பக்கம்:ஐங்குறு நூறு-மூலமும், உரையும்.pdf/196

விக்கிமூலம் இல் இருந்து
Jump to navigation Jump to search
இந்த பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்படவில்லை


மருதம்) 7. கிழத்திகூற்றுப்பத்து.

  • ・_、委 س. * _". بـ "ك. -- * - بسم . ^t -- ..-- مح இதுவும் முன்னேயது போலக் கூற்று சிகழ்த்துவோர்

பொருளாக வரும் பாட்டுக்களின் தொகையாகவின், இப் - ה. பெயரின காயிற்று. ஈண்டுத் தொகைபெற்ற கூற்றுக்கள் யாவும் தலைவன் - to . - 二 -、* ^。 - : ۰ -ص. س - புறத்தொழுகித் தன் மனேக்கட் போர் எழி, கல்வி புலந்து கூறுவனவாகும். ஊ ட ஊடல்கிமித்கமும் மருதத் - 2 . . " . " . . سی. م 2 ستہ ... -- . ۔اب ، : به مهم سر سد துக்கே உரிய உரிப்பொரு , அவ்வா, சுலேவி ஊடிக் エ 子 ல்பற்றி, =3; 3 கிழத்திகூற்றென. - ث : .. * - - م . تم مسلم : குைததச சறப சுகன.

  • to

冉。 நறுவடி மாஅத்து விளைந்துகு தீம்பழம் நெடுநீர்ப் பொய்கைத் துடுமென விழுஉம் கைவண் மத்தி கழாஅ ரன்ன நல்லோர் நல்லொர் நாடி வதுவை யயா விரும்புதி நீயே. ' வதுவை யயர்ந்தா ளொரு பரத்தையைச் சின்னுளில் விட்டு, மற்குேரு பரத்தையை வதுவையயர்ந்தான் ' என்பது அறிந்த தலைமகள் அவன் மனைவயிற் புக்குழிப் புலந்தாளாக, " இது மறைத்தற் கரித' என உடன்பட்டு, “ இனி, என் ளிடத்து இவ்வாறு நிகழாது” என்ருற்கு அவள் சொல்லியது. ب.t பு: ரை :-மண மிக்க பழுத்தகும் இனிய பழம், ஆ யின் கண் துடும் என்னும் ஒசையுடன் விழும்-கொடை வடுக்களையுடைய மாமரத்தின் க்த நீரினையுடைய பொய்கை த் -- 3 வண்மை யுடைய மத்தி என்பானது கழார் என்னும் ஊர்