பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/30

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ஜ சக்தன். 2: 3 * ப்துமுடித்தான். இவை முடிக்க தும் கண் ைபியான் சஹ *h * - *t, - * * * கேவனே மகத தேசாதிபதியாகப் பட்டாபிஷேகம் செய்து வைத்து, அவன்கொடுக்க காணிக்கைப்பொருள் கஃப் பெற் அக்கொண்டு, இாஜசூய வேள்விக்கு வருமாறு அவலுக்குச் - - * r * . + ty - To - சொ ல்லிவிட்டு, 'மா rைi கவோடு أدّد نهر تت ه (وهي عن.1 அத

ாசக்கனது சிறந்த ரகத்தின் மீது ஆரோகணிக் து, இகெ பப்பிாஸ்த காம் வந்து சேர்ந்தனர். ஜவாசக்க வகத்தை அறிக்க கருமன், இனி இா ஐருப பாகம் எளிதில் முடியு மென்று கருகி, கிருஷ்னனது உதவியையும் . பியின் வல்ல

1க்கையும் பாராட்டி மகிழ்ந்தனன். ‘இகலின் மிகலினி(து) என்பவன் வாழ்க்கை தவலும் கேடலும் கணித்து”

  • பிறர்க்கின்னு முற்பகற் செய்யின் தமக்கின்ை பிற்பகற் ருமேவரும் (திருக்குறள்).