பக்கம்:அறிவுக் கனிகள்.pdf/149

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

146

அறிவுக்


நீட்சே


818.இரவலரை இல்லாமல் செய்யவேண்டும், அவர்க்குக் கொடுப்பதும் வேதனை தருகிறது, கொடுக்காமலிருப்பதும் வேதனை தருகிறது.

நீட்சே

819.இரப்போருக்கு ஈபவர் இரப்போர் ஆக்குபவர்.

ஹேவோர்ட்


51. தியாகம்


820. மனிதன் இறப்பதற்குத் தகுந்த இடம் மனிதனுக்காக இறக்கு மிடமே.

எம்.ஜே.பாரி

821.முள் தைக்கா வண்ணம் ரோஜா பறிப்பது எப்படி?

பில்பே

822. நல்ல காரியங்களுக்காகக் கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கும் பொழுதுதான் அவை அதிகப் பிரியமானவை ஆகின்றன.

வாவனார்கூஸ்

823.நெருப்பு வழிச் செல்பவன் புகைக்கு அஞ்ச மாட்டான்.

டெனிஸன்