பக்கம்:உடற்கல்வியைக் கற்பிக்கும் முறைகள்.pdf/124

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

122


இடது காலால் தாண்டுவோருக்கு வலது புறத்தில் குறுக்குக் கம்பம் தரையிலும், வலது காலால் தாண்டு வோருக்கு வலது புறத்தில் தரையில் இருப்பது போல் வைத்துத் தாண்டச் செய்யவும்.

கம்பு மேல் உருண்டு தாண்டும் முறையை, 30 அல்லது 40 டிகிரி கோண அளவில் ஓடி வந்து தாண்டுமாறு கற்பிக்கவும். 5 அல்லது 7 தப்படிகளில் விரைவாக ஓடி வந்து தாண்டுகிற உத்தியை உணர்த்தவும். இதற்குரிய அடையாளக் குறிப்பை (Check Mark) சரியாக அமைத்துக் கொள்ளக் கற்பிக்கவும்.

4. கோலூன்றித் தாண்டல்

பொருத்தமான பதப்படுத்தும் பயிற்சிகளைத் தரவும்.

தாண்டவருகிறவர் இடது கைப் பழக்கமுள்ளவரா அல்லது வலதுகை பழக்கம் உள்ளவரா என்பதை முதலில் கண்டறியவும்.

தாண்ட உதவுகின்ற கோலை, எப்படிப் பிடிப்பது என்பதைக் கற்றுத் தரவும். வலதுகைப் பழக்கம் உள்ளவருக்கு கைப்பிடிப்பில் இடதுகைக்கு மேலாக வலதுகை இருப்பது போல் பிடிக்கச் செய்யவும், இடது கையருக்கு வலதுகைக்கு மேலாக இடதுகை இருக்க வேண்டும்.

கோலுடன் சீரான வேகத்துடன் ஒடி வருகின்ற முறையைக் கற்றுத் தரவும்.

கோலுடன் ஓடி வருகின்றவர். ஓடி வருகின்ற திசையை நோக்கி, தோள் அளவு சரியான கோணத்தில் (Right Angle) அமைந்திருப்பது போல, ஏந்திக் கொண்டு வரவேண்டும்.