பக்கம்:இராவண காவியம்.pdf/9

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


இராவண காவியம்.pdf
புரட்சிக் கவிஞர், பாரதிதாசன் அவர்கள்

சிறப்புப் பாயிரம்

“பாவன மல்குமி ராவண காவியம் " தாவண மல்கிய நல்லா சிரியனும், நலr : ஒ * வலசு வாழ் முத்துச் ஏாரி.ரின் வம்மை காமு.று செல்வ Dr.த்த »னும், ஆய செந்தமிழ்க் குழந்தை 34 ப்ரினன்; அறி வுல் கொப் 104 pே! இப்பே , த1 ற்ப 1ன் 1 வரும் 4 தும் வி. குப்பு, 1 ந் தானாய் 5, நி, நப்பூர் வள்ள ல் நப்புகழ் எஸ், ,ஆ 1, சுப்பிர மணியும் களித்துமே பாதிக்கக் காண்போருள் T 1 தும் . அளித்தபே ,,நளி wய துார், 2ம் பரிதே. இராவண காவி பர் 1 அரி து தமிழகத், திர1னிடம் இPv61வத் திராவிட 4 11க, ஆ,4 கியோரின் தந்தை ! ம், -அச் சடப் பொருளைத் தூக்கியே தந்த சுப்பி1 II யரம் - ஆழி ", "[லகில் என் றும் " வாழி யா .தன் ரே வாரிய நன் றே.

பாரதி தாசன்