பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/302

விக்கிமூலம் இலிருந்து
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

υ. ζητώροήνονταθ' ::: 317 女 文r வெறியாட்டயர்தல் குடிகாரனாயிருப்பவன் எல்லாத் தீய நடைகளுக்கும் தகுதியானவன். = குவார்.ெப. வயது முதிர்ந்து நடக்க வேண்டியதைச் செய்து முடிக்கும்படி. நமது உலகத்தில், மரணம் மது வெறியை அனுப்பியிருக்கின்றது ا، اI/w) کrھ எதுவும் மிதமிஞ்சினால் தீது, ஆனால், குடிவெறி எல்லாவற்றிலும் தீது, அ டெகள் குடிவெறியைப் போல், எல்லாப் படைகளும் சேர்ந்து மனித சங்கத்தினருள் அத்தனை பேர்களை அழித்ததில்லை; அத்தனை சொத்துகளைப் பாழாக்கியதில்லை. அ பேக்கன் மதுவும் இளமையும் நெருப்பின் மேல் நெருப்பாகும். ஃபீல்டிங் திராட்சை ரசம் கையை நடுங்கச்செய்யும். கண்ணில் நீர் வரக் செய்யும், இரவில் அமைதிக்குறைவை உண்டாக்கும். கெட் கனவுகளைத் தோற்றுவிக்கும், காலையில் மூச்சுக் காற்றை நாற: செய்யும். எல்லா விஷயங்களையும் அறவே மறக்கவும் செய்யும் )Werflows تعبیر கடலில் மூழ்கியவர்களைக்காட்டிலும் மதுவில் மூழ்கியவர்கள அதிகம். அ பப்ளியஸ் ைபார் வெற்றி எளிதாயுள்ள வெற்றிகள் மதிப்பற்றவை. கடுமையான போராட்டத்தினால் வருபவைகளே மதிப்புயர்ந்த வெற்றிகள்.

ைபீச்செர்

கடவுளின் புன்னகையே வெற்றி. க விட்டியா வெற்றியை வெகுதூரம் தொடர்ந்து செல்ல வேண்டாம் எதிரியைப் புறமுதுகு காட்டி ஓடும்படி செய்ததே சிறந்த வெற்றி தான். ஓடுகிறவனை இறுதியான உறுதியுடன் திரும்பி நின்று