பக்கம்:அருணகிரிநாதர் வரலாறும், நூலாராய்ச்சியும்.pdf/152

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


வரலாற்றுப் பகுதி 133 குரிய ஒரு மடத்தில் உள்ள முருக வேளை வழிபட்டு ஆந்தா (199) இந்த சோழநாத மடத்திலிருந்த முருத ன்ேஃ யும் நமது சுவாமிகள் பாடி, முருக நாயஞரின் '!!! திதிறத்தை பூரீ சம்பந்தப் பெருமான் தமது பதிகத்திற். சிறப்பித்தது போலச், சோம நாகர க பக்கியையம் கவப் கண் .ை யும் F. ', அரிவை ஒரு பாகமான அருணகிரி நாதர் பூஜை அடைவு தவ ருதுபேனும் அறிவாளன் அமணர் குல காலனுகும் அரியதவ ராஜ ராஜன் அவனி புகழ் சோம நாதன் மடமேவும் முருக! (828) எனச் சிறப்பித்துப் பாடினர். ஒரேட்டுப் பிரதியில் ', அமணர் குல காலன் மேக்ம் அனையகவி ராஜராஜன் ” அன்றும் சோம நாதன் மனமேவு முருக என்றும் பாட பேதங்கள் காணப்பட்டன. இப்பதிகத்தின் ஈற்றடியாகிய 'மொழியும் அடியூார்கள்_கோடி_குறை தருதிலுைம் வேறு முனிய அறியாத தேவர் ப்ெருமாள்ே என்பது முருகபிரானது தண்ணிய கருணையைக் காட்டுகின் ம.தும் மனப்பாடஞ் செய்யத் தக்கது மான அருமையான வாக்கியமாகும். * o புத்துாரினின்றும் சுவாமிகள் புறப்பட்டு, வடநாட்டு1 யாத்திரையை முடித்துத், தமது சொந்த ஊராகிய திரு. வண்ணுமலை வந்து சேர்ந்தார். = IX. திருவண்ணுமலையில் வாசம் | தொகை ே ந்திரப் பாடல்கள் ; བློ--། ருப்பதி (449–450), 蠶 ို႕ " န္ဟစ္တို႔‘" Gಘೀ கோவை (1304), பெர்துப்பர்டல்கள் (1, 996-1303 *1307)ஆக 318 பாடல்கள் பாடினது.) - - !. (199A) செம்பேடு, (199B) தென்றலை, (199C) சிவ தைப்பதி, (199D) சிறுகூர் என்னும் (இடம் விளங்காத) ಶ್ಗಳ್ಲ್ಲಿ சுவாமிகள் தரிசித்தனவாம். 370, 375, 347, 0ே5 எண்ணுள்ள பாடல்கள்ையும் பாட ப்ேதங்களையும் I, II ). ЈО ГУБ. * H திருப்புதழ்.முதற் பாகம் அநுபந்தம் பார்க்க. தொகை கேஷத்திரங்களுள் ஏழு திருப்ப்தி-சப்தஸ்தான கூேடித் திரப் பதிகம் முன்னரே கூறப்பட்டது. தலம் 70A, பக்கம் 50 பார்க்க)