பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-கணிதம்.pdf/190

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

188

២៤៣, 30 பிரதிபலிப்புக் கோணம் 147 பிரான்ஸ் செங்கோ 1839 பின்னணிக் கோணம் 146 புரியிடைக் கோணம் 146 புலம் 19 புள்ளி 133 புள்ளிகள் இயங்குவரை 19 புள்ளிப் பெருக்கல் 126 புள்ளியியல், இலக்கணம் 16 புள்ளியியல் பயன்படும் துறைகள் 27 பெசல் சார்புகள் 10 பெர்மி 30 பெர்மெட் 41, 160 பெர்மெட் தேற்றம் 167 பெருக்கல் 79 பெருக்கல் பரவல் 130 பெருக்கல் பலன் 158 பெருக்குச்சார்பு 仍1, பெருக்குச் சராசரி 91 பெருக்குத்தொடர்ச்சி 79 பெருக்குவரிசை 79 பெருக்கெண் 79 பெருமப்புள்ளி 74 பெருமவாய்ப்பு நிலை 73 பெருவட்டம் 63 . பேப்பஸ் தேற்றங்கள் 167 பேயஸ் தேற்றம் 166 &\L] 57 பை மதிப்பு 45 பை மதிப்பு அறிஞர்கள் கருத்து 57 பொதுஅச்சு வட்டங்கள் 65 பொதுக்காரணி 94 பொதுத்தீர்வு 153

பொதுப்பின்னம் 93 பொதுமடங்கு 93 பொதுமையம் 140 பொதுவகைக் கெழுச் சமன்பாடு 104 பொதுவடிவம் 10 பொதுவீதம் 93 பொதுவேறுபாடு 94 போர் 30 போரியர் 41 போரியர் தொடர் 51 போரியர் பகுப்பு 95 போஸ் ஆர்.சி. 26 போஸ் ஜே.சி. 30 மட்டு

மட்டுக்கணிதம்

மடக்கை

மடக்கை அளவுகோல் மடக்கைச்சார்பு

மடக்கைத் தீர்வுகள் மடக்கைப் பண்புகள் மடக்கை வகை மடக்கை வகைக்கெழு மடக்கை வரலாறு மடக்கை விதிகள்

- -

மதிப்பகம் மதிப்பிடல் கொள்கை மர்கட்டர் வீழல் மரைக்கோணம்

மறுதலை மாதிரி எடுத்தல் மாதிரி எடுத்தல் பரவல் மார்க்வ் தொடர்

12