பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/14

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

iiதில்தி யென்னும் குங்க் கானல்டவில் இத்தனர். ஜாசந்தன் தனது புகல்விகளே மகா காத்த்ாசன் குமாாளுகிய கம்லன் என்பானுக்கு தவின் சாஜ்யத்தையே பரிசமாக வாங்கிக் கொண்டு மணஞ்செய்துகொடுத்தான். சின்னுட்சென்றதும் தன் *. மக்களுக்குப் பரிசமாகப்பேற்ற ஊக்கிரசேன ராஜ்யத் தைப் பலாக்காத்தினல் பிடுங்கித் தனது மகுகளுகிய ம்ை - ஆேஅவருக்கும் - பாடியில் அசே ఆశ్ర ధౌష్ణోణిజ్ఙrá táశీఘ్ర வளர்ந்த கண்ணபிரான், தனது தமையுளுகிய பலராமரைத் துணையாகக்கொண்டு பாவியாகிய கம்ஸனைக்கொன்று, உக்கின சேனனைப் பழைய சிம்மாசனத்திலேற்றிஆர். இதனேயறிந்த ஜாசந்தன் கோபத்தாற் கொகித்தெழுந்து, பெருஞ்சேனையு டன் புறப்பட்டு மதுராபுரிவத்து, கண்ணபிராகுேடும் சக 矮》 *3 - - * * * - ང་ས་སྦྲུམ་ * வர்களோடும் கடும்போ புரிந்து, கம்சஇயக்கு: லின மகள