிவமைப்பாக மாற்றும் யூனிக்ஸ் நிரலின் பெயர். இந்த நிரல் (யுயுஎன்கோடு நிரலோடு சேர்ந்து), படிமங்கள், இயக்கு நிலைக் குறிமுறை போன்ற இரும வடிவிலான தரவுகளை மின்னஞ்சல் செய்திக்குழு வழியாக அனுப்பிவைக்க உதவுகிறது.

uudecode2 : யுயுகுறிவிலக்கம்2 : யுயுகுறியாக்கம் செய்யப்பட்ட கோப்பு ஒன்றினை யுயுடீக் கோடு நிரல் மூலமாக மீண்டும் மூல இருமக் கோப்பாகவே மாற்றும் செயல்முறை.

. uue : . uue : யுயுடீக்கோடு நிரல் மூலமாக, ஆஸ்கி வடிவமைப்பிலிருந்து குறிவிலக்கம் செய்து மீண்டும் இரும வடிவமைப்பாகவே மாற்றியமைக்கப்படும் கோப்பின் வகைப்பெயர்.

uuencode1 : யுயுஎன்கோடு1 : ஒரு பைட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு பிட்டும் முக்கியத்துவம் உள்ள ஒரு இருமக் கோப்பினை அச்சிடத்தக்க 7துண்மி (பிட்) ஆஸ்கி எழுத்துகளாக, தரவு இழப்பு ஏற்படாவண்ணம் மாற்றியமைக்கும் ஒரு யூனிக்ஸ் நிரல். இந்நிரல் யுயுடீக்கோடு நிரலுடன் சேர்ந்து, படிமங்கள், இயக்குநிலைக் குறிமுனை போன்ற இரும வடிவிலான தரவுகளை மின்னஞ்சல், செய்திக்குழு வழியாக அனுப்பிவைக்க உதவுகிறது. இவ்வாறு குறியாக்கம் செய்யப்பட்ட கோப்பின் அளவு மூலக் கோப்பின் அளவில் மூன்றில் ஒரு பங்கே இருக்கும்.

uuencode2 : யுயுகுறியாக்கம்2 : யுயுகுறியாக்க நிரல்மூலம், ஒர் இருமக் கோப்பினை அச்சிடுவதற்கேற்ற 7 துண்மி (பிட்) ஆஸ்கி உரைக்கோப்பாக மாற்றியமைக்கும் செயல்முறை.

uupc : யுயுபீசி : ஐபிஎம் பீசிக்கள் மற்றும் டாஸில் செயல்படும் பீசி ஒத்தியல்புக் கணினிகள், விண்டோஸ் அல்லது ஒஎஸ்/2 முறைமைகளுக்கான பதிப்பு. தொலைதூரப் பிணையக் கணினிகளில் நுழைய, கோப்புகளைப் பதிய, நிரல்களை இயக்கப் பயன்படும் நிரல்களின் தொகுப்பு.

. uy : . யுஒய் : ஒர் இணைய தள முகவரி உருகுவே நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.

. uz : . யுஇஸ்ட் : ஒர் இணைய தள முகவரி உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தது என்பதைக் குறிக்கும் பெரும் புவிப்பிரிவுக் களப்பெயர்.