பக்கம்:அடுக்குமொழி அகராதி.pdf/68

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
61

காடு மேடாய் அலைந்து திரிதல்

காடு மேடெல்லாஞ் சுற்றித் திரிதல் ; சுற்றியலை தல்

காடுவெட்டிக் காம்பு திரித்துப் பயிரிடல்

காண்போர் கண்களையும் கருத்தையும் கவரும் காட்சி

காணி கரைகளைப் பார்வையிடல்

காதகி கள்ளி!

காதல் கரைகடந்து பெருகுதல்

காதலாகிக் கசிந்து கண்ணீர் மல்குதல் (தே)

காதலாவது கத்திரிக்காயாவது

காதலும் கலியாணமும்

காதறை கூதறை - ஒழுக்கங் கெட்டவன்(ள்)

காதிலே கழுத்திலே ஒன்றும் இல்லாதவள்

காதுகொடுத்து உற்றுக் கேட்டல்

காமங்கலைந்து கன்றுதல் (சிந்9)

காம வெகுளி மயக்கங்களைக் கடிதல்

காமனைப்போல் கட்டழகுடையவன்

காமா சோமா (-கன்னாபின்னா) என்று கத்திக்கொண்டிருத்தல் ; பேசுதல்

காய்த்துப் பழுத்துக் கனிந்த கனி

காய்தல் உவத்தல் இன்றி ஆய்தல் (அறநெறிச் 42)

காய்ந்து கருகிப்போன பயிர்கள் ; உலர்ந்துபோன பயிர்கள்

காய்ந்து கருவாடாய்ப் போதல்

காய்ந்து தீய்ந்துபோன

கார்புரை கரிய கூந்தற் காரிகை

காரசாரமாகப் பேசுதல் ; விவாதித்தல்

காரசாரமாகவும் ஆவேசமாகவும் பேசல் (கல்கி)

காரசாரமான விவாதம்

காரண காரியம் கடந்த கடவுள்