பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-இயற்பியல்.pdf/104

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

102171. பயனுறுதிறன் என்றால் என்ன?

மிகக் குறைந்த உட்பாட்டிற்கு மிக அதிக வெளிப் பாட்டை உண்டாக்கும் ஒரு கருவியமைப்பின் திறன். விழுக்காடாகத் தெரிவிக்கப்படுவது.

172. குதிரைத்திறன் என்றால் என்ன?

மின் உந்திகளின் திறன் உரிய குதிரைத்திறனிலேயே கூறப் பெறுவது. 1 குதிரைத்திறன், 2 குதிரைத்திறன்.

173. இதன் ஆற்றல் எத்தகையது?

ஒரு வினாடிக்கு 550 அடி பவுண்டு விசை. இது 74.57 வாட்டுக்குச் சமம்.

174. இந்த அலகை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?

ஜேம்ஸ் வாட்

175. நீர்மின்சாரம் என்றால் என்ன?

மின்னியக்கியை நீரால் சுழல வைத்து மின்னாற்றலைப் பெறுதல். மேட்டூர், சிவசமுத்திரம் முதலிய இடங்களில் இம்மின்சாரம் பெறப்படுகிறது.

176. நீர்மின்னாற்றல் என்றால் என்ன?

நீரோட்டத்தினால் உண்டாகும் மின்சாரம். (மேட்டூர்)

177. அனல் மின்னாற்றல் என்றால் என்ன?

வெப்ப வழி உருவாகும் மின்சாரம்.

178. அனல் மின்நிலையம் என்றால் என்ன?

நிலக்கரியை எரித்துப் பெறும் வெப்ப ஆற்றலால் மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யும் நிலையம்.

179. மின்னாய்வி என்றால் என்ன?

மின்சுற்று மூடிய நிலையில் அதில் மின்சாரம் உள்ளதா என்பதைக் கண்டறியும் திருப்புளி போன்ற கருவி. மின் பழுது நிலையில் இது பயன்படுவது.

180. காப்பறிமானி (மெகர்) என்றால் என்ன?

இது மின்காப்புப் பொருளின் தன்மையை ஆராயப் பயன்படும் கருவி. காப்பு போதுமானதா என்பதை அறிய உதவுவது. பழுதடைந்த மின்காப்புகளைக் கண்டறியவும் இக்கருவி பயன்படுகிறது.

181. நுண்பெருக்கி (மைக்) என்றால் என்ன?