பக்கம்:ஆய்வுப் பேழை.pdf/90

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது
83ஏழு (ஓசை) - குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம் எட்டு - எட்டுத்திசை

திருமூலர் திருமந்திரத்தில்

எண்ணலங்காரம் பொருந்திய பாட்டொன்று திருமந்திரத்தின் முதற் பாடலாகத் திகழ்கின்றது. அப்பாடல் பின்வருமாறு :

“ஒன்றவன் தானே இரண்டவன் இன்னருள்
நின்றனன் மூன்றினுள் நான்குணர்ந் தான் ஐந்து
வென்றனன் ஆறு விரிந்தனன் ஏழும்பர்ச்

சென்றனன் தானிருந் தானுணர்ந் தெட்டே.”

எண் விளக்கம்

ஒன்று - இறைவன் ஒருவனே
இரண்டு - இறைவனும் அவனது இன்னருளாகிய சக்தியும்
மூன்று - அயன், அரி, அரன் என்னும் இம் மூன்றுள்ளும் நிற்கும் நிலை.
நான்கு - உலகாதிதன், உலககாரணன், உலகிற்கு அந்தர் யாமி (உயிராய் நிற்றல்), உலகரூபி.
ஐந்து - ஐம்பொறிகள்
ஆறு - ஆறு ஆதாரங்களாகவும்1 அவ்வாதாரங்கட்குரிய தேவதைகளாகவும்2 ஆறத்துவாக்களாகவும்3
ஏழு - ஏழாவதாகிய துவாத சாந்தத்தில்4 இருப்பவன்

எட்டு - அட்டமூர்த்தியாக5 உணரப்பெற்று அவற்றுள்ளே கலந்திருப்பவன்.