பக்கம்:உலக அறிஞர் சிந்தனைக் களஞ்சியம்.pdf/74

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை

ሠ. መወquoሠሡ 中 73 _ அவன் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை அறிவதற்கு அது உதவியாகும். آدامس« )traا , உலக அமைதிக்கு நிலையான பயனுள்ள ஒரே வழி .ண்டு. ஒயாமல் சோதனைகள் நடக்கும் உலகத்தைப் பற்றி அதிகமாய்த் தெரிந்துகொள்வதே அது. வள் ப்ெபன்

  • வாழ்க்கைக் தத்துவத்தின் முக்கியமான பகுதி Iம் கடமைகளைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்வது. க. மையிலிருந்து நீங்கள் வழுவினால், உலகம் அதன் பயனை எதிர்பார்த்து நிற்கும். .اسلامی است
  • நீ அறிவு பெற்றிருந்தால், அந்தச் சுடரில் nilவ கரும்

தங்கள் விளக்குகளை ஏற்றிக்கொள்ளட்டும் ச. . /பப்டிபl

நாம் கஷ்டப்பட்டுச் சேர்த்துள்ள அறிவு ஒப் . கபாகும்

அது முற்றிலும் நமக்கே சொந்தமான ைபை - காவடிபப்

  • அறிவையும் உத்திரக் கட்டையையும், அவை கருவம ைகிற வரையில், அதிகமாக உபயோகிக்கக்கூ து - ("guintiri
  • முற்காலத்தில் உலகை ஆண்டவர்களுக்குக் கிடைக்காத ஒர் ஆயுதத்தைக் கையில் ஏந்திக்கொண்டு நாம் எதிர் காலத்தை நோக்கி நிற்கிறோம். அந்த ஆயுதமே விஞ்ஞான அறிவும். ஆராய்ச்சி மூலம் அதை எல்லையற்ற அளவில் பெருக்கிக் கொள்ளும் ஆற்றலும். r ஜேம்ஸ் ஜின்ஸ்
  • அற்ப அறிவு அபாயகரமா து أنا ارار اف، اما( , அந்த அபாயத்திலிருந்து தப்பும் அளவுக்கு, அதிக அறிவு பெற்ற மனிதன் எங்கேயிருக்கிறான்? "" ( א "אייut( " "שcu/

፶ நமது முதுமையில் நாம் ஒதுங்கியிருந்து இதமடைய இன்றியமையாத பாதுகாப்பு அறிவுடைமையே இளமை யிலேயே நாம் அதை நட்டு வைக்காவிட்டால், நாம்