உள்ளடக்கத்துக்குச் செல்

பக்கம்:அறிவுக் கனிகள்.pdf/141

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

138

அறிவுக்


 768. உயர்ந்த நன்மைகள்—அவைகளைப் பணத்தால் பெற முடியாது. பெரிய தீமைகள்—அவைகளைப் பணத்தால் பெற முடியாது. இதை உணர்ந்துவிட்டால் பணஆசை என்னும் நோய் எளிதில் நிவர்த்தியாய்விடும்.

கோல்ட்டன்

769.திருடரில் திருடன் இங்கே உளன், அவன் தன்னையே கொள்ளையிட்டவன்.

உலோபியின் கல்லறை எழுத்து

770.உலோபிகள் உறவினருமாகார், நண்பருமாகார், —மனிதப் பிறவிகளுங்கூட ஆகார்.

லா புரூயர்

771.உலோபிகள் நல்லவர்கள், தங்கள் மரணத்தை விரும்புவோர்க்குத் தனம் சேர்த்து வைப்பவர்.

லெஸ் ஜெனஸ்கி

772.சாத்தானுடைய வாசஸ்தலம் உலோபியின் நெஞ்சமாகும்.

புல்லர்


47. ஈகை

773. பணம் தன்னிடம் ஆசையைப் பிறப்பிக்கும் முன் அதைப் பிறர்க்கு உதவ ஆரம்பித்துவிடு.

ப்ரெளண்