பக்கம்:அறுபத்து மூவர் துதிப்பா.pdf/54

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

13. 14. 15. 16. 17. 18 47 ஆனயர். சீர் அடலேறமரும் (ச) மூர்த்தி 4 ர்ே சொற்றுணே வேதியன்(அ) துஞ்சலும் துஞ்சல் (ச) முருகர் 8 É于 மைம்மரு பூங்குழல் (ச) உருத்திாபசுபதி 3 G仔 இன்குால் இசைகெழு (+) திருநாளை 8 சீர் திருத்தாண்டகம் (அ) திருக்குறிப்பு 7G斤 அங்கிங்கெனுகபடி (கா) 19. சண்டேசுரர் 7 சீர் ( மங் கையர்க்காசி (4) உம்பர்கட் காசே (மா) 20. திருங்ாவுக்காசு 3 சீர் {ാ அஞ்சல் (ச) (இாட்டிக்கது) 21. குலச்சிறை 4. இர் லேமாமிடற் (ச) இாட் - த்தது . மாறிலாத(மா)-பாதி. L. 22. பெருமிழலை 5 சீர் .... .... .... ■■■輯 23. காரைக்கால் 6 சீர் என்ன புண்ணியம் (ச) 24. அப்பூதி 4 சீர் போற்றியென் வாழ்முத a. l லாகிய (மா)-பாதி 25. நீலகக் கர் 8 சீர் போற்றியென் வாழ் முத R. லாகிய (மா) 26. நமிநந்தி 6 சீர் திருநேரிசை (அ) 27. சம்பந்தர் 21. இர் (மானினேர்விழி -(ச) z- 疇 ா -மும்மடங்கு மற்றுப்பற்றெனக்(சு)டிை பினக்கிலாத (மா) டிெ 28. ஏயர்கோன் Յ Քո- திங்களொடருவரை (ச) தளிரிள வள.ொன (ச)