பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/24

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஜ ராசக் தன். #1

னர்கள் வெளிப்படையாய்ப் பூபா., சக்கனம், ஆவசனம் முகவியவற்றை அணியமாட்டார்கள் என்பதை கான் கன் - *b * - w * "à - : . . - - - மூக அறிவேன்; உங்கள் மார்போ பா.துயர்த்து, கவசம் - - - : - - - ; b. - * + - It T திய .ண்டுنیه 6 تن R، زنده .iఖ్ வடுக்களோடு காணப்படுகின் A ன .? ترب

- w - * - t - - *. . ই گے۔ .۔۔۔ உ குண்டு நீண்டு, வில் நான் உ சைகே காய்ப்புக்களோடு விளங்குகின்றன;விரல்களோ அம்புகெ ாடது . .ானதழும To .* , - . - - - - - v- - o H # மீ ; it if தோ ماده رام شاه نشی ذه இவ் AAAAAA AAAA SL0S AAA SLLLa LS YSSL0SAAAA AAAAASLL - .* - - - - ,"ר - * *る。 : x. - அாசிர்களென்று யேமத் தெளிவிக்கின் ,E( ،ه قر போசிக்கு - J. * , ; - - * -- - • . • - - - !. え - மிடத்து மலச்சிகாத்தைத் தகர்க்கவர்களும் முரசங்கஃபிக் o * * . & - - * • "t) * ... • ፶ ழிக்க வர்களும் நீங்களே என கி ச்சயிக்கின்றேன். ت، وله پاره

  • • *. - *3 - - *。 -- -- னைகளுக்கு இத்தகைய ச்ேசெயல்களேது . பலபடியாக ஆாயுமிடத்து நீங்கள் அரசர்கள் வ ன்பதற்கு அலுவ அம்
  • } * * a. - - - - 3. -- - யேமின்று. நீங்கள் இவ் விதம் இப்துவக்க கருத்தை ஒளி பாது சொல்லுங்கள்; உண்மை டிக்கிரியர்களாயின் உண்மை உரையுங்கள்; அரசர்களுக்கு வாய்மையே எல்லாத் கiபங்க S AAAAAA AAAA AAAA AAASA SAAAS ttAT Tg SAAAS AAAAAS AAAAA SAAAAA S هرم.. هم : ، مع ج 8ة விலும் சிறந்தது; வஞ்சகர்களே! ஆங்ணயிடுகின்றேன்; மறை -- -- - - ! .م م , ه " " م : . . fo .: யாது உண்மையை உரையுங்கள்' என்று மிகுக்க கோபத்

துடன் வி அவினுன். இவ்வாறு ஜாசந்தன் விகுவலும் கண்ண விாான் மது ாமும் கெம்பீரமுமான மறுமொழி கூறலானுர் - அ *. Ֆբ - 5 * ;(ثاني - فون- } R f .# ... • * - --- 4. . . . .” ... -, *o *\ . áF ... aði ... i5 of ಖಚಿ೯೩) օծբնաիւն షో :) E సెaft_మె ఎడిJ 4 ! l.fబ}} f l.t.dr:t dif o - - - - - - ゲ யே! எல5ாதிக விசதமுள் .لارf ډنd :T :E لارېI' கான்குவ تتم تأتم دنم زا „ìJiž ffci, -- . . ‘. . - ".. . ,” ^ - * .. ... . . . மிதும்கலாம்; அவர்கள் எந்த வேடிக்கோடுமி ருகலாக, ச . - - 4. - .# 姆 - - ダ - 43 03F H a%.t.j hid, دهد ندی வதால் கு ம், மொ زیره آق نه{{ கில் '.A#} لذ، ث، لاع . . . ...* ; , ,丹菇 : - ? ". .- ... : 2, 2 or ox s ہٹ می۔ களே அணிகவாக ம . களத்தையும், செல்வங்களே: )ெ می۔م