தமிழ்ப் பழமொழிகள் 3/6

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to searchசௌ


சௌப்யம் பேசேல். 11730

(ஆத்திசூடி.)


ஞயம் பட உரை.ஞா


ஞாபகம் இல்லை என்று எவனும் சொல்வான்; ஞானம் இல்லை என்று எவனும் சொல்லான்.

ஞாயப்பிரமாணம் இல்லாத குருக்கள் வீண்.

ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று நாய்கூட எள்ளுக்காட்டிப் போகாது.

ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு பொழுது; நண்டு வேண்டாம்; சாறு விடு. 11735

ஞாயிற்றுக் கிழமை சென்றால் நாய் படாத பாடு.

(பிறந்தால்.)

ஞாயிற்றுக் கிழமை நாய்கூட எள்ளுக் காட்டில் நுழையாது.

ஞாயிற்றுக் கிழமை பிறந்தவர் நாய் படாத பாடு படுவர்.

ஞாயிற்றுக்கிழமை ருதுவானால் நாய்படாத பாடுதான்.

ஞாயிற்றுக் கிழமை மறைப்பார் இல்லை. 11740

(பழமொழி நானூறு)


ஞானத்துக்கு உலகம் பகை; உலகத்துக்கு ஞானம் பகை.

ஞானம் இல்லாத சேயர்கள் ஆவின் கற்றிலும் அதிகம் அல்ல.

ஞானம் எல்லாம் ஒரு மூட்டை; உலகம் எல்லாம் ஒரு கோட்டை.

ஞானம் தனத்தையும் கனத்தையும் கொடுக்கும்.

ஞானம் முற்றி எலும்பு எலும்பாய்க் கழிகிறது. 11745


ஞானமும் கல்வியும் நாழி அரிசியிலே.

(நாலு.)

ஞானிக்கு மன்னன் துரும்பு.

ஞானிக்கு இல்லை, இன்பமும் துன்பமும்.

ஞானிக்கு இல்லை, ஞாயிறும் திங்களும்.

ஞானிக்கு நார் துரும்பு. 11750


ஞானிக்கும் மூடனுக்கும் சங்காத்தம் இல்லையே.

ஞானியார் ஆடும் திருக்கூத்தோடே நானும் ஆடுகிறேன்.
டக்கு டம்மாரம்.

டம்பப் பொடி மட்டை; தட்டிப் பார்த்தால் வெறும் மட்டை.

டம்பாசாரி பொடி மட்டை, தட்டிப் பார்த்தால் வெறுமட்டை. 11755


டமாரக் காளை போல் அலையாதே.

டமாரம் அடிபட, மரகதம் உடைபட.


டாடா என்றால் டூ என்கிறான்.

டாம்பீகனை நம்பாதே.

டால் டம்மாரம் போட்டுக் கொண்டு போகாதே. 11760


டி


டில்லிக்குப் பாட்சாவானாலும் தல்லிக்குப் பிட்டா.

(தாய்க்கு; குழந்தை.)

டில்லிக்கு ராஜாவானாலும் பள்ளிக்குப் பிள்ளை.

டில்லி ராணி சொல்லிவிட்டால் கல்லிலிருந்து நெல் விளையும்.

டீ


டீக்காவுக்கு ஒரு டூக்கா வேணும்.


த்

த்ரி விதம் துஷ்ட லக்ஷணம்.

த்ரி ஜாக்கி யம தரிசனம்.

(சீட்டாட்டத்தில்.)


தக்க வாசல் இருக்கத் தாளித்த வாசலிலே நுழைகிறது.

தக்கா புக்கா தண்டடி தடியடி.

தக்கோன் எனத் திரி.

தகப்பன் ஒரு பாக்கு; பிள்ளை ஒரு தோப்பு.

தகப்பன் தேடக் கர்த்தன்; பிள்ளை அழிக்கக் கர்த்தன்.

தகப்பன் பட்டத்தைப் பிள்ளைக்குக் கட்டினால் தகப்பன் சாஷ்டாங்க தண்டம் செய்ய வேண்டும் அல்லவா?

"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=தமிழ்ப்_பழமொழிகள்_3/6&oldid=1397562" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது