பக்கம்:ஆலைக் கரும்பு.pdf/127

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

கி. வா. ஜகந்நாதன் எழுதியவை சங்கநூற் காட்சிகள் மனே விளக்கு : (கற்றிணை) 3 () {} குறிஞ்சித் தேன் : (குறுக்தொகை) 3 () () தாமரைப் பொய்கை ! (ஐங்குறுநூறு) 3 () () பிடியும் களிறும் : (கலித்தொகை) 3 0 () அறப் போர் : (புறநானூறு) 3 () () இன்ப மலே (அகநானூறு) 3 () {} புது வெள்ளம் : (பதிற்றுப்பத்து) 3 () () தமிழ் வையை : 3 () () ஒவ்வொன்றிலும் பரிசுப் பதிப்பு ரூ. 5 0 0 திருமுறை மலர்கள் உள்ளம் கவர் கள்வன்': 1 () () (திருஞானசம்பக்தர் தேவாாம்-முதல் கிருமுறை) பின்னு செஞ்சடை : . . . . . I () () (திருஞானசம்பக்தர் தேவாசம்-இரண்டாம் கிருமுறை) o சிற்றம்பலம் : 1 () () (திருஞானசம்பந்தர் தேவாரம்-மூன்ரும் திருமுறை) இரவும் பகலும் : - ! {} {} (திருகாவுககாசர் தேவ ரம்-கான்காம் கிருமுறை) இன்பப் பிறவி : 1 () () (திருநாவுக்கரசர் தேவாாம்-ஜக்தாம் திருமுறை) பேசாத நாள் : 1 0 0 (திருநாவுக்கரசர் தேவாரம்-ஆளும் திருமுறை) அருளாளன் : (அச்சில்) (சுக்காமூர்த்தி நாயன தேவாரம்--ாழாக் திருமுறை) 2, or u : ந்தது மலர்களும் தொடர்ந்து வெளிவரும் ஏ 器野驴 ளு - يET زيت கு போன் : 88574 தபால் பெட்டி : 14.57 அ மு. த நி லை யம் லி மி டெட் தேனும்பேட்டை - சென்னை-18