பக்கம்:இராமநாதபுரம் மாவட்டம் வரலாற்று குறிப்புகள்.pdf/91

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


84 = 7வருடம் நல்லுசேர்வை பாப்ானம் 9 மாதம் நல்லுசேர்வை மு. விளங்காட்டுர் 1வருடம் பெரியணன்சேர்வை மு. திருவாடானை 2மாதம் பெரியஅய்யாசேர்வை இ. களத்துார் 8மாதம் ராமன் சேர்வை களத்துளர் 10 மாதம் ராமன்சேர்வை வீ. திருவாடானை 6 மாதம் ராமசாமிசேர்வை கரு. ஏரணி 9 மாதம் ராமையாசேர்வை கா. திருவாடானை 50 நாள் ரத்தினம்சேர்வை களத்துார் 9 மாதம் ரத்தினம்சேர்வை எம். களத்துார் சுப்பையாசேர்வை நா. திருவாடானை 3மாதம் தங்கையாசேர்வை ந. விளங்காட்டுர் 9மாதம் வீரமுத்துசேர்வை எம்.என். காக்காய்ச்சியேந்தல் ' 4வருடம் சிவஞானம்என்றகுருந்தப்பன் பண்ணைவயல் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார் சோணையன் உ. பண்ணைவயல் 2வருணம் 2மாதம் சோனையாதேவர் ஆ. விளங்காட்டுர் 7மாதம் குருவளிக்கருப்பன் ப. காவது குடி 7வருடம் சுந்தரக்குறவன் சு. மேக்காரக்குடி 6 மாதம் சுந்தரம் கா. திருவேசம்பத்து 2.வருடம் குருவளிக்கருப்பன் வே. காவது குடி 4 வருடம் - 2மாதம் தங்கையா என்ற முத்துச்சாமிஅம்பலம் வள்ளியூர் டி 5மாதம் செல்லையாத்தேவர் கே. விளங்காட்டுர் 3வருடம் செல்லையாத்தேவர் ம. கோதுகுடி 3மாதம் 15 நாட்கள் சின்மயாத்தேவர் யூ. திருவாடானை 1வருடம் 1 மாதம் 17நாட்கள்