நாலடியார் 23-ஆம் அதிகாரம்-நட்பிற் பிழைபொறுத்தல்

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search

சமணமுனிவர்கள் இயற்றிய நாலடியார்[தொகு]

உரை: களத்தூர் வேதகிரி முதலியார்[தொகு]

II.பொருட்பால்[தொகு]

[அஃதாவது, பொருளினுடைய பகுப்பாம்]


2.நட்பியல்[தொகு]

[உற்றுழி உதபுவராகிய நண்பரின் தன்மையைக் கூறும் பாகம்]இருபத்துமூன்றாம் அதிகாரம் நட்பிற் பிழைபொறுத்தல்

[அஃதாவது, ]


பாடல்: 221 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 222 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 223 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 224 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 225 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:

பாடல்: 226 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 227 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 228 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 229 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:


பாடல்: 230 ()[தொகு]

||

||

||

||


பதவுரை:

கருத்துரை:

விசேடவுரை:

பார்க்க:[தொகு]

II.பொருட்பால்: 2.நட்பியல்

21.சுற்றந்தழால்
22.நட்பாராய்தல்
23.நட்பிற் பிழைபொறுத்தல்
24.கூடா நட்பு

II.பொருட்பால்: 3.இன்பவியல்

[[]] [[]] [[]]
[[]] [[]] [[]]
[[]] [[]] [[]]
[[]] [[]] [[]]


நாலடியார்- வேதகிரி முதலியாரவர்கள் உரை