பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-புவியியல்.pdf/162

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


160 101.141 99 102 ஐஆர்எஸ் நிலாக்கள் ஐஐஓசி ஐஓசி ஐக்கார்ஜி- 92,101 ஐகுயுஎஸ்ஒய் 151-152 ஐந்தாண்டுத் திட்ட நோக்கங்கள் 134 ஐரோப்பாவின் விழிப்புள்ள எரிமலை ஐஜிஒய் ஒருசீர் புவி அமைப்பியல் ஓசோன் அடுக்கின் தன்மை ஓசோன் அடுக்கு ஒட ரேடார் நுணுக்கம் ஒத ஏற்றம் ஒதங்கள ஒதங்கள் நன்மைகள் ஒதம் ஏற்படக் காரணங்கள் ஒத வகைகள் ஓரிட இயற்கைத் தாவரத்திற்குரிய காரணிகள் ஒரிமம் ஒல்டுகாம் ஓஷன்சட் ககாரின் 58 99150-151 i கங்கையாறு கங்கையின் கிளையாறுகள் கங்கையின் சிறப்புகள் கடல் அரிப்பு கடல்அலைகள் கடல் அலைகள் தோன்றக் காரணங்கள் கடல் அலைகளின் வேலைகள் கடல் அலைகளைப் பாதிக்கும் காரணிகள் கடல் ஆராய்ச்சிக் கருவிகள் கடல்ஆராய்ச்சி பற்றிய புதுச்செய்திகள் கடல்கள் தோற்றம்

85 80 104–102 79 கடல்தந்தியின் பயன்கள் 89 கடல்தரை பரவுகொள்கை 25 கடல்துறையில் - இந்தியாவின் அருஞ்செயல்கள் 99 கடல்நீர்த் தனிமங்கள் 83 கடல்நீரின் உப்புக்கரிப்பு 83 கடல்நீரோட்டம் 86 கடல்பண்புகள் 85 கடல்மட்ட உயர்வு 82 கடல்வழிகளில் பெரியது 89 கடல்வளங்கள் 86 கடல்வள வியப்புச் செய்திகள் 104 கடல்வளைவு 82 கடலடிப் பிரிவுகள் 84 கடலில் மூழ்கிய அதிக ஆழம் 82 கடலியல், இலக்கணம் 80 கடலியல் வரலாறு 80 கடலியலோடு தொடர்புடைய துறைகள் 80 கடலிலிருந்து நிலத்தை மீட்டல் 83 கடலிலுள்ள ஆழமான அகழி 103 கடலின் பயன்கள் 81 கடலின் புதிய பயன்கள் 104-105 கடற்கரைச் சமவெளி 122 கடற்கரை நீர்த்தடைகள் 83 கடற்கரை மேலாண்மை 99 கடற்கரைகள் தோற்றம் 81 கடற்கரை வடிவமாற்றம் 81 கடற்காற்று &Q கடற்பயணங்கள் 92 கடற்பொறி இயல் 102-103 கண்ட எண்ணிக்கை 52 கண்டிஉயர்வு 84 கண்ட ஒரங்கள் 54 கண்டக் கொள்கை 52 கண்டங்களில் சிறியது 52 கண்டங்களில் பெரியது 52 கண்டங்களின் பரப்பு 52