கூடி விளையாடும் குழு விளையாட்டுக்கள்/தொட்டால் விரட்டி

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

30. தொட்டால் விரட்டி

அமைப்பு:

முன் ஆட்டம் போலவே, குறிப்பிட்ட ஓர் பரந்த எல்லை ஆடுகளத்திற்கு உண்டு. -

எல்லோரும் அவரவர் விருப்பம் போலவே ஆடுகளத்திற்குள் நின்றுகொண்டிருக்க விரட்டு வதற்கும் விரட்டப்படுவதற்கும் என்று விளையாட்டைத் தொடங்கி வைக்க, இருவர் ஆங்காங்கே சிறிது இடைவெளி தூரத்தில் நின்றிருக்க வேண்டும்.

ஆடும் முறை:

ஆடுதற்குரிய சைகை கிடைத்ததும், விரட்டுபவர் ஓடுபவரைத் துரத்த வேண்டும். துரத்தப்படுகின்றவர் தனக்கு ஓடும் சக்தியுள்ளவரை ஓடலாம். முடியாதபொழுது, என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அருகிலே யார் நிற்கின்றாரோ, அவரைத் தொட்டு விட்டு தான் நின்று கொள்ளலாம்.

தொடப்பட்டவர் இப்பொழுது உடனே விரட்டு பவராக மாற, விரட்டிக்கொண்டு வந்தவர் இப்பொழுது விரட்டப்படுபவராக மாறி, எதிர்த்திசையிலே ஒடத் தொடங்க வேண்டும்.

அவரும் களைத்துப்போனால், தன் அருகிலே உள்ள ஒருவரைத் தொட, அவர் விரட்டுபவராக மாறிவிட, விரட்டிவந்தவர் விரட்டப்படுபவராக மாற, ஆட்டம் தொடர்ந்து கொண்டேயிருக்கும்.

குறிப்பு:

இந்த விளையாட்டில், அடிக்கடி ஆளைத் தொட்டு, ஆட்டக்காரர்கள்ை மாற்றிக் கொண்டேயிருந்தால் தான், ஆட்டக்காரர் அனைவருக்கும் ஆடுவதற்கு சுவையாக வும் சுகமாகவும் இருக்கும்.

ஒருவரையே அடிக்கடி தொடுவதோ, மற்றவர்களை அப்படியே சும்மா நிற்க விடுவதோ, ஆட்டத்தின் நோக்கத்தையே பாழ்படுத்திவிடும்.