பக்கம்:அறிவியல் பயிற்றும் முறை.pdf/264

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


243 அறிவியல் பயிற்றும் முறை கருதுகோள்கள் 50 *: கையாளப் பெறும் மொழி 42 தகவல்கள், எடுகோள்கள் விளக்கம் 48 பிரச்சினேகளே அறிவித்தல் 42 பிரச்சினேக்குரிய தகவல்களைத் திரட்டுதல் 44 பிரச்சினைகளைப் ப கு.பாடு செய்தல் 44 புதிய பாடப் பகுதிகளைக் க ಸಿಸ್ಟ್ರ 5 முடிவு காணல் 51 மூன்று நிலைகள் 41 விதிகளே ஆக்கல் 41 விதிகளைக் கையாளுதல் 53 அறிவியல் யுகம் 2 அழற்புண் 121 శ్రీ ஆசிரியரின் பொறுப்பு 118 ஆசிரியர்க்குரிய விதிகள் 118 ஆய்வகம் 86, 88 அறிவியல் ஆசிரியர்கள் அை % 9 ஆயத்த அறை 88 ஆய்வகம் பயிற்றும் அறை கலந்ததோர் அமைப்பு 93 இரண்டு நோக்கங்கட்குப் பயன் படுவது 91 இருக்கை வசதிகள் 95 இருட்டறை 89 உதவியாட்கள் 104 உத்தேச அமைப்பு 87 எல்லா நோக்கங்கட்குப் பயன் படுவது 91 கட்டட அமைப்பு 94 கட்டுப்பாட்டு விதிகள் 99 கவனத்திற்குரியவை 91 சில குறிப்புகள் 92 சில்லறைச் சாமான்கள் அறை SO சேகர அறை 89 சோதனை மேசைகள் 97 தணிக்கை 111 Xபயிற்றும் அறை கலந்ததோர் அமைப்பு 93 பாதுகாப்பு முறைகள் 113 பிற அமைப்புகள் 97 பொது அறிவியலுக்கு ஏற்றது 90 முதலுதவி 121 ஆய்வகத் தணிக்கை 111 ஆர்ம்ஸ்ட்ராங், எச்.இ. 9, 70, 80 இ இயற்கைப் பஞ்சாங்கம் 144 இராஜாஜி 82 இருட்டறை 89 钰 ஈடுபாட்டுக்கல 143, 16 °一 உற்றுநோக்கல் முறை 41 §r எடிசன், தாமஸ் ஆல்வா 13, 83, 84 எது அறிவியல் 4 எபிடயாஸ்கோப்பு 165 எபிஸ்கோப்பு 165 婴 ஐவகை நிலங்கள் 7 ஐன்ஸ்டைன் 9, 178 ஐசாக் கியூட்டன் 9, 13, 41, 68, 83, 178 ஒப்படைப்புகள் 78 ஒப்பந்தங்கள் 78 ஒரு பொருளை நடுவாகக் கொண்ட ஒழுங்கு 30

பாரடே, மைக்கேல் 9, 13, 68 :பிரான்ஸிஸ் பேகன் 41