தமிழ்ப் பழமொழிகள் 3/13

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search


தொ


தொக்கலூரிலும் கல்யாணம்; தொங்கலூரிலும் கல்யாணம்.

(கொங்கு நாட்டு வழக்கு.)

தொங்குகிறது குட்டிச் சுவர்; கனாக் காண்கிறது மச்சுவீடு. 13355


தொட்ட காரியம் துலங்காது.

தொட்டது துலங்கும்; வைத்தது விளங்கும்.

தொட்டதை விட்டபின், விட்டதைத் தொடுமுன் கல்வி கல்.

தொட்டவன் மேல் தொடுபழி.

தொட்டவன் மேலே பழி; உங்கள் அப்பனை பிடித்து வலி. 13360


தொட்டால் கெட்டுவிடும் கண்; தொடாவிட்டால் கெட்டுவிடும் தலை.

தொட்டால் சிணுங்கி.

தொட்டால் சிணுங்கி, தோட்டத்து முள்ளங்கி.

தொட்டால் தோழன்; விட்டால் மாற்றான்.

(பகை.)

தொட்டால் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான். 13365


தொட்டால் விடாது தொட்டியப் பிசாசு.

(பேய், தொட்டியர் சாதிப் பிசாசு.)

தொட்டான்; மூக்கு அறுந்து போச்சு என்றாளாம்.

தொட்டியப் பேய் சுடுகாடு மட்டும்.

தொட்டில் கண்ட இடத்தில் தாலாட்டலாமா?

தொட்டிலில் பிள்ளைக்கு நடக்கிற பிள்ளை நமன். 13370


தொட்டிலுக்குப் பிள்ளையும் கொட்டிலுக்குப் பெண்ணும்.

தொட்டிலை ஆட்டித் தொடையைக் கிள்ளுவது போல.

(தொடையை அறுக்கிறான்.)

தொட்டிலை ஆட்டும் கை தொல்லுலகை ஆட்டும் கை.

தொட்டிலையும் ஆட்டிப் பிள்ளையையும் கிள்ளுவாள்.

தொட்டு எடுத்த பணத்தைத் தட்டிப் பறித்தாற்போல. 13375

தொட்டு ஒற்ற எண்ணெய் இல்லை; தோட்டமெல்லாம் குளோபு; வாரி முடிக்க எண்ணெய் இல்லை; வாசல் எல்லாம் குளோபு.

தொட்டுக் காட்டாத வித்தை சுட்டுப் போட்டாலும் வராது.

(கொடாத வித்தை குட்டிக்கரணம் போட்டாலும்.)

தொட்டுக் கெட்டது கண்; தொடாமற் கெட்டது தலை.

தொட்டுக் கொள் துடைத்துக் கொள் என்று இருக்கிறது.

தொட்டுத் தடவ எண்ணெய் இல்லை அடிமகளே, தோட்டம் எல்லாம் தீ விளக்காம். 13380


தொட்டுத் தடவ எண்ணெய் இல்லை; போடுடா பட்டுக் கோட்டைக்கு இரண்டு தீவட்டி.

தொட்டுப் பார்த்தால் தோட்டியும் உறவு.

தொடங்குகிறது குட்டிச்சுவர்; நினைப்பது மச்சு மாளிகை.

தொடாத தொழிலைத் தொட்டவனும் கெட்டான்; தொட்ட தொழிலை விட்டவனும் கெட்டான்.

தொடுக்கத் தெரியாவிட்டாலும் கெடுக்கத் தெரியாதா? 13385


தொடுத்த காரியத்தை விடுகிறதா?

தொடையிலே சிரங்கு; மாமனார் வைத்தியம்.

தொண்டர்கள் அன்பன் துணைக்கு நிற்பவன்.

தொண்டு எனப் படேல்.

தொண்டை பெரிதென்று அம்பட்டன் கத்தியை விழுங்குகிறதா? 13390


தொண்டைமான் நாட்டில் தொட்டதெல்லாம் கல்.

தொண்டையிலே கண்டமாலை புறப்பட,

தொண்டையிலே தூறு முளைக்க.

தொண்டையைக் கிழித்துக் கொண்டு பேசுகிறான்.

தொண்டை வலிக்குச் சாராயம்; தொடை வலிக்கு வெந்நீர். 13395


தொண்ணூற்றோடே துவரம் பருப்பு ஒரு பணம்.

தொண்ணூறு பணம் கடனோடே துவரம் பருப்புக் காற்பணம்.

(பொன்னோடே.)

தொத்துக்குத் தொத்து சாட்சி; துவரம் பருப்புக்கு மத்தே சாட்சி.

தொத்துக்கு வந்தவன் துரைத்தனம் செய்வானா?

தொத்தும் என்றால் மீனாட்சி; தொனுக்கும் என்றால் காமாட்சி. 13400


தொப்புள் அறுத்த கத்தி என்னிடத்தில் இருக்கிறது.

தொப்புளுக்கு மேல் கஞ்சி.

தொம்பைக் கூண்டிலே எலியைக் காவல் வைத்துக் கட்டினது போல,

தொழில் இல்லாதவன் தோட்டம் செய்.

தொழிலை விட்டவன் முகடி தொட்டவன். 13405


தொழுத கையுள்ளும் படை ஒடுங்கும்.

(குறள்.)

தொழுதாலங்குடிக்குப் பொழுதும் போகவேணுமா?

(தொழுதாலங்குடி - மாயூரத்திற்கு அருகிலே உள்ளதோரூர், பகலிலே திருட்டுப் பயம்.)

தொழுதூண் சுவையின் உழுதூண் இனிது.

தொழுவம் புகுந்த ஆடு புழுக்கை இடாமல் போகுமா?

தொழுவார் எல்லாம் உழுவார் தலைக்கடையில். 13410


தொழுவார்க்கு ஒரு கோயிலும் உழுவார்க்கு ஒரு நிலமும் கிடையாவா?

தொன்மை நாடி நன்மை நாடாதே.

தொன்மை மறவேல்.

தொன்னிலம் முழுதும் தோன்றியது கல்வி.


தோ


தோகை அழகைத் தொட்டுப் பொட்டு இட்டுக் கொள்ளலாம். 13415


தோசிப் பெண்ணுக்கு ஏற்ற சொறியங் கொள்ளி மாப்பிள்ளை.

தோசைக்குத் தோசை ஓட்டை.

தோசை சுட்டது கைவிட்டது.

தோட்டக்காரன் வாழ்வு காற்று அடித்தால் போச்சு.

தோட்டக்காரனும் திருடனும் சேர்ந்தால் விடிய விடியத் திருடலாம். 13420


தோட்டத்தில் அந்தம்.

தோட்டத்தில் பழம் இருக்கத் தூரத்தில் போவானேன்?

தோட்டத்தில் பாதி கிணறு.

தோட்டத்து நரி கூட்டத்தில் வருமா?

(வராது.)

தோட்டத்துப் பச்சிலைக்கு வீரியம் மட்டு. 13425


தோட்டத்துப் பச்சிலை மருந்துக்கு உதவாது.

தோட்டப் பாய் முடைகிறவனுக்குத் தூங்கப் பாய் இல்லை.

தோட்டம் நிலைக்குமுன் கத்தரிக் கொல்லை வைக்கிறாயே?

தோட்டம் நிலைத்தல்லவோ தென்னம்பிள்ளை வைக்க வேணும்?

தோட்டம் முச்சாண்; சுரைக்காய் அறு சாண். 13430


தோட்டம் வைத்தால் வாட்டம் இல்லை.

தோட்டி உறவு தமுக்கோடு சரி.

தோட்டி பிள்ளை அவனுக்குத் துரைப்பிள்ளை.

தோட்டிபோல் உழைத்துத் துரைபோல் சாப்பிட வேண்டும்.

(உழைத்தால் துரைபோல் சுகிக்கலாம்.)

தோட்டிபோல் உழைத்துத் தொண்டைமான் போல் வாழ். 13435

(பாடுபட்டால் தொண்டைமான் போல் சாப்பிடலாம்.)


தோட்டி முதல் தொண்டைமான் வரையில்.

தோடு ஒரு நகையா? தோசை ஒரு பலகாரமா? 

தோண்டக் குறுணி; தூர்க்க முக்குறுணி.

தோண்டிக் கள்ளைத் தொடர்ந்து குடித்தால் பாண்டியன் மகனும் பறையன் ஆவான்.

தோண்டியும் பொத்தல்; தாம்பும் அறுதல். 13440


தோண்டுகிறது பதக்கு; தூற்றுகிறது முக்குறுணி

தோணி போகும்; துறை கிடக்கும்.

தோ தோ என்றால் மூஞ்சியை நக்கிற்றாம்.

தோ தோ நாய்க்குட்டி, தொத்தி வா; குடிநாய்க்குட்டி, வேறு பெண்சாதி. தண்ணீருக்குப் போகிறாள், வீட்டைப் பார்த்துக் கொள் நாய்க்குட்டி.

தோ தோ நாயே, செட்டியார் வீட்டு நாயே, வியாழக்கிழமை சந்தைக்குப் போகிறேன்; வீட்டைக் காத்துக் கொள் நாயே. 13445


தோ தோ நாயே தொட்டியாங்குளத்து நாயே, நீராவிக்குப் போகிறேன்; வீட்டைக் காத்துக் கொள் நாயே.

தோய்க்கிற வண்ணாத்திக்கு உஸ் என்ன ஓர் ஆளா?

தோய்த்துக் கொண்டு தின்பேன்; உனக்கென்ன?

தோரணி கெட்டால் கோரணி.

தோல் இருக்கச் சுளை போமா? 13450


தோல் இருக்கச் சுளை விழுங்கி.

தோல்வியே வெற்றிக்கு அறிகுறி.

தோல் விற்ற காசு வீசுமா?

(செட்டிநாட்டு வழக்கு.)

தோலுக்குத் தோலாட்டம்; தோல்பனாட்டுக்கு நாயாட்டம்.

(மண்டாட்டம் - மண்டாட்டம் யாழ்ப்பாண வழக்கு.)

தோலோடு வாழைப்பழம். 13455


தோழனாவது துலங்கிய கல்வி.

தோழனோடும் ஏழைமை பேசேல்.

தோழி வீட்டுக்குப் போனாலும் தூக்கோடு போக வேணும்.

தோளில் இருந்து செவியைக் கடிக்கிறதா?

(காதை.)

தோளின் பேரில் தொண்ணூறு அடி அடித்தாலும் துடைத்துப் போடுவான். 13460


தோளின் மேலே தொண்ணூறடி; துடைத்துவிட்டால் ஒன்றும் இல்லை.

தோளுக்கு மிஞ்சினால் தோழன். 

தோளுக்கு மேலே துண்ணூறு, துடைச்சுப் பார்த்தால் ஒன்றும் இல்லை.

தோளுக்கு மேலே துண்ணூறு, துடைத்துப் பார்த்தால் வெண்ணீறு.

தோளோடு தாலி தொங்கத் தொங்க மகராஜி 13465


தோற்பது கொண்டு சபை ஏறேல்.

(ஏறுகிறதா?)

தோற்பும் கெலிப்பும் ஒருவர் பங்கு அல்ல.

தோற்றம் உண்டேல் மரணம் உண்டு.

தோற்றின யாவும் தோற்றம் அற்று ஒழியும்.

தோன்றின யாவும் அழியும். 13470


தோஷம் பிறந்தால் ஆடு புழுக்கை இடாதா?தெள


தெளவித் திரியேல்.

தெளவையின் மனசுக்கு ஒப்புதல் இல்லை.

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=தமிழ்ப்_பழமொழிகள்_3/13&oldid=1158265" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது