பக்கம்:அண்ணாவின் பட்டமளிப்பு விழா உரைகள்.pdf/40

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


28 மாறுந் தன்மையினையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் ?? என்று டாக்டர். இராதாகிருட்டிணன் கூறுகின்றார். இ த னே யே வேறு வகையில் கூறவேண்டுமானல், புதுக் கருத்துக்களை ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடியதாக அஃது இருக்க வேண்டும். இளைஞர்களுக்கு உள்ள எதிர்த்தாக்கு உள்ளத்தையும் ஒளி மறைவின்மையையும் நெகிழ்ச்சியினையும் வீரச்செயல் உணர் வினையும் அது கொண்டிருக்க வேண்டும். இதல்ை தங்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதை அ றி கி ன் ற காரணத்தால் ஏற்று, அவர்கள் அதனை மாற்றியமைப்பார்கன். ஈயாஸ் என்னுந் தெய்வம் ஒரு மனிதனைக் காதலித்துத் தன் காதலனுக்கு இறவாமை வேண்டுமென இறைவனை வேண்டிற்று. ' அவ்வாறே ஆகக்கடவது ??.. எ ன் ரு ர் இறைவனும். காதலனும் இறவாமை பெற்ருன். ஆனால் முதுமையும் மூப்பும் சீரழிவும் உறுதியின்மையும் பெற்றான். ஈயாசின் கண்களுக்கு முன்பு விருந்தாக இருந்தது, இபொழுது வருத்தப்படுவதற்கும் வெறுத்தொதுக்குவதற்குமூரிய காட்சி யாயிற்று. இறவாமை பெற்ற காதலனும் இறக்க நாட்டங் கொண்டான். ஏனெனில் சீரழிவில் சிக்கும்பொழுது, வாழ்வு . என்பது ஏதுமற்ற ஒன்றே. பின், ஈயால் வருந்திக் கூறிய தாவது மாறா இளமை வேண்டுவதை மறந்து, என்னு டைய காதலனுக்கு இறவாமையே வேண்டினேன் ??. இந்நாட்டிலுள்ள நாம் இத் த ைக நிலைமையினை நோக்கியவாறு உள்ளோம். நம் எண்ணத்தினையும் பண் பாட்டினையும் நாகரிகத்தையும் இளமையாக்கும் பொறுப்பை நாம் ஏற்றுள்ளோம். அம்முயற்சியினைச் செய்வதற்கு மாருக நீண்ட காலமாகச் சிதைந்த வடிவங்களைத் திறனாய்வாளர் களிடமிருந்தும் புதிய கருத்தோட்டங்களிலிருந்தும் பாது காக்கவே நாம் பெருவிருப்பங் கொண்டுள்ளோம். உலகின் மற்றப் பகுதிகளோ, சலிப்பில்லாமலும் பொறுமையுடனும் உண்மையினை ஊடுருவிப் புதிய முடிவுகளைக் கா னும்