பக்கம்:இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்று குறிப்புகள்.pdf/4

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


தவத்திரு குன்றக் குடி, குன்றக்குடி அடிகளார் 21–6––84 வாழ்த்துரை வரலாறு, வாழ்க்கையின் உண்மைகளை விளக்குவது. கருத்துக்களை உருவாக்குவதிலும் வளர்ப்பதி லும் மேலும் மேலும் வரலாற்றை உந்திச் செலுத்து வதிலும் வரலாறு சிறந்த பணியைச் செய்கிறது. 'இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்றுக் குறிப்புக்கள்' ஒரு சிறந்த நூல். இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்றுப் புகழுடையதே. ஆல்ை வரலாற்றுப் போக்கில் தன்னை இணைத்துக் கொள் ளாததால், மனிதகுல உணர்வு செழித்து. வளராத தால் பின் தங்கிய' என்ற பெயரைப் பெற்று. விளங்கும் மாவட்டம். ஆனல் இயற்கையமைப் பாலும், சூழ்நிலைகளாலும் மாவட்டம் பின் தங்கிய தன்று. சோழர் காலத்திலிருந்து இன்று வரை ராம நாதபுரம் மாவட்டத்தின் வரலாறு அரிய குறிப்பு களுடன் எழுதப்பெற்றுள்ளது. இன்று இராமநாத புரம் மாவட்டம் பாண்டிய மண்டலம் என்றே கூறப் பெறுகிறது. ஆல்ை சோழர்கள் இந்த மாவட்டத்தில் ஆட்சிசெலுத்திய வரலாறு சிறப்பாக எடுத்துக் கூறப் பெற்றுள்ளது. தேவி பட்டணம் பெயர் அமைந்த வரலாறு புதிய செய்தி. இராமநாத புரம் சேதுபதி மன்னர்களின் சமயப்பற்று, நீதி சார்ந்த ஆட்சிக்குச் சான்ருகத் தண்டத்தேவர் தண்டிக்கப் பெற்ற வரலாற்றுக் குறிப்பு மனுநீதிச்