பக்கம்:அமுதத் தமிழிசை .pdf/92

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

86 அமுதத் தமிழிசை

, த தா காரீஸ்ாஸ்ா ஸ்நிதாஸ்நி பாதாபா , ! . . பி ற | வா - நன் னி - லை - நல் . கும் . . ; , கஸ்நி தா ; ; பம ( கமதநிதம கதபம கரிஸத l . . பெரு மான் . செந் த - மிழ் யோ - கன் . . .

omυή" • * (அறுமாமுமன்) (முடிப்பு)

, க மா பா ; ; பா II பா ; பா | தநிதபபா | . . அ ம | ரர் . . ப. டைக் கா த் த - வன் | ; . ம பா தா ; தா தா ; பம நிதபமகரிகா || . அசு | ரர் . ப || கை - தீர் த் த - வன் | ; , கஸ்நி தபா ; பம கரி கா கம தமகரிஸா , | அ ய | ன . சி - றை - வை த் . த . வன் . i
, ஸ்ரீ காமாரீகம || பா;பா; தஸ்பதாப் || - . அர | னு . . க் க. ருள் சேர்த்த வன் ||

(தொடுப்பு போல)

, இமை கள் . கண் I களைக் காக்கும் | ; , இயல் போல் அன் பரைக் | காத்து | ; , இக மும் ப ரமும் நல்ல | ; , சுகம் | யாவும் | தர | வல்லான் |

(அறுமாமுகன்) O