பக்கம்:அற்புதத் திருவந்தாதி.pdf/19

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


பரத்தின் கல்வி அறிவுள்ளோன் : பரமன் அடியே சிந்திப்போன் ; கரத்தின் பயனும் இதுவெனவே கடவுட் பூசை கைக்கொண்டோன் ; வரத்தின் வருகுஞ் சிதபா தன் , மனேயாள் புனித வதிப்பெயராள் ” 4. " அற்புதன் பூசை செய்யும் அருங்குணக் கனவற் பெற்ருள் ; இற்புடைப் பணிகள் செய்வாள் ; இறையடி யவர்கள் ஏற்ப பொற்புடன் முகமன் செய்வாள் ; போனகம் ஊட்டுஞ் சீராள் ; கற்பினுக் கரசி யாவாள் ; கருதுமீ ரெண்பே றுற்ருள் ;” 5. " பொன்னின் நாண்சேர் புனிதவதி பொருந்தும் ஆறு பத்தாண்டு மன்னும் விழாப்போல் தில்லே நகர், மருவு பரதுர் கோயில்கட்கும் பன்னும் அறங்கள் கலேக்கோயில் பலசெய் குஞ்சித பாத நீர் பொன்னம் பலவன் அருட்புகழும் பொருந்த வாழி வாழியரோ !” " வாழி! சிவநெறி ; வாழி சிவ இயல்: வாழி! சிவகுரு : வாழி உலகமே.” து சிவஞான திருத்தனி, சிதம்பரம், 29–6–70 இங்ங்ணம் : ஆ. சு. கன பதிப் பிள்ளை, தில்லேத் திருமுறைக் கழகத் தலேவர்.