பக்கம்:அணுவின் ஆக்கம்.pdf/16

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
உள்ளுறை

பக்கம்

கல்வியமைச்சரின் முன்னுரை

v

நூல் முகம்

vi -xiv

உள்ளுறை

xv

1.

அணுவின் அற்புத ஆற்றல்

1-12

2.

அணுவின் அமைப்பு

13-38

3.

ஆற்றல்

39 - 55

4.

கருவிலடங்கிய ஆற்றலும், தொடர்நிலை விளைவும்

56 - 78

5.

அணு எரியைகள்

79 -98

6.

அணு உலைகள்

94 -112

7.

மின்னாற்றல்

113 -125

8.

கதிரியக்கம்

126 -136

9.

கதிரியக்க ஓரிடத்தான்கள்

137 -154

10.

அணு ஆராய்ச்சிக் கருவிகள்

155 -173

11.

உயிரியமும் அணுவும்

174 - 204

12.

மருத்துவித்துறையில் அணு

205 -229

13.

உழவுத் தொழிலும் அணுவும்

230 -258

14.

தொழில் துறையில் அணு

259 -277

15.

எதிர்காலத்தில் அணுவாற்றல்

278 -295

16.

மங்கல வாழ்த்து

296 -314

பின்னிணைப்பு-1 : பயன்பட்ட நூல்கள்

315 -316

பின்னிணைப்பு-2 : கலைச்சொல் விளக்கம்

317 -327

பின்னிணைப்பு-8 : கலைச்சொல்லகராதி

328 - 337

பின்னிணைப்பு-4 : பொருட் குறிப்பு

அகராதி 339 - 348