பக்கம்:அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் 3, ஞான அலாய்சியஸ்.pdf/140

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
மெய்ப்பு பார்க்கும் பொழுது ஏதோ ஒரு சிக்கல்

அயோத்திதாசர் சிந்தனைகள் மூன்றாம் தொகுப்பு /123

இரண்ய காசியபன் I: 655, 656.
இரணியன் I: 58. II: 124.
இரகுவாகு சக்ரவர்த்தி II: 205.
இராஜ கிருகம் I: 148. II: 378, 384, 385, 391, 393, 394, 399.
இராஜகோபாலாச்சாரியார் I: 115.
இராயப்பேட்டை I: 31, 33, 78, 192, 213, 523. II: 174, 439, 457. III: 69, 78.
இராகவன் 1: 494. II: 458.
இராகவன், ப. III: 77, 78.
இராகுல வியாரம் II: 457, 458.
இராகுலன் II: 13, 14, 307, 355, 413, 415. III: 50.
இராம நாடகம் : 136.
இராம தேவர் 1: 722.
இராஜம்பாள் III: 8.
இராஜகோபால், வி. III: 28.
இந்திரர் தேசச்சரித்திரம் III: 45.
இராமலிங்கம் III: 13.
இராமச்சந்திர ஐயர் 1: 55.
இராமர் II: 140, 425, 543. III: 47.
இராமாயணக்கீர்த்த னை II: 459.
இராமாயணம் 1: 458, 590, 720. II: 425.
இராமாநுடாச்சாரி 1: 664,667. II: 63, 142. II: 47, 85, 104.
இராமதத்தை I : 588.
இராமசாமி முதலியார், இராஜா சர்சவலை I : 81, 185, 331.
இரஷியர் I : 116, 164, 437.
இலட்சுமணர் I: 645, 646. III: 47.
இலங்காதீவு I: 17, 54, 62, 115, 116, 136,145, 524, 590. II: 18, 459, 543, 553. III: 47.
இராசேந்திரன் III: 7.
இராவணன் III: 47.
இந்திரவின்ஸா , யூ. 1: 69.
இலண்ட ன் I: 82. III: 106.

ஈஸ்ட் இண்டியன் கம்பெனியார் 1: 20,242, 453,723. II: 437.
ஈனாயன பெளத்தர் II: 416.
ஈடன் 1: 516.

உமளநாட்டு வியாரம் II: 31.
உம்பள கிராமம் II: 35.
உபகேசி II: 455, 459.
உபதேசி II: 568.
உரையூர் II: 462.
உதயணன்காதை II: 388.
உத்தாலகன் III: 47.
உதையணன் 1: 605.
உவேம்புலி பண்டிதர் 1:723.
உலோகயித சமயம் I: 607.