பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/143

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஒதுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் ஒத்த இரட்டையர்கள் ஒலிம்பியாடேன் ஒவ்வாமை ஒற்றடங்கொடுத்தல்

ஒற்றி

ஒக்கோயா

ஓடிபஸ் சிக்கல் ஓசோன் பயன்

114

98

93

91

33

41

126

115

41

ஓரியல் பண்டுவம் (ஓமியோபதி) 9

கக்குவான் கங்காருதாய்

கட்டி கட்டிவகைகள் கட்டு கட்டுப்படுத்திய மறிவினை கட்ஸ்

கடிகள் கண்காணித்தல் கண்டம் கண்ணழற்சி கண்ணளவுமானி கண்ணியல்

கண்ணோக்கி கணிமத்தின்வேலை கதகதப்பான நீர்க்குளியல் கதிர்நோக்கல் கதிர்ப்பண்டுவம் கதிரியல் கதிரியல் அறுவை கதிரியல் பண்டுவம் கயிலிமன்

கர்சனர்கம்பி கருச்சிதைவு

81

97

86

85

42

49

128

88

36

40

84

84

45

55

40

12

30

12

&

&O

仑9

45

96

141

கருத்தடை இயற்கை வழி கருத்தேற்றம் கருத்தேற்ற வகைகள் - எதிர்மறைக் கருத்தேற்றம் - தற்கேருத்தேற்றம் கருமுட்டை

கருவியல்

கருவுறுதல் கல்வி உளவியல்

கலோரி

கவர்ச்சி

கழலை கற்பனை வகைகள் - அழகுணர் கற்பனை - ஆக்கக்கற்பனை - பயனுள்ள கற்பனை கற்றல்

கன்றிப்புகள்

கனவு கனவு - உளவியல் கருத்து கனவு நன்மை

கஜால்

காட்சிகள் காப்பிரரெப்டு லெய்பின்ஸ் காயங்கள்

கார்மக்

கார்ல்சன் கார்ல்பெர்டினாண்ட் காரத்தேக்கம் காரல் அருஞ்செயல் கால்நடை மருத்துவம்

கால அகவை காலுதர் கொள்கை கான் ஆய்வு

96

竹3

94

95

104

35

i

88

48

49

49

120

127

87

129

132

S7

58

110

, 119

43