பக்கம்:அம்பு எய்த பழம்.pdf/41

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

34 வால்டர்: நடக்கவேண்டியது என்ன? நம் பிடரியை ! திக் கொண்டிருக்கும் கொடுங்கோல் ಫಿ°ಘಿ ஆட்சியை-துக்கி எறியவேண்டியதான்! ரெடிங்: ஆயுதங்களும் படைகளுமுடைய எதிரிகள் போர டம் இல்லாமலே வெளியேறுவார்களா? அவர்களை எதி பது எளிதா? ஸ்டாபாச்சர் : எதிரிகள் ஆயுதங்களை எடுத்துக்கொள் சந்தர்ப்பம் கொடுக்காமலே காரியத்தை முடிக்கவேண் மெய்யர் : ராஸ்பர்க், ஸார்னன் கோட்டைகளை முதல் தகர்த்தெறியாவிட்டால், நாடு முழுவதும் பட்டா தார்கள் படையெடுத்து வருவார்களே! ஸ்டாபாச்சர்: நாம் பல நாள் தாமதிக்கக் கூடாது! 鷺 நாம் மிகப் பலராகக் கூடிவிட்டோம். இர்க்சியத் நீடித்துக் காப்பதும் கடினம். வால்டர்: நாளரல்ை அல்டார்பில் கட்டிவரும் கோட்.ை யையும் முடித்துவிடுவார்கள்! -- சுதருத் : கிறிஸ்துமஸ் வரை காத்திருப்போம். அன்று பிரபுக் கவர்னர்களுக்குப் பரிசுகள் கொண்டுசெல்வது வழக் அந்த நேரத்தில், நம்மில் பத்துப் பன்னிரண்டு சூரர் யுதங்களை மறைத்து வைத்துக்கொண்டு உள் சன்று, சமயம் பார்த்துக் கொம்பு ஊதவேண் வெளியே புதர்களில் மறைந்து நின்றுகொண்டு, கொம் சத்தம் கேட்டதுமே நாமும் மக்களும் உட்புகுந்து கே டைகளைக் கைப்பற்றிக்கொள்ள வேண்டும்! இது எ யோசனை. மெல்ச்தல்: ராஸ்பர்க் கோட்டையை நான் ಶ್ಗ கிறேன். அதற்கு வேண்டிய உதவியாளர், என்னி உண்டு. ரெடிங் : அப்படியே செய்ய விரும்புவோர் கைகளை உய துங்கள்! (பெரும்பாலோர் தம் வலது கரங்களைத் து o கின்றனர்.) இருபது பேர்கள் சாதகமாயும் பன்னிரண்டு பேர்; ாதகமாயும் இருக்கிருர்கள். திட்டம் நிறைவேறியது!