பக்கம்:அறிவியல் வினா விடை-விலங்கியல்.pdf/21

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

19


இடையிலுள்ளது. இதில் தொடர்புடைய வகைகள் தொகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும். எ-டு. ஹோமோ.

9. உயிரினத்தின் இரு வகைகள் யாவை?

விலங்கினம், தாவர இனம்.

10. வேதி வகைப்பட்டியல் என்றால் என்ன?

வேதிப்பகுப்பின் நெறிமுறைகளையும் முடிவுகளையும் உயிரினங்களை வகைப்படுத்தப் பயன்படுத்துதல்.

11. இயற்கை வகை என்றால் என்ன?

இயற்கை உயிர்த் தொகுதிகளில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மரபணுவின் வடிவம். பொதுவாக எங்கும் காணப்படுவது. இயற்கை வகை இணைமாற்றுகள் (+) வழக்கமாக ஓங்குதிறன் கொண்டவை. இயல்பான புற முத்திரையை உருவாக்குபவை.

12. புது வகை என்றால் என்ன?

மூலப் பொருள் அழிந்தாலோ இழக்கப் பட்டாலோ மாதிரிவகையாகப் பயன்படுமாறு வடிவமைக்கப்படும் மாதிரி.

13. விலங்குலக இரு பெரும்பிரிவுகள் யாவை?

1. முதுகுத்தண்டு உள்ளவை. 2. முதுகுத் தண்டு இல்லாதவை.

14. முதுகுத்தண்டுள்ளவைகளின் பிரிவுகள் யாவை?

1. மண்டை ஓடு உள்ளவை. 2. மண்டை ஓடு இல்லாதவை.

15. முதுகுத்தண்டு இல்லாதவைகளின் பிரிவுகள் யாவை?

1. புரோட்டோசோவா (முன் தோன்றிகள் - அமீபா)
2. துளையுடலிகள் - கடற்பசு
3. குழிக்குடலிகள் - இழுது மீன்
4. உருளைப் புழுக்கள் - நாக்குப்பூச்சி
5. முட்தோலிகள் - நட்சத்திர மீன்
6. வளைய உடலிகள் - மண்புழு
7. மெல்லுடலிகள் - நத்தை
8. கணுக்காலிகள் - கரப்பான்

16. இனவளர்ச்சி என்றால் என்ன?

உயிர்த்தொகுதியின் உயிர் மலர்ச்சி வரலாறு.