பக்கம்:இதிகாசக் கதாவாசகம் 1.pdf/46

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

في هجه تيعربية سسسسسسسسسسسسسسسس مسيسيبو ു- കാഴ . ു ുഴഴ്ച, ജാ ഒറ് ഗുദാ ു ജ്വാ4്. --്കു കൻ ഗു: ജൂഷ്മറദ ടേ-സു-്. ഖജ أولان عن 500 م2 ويحويه . عيحمله ويبيعيم ه ദം പട മാഭ് وی هم2 بقاز ( 3 و عمراه ટનઝજ કહ્યું છે -- ം~് _2 <蚤é ఇబూ9వ, ہوئیں یہ عاص سماہaمعـ یخی عو وہ دی بدمعنگلاتے థీమ్స్లో ఖెడా ? : , و سعی که به بیما பில பகுதி -്7=ു് ജ്ഞാറ് /ം യാ AJh SeeAAA AAAA AAAAMM MATTMMMMAAAS ക്കു ാ മാക്ടാ ജു ാ ഗ്രൗസ് vജ്ഞ ജ്ഞു4് ു ふうゥ少 ഭിക്കും. ു.ുഖ്ട്ഗ് G8 σΓλυ خص ه نخستقیقه ,ജ്ജു عربية جنقت نفسه وم رعي కొr(డౌర్కా , پا رٹیyیے /3లో GPF A• ag...సి.@్క$్స ఉతాజాగAS Yడ47 3>'; తో ്ടു ാ சி. இ.ஜி. ജ്ധ ു. ഘദ-് ഉജ്ഞ ദ് ്ജ ഭ ഭൂ. -- ഇ-ുഴ.... 2ഠ2, 9രു ویصی را عیدیییراتی عینی همایع تکیه گاه گاه و 49ல் இது ஆ5 39 రాకాfy జLLరాణి - «Εβ. 43 σ ή