உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-மருத்துவம்.pdf/154

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

152

வீட்டு விலக்குச் சுழற்சி 96 வீட்டு விலக்கு நிலைகள் 96-97 வீட்டு விலக்கு நிற்றல் 96 வெசர்மன் வினை 43 வெசாலியஸ் 14 வெட்டுக்காயங்கள் 87 வெந்நீர்க் குளியல் 40 வெப்ளர் 伦5 வெயில் பெலிக்ஸ் வினை 43 வெர்தெய்ம் அறுவை 31 வெர்மன் பார்ஸ்மன் 邯5

வெர்மா 90 வெர்னர் ஆர்பர் 129 வெளிப்பாட்டுக் குறை 107 வெளிப்பாட்டு நுணுக்கங்கள் 107 வெளிப்பாடு 107 வெறி 116 வெறிநாய்க்கடி 88 வெறிநாய்க்கடிப் பண்டுவம் 88 வேதிப்பண்டுவம் 88 வேணுகோபால் அருஞ்செயல் 59 வேளை அளவு 34 ஜார்விக்-7 6162

ஜார்விக், இதய மருத்துவர் 61

ஜான் கிப்பன் 63 ஜான் கேட் 106 ஜான் சால்க் 100 ஜான் ஜேம்ஸ் 21 ஜூல்ஸ் பார்டட் 121 ஜூல்ஸ் ஹென்றி 122

ஜூலியஸ் வேக்னர் ஜெகானஸ் அண்டிரிலாஸ் ஜெர்சன் ரோசன்பர்க் ஜெர்னி ஜென்னர் ஜோசப் முல்லர் ஜோன்ஸ் சால்க் ஷார்ப் ஸ்டெப்பிலோ

காக்கஸ் அரியஸ் ஸ்பெரி ஸ்பென்சர் ஸ்னெல் ஸ்னெல்லன் ஆய்வு

எழுத்துகள் ஹகின்ஸ் ஹர்ஷே ஹவுன்ஸ்பீல்டு ஹாப்கின்ஸ் ஹார்ட்வெல் ஹாலி ஹாவார்டு

ஹீயபல் ஹெர்மன் முல்லர் ஹெல்லர் அறுவை ஹெலன் புரூக் ஹென்றி ஹேலட் ஹேமன்ஸ் ஹேன்ஸ் ஸ்பெமன்

SAASASASSeeS

.

130

103

124

霄01”

仍1

88

售2&

129

43

伦7

128

129

132

伦7

124

130

124

31

58

$23

份&

篡2&